Overheid versterkt ING kernkapitaal met 10 miljard

| Bron: Persbericht Minfin.nl(nog geen reacties)

Independer.nl in de media

Het kernkapitaal van ING wordt door de overheid met EUR 10 mrd versterkt. Het ministerie van Financiën en de Nederlandsche Bank hebben hierover zondag 19 oktober overeenstemming bereikt met ING Groep. 

ING Groep maakt hiermee gebruik van de faciliteit die de Staat sinds 9 oktober jl biedt aan gezonde en levensvatbare financiële ondernemingen die met onvoorziene externe schokken te kampen hebben. Voor de herkapitalisering van de financiële sector, die internationaal gaande is, heeft de Nederlandse Staat toen per direct EUR 20 mrd beschikbaar gesteld.
 
Met deze kapitaalversterking heeft ING , een gezond en goed geleid bedrijf, een robuust weerstandsvermogen waarmee zij internationaal tot de sterkere banken behoort.

De overheid krijgt voor EUR 10 mrd securities, die grotendeels dezelfde kenmerken hebben als aandelen. Deze securities gelden als kernkapitaal (Core Tier 1 zoals geaccordeerd door DNB). Er vindt geen verwatering van het aandelenkapitaal van huidige aandeelhouders plaats. 

De overeenkomst met ING Groep voldoet aan de voorwaarden die aan een beroep op de kapitaalverstrekkingsregeling van de Staat zijn verbonden. De overheid draagt 2 leden voor de Raad van Commissarissen voor die een vetorecht krijgen op fundamentele beslissingen die betrekking hebben op substantiële overnames en investeringen waarmee meer dan 25% van het eigen vermogen is gemoeid,  op het verhogen of verlagen van het uitstaande kapitaal en op voorstellen aan aandeelhouders om beloningregelingen te veranderen. Bovendien treden deze Commissarissen toe tot de Audit Committee, de Remuneration and Nomination Committee en de Corporate Governance Committee van de Raad van Commissarissen.  Over 2008 doen alle leden van de Executive Board van ING Groep afstand van hun bonussen – zowel in contanten als in opties of aandelen. De vertrekvergoeding wordt beperkt tot één vast jaarsalaris. De kosten van de overheid voor de uitvoering van de kapïtaalverstrekking komen geheel voor rekening van ING.

Het rendementspercentage op de securities is 8,5%. Dat wordt alleen uitgekeerd als er ook dividend wordt betaald over het voorgaande jaar. Als het dividend in het betreffende jaar hoger is dan de coupon van 8,5%, wordt deze coupon verhoogd: in het eerste jaar tot 110% van het dividend, in het tweede jaar tot 120% en daarna tot 125%. Deze vormgeving is een prikkel voor ING om afstand te doen van deze overheidsparticipatie zo gauw de aandelenkoers en de dividendontwikkeling daar aanleiding voor geven. 

Ter beëindiging van deze regeling kan ING ervoor kiezen de securities tegen 150% van de uitgifteprijs contant terug te betalen of na drie jaar omzetten in gewone aandelen. Voor dat laatste is goedkeuring van de AVA vereist.

Bij de bepaling van de prijs van de securities is uitgegaan van de slotkoers van het ING-aandeel op donderdag 16 oktober (10 euro). Hiermee wordt de grillige koersontwikkeling van vrijdag 17 oktober buiten beschouwing gelaten.

Bron: Persbericht Minfin.nl

Lees meer over: sparen

Tweeten 0
Google+ 0

Independer.nl helpt je om gemakkelijk op de hoogte te blijven van de beste spaarrekeningen met de hoogste rentes. Meld je je aan voor de gratis Rentealert dan sturen we je een bericht als er een hogere spaarrente beschikbaar is.

Op zoek naar een spaarrekening met de hoogste rente en de beste voorwaarden? Vergelijk bij Independer.nl snel en eenvoudig meer dan 90 spaarrekeningen en deposito's

Reageer hierop:

Lees onze huisregels.Als je op deze buttons klikt, plaatsen Facebook, Twitter en Google+ cookies.

Ik ga akkoord

Volg ons ook voor tips, alerts en het laatste nieuws!

0
8.608
603