Independer.nl neemt de polisafhandeling van mijn verzekeraar over. Wat betekent dat voor mij?

| Door: (45 reacties)

Independer.nl neemt de polisafhandeling van mijn verzekeraar over. Wat betekent dat voor mij?Veelgestelde vragen

Waarom heeft Independer.nl een aantal taken van mijn huidige verzekeraar overgenomen?
Independer.nl heeft de taken rondom polisadministratie en schadeafhandeling van uw huidige verzekeraar overgenomen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u altijd kunt rekenen op een goede en foutloze service: snel uw polis in huis, snelle en foutloze afhandeling van poliswijzigingen en een snellere afhandeling van schades. Wij denken u hiermee beter van dienst te kunnen zijn.

Blijf ik gewoon bij mijn huidige verzekeraar verzekerd?
Ja, u blijft bij uw huidige verzekeraar verzekerd. Zij hebben Independer.nl wel gemachtigd een aantal taken over te nemen: de administratie van uw autoverzekering en eventuele schadeafhandeling. Uw nieuwe polis en facturen krijgt u nu van Independer.nl in plaats van uw verzekeraar.

Blijft de premie hetzelfde?
Ja, de premie blijft voor u gelijk.

Kan ik een acceptgiro krijgen?
Nee. Independer.nl communiceert voornamelijk per e-mail met haar klanten. Daarom ontvangt u van ons de betaalverzoeken per e-mail (net als de polis met de polisvoorwaarden). U kunt de premie naar ons overmaken via internetbankieren of via een overschrijvingsformulier.

Wie bepaalt nu de premie en voorwaarden?
Uw huidige verzekeraar en Independer.nl bepalen in overleg de premies en de voorwaarden. Als deze worden aangepast, brengen we u daarvan tijdig op de hoogte (minimaal een maand van te voren).

Kan ik de verzekering nu beëindigen?
U kunt de verzekering nu niet beëindigen. De polisvoorwaarden, de premie en de risicodrager blijven namelijk gelijk.

Ik heb de verzekering al beëindigd. Is dit bekend bij jullie?
Wanneer u uw huidige verzekeraar heeft laten weten dat u de verzekering in de toekomst wilt beëindigen krijgen wij dit van hen door. Wij zorgen ervoor dat uw verzekering op de doorgegeven datum wordt beëindigd.

Kan Independer.nl nog steeds onafhankelijk advies geven, nu zij een aantal taken van mijn verzekeraar heeft overgenomen?
Aan de uitgangspunten van Independer.nl is niets veranderd. Op Independer.nl kunt u nog steeds alle verzekeraars met elkaar vergelijken. U maakt zelf nog steeds de keuze voor de verzekeraar waar u uw auto wilt verzekeren.

Lees meer over: autoverzekering

Tweeten 0
Google+ 0
Sharon Gerritsen

Over Sharon Gerritsen

Sharon is als E-Commerce Manager o.a. verantwoordelijk voor onze vergelijking van je reis-, woon-, en zorgverzekering, onderzoeken en de website voor deze vergelijkingen. Inmiddels werkt Sharon ruim 11 jaar bij Independer.nl. Lees verder

45 Reacties op dit artikel
 1. Hoe zit het met de groene kaart?
  Die moet je toch bij je autopapieren bewaren, en dat moet toch het origineel zijn?

  Jan Kijlstra 10 februari 2010 om 11:28
 2. Ik vraag mij af of de aankondiging dat Independer enkele taken gaat overnemen van de Fortis (autoverzekering) niet bij de klant binnen had moeten zijn op het moment dat velen na gaan denken over een eventuele wijziging van, bijvoorbeeld, de verzekeraar van de personenauto. Dus uiterlijk november 2009. Is dat inderdaad waar of beter?

  G.C. Timmer 10 februari 2010 om 13:55
 3. voor zover er al sprake was van objectiviteit bij Independer is dat nu definitief voorbij. En niet erg netjes dat ze dat pas zo laat communiceren (inclusief beeindiging mogelijkheid per acceptgiro te betalen) dat je te laat bent om op te zeggen.

  H. van Geen 11 februari 2010 om 14:08
 4. Ik vraag mij af hoe ik de originele groene kaart die in de computer komt te staan kan overleggen als ik deze aan buitenlandse autoriteiten terstond moet tonen.
  Onmogelijk dus!
  En zal vanaf maart 2010 zonder deze kaart niet in het buitenland mogen rijden.
  De vraag blijft dus waarom de groene kaart niet via de post bezorgd wordt.
  Het risico blijft anders dat een mogelijke schade zelfs bij onschuld niet gedekt is.

  A.J. van de Wiel 11 februari 2010 om 16:23
 5. Independer geeft geen antwoord op mijn vraag over de groen kaart.
  Zou Independer dat een goede manier van klantenbinding vinden?

  Jan Kijlstra 11 februari 2010 om 16:32
 6. Waarom word de automatische incasso niet voortgezet?
  Telebankieren doe ik niet, en het overschrijven via een betaalformulier
  gaat extrageld kosten nu de banken vanaf 1 januari 2010 hun tarieven totaal veranderd hebben en de kosten voor het overschrijven via een betaalopdracht verhoogd hebben.
  Het voordeel is met het nieuwe beleid van Independer geheel verdwenen.
  Jammer hoor maar ik zou bij deze wel verzoeken om zowel de groene kaart
  via de normale post te sturen, en de automatische inning voort te zetten.

  Bram

  A.J. van de Wiel 11 februari 2010 om 16:33
 7. Volgens mij heeft een ieder een bepaalde tijd nodig om veranderingen door te voeren maar ook om zijn cleinten daarover tijdig in te lichten. Gehouden aan termijnen diee nu worden gehanteerd kan ik me niet voorstellen dat hieran wordt voldaan. Dan de groene kaart via de post en vervolgens weer via de mail ontvangen, de onperoonlijke manier van werken en de wijze waarop nu duidelijk wordt gemaakt wat ervoor ons varanderd als klant krijgen(zonder vragen)aangereikt geven mij voldoende redenen om goed na te denken bij de verlenging van deze polis.

  Henk 11 februari 2010 om 17:35
 8. De verzekeraar van budgio is ASR.Bij ruitbreuk wordt door Aototaalglas een gedeelte van het eigen risico in mindering gebracht. ASR-verzekerden krijgen wel deze tegemoetkoming,maar budgio-klanten(toch ook ASR-verzekerden)niet,terwijl het eigen risico bij budgio toch aanmerkelijk hoger ligt,nl.:250 euro,hetgeen de eventueel lagere premie m.i. ruimschoots compenseert.Kunt u mij dit uitleggen?

  H.S. Duursma 11 februari 2010 om 20:50
 9. Met deze reactie probeer namens Independer.nl de gestelde vragen te beantwoorden.

  Antwoord op de vraag van Jan Kijlstra:
  De groene kaart blijft u zoals u gewend was per post ontvangen zodat u het origineel mee op vakantie kunt nemen. Met de groene kaart ontvangt u ook een schade aangifteformulier waarop de adresgegevens van Independer.nl staan ingevuld.

  Antwoord op de vraag van G.C. Timmer:
  Wij informeren u natuurlijk graag zo vroeg mogelijk over het voortzetten van uw polis in onze administratie. Om uw autoverzekering voortaan te kunnen administreren heeft Independer.nl veel voorbereidingen moeten treffen. Hierdoor was niet eerder bekend per welke datum de polissen door ons geadministreerd zouden gaan worden. Zodra dit duidelijk was hebben wij onze klanten hierover direct geïnformeerd. Wij kunnen ons voorstellen dat u dit graag eerder had willen horen maar dat was dus helaas niet mogelijk. Met het overnemen van de administratie door Independer.nl gaat er voor u geen nieuw contract in dus alle geldende voorwaarden, premie en contractvervaldatum blijven ongewijzigd van kracht. Er is voor autoverzekeringen overigens geen vast moment in het jaar om te switchen zoals bijvoorbeeld bij zorgverzekeringen wel het geval is. Wij hebben besloten tot het zelf administreren van uw verzekering omdat wij verwachten een snellere service te kunnen bieden bij wijzigen van uw verzekering of in de afwikkeling van schades. Wanneer u er desondanks bezwaar tegen mocht hebben dat Independer.nl in het vervolg uw ASR polis administreert dan heeft u de mogelijkheid de verzekering voort te zetten via een andere adviseur. U kunt hierover contact opnemen met onze klantenservice die dit voor u kunnen regelen.

  Martijn Grasso (Independer.nl) 11 februari 2010 om 21:23
 10. Antwoord op de vraag van H. van Geen:
  Aan de onafhankelijkheid van Independer.nl is niets gewijzigd nu wij voor een aantal verzekeraars ook het opmaken van polissen en het afwikkelen van schades verzorgen. Het overnemen van de administratie van uw ASR polis heeft verder geen invloed op de contractvervaldatum en mogelijkheid uw verzekering te beëindigen. Overigens bestaat met ingang van 1 maart a.s. de mogelijkheid om uw verzekering dagelijks op te zeggen waarbij de meeste verzekeraars een opzegtermijn van 1 maand zullen hanteren.

  Martijn Grasso (Independer.nl) 11 februari 2010 om 21:33
 11. Antwoord op de vraag van A.J. van de Wiel:
  Zoals ik ook op de vraag van Jan Kijlstra heb geantwoord blijft u de groene kaart zoals u gewend was ook van Independer.nl gewoon per post ontvangen. Overigens is het binnen de EU formeel geen verplichting meer om de groene kaart te kunnen tonen en bent u ook gewoon verzekerd als u geen groene kaart bij u heeft. Dit komt door de afspraken die in EU verband zijn gemaakt tussen verzekeraars. Formeel bent u dan weliswaar niet verplicht de groene kaart bij u te dragen binnen de EU maar in de praktijk blijkt het bij schade of een politiecontrole toch handig om de kaart bij u te hebben omdat buitenlandse politieambtenaren er uit gewoonte nog steeds naar vragen. Dit is dan ook de reden waarom Independer.nl ervoor heeft gekozen de groene kaart per post te blijven versturen zoals u gewend was.

  Ten aanzien van de vraag over automatische incasso kan ik u geruststellen dat die mogelijkheid gewoon blijft bestaan. Als voorheen de premie door ASR werd geïncasseerd dan zet Independer.nl die incasso ongewijzigd voort.

  Martijn Grasso (Independer.nl) 11 februari 2010 om 21:45
 12. Antwoord op de vraag van H.S. Duursma:
  ASR verzekeringen verkoopt autoverzekeringen onder de naam ASR verzekeringen en onder de naam Budgio. De premie van de Budgio autoverzekering ligt een stuk lager dan die van de ASR autoverzekering. Daar staat tegenover dat het standaard eigen risico voor de verzekering van Budgio hoger is en de dekking op onderdelen wat beperkter. Met deze 2 producten heeft u dus de keus voor een scherp geprijsde autoverzekering met een wat hoger eigen risico en een beperktere dekking of een wat duurdere autoverzekering met een lager eigen risico en de ruimere ASR voorwaarden.

  Martijn Grasso (Independer.nl) 11 februari 2010 om 21:56
 13. Vraag voor dhr. Grasso na zojuist de kennisgeving van bovenstaande te hebben ontvangen. Natuurlijk is het geen geheim dat organisaties het digitaal verstrekken van gegevens en facturen niet doen omdat het voor de consument zo handig is. Dat is het namelijk niet. Het is een maatregel die een leuke kostenbesparing aan handling en verzendkosten bij Independer veroorzaakt, daar is het verdienmodel op gebaseerd. Mijn vraag is dan ook, welke premieverlaging kan ik verwachten op mijn autoverzekering naar aanleiding van het omlaagschroeven van de servicegraad die ik voorheen heb mogen ontvangen van mijn verzekeraar?

  Raymond 12 februari 2010 om 11:13
 14. Beste Raymond, wij hebben zwaar geinvesteerd in deze dienstverlening vanuit de overtuiging dat het prettiger is voor de klant als er geen fouten ontstaan bij de overdracht van ons naar verzekeraars. Helaas kwam dat te vaak voor. Bovendien heeft de klant hiermee in alle situaties één aanspreekpunt, zijn de premies altijd correct en kunnen wij alles verzorgen. Als gevolg van deze investeringen is geen directe premieverlaging mogelijk op de premies die al de laagste van Nederland zijn. Wel kunnen wij u en andere consumenten met deze techniek er in het vervolg op wijzen als andere aanbiedingen voordeliger zijn en zullen dat ook, zonder extra kosten, gaan doen. Op termijn zullen de premies wellicht dus nog verder kunnen dalen.

  Martijn Grasso (Independer.nl) 12 februari 2010 om 12:19
 15. Is het telefoonnumer voor schademelding dag en nacht en 7 dagen per week bereikbaar? Is er nog sprake van een Alarmcentrale in bijzondere gevallen en zo ja, in welke situaties moet die gebeld worden en welk nummer is dat?

  Frans Zuidam 12 februari 2010 om 14:02
 16. Geachte heer Zuidam, allereerst excuus voor mijn late reactie op uw vraag. Op de groene kaart die wij afgeven staat het alarmnummer vermeld wat gebeld kan worden als na een schade de auto moet worden weggesleept. Verzekeraars werken met verschillende alarmcentrales dus daarom kan ik u hiervoor niet één nummer noemen. Via het algemene nummer van Independer.nl 035 626 55 44 kunt u kiezen voor de menu optie schade. Tijdens kantoortijden kunt u via dit nummer vragen stellen over een eventuele schade. Buiten kantoortijden is dit nummer bereikbaar voor spoedeisende situaties.

  Martijn Grasso (Independer.nl) 24 februari 2010 om 12:34
 17. Graag aanpassing voor de nieuwe termijn voor mijn verzekering
  Aanpassing: ruitbreuk/schade
  Betreft BMW met polisnummer: 90312289

  Hans van Dijk 9 maart 2010 om 20:01
 18. @ Hans van Dijk,
  Bedankt voor uw bericht. Wij nemen hierover telefonisch contact met u op.

  Suzan Samson (Independer.nl) 10 maart 2010 om 08:25
 19. Ik heb de groene kaart ontvangen.Maar nog geen verdere papieren die per e-mail moeten komen.Wel vind ik het vervelend dat ik nu independer moet bellen als er iets is.Ik heb n.l. een hele slechte verbinding per telefoon met independer en belde dan maar direct met de vezekeraar.Ook kan ik independer niet per mail bereiken,want ik kan mij niet inloggen.En toch heb ik alles per e-mail afgesloten en aan gegeven dat ik ook per e-mail de berichten wil ontvangen.Hoe zit dat?En ik wil alles ontvangen op een ander e-mailadres,kan ik dat nog veranderen?

  A.G.E.Nijenhuis 17 maart 2010 om 08:11
 20. A.G.E.Nijenhuis,
  Wij zullen even contact met u opnemen om een en ander door tenemen en uw polis nogmaals toe te sturen naar het door u gewenste mailadres. U kunt ons overigens altijd mailen op info@independer.nl, hiervoor hoeft u niet in te loggen op uw persoonlijke omgeving.

  Suzan Samson (Independer.nl) 17 maart 2010 om 08:35
 21. Ik heb mijn polisvoorwaarden per email op 21 mrt 2010 ontvangen. Hierboven geeft u aan (9 feb 2010) dat de polisvoorwaarden, premie en de risicodrager gelijk zijn gebleven. Tevens geeft u op 9 feb 2010 aan dat de verzekeraar en Independer samen in overleg de premies en voorwaarden bepalen. Ik wil graag van u de bevestiging dat in de nieuwe gestuurde voorwaarden op 21 mrt 2010 de polisvoorwaarden inderdaad gelijk zijn gebleven (ik wil nl zelf niet de jurist zijn).

  J. N. Romijn 21 maart 2010 om 08:56
 22. Beste heer Romijn,
  Bij deze bevestig ik dat de voorwaarden gelijk zijn gebleven. Mochten wij deze ooit wijzigen brengen wij u hier vroeg van te voren van op de hoogte.

  Sharon Gerritsen (Independer.nl) 24 maart 2010 om 18:07
 23. Mijn groene kaart ontvangen, hierop is aangegeven dat ik via http://www.independer.nl/autoschade kan kijken welke bedrijven zijn aangesloten bij “schadeherstel”. Echter het opgegeven adres werkt niet. Vervolgens wil ik opmerken dat diefstal volgens de groene kaart gemeld moet worden bij 072-5757880, volgens de “POLISVOORWAARDEN ASR VERZEKERINGEN”echter bij 071-3641777. Graag nadere toelichting

  G. de Ruiter 1 april 2010 om 19:13
 24. Beste heer De Ruijter,
  Vervelend dat bovenstaande link bij u niet werkt. Mogelijk houdt dit verband met de browserversie die u gebruikt. Onze technici gaan kijken of we dit kunnen verhelpen. Wanneer u in geval van schade belt met 072 57 57 880 dan helpen wij u in ieder geval ook graag telefonisch met het vinden van een herstelbedrijf bij u in de buurt die recht geeft op de op de groene kaart vermelde voordelen (vermindering eigen risico, vervangende auto en rechtstreekse afwikkeling van de herstelnota).

  Uw opmerking dat op de groene kaart en in de polisvoorwaarden verschillende nummers staan vermeld is correct. In geval van diefstal van uw auto kunt u kiezen welk nummer u belt. Het nummer 071 36 41 777 is van de Stichting VerzekeringsBureau Voertuigcriminaliteit. Deze stichting verzorgt de registratie van autodiefstallen van alle verzekeraars. Het nummer 072 57 57 880 is van de Independer.nl schadeafdeling. Wanneer u contact met hen opneemt dan verzorgen zij voor u de melding bij bovenstaande stichting en de verdere afhandeling.

  Martijn Grasso (Independer.nl) 2 april 2010 om 09:49
 25. Bedankt voor de reactie, het geeft mij een vervelend gevoel dat ik niet van te voren weet welke herstelbedrijven bij independer aangesloten zijn. Het is voor mij belangrijk om dit vooraf te weten, zodat ik kan bepalen of ik per vervaldatum nog wel verzekerd wil zijn via independer.

  Geert de Ruiter

  G. de Ruiter 2 april 2010 om 11:46
 26. Geachte heer de Ruiter,
  Independer.nl hanteert ook op het gebied van schadeherstel dezelfde regeling als ASR waardor er voor u niets veranderd. ASR heeft hiervoor een samenwerking met herstelbedrijven die zijn aangesloten bij Schadegarant. De Stichting Schadegarant is een samenwerkingsverband van dertien verzekeraars op het gebied van schade-afwikkeling. De doelstelling van de stichting is het vergroten van de efficiëntie en de kwaliteit van het totale schadeherstelproces voor zowel de consument, de aangesloten dealer- en schadeherstelbedrijven als de Stichting Schadegarant en haar deelnemers. De stichting ziet toe op de kwaliteit van de aangesloten herstelbedrijven en hierdoor is de lijst van aangesloten herstelbedrijven geen statische lijst doordat er nieuwe herstelbedrijven bij kunnen komen en bestaande herstelbedrijven geroyeerd kunnen worden als aangesloten herstelbedrijf. Doordat de lijst met aangesloten herstelbedrijven kan wijzigen heb ik in mijn eerdere reactie verwezen naar het telefoonnummer van onze schadebehandelaars die u kunnen helpen bij het vinden van een aangesloten schadehersteller.

  Mocht u toch alvast willen bekijken of een schadeherstelbedrijf op dit moment is aangesloten bij de Stichting Schadegarant dan kunt u onderstaande link gebruiken. Daarbij moet ik wel opmerken dat deze functionaliteit niet erg gebruikersvriendelijk is. Independer.nl heeft daarom een module in voorbereiding waarbij u via uw persooonlijke mijnindepender map direct en eenvoudig op zoek kunt naar een aangesloten herstelbedrijf. Wij verwachten deze module na de zomer van 2010.
  Aangesloten schadeherstelbedrijf zoeken:
  http://www.schadegarant.nl/content/autoschadeherstel/ah_jump.asp?id=7

  Martijn Grasso (Independer.nl) 2 april 2010 om 14:31
 27. Waarom weet iedereen dit al kennelijk vanaf begin februari en krijg ik pas vandaag 7 april per email te horen !? Waarom niet eerst een vraag of je verzekerd wil blijven en hoe je wilt betalen. Alles zelf printen nooit een schriftelijk rekeningoverzicht, altijd maar weer inloggen met het zoveelste wachtwoord, fijn zeg. Wat als je computer wel eens crashed en alles verloren gaat? Overal notities van maken en maar weer bellen en bellen om je eigen nummers te vragen en in de wacht gezet te worden. Er worden een hoop kosten bespaard die wij nu zelf moeten gaan maken. Wordt ik nu verplicht een printer te gaan kopen en dure inktcartridges?; terwijl ik hier de rekeningen nog net kan betalen en goedkoop boodschappen moet doen; de naaimachine weer tevoorschijn moeten halen want geen geld meer om zomerkleding te kopen.
  Dit betekent dus logischerwijze een premieverlaging niet waar independer? Je krijgt het gevoel uitgebuit te worden en eerlijk waar zodra ik kan ga ik op zoek naar een andere verzekering.
  Mijn belangrijkste vraag aan independer: zijn verzekeringen bij independer alleen voor de hogere inkomens bedoelt?
  Een alleenstaande moeder met laag inkomen met oude computer en zonder printer.

  a van oosten 7 april 2010 om 18:29
 28. Geachte mevrouw van Oosten, Waarschijnlijk hadden wij niet uw nieuwste emailadres waardoor onze eerste mail u niet heeft bereikt. Wij sturen u de polis en polisvoorwaarden per email zodat u deze kunt opslaan op uw computer. Het is niet noodzakelijk om deze documenten te printen maar als u dat graag wilt en u bent zelf niet in de gelegenheid om te printen dan doen wij dit graag voor u als u ons even belt of mailt.

  Martijn Grasso (Independer.nl) 9 april 2010 om 07:28
 29. Ik heb de autoverzekering online afgesloten voor mijn moeder van 76 jaar.
  Mijn moeder maakt geen gebruik van internet/e-mail.
  Mijn moeder woont in Leeuwarden en ik woon in Haarlem.
  Bestaat er een mogelijkheid dat de betalingsverzoeken en verzekeringspapieren in dit geval via de postverzending blijven lopen??

  R. Dankmeijer 9 april 2010 om 08:02
 30. Geachte heer Dankmeijer, als u contact met ons opneemt via 035 626 55 44 of info@independer.nl met de gegevens van de polis van uw moeder dan zal één van onze adviseurs met u de mogelijke oplossingen bespreken.

  Martijn Grasso (Independer.nl) 9 april 2010 om 09:57
 31. Het bedrag wat normaal maandelijks door ASR werd afgeschreven, wordt dus nu door Independer afgeschreven?
  Maar wanneer? De laatste betaling dateert van 03-03-2010. Ben ik nu nog wel volledig verzekerd?

  N. Braun 20 april 2010 om 22:52
 32. @ N. Braun,
  Het incasseren van de premies heeft iets langer geduurd omdat er een aantal premies onjuist waren en we geen foutieve premie wilden incasseren.
  Gisteren is de opdracht alsnog naar de bank verstuurd en zal er dus vandaag of morgen worden geincasseerd. Vanaf komende maand wordt er op de gebruikelijke momenten geincasseerd. U bent overigens gewoon volledig verzekerd.

  Suzan Samson (Independer.nl) 22 april 2010 om 08:23
 33. In uw mail van 11 juni 2010 staat dat ik “per direct” profiteer van een lagere premie. Nu heb ik in mei dit jaar de premie voor een heel jaar overgemaakt. Wanneer kan ik een restitutiebedrag verwachten?
  Overigens zie ik dat de andere reacties reeds ver voor mei 2010 werden gepubliceerd, waarom wordt ik dan pas in juni geïnformeerd?

  J.P. Bijlsma 11 juni 2010 om 17:15
 34. Beste heer Bijlsma,
  Omdat het overzetten een grote impact heeft hebben we besloten om elke maand 1 of 2 verzekeraars om te zetten naar onze administratie. Per 1 juli zijn de Europeesche en de Goudse aan de beurt, vandaar dat u de email nu heeft ontvangen. We zullen u in juli compenseren, de exacte datum kunnen we nog niet geven.

  Sharon Gerritsen (Independer.nl) 14 juni 2010 om 10:33
 35. Beëindigen van de autoverzekering zou via “mijn independer” moeten kunnen. Echter wanneer je ingelogd bent en op beëindigen autoverzekering drukt, krijg je de melding dat je contact moet opnemen met de verzekeraar met: ASR Verzekeringen
  035-6265544
  http://www.independer.nl
  Raar, de polis is afgegeven door independer, hoe te handelen??

  G. de Ruiter 20 juni 2010 om 21:42
 36. ik krijg volgende week een andere auto moet ik voor overschrijving bij jullie zijnomdat het nog via deltaloyd gaat?

  b.kerkdijk 29 juni 2010 om 09:44
 37. Ik dacht dat Independer.nl een vergelijkingssite was. Nu blijkt het een soort administratiekantoor te zijn. Het is vreemd en eigenlijk onaanvaardbaar van een ‘organisatie’ waarmee geen enkele band bestaat te moeten vernemen dat zij premies gaat innen en schades gaat afhandelen.
  Ik heb een overeenkomst met Delta Lloyd verwacht daarom van Delta Lloyd een bericht over voorgestelde veranderingen waarmee ik al dan niet kan instemmen.
  Wie is eigenlijk Independer.nl?

  Nico MAAS 1 juli 2010 om 09:32
 38. @ G de Ruiter,
  Excuus dat deze funtionalisteit niet beschikbaar was. We hebben dat hersteld en het zou weer moeten werken nu.

  Suzan Samson (Independer.nl) 1 juli 2010 om 15:15
 39. @ b kerkdijk,
  Ja, dat kunt u aan ons doorgeven. Wij waren al uw tussenpersoon waar u de wijzigingen kunt doorgeven. Nu verstrekken we daarnaast ook oa. de polis.

  Suzan Samson (Independer.nl) 1 juli 2010 om 15:20
 40. Betreft Volkswagen met polisnummer: 30891007‏ bij Delta Lloyd:

  Ik heb bij Delta Lloyd een autoverzekering die afloopt op 19-10-2010 (overeenkomst van een jaar). Volgens de algemene voorwaarden heb ik voor de beeindiging van deze verzekering een opzegtermijn van 2 maanden, dus ik neem ook aan dat jullie dit over zullen gaan nemen en ik dus vanaf 19-08-2010 mijn autoverzekering kan opzeggen.
  Nu staat er in ‘mijn independer’ dat de vervaldatum van mijn verzekering 01-07-2010 was en dat de uiterste opzegdatum 01-06-2010 was. Volgens mij gaat er hier iets verkeerd. Als ik nu namelijk via de site wll opzeggen, krijg ik een melding dat mijn verzekering vandaag over een jaar wordt stopgezet.
  Graag toelichting hierop, want dit is volgens mij niet de bedoeling..

  G. Baglikol 1 juli 2010 om 16:40
 41. Beste heer Baglikol,
  Wij hebben van Delta Lloyd doorgekregen dat u de verzekering per 20-10-2010 wilt beeindigen. Rond de beeindigingsdatum ontvangt u een beeindigingspolis. Verdere uitleg heb ik u per email toegestuurd.

  Sharon Gerritsen (Independer.nl) 5 juli 2010 om 17:44
 42. Geachte Independer,

  Via de mail kregen wij de melding dat de (nieuwe) groene kaart per post wordt opgestuurd en dat we deze eind juli ontvangen.
  Eind juli zijn we net met vakantie naar het buitenland. Blijft de oude groene kaart geldig en kom ik dan niet in de problemen ?

  A.Drent
  Emmen

  A.Drent 20 juli 2010 om 19:16
 43. @ A.Drenth
  De huidige groene kaart kun je gewoon meenemen. Dat is geen probleem. Kijk voor de zekerheid even naar de einddatum, maar een groene kaart is altijd een maand langer geldig. Mocht de groene kaart toch verlopen tijdens de vakantie, laat het ons even weten, dan regelen we er vast 1.

  Suzan Samson (Independer.nl) 20 juli 2010 om 19:26
 44. Gisteren hebben wij van Nationale Nederlanden een polis blad ontvangen met roymentsverklaring. Waarbij zonder mededeling de polis was opgezegd per 1 september. Daar deze polis op naam van onze zoon staat en hij zeevaarende is hebben wij hem gebeld. Maar hij wist van niets. Hierna hebben wij Independer gebeld. Zij gaven aan dat dit niet netjes was maar ja wij comuniceren nu eenmaal met de mail en u zoon heeft van ons een mail gehad. Dit was het antwoord ! Nu heeft onze zoon vanochtend gebeld en heeft aangegeven dat hij een mail had gekregen gedateerd van 10 augustus om 9.30 uur.
  Allom ik vind wat hier gebeurt is niet de schoonheidsprijs verdiend. Men had best op een veel eerder moment kunnen communiceren met de klanten.
  Je kunt niet zomaar een verzekering stop zetten als tussenpersoon ook niet als je een en ander overneemt. Want de verzekering is aangegaan met verzekeringsnemer (onze zoon).
  En wie zegt dat de verzekeringsvoorwaarden het zelfde zijn wij(onze zoon) hebben nog geen nieuwe ontvangen.
  Jammer te moeten constateren dat ook Independer fouten maakt…….communiseren is een vak !!
  Als zeevaarende ga je niet iedere keer op je mail kijken (wie betaald deze kosten?)
  Graag een reactie hierop. Bedankt.

  Johan Claereboets 11 augustus 2010 om 10:29
 45. @Johan Claereboets
  Helemaal eens dat deze communicatie niet goed is verlopen en daarvoor bied ik u en uw zoon onze oprechte excuses aan. Uw constatering dat ook Independer.nl fouten maakt is terecht en ook in de toekomst kunnen we dat niet altijd voorkomen. Wel zullen we er in ieder geval naar streven om onze fouten zo goed mogelijk te herstellen waardoor het ongemak voor onze klanten beperkt blijft.

  Uw zoon heeft ten onrechte van Nationale-Nederlanden een beëindigingspolis ontvangen waardoor de indruk bestaat dat de auto van uw zoon niet meer verzekerd zou zijn terwijl dit wel het geval is. Omdat Independer.nl de administratie van de verzekering van Nationale-Nederlanden voortzet, wordt de verzekering door Nationale-Nederlanden beëindigd per 1 september 2010 terwijl de Nationale-Nederlanden polis van Independer.nl per dezelfde datum ingaat waardoor de verzekering naadloos doorloopt. Het administratief beëindigen van de polis door Nationale-Nederlanden levert een beëindigingspolis op maar die had niet verstuurd moeten worden. Onze aankondiging per mail van 10 augustus had beter eerder verstuurd kunnen worden.

  Ik wil graag benadrukken dat de verzekeringsdekking van de auto van uw zoon gewoon van kracht blijft en hij verder geen actie hoeft te ondernemen. Nogmaals onze excuses voor de ontstane verwarring.

  Suzan Samson (Independer.nl) 11 augustus 2010 om 16:40
Reageer hierop:

Lees onze huisregels.Als je op deze buttons klikt, plaatsen Facebook, Twitter en Google+ cookies.

Ik ga akkoord

Volg ons ook voor tips, alerts en het laatste nieuws!

0
8.591
600