Wat is een ‘Overbruggingslijfrente’?
Deel met een vriend:

Wat is een ‘Overbruggingslijfrente’?

Dit is een tijdelijke lijfrenteuitkering tot uw 65ste, dit is alleen nog mogelijk met geld dat ingelegd is voor 01 01 2006 of teruggewenteld mocht worden tot voor deze datum. Dit moet blijken uit de polis

Indien u twijfelt over of dit voor uw polis geldt, vraag dan advies aan een van onze adviseurs.

Lees meer over: banksparen

Geschreven door: Vera Vernooy,

Reacties

49 Antwoorden op “Wat is een ‘Overbruggingslijfrente’?”

 1. Ton Wittenbols schreef op 

  Kan een lopende overbruggingslijfrente-uitkering eventueel vervroegd pensioen blokkeren? Of is de einddatum van de uitkering zuiver en alleen leeftijdsgebonden(65 jaar)?

  1. Paul van Riet schreef op 

   Ik ben op 1-7-2011 met vervroegd pensioen gegaan en heb een aantal koopsommen (afgetrokken tussen 1994 en 2000) die op 1 januari 2012 expireren. Vanaf die datum wil ik een overbruggingslijfrente ontvangen tot mijn 65e. Is dat fiscaal mogelijk? Zo niet wat voor mogelijkheden resten mij dan nog?

   1. Pieter van Berkel schreef op 

    Mijn overbruggings lijfrente zal in principe in moeten gaan op 01-04-2013.(bij expiratie van de koopsom polissen). Looptijd 1 jaar.
    De looptijd is alleen gerelateerd aan de sterftekans. (Ik ben dan 60 jaar.) Het gaat nl om een zeer klein bedrag ca € 11000. Ik pensioneer in principe op 01-09-2013.
    Vlgs de Bank verzekeraar zou dit geen probleem zijn als de “Overbrugging” tijdelijk meeloopt met het pensioen. Maar de overbrugging eindigt 01-03-2014. Vlgs de bankverzekeraar is dat geen probleem ??????????? . Ik ben nu redelijk in verwarring na het lezen van al de antwoorden hier. Stel dat de Bankverzekeraar ongelijk heeft en ik voetstoots aanneem wat de bankverzekeraar stelt en mijn overbrugging niet eindigt in het jaar dat ik pensioneer, wat zijn dan de consequenties?

    Hopelijk wilt u mij licht in de duisternis verschaffen.
    Bijvoorbaat dank
    Pieter van Berkel

    1. Beste heer van Berkel,

     Een overbruggingslijfrente moet lopen tot 65 jarige leeftijd tenzij u eerder met pensioen gaat. De overbruggingslijfrente mag dan lopen tot pensioendatum.

     Uw situatie is redelijk complex. De verzekering komt vrij op 1-4-2013 en uw pensioendatum is in principe 1-9-2013. De uitkering zou dan moeten lopen tot 1-9-2013 echter de verzekeraar is zich wel gehouden aan de sterftekans, waarbij de minimale looptijd waarschijnlijk 1 jaar zal zijn. Vandaar de einddatum van de overbrugging van 1-3-2014.

     Verstandig is om toch bij de bankverzekeraar voor de zekerheid nog een keer na te vragen of het geen problemen oplevert dat de overbrugging doorloopt na de pensioendatum van 1-9-2013. Zij hebben fiscalisten in dienst dit dit kunnen checken.

     Vriendelijke groet,
     Independer.nl

     Edwin Kroon
     Senior Medewerker Klantenservice

 2. Beste Ton Wittenbols,
  er is wel een maximum uitkeringsbedrag bij een overbruggingslijfrente. De fiscus stelt bij een overbruggingslijfrente als eis dat de lijfrente-uitkeringen maximaal EUR 63.288 (2009) per jaar bedragen. Dat is maximaal EUR 5.274 bruto per maand.
  De termijnen moeten eindigen in het jaar waarin de belastingplichtige 65 jaar wordt, dan wel in het jaar waarin diens pensioen ingaat ( dit hoeft dus niet niet uw 65ste te zijn).
  Voor een persoonlijk advies kunt u een van onze adviseurs bellen.
  Met vriendelijke groet Vera Vernooy.

  1. E. Kooijman schreef op 

   Ik heb een levensverzekering afgesloten die op 1 februari 2013 de einddatum bereikt. Het kapitaal is vóór 2006 opgebouwd en de polis is dus premievrij gemaakt.
   Ik word in februari 2013 60 jaar en ga met vervroegd pensioen per 1 maart 2013.
   Als ik nu zou kiezen voor een overbruggingslijfrente kan het opgebouwde kapitaal dan uitgekeerd worden in de periode van 1 februari 2013 tot 1 februari 2018 (wanneer ik 65 word)?

   1. Beste E. Kooijman,

    Als je nu zou kiezen voor een overbruggingslijfrente kan deze uitgekeerd wordt in de periode tot je 65 wordt. Dit kan alleen middels een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering en niet via een Bancaire Lijfrente.

    Vriendelijke groet,
    Independer.nl

    Edwin Kroon
    Senior Medewerker Klantenservice

 3. Dick Meijlink schreef op 

  Kan de waarde van een expirerende nieuw regiem koopsompolis op een lijfrente bankspaarrekening ingelegd worden en “oprenten” om de totale waarde in de toekomst weer over te boeken naar een verzekeraar voor de inkoop van een overbruggingslijfrente?

  Voor een premiebetalende polis schijnt dit beperkt te zijn tot de waarde van de polis per 31-12-2005. Is dat ook het geval voor een lijfrentepolis met eenmalige koopsom?

 4. Beste Dick Meijlink,
  helaas: een overbruggingslijfrente is alleen nog mogelijk met geld dat ingelegd is vóor 01-01-2006 of teruggewenteld mocht worden tot vóor deze datum. Dit moet blijken uit de polis.
  Het heeft dus niets te maken met het feit of het een eenmalige koopsom of premiebetalend verzekering was.
  Bij overzetten naar Banksparen vervallen ‘oude’ rechten op een polis, net zoals b.v. de extra faciliteiten van een oud regime polis.
  Vriendelijke groet Vera Vernooy

  1. bert schreef op 

   onzin, je kunt oude rechten wel meenemen

 5. Dick Meijlink schreef op 

  Onderstaande vond ik over dit onderwerp: “Overzicht van door de Kennisgroep Verzekeringsproducten gegeven antwoorden op helpdeskvragen over de Wet “Lijfrentesparen en Eigen Woning Sparen”
  6. “Omzetting lijfrente met eerbiedigende werking (overbruggingslijfrente) in LSR
  Voor bepaalde lijfrenten bestaat op grond van artikel 10a.1 Wet IB 2001 het recht om de waarde daarvan geheel of gedeeltelijk in de toekomst te gebruiken voor het doen ingaan van een overbruggingslijfrente als bedoeld in artikel 3.125, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 2001, zoals die bepaling luidde tot en met 2005. Indien een dergelijke lijfrente wordt omgezet in een LSR is het in de toekomst niet mogelijk de genoemde overbruggingslijfrente te doen ingaan aangezien een dergelijke lijfrente geen onderdeel uitmaakt van het regime van de LSR. Wel is het mogelijk de LSR op enig tijdstip weer om te zetten in een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125 Wet IB 2001 die is verzekerd bij een levensverzekeringmaatschappij. Voor zover de oorspronkelijke lijfrente op grond van artikel 10a.1 Wet IB 2001 had kunnen worden aangewend voor een overbruggingslijfrente als bedoeld in artikel 3.125, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 2001, tekst tot en met 2005, kan ook de weer in een lijfrente omgezette LSR worden aangewend voor een overbruggingslijfrente.”

  Mijn eerdere vraag spitst zich toe op koopsommem die vanaf 1992 tot en met 2005 gestort zijn. Bovenstaande antwoord van de Kennisgroep doet mij suggereren dat omzetting naar LSR en weer terug naar levensverzekeraar met eerbiedigende werking op een of andere manier mogelijk moet zijn. Wellicht na goedkeuring van de belastinginspecteur? Vandaar mijn vraag op welk bedrag/waarde dan de eerbiedigende werking van toepassing is?

 6. Beste Dick Meijlink,
  Als ik het goed begrijp staat er inderdaad dat je met een expirerend lijfrentekapitaal uit een koopsom (of premies) gestort vóor 2006 eerst mag gaan ‘Banksparen’ en dit later toch weer voor de uitkering van een overbruggingslijfrente mag gebruiken.
  Deze overbruggingslijfrente uitkering moet dan wel weer in een verzekering want ‘Banksparen’ kent deze variant van uitkeren niet.
  Ik heb tot nu toe uit wetteksten gehaald dat je oude rechten vervallen bij storting naar een Bankspaarvorm. Van deze mogelijkheid heb ik nog niet gehoord / gelezen.
  Bij verzekeringen moet de splitsing op de polis staan, bij Banksparen kent men, denk ik, niet zo’n soort clausule mogelijkheid.
  Het is uiteraard zeker de moeite waard te onderzoeken of dit toch kan.
  Je zult dan denk ik én een soort clausule / aantekening moeten hebben op / bij je Bankspaarrekening én ik zou zeker vooraf toestemming vragen bij de belasting om te voorkomen dat deze het later alsnog afkeurt.
  Wij zullen zelf ook eens gaan informeren bij verschillende instellingen met Banksparen hoe zij hier mee omgaan.
  Succes en ik hoor graag of het wel of niet gelukt is.
  Met vriendelijke groet Vera Vernooy.

 7. Dick Meijlink schreef op 

  Ik heb op 2 Juni 2010 van de Belastinginspecteur Utrecht een antwoord gekregen op mijn schriftelijke vraag(samengevat): “Ik wil het bedrag bij expiratie van mijn koopsompolis van voor 2006 graag storten op een Lijfrente Bankspaarrekening: per expirerende polis één nieuwe rekening. Daarna wil ik op enig moment het bedrag inclusief het eventuele rendement weer overmaken naar een levensverzekeringsmaatschappij en daar een overbruggingslijfrente voor inkopen.””

  Het antwoord van de Inspecteur luidde (samengevat)als volgt:

  Versie 1: Geldt voor de expiratiewaarde van een koopsompolis van voor 2006. Zonodig kan deze polis na 2006 zijn verlengd ; “het bedrag dat bij expiratie beschikbaar komt kan volledig worden gestort op een bankspaarrekening. T.z.t. kan dit bedrag en het eventuele rendement weer worden overgemaakt naar een levensverzekeraar voor de inkoop van een overbruggingslijfrente”

  Versie 2: Geldt voor een lijfrentepolis waarvoor ook na 2006 premies zijn gestort; “de waarde van de polis op 31 december 2005 kan volledig worden gestort op een bankspaarrekening . T.z.t. kan dit bedrag en het eventuele rendement weer worden overgemaakt naar een levensverzekeraar voor de inkoop van een overbruggingslijfrente.

  Verder bevestigde de Inspecteur dat als een koopsompolis van voor 2006 expireert en vervolgens verlengd wordt of het kapitaal overgemaakt wordt naar een andere verzekeraar voor inkoop van verzekering (en dus niet via route bankspaarrekening), het recht op (t.z.t.)inkoop van een overbruggingslijfrente van kracht blijft.

 8. Geweldig, dat is goed nieuws.
  Vorige week vernam ik van Erna Besselink, FFP -er dat dit inderdaad afgelopen jaar is aangepast. Ik heb de officiële uitspraak er nog niet bij kunnen vinden maar zo’n bericht van de inspecteur is meer dan voldoende.
  Succes! Met vriendelijke groet Vera Vernooy

 9. john stiller schreef op 

  Moet een overbruggingslijfrente eindigen op de datum waarop, of de maand waarin, je 65 jaar wordt, of mag hij lopen tot het einde van het jaar waarin je 65 wordt, dus maximaal tot 31 december van het jaar waarin je 65 wordt?

 10. Beste John Stiller,

  Een overbruggingslijfrente eindigt in het jaar dat u 65 jaar wordt of het jaar dat u van uw pensioen gaat genieten. Wanneer dit laatste van toepassing is, zal dit wel schriftelijk aangetoond moeten worden.

  Met vriendelijke groet,

  Sharony Hosman

 11. john stiller schreef op 

  ik interpreteer dit algemene antwoord op een specifieke vraag dan maar zo:
  je kunt kiezen óf vanaf de datum van je 65e verjaardag tot 31 december van het jaar waarin je 65 wordt, óf een willekeurige datum in het jaar dat je met pensioen gaat.

 12. Beste John,

  Het is toch iets anders dan u aangeeft.

  De lijfrente dient te eindigen in het jaar dat u 65 jaar wordt (dus uiterlijk 31 december van dat jaar).
  Als u eerder met pensioen gaat, dan 65 jaar, is het mogelijk de lijfrente tot dat jaar af te sluiten (dus ook weer uiterlijk 31 december van dat jaar).

  Wanneer er toch nog onduidelijkheden zijn, kunt u contact met mij opnemen via het telefoonnummer 035-6265586.

  Met vriendelijke groet,
  Sharony Hosman

 13. Huibert Ambachtsheer schreef op 

  Geachte mevrouw Hosman,

  Het pensioen is dit jaar op 1 februari op 60 jarige leeftijd ingegaan. Er staat nog een bedrag dat dit jaar tot uitkering moet komen. De koopsommen zijn voor 2006 gestort, en daarom zie ik het gehele bedrag graag in één keer nog in 2010 als overbruggingslijfrente tot uitkering komen. Is dat mogelijk?
  De uitkering blijft binnen de toegestane grens van maximaal E 63.288 per jaar.

  Alvast bedankt voor uw reactie.
  Met vriendelijke groet,
  Huibert Ambachtsheer

 14. Geachte heer Huibert,

  U mag de waarde alleen in één keer laten uitkeren als het een oud regime polis betreft. De waarde wordt dan ook in één keer belast in box 1.
  De maximale uitkering is hier niet van toepassing.

  Wanneer u een nieuw regime polis heeft, zal de belastingdienst naast de inkomstenbelasting van 52% ook nog een revisie (boete)rente rekenen van 20% van de waarde. U houdt dan ongeveer 25% van de waarde over.
  Verstandiger is het, om dit door middel van een direct ingaande lijfrente uit te laten keren. Als u jonger bent dan 65 jaar, kan dit tot uw 65- of 70-jarige leeftijd of langer.
  Als u nu 65 jaar of ouder bent is de minimale duur 5 jaar. De waarde wordt hierdoor over een bepaalde periode verspreid. Over deze uitkeringen betaalt u uiteraard wel inkomstenbelasting.

  Als u nog vragen heeft, kunt u gerust contact met mij opnemen via het telefoonnummer 035-6265586.

  Met vriendelijke groet,

  Sharony Hosman
  Adviseur Levensverzekeringen

 15. R.J. Liedorp schreef op 

  De datum dat mijn overbruggingslijfrente zou starten is in 2012 (op 60 jarige leeftijd). Dat is jaren geleden zo afgesproken, maar nu niet meer reeel. Ik kan die startdatum gelukkig wel opschorten tot een latere datum. De bedoeling is om deze lijfrente te gebruiken om eerder te stoppen met werken.
  Maar stel nu dat ik mijn pensioen naar voren trek, dus dat mijn pensioen al gaat uitkeren op mijn 64ste. Moet die overbruggingslijfrente dan geeindigd zijn voor dat vervroegde pensioen ingaat? Of mag die lijfrente bijv ingaan op mijn 62ste en doorlopen tot mijn 65 ste.
  Zijn er voorwaarden voor de uitkeringsduur van de lijfrente?

 16. Geachte heer/mevrouw Liedorp

  Een overbruggingslijfrente is een lijfrente waarvan de uitkeringen moeten eindigen in het jaar van 65 worden of het jaar waarin u een uitkering gaat genieten op grond van een pensioenregeling (dit dient dan wel aangetoond te worden). Dat betekent dus als u een pensioenuitkering krijgt u mag kiezen welke einddatum u neemt. Het meest gebruikelijk is om de einddatum te zetten op het jaar waarin u 65 wordt.

  Wanneer u nog vragen heeft, kunt u mij bereiken op het telefoonnummer 035-6265563

  Met vriendelijke groet,
  Independer.nl Adviseur Levensverzekeringen

  Edwin Kroon

 17. Archidona schreef op 

  Dag,
  Ik heb een lijfrentepolis nieuw regime van vóór 2006, de laatste storting is in 2006, voor 2005, gedaan en er geldt een z.g. overgangsrecht.
  In een oude brief van NN staat: Als u de koopsom geheel terugwentelt naar 2005, wordt deze verzekering fiscaal geacht te zijn gesloten in 2005 en is het overgangrecht van toepassing. Dit houdt in dat de gehele uitkering bij uw in leven zijn op de lijfrenteingsdatum voor een overbruggingslijfrente kan worden aangewend.
  Mijn 1e vraag is hoe/moet ik gebruik maken van deze terugwenteling gezien het volgende?
  Mijn huidige polis loopt over een paar maanden af, ben nu 56 jaar en zou de start van de uitkeringen 2 jaar willen uitstellen om vervolgens 24 maanden uit te keren.
  Mijn 2e vraag is wat is de slimste optie nu?…eerst naar banksparen en daarna naar een overbruggingslijfrente, zoals ik hierboven lees, of b.v. direct naar een uitgestelde lijfrente…¿?…
  Dank

 18. Geachte Archidona

  Hierbij de antwoorden op uw vragen:
  1) Het is verstandig om contact op te nemen met Nationale Nederlanden en aan hen deze vraag voor te leggen. Waarschijnlijk zullen zij een verklaring nodig hebben van de belastingdienst dat de storting van 2006 teruggewenteld mag worden over 2005.

  2) Als u het geld nog twee jaar wenst vast te zetten kunt u dat middels banksparen doen of via een Koopsomverzekering. Waarschijnlijk zal banksparen iets meer opleveren dan de Koopsomverzekering aangezien bij banksparen het geld in de erfenis valt bij overlijden. Bij een Koopsomverzekering dient er een overlijdensdekking te worden meeverzekerd, wil het ten goede komen aan de nabestaanden. Na 2 jaar komt het geld beschikbaar en kunt u er een overbruggingslijfrente voor aanschaffen.

  Met vriendelijke groet,
  Independer.nl Adviseur Levensverzekeringen

  Edwin Kroon
  Tel. 035-6265563

 19. Archidona schreef op 

  Heel erg duidelijk heer Kroon, hartelijk dank hiervoor.
  Nog een onduidelijkheid mijnerzijds daar ik tegenstrijdige info tegenkom.
  In mijn geval is mijn 1e optie om na b.v. 2 jaar banksparen en het hierna overzetten naar b.v. een overbruggingslijfrente, om deze in maar 2 jaarperiodieken ruim voor mijn 65-ste jaar uit te laten keren, is dit mogelijk?…of is er aan andere/beter optie? …(ik weet dat starten net voor mijn 65-ste geen probleem is).

 20. Geachte Archidona

  Een overbruggingslijfrente is een lijfrente waarvan de uitkeringen moeten eindigen in jaar waarin u 65 jaar wordt of het jaar waarin u een uitkering op grond van een pensioenregeling gaat genieten. Een uitkering van 2 jaar is dus alleen mogelijk als de overbrugginglijfrente een ingangsdatum heeft in het jaar dat u 63 wordt of als u nog 2 jaar te gaan heeft tot u een uitkering gaat genieten op grond van een pensioenregeling.

  Met vriendelijke groet,
  Independer.nl Adviseur Levensverzekeringen

  Edwin Kroon

 21. Kees schreef op 

  Geachte heer, mevrouw,

  Ik heb op het moment drie ( oud regime ) lijfrentepolissen, die dit jaar gaan expireren. Het betreffen alledrie koopsommen, van voor 2005.

  Ik wil graag het kapitaal doorstorten in een bancaire lijfrente opbouwrekening voor 5 jaar en daarna weer overhevelen naar een verzekerings overbruggingslijfrente. Ik ben zelfstandig ondernemer en wellicht van plan om op mijn 61ste te stoppen. Kan ik dan nog een overbruggingslijfrente aankopen??

  Ik ken helaas niet alle fiscale regelingen.

 22. Kees schreef op 

  Ik ben nu overigens 56, vandaar 5 jaar.

 23. Beste Kees,

  Als je het kapitaal doorstort in een bancaire lijfrente opbouwrekening voor een duur van 5 jaar dan kun je inderdaad daarna weer het bedrag overhevelen naar Direct Ingaande Lijfrenteverzekering voor een overbruggingslijfrente. Je kunt dus nog een overbruggingslijfrente aankopen ondanks dat het kapitaal nu voor een paar jaar wordt vastgezet in een bancaire lijfrente.

  Met vriendelijke groet,
  Independer.nl Adviseur Levensverzekeringen

  Edwin Kroon

 24. Bultman schreef op 

  Ik heb een lijfrentepolis die vrij is gekomen op6 juni 2011, kan ik als overbrugging tot mijn pensioen laten uitkeren.ik ben nu 59 jaar en hoeveel belasting betaal ik .Of kan ik het in een keer laten uitkeren.

 25. Geachte heer/mevrouw Bultman,

  Een vrijkomend kapitaal kan als overbrugging tot pensioenleeftijd worden uitgekeerd. Echter als er op de huidige polis nog premies betaald zijn na 1 januari 2006 kan voor dat gedeelte geen overbruggingslijfrente aangeschaft worden. Dan kan alleen de waarde opgebouwd voor 1 januari 2006 gebruikt worden als overbruggingslijfrente. Zijn er premies betaald na 1 januari 2006 dan is het verstandig om contact op te nemen met de huidige verzekeraar met de vraag welk gedeelte van het vrijkomende kapitaal gebruikt mag worden als overbruggingslijfrente. Het restantbedrag zou vast gezet kunnen worden tot 65 jarige leeftijd en daarna gebruikt kunnen worden als aanvulling op het pensioen.

  Als je een overbruggingslijfrente aanschaft betaal je over de uitkeringen ongeveer 41% aan belastingen.

  Het vrijkomende bedrag kan alleen in 1 keer uitgekeerd worden, met inhouding van belasting als het kapitaal onder het oude regime (voor 1992 afgesloten) valt.

  Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaand telefoonnummer.
  Met vriendelijke groet
  Independer.nl Adviseur Levensverzekering

  Edwin Kroon
  Tel: 035-6265563

 26. Bultman schreef op 

  Betaal ik 41 % belasting als ik helemaal geen inkomen heb en hoe zit het als ik in Suriname woon?graag reactie.

 27. Geachte heer/mevrouw Bultman,

  Helaas kunnen wij u niet zeggen hoe het zit met de belastingheffing als u woonachtig bent in Suriname. U kunt dit het beste navragen bij de belastingdienst in Heerlen, afdeling buitenlandzaken.

  Met vriendelijke groet
  Independer.nl Adviseur Levensverzekering

  Edwin Kroon
  Tel: 035-6265563

 28. Archidona schreef op 

  Na emigratie én het aldaar officieel fiscaal resident zijn kan afhankelijk van het belastingverdrag vrijstelling op de premies sociale verzekeringen door Heerlen worden afgegeven.

 29. Jan schreef op 

  Een overbruggingslijfrente loopt in principe tot je 65e, 2 vragen daarover:

  1. Kan zo’n lijfrente-uitkering op elk moment beginnen (bv ook op je 50e) of is er ook een minimum (begin)leeftijd?

  2. Hoe zit het dan als straks de pensionleeftijd naar 66 resp. 67 gaat en je inmiddels dus al een uitkering tot je 65e hebt vastgelegd of deze binnenkort wil gaan vastleggen? Is de uitkeringsperiode dan te verlengen? Je krijgt dan namelijk te maken met een nieuwe overbruggingsperiode van 1 of 2 jaar (dit geldt trouwens voor alle vervroegd pensioen uitkeringen, ook via pensioenfondsen ed).

 30. Beste Jan,

  1) Een overbruggingslijfrente kan op elk moment beginnen, er is geen minimumleeftijd. De regels omtrent overbruggingslijfrentes kunt u terugvinden in mijn reactie op 20 juni 2011,
  2) Helaas is het nog niet bekend wat de consequenties zijn voor overbruggingslijfrentes als de pensioenleeftijden worden verhoogd naar 66 respectievelijk 67.

  Met vriendelijke groet
  Independer.nl Expert Levensverzekering

  Edwin Kroon

 31. Hans Groenendijk schreef op 

  In 1991 en 1992 heb ik 3 lijfrentepolissen afgesloten. Deze zijn ca. 10 jaar later premievrij gemaakt; dus voor 2006. De expiratiedatum is 1 september 2015 (in die maand wordt ik 65). Ik overweeg om dit jaar met vervroegd pensioen te gaan. Dit pensioen zal niet voldoende zijn om van rond te komen. Ik heb begrepen dat de mogelijkheid bestaat dit soort polissen eerder tot uitkering te laten komen als zg. overbruggingslijfrente, waarbij ik een maandelijkse uitkering zou kunnen genieten tot mijn 65e. Graag uw reactie. Bij voorbaat dank.

 32. Beste Hans,

  Aangezien u geen premies meer heeft betaald na 1-1-2006 kunt u de lijfrentepolissen gebruiken als overbruggingslijfrente tot uw 65e. Verstandig is om contact op te nemen met de verzekeraar waar de polissen zijn afgesloten met de vraag of u de huidige polis voor de expiratiedatum mag omzetten in een lijfrente uitkering.

  Helaas is het niet meer mogelijk om via Independer.nl een vergelijking te maken welke maatschappij de hoogste uitkering biedt in uw situatie.

  Met vriendelijke groet
  Independer.nl Expert Levensverzekering

  Edwin Kroon

 33. Hans Groenendijk schreef op 

  Beste Edwin,
  Bedankt voor uw reactie.
  Het expiratieteam van Reaal gaf mij het volgende antwoord op mijn vraag naar de mogelijkheid tot overbruggingslijfrente. .

  “Wij kunnen u gezien de lage rentestand en de relatief korte verzekeringsduur, geen passende aanbieding doen. Ik adviseer u contact op te nemen met uw adviseur om te bereken wat voor u de beste oplossing is.”

  Men lijkt niet warm telopen voor dit soort procedures. Ik volg het advies wel op.

 34. Gijs Vermeulen schreef op 

  Beste,

  Per 1 december 2012 vallen 2 overbruggingslijfrentes vrij (uitkering € 896,25 bruto en € 187,50 netto) voor de hypotheekrente betalingen voor de resterende looptijd (14 jr leeftijd nu 51 jr.) van mijn spaarhypotheek die ik in1992 heb afgesloten.
  Ik begrijp dat ik over de bruto uitkering loonbelasting moet betalen.

  Ik zoek naar fiscaal gunstige regelingen (banksparen?) om de loonbelasting op de bruto uitkering te voorkomen. Zijn die er nog voor de premiebetalingen die zijn gedaan tussen 1992 en 2006?

  Vriendelijke groet,

  Gijs F. Vermeulen

 35. Beste Gijs,

  Als je voor je vrijkomende kapitalen een lijfrente uitkering aanschaft dan zijn de uitkeringen onderhevig aan loonbelasting. Er zijn geen fiscaal gunstige regelingen om de loonbelasting op een bruto uitkering te voorkomen.

  Je kan de vrijkomende kapitalen ook nog voor een paar jaar vastzetten (bijvoorbeeld in een bankspaarproduct) als je nu geen aanvulling nodig hebt op je inkomen. Je hoeft dan geen loonbelasting te betalen. Je betaald pas loonbelasting als je een uitkering ontvangt.

  Vriendelijke groet,
  Independer.nl

  Edwin Kroon
  Senior Medewerker Klantenservice

 36. Cornelis schreef op 

  Wegens overlijden van mijn echtgenote komt er een nieuw regime levensverzekering vrij die een opbouwdeel kent van voor 2006 en van na 2006. Ik wil de uitkering uitstellen voor een periode van 5 jaar. Het opbouwdeel voor 2006 wil ik dan kunnen inzetten als overbruggingslijfrente en het deel opgebouwd na 2006 als pensioenvoorziening. Als ik de uitkering uitstel via een bankspaarregeling, kan ik na 5 jaar deze keuze ook zo maken?

  1. Beste Cornelis,

   Allereerst wil ik u veel sterkte wensen met dit verlies.

   De verzekering dient direct te worden omgezet in een nabestaandenlijfrente, behalve als u recht heeft op een uitkering volgens de algemene nabestaandenwet. Wanneer hier sprake van is dan moet op de datum waarop u geen ANW uitkering meer ontvangt de nabestaandenlijfrente worden aangekocht.

   De minimale looptijd is bij een verzekeringsproduct afhankelijk van uw leeftijd en wanneer u voor een bankspaarproduct kiest bedraagt de minimale looptijd 5 jaar. Bij een nabestaandenlijfrente heeft u helaas niet de mogelijkheid om de bedragen te splitsen. Het beste kunt u hierover contact opnemen met uw tussenpersoon/verzekeraar om af te stemmen wat de mogelijkheden voor u zijn.
   Vriendelijke groet,
   Independer.nl

   Sabine Kinker
   Teamleider klantenservice
   035-6265560

 37. Peter Sijm schreef op 

  goedendag,

  Eind maart keert een lijfrentekoopsompolis uit van Rozeker (1996 gestort), Mijn pensioen op 65 is ruim voldoende en daarom wil ik een overbruggingslijfrente aankopen met een zo kort mogelijke duur. Ik heb een aantoonbare aanspraak op een tijdelijk(premievrij) pensioen van een voormalige werkgever ingaande op 1 januari 2020.
  Kan ik:
  1. per 1-4 een overbruggingslijfrente aankopen met een duur tot 1-1-2020 (en bij wie moet ik deze vroegpensioendatum “aantonen”)?
  2. dit kapitaal stallen op een lijfrentebankspaarrekening tot uitkering van een andere grote nog actieve premiebetalende lijfrentepolis op 3-11-2016. Vervolgens de uitkering van de lijfrentebankspaarrekening samenvoegen met de in de expiratie lijfrentepolis begrepen waarde op 31-12-2005 en dan een overbruggingslijfrente aankopen? (voor restbedrag premiebetalende lijfrentepolis gaan banksparen voor een uitkering minimale duur ? (is dit 20 jaar?) ingaande op 65-jaar of ook vanaf 1-1-2020?).

  Mijn eerste oriëntatie bij verzekeraars laat zien dat de kosten dermate hoog – en de rente- en sterftevergoeding dermate laag- zijn dat de opgetelde uitkeringen lager zijn dan de ingelegde koopsom. Dit is geheel conform het algemen beeld dat verzekeraars in de afgelopen jaren hebben opgebouwd en verklaart het nog immer negatieve sentiment rond levensverzekeringen.

 38. Pieter van Berkel schreef op 

  Geachte heer,mevrouw,
  Mijn overbruggingslijfrente mag niet langer doorlopen dan het jaar waar in ik met vroegpensioen ga. In mijn geval wordt de vroegpensioen nu uitgesteld tot in het jaar dat de overbruggingslijfrente eindigt. (Zie mijn eerdere vraag hierover) In concreto:
  De overbrugging zal zo het er nu uitziet op 1 April 2013 ingaan en eindigen in April 2014.
  Geplande pensioendatum Maart 2014.

  Stel ik vind toch nog een baan in Nederland of er buiten Ik heb regelmatig in Nederland maar ook in het buitenland gewerkt; met andere woorden het is niet geheel onmogelijk.

  Door veranderde omstandigheden zou ik in dat geval het vroegpensioen toch nog niet nodig hebben.
  Kan ik dan de vroegpensioendatum uitstellen of ben je gecommiteerd om het pensioen in te laten gaan omdat er een overbruggingslijfrente loopt?
  ( Ik weet dat na het 60e jaar werken tijdens een pensioenuitkering is toegestaan maar zou deze in dat geval wellicht willen uitstellen.).
  Heeft iemand hier ervaring mee en is het dan aan de fiscus om te beslissen of uitstel mogelijk is?
  Ben zeer benieuwd
  Met vr gr
  Pieter van Berkel

  1. Beste Pieter,

   Wij hebben helaas geen ervaringen gehad met de situatie waarin u verkeerd. Verstandig is inderdaad om contact op te nemen met de fiscus hierover.

   Vriendelijke groet,
   Independer.nl

   Edwin Kroon
   Senior Medewerker Klantenservice

 39. Beste Peter,

  Independer.nl is ruim een jaar geleden gestopt met het vergelijken van en adviseren in lijfrenteproducten. Verstandig is om uw vragen voor te leggen bij een assurantietussenpersoon aangezien dit vrij specifieke vragen zijn.

  Vriendelijke groet,
  Independer.nl

  Edwin Kroon
  Senior Medewerker Klantenservice

  1. Peter Sijm schreef op 

   Dag Edwin, dat independer gestopt was met vergelijken en afsluiten wist ik, echter tot voor zeer kort werden vragen gewoon door jullie beantwoord. Als je het antwoord, of niet alle antwoorden, weet mag je dat gewoon zeggen hoor…………..

 40. Coen Meens schreef op 

  LS.
  Ik bezit een koopsom beleggingspolis (gerichte lijfrenteverzekering) Ingang dd.2-1-99. Ingangsdatum lijfrente 2-1-2014. In de voorwaarden staat o.a. vermeld: De verzekeringsnemer heeft het recht op ingangsdatum lijfrente het lijfrentekapitaal bij leven anders dan in het polisblad is bepaald, geheel of gedeeltelijk aan te wenden voor een overbruggingslijfrente en of tijdelijke oudedagslijfrente.
  Vraag: ik wordt eind 2013 65 jaar en krijg dus te maken met de het aow-gat. Kan ik het vrijkomend (klein)kapitaal, ingelegd vóór 1-1-2006, in een keer laten uitkeren en hoeveel belasting betaal ik hierover?

Voor commentaar gesloten.

Verzekeringen vergelijken en direct afsluiten

Goedkope verzekering? Independer helpt jou gemakkelijk verzekeringen vergelijken

verzekering vergelijken

"allemaal heel duidelijk, soepel, op moment dat mij uitkwam."

Anoniem uit SOEST
2017-08-23, autoverzekering

"Telefonisch contact gehad voor nog wat vragen, daarbij ben ik goed geholpen. Vooraf kon ik overzichtelijk een passende vergelijking maken tussen verschillende verzekeringen."

Anoniem uit EMMEN
2017-08-26, woonverzekering

"Lekker soepeltjes!"

Anoniem uit 'S-GRAVENHAGE
2017-09-17, beste-in-1-pakket

"Was echt makkelijk alles te vinden"

Dhr. Rehrl uit AMSTERDAM
2017-08-27, beste-in-1-pakket

"ik ben niew ertjk niet"

Dhr. Fattullah uit UTRECHT
2017-10-04, autoverzekering

"Per toeval op jullie site terechtgekomen, maar vanaf dat moment ging alles razend snel en werd ik nog ook deskundig door uw medewerker Wouter te woord gestaan. Niet te vergeten: Diverse verzekeringen in een kort moment te zien, bespaart tijd."

Dhr. Schimmel uit GOIRLE
2017-08-23, rechtsbijstandverzekering

"Heel overzichtelijk én snel. "

Anoniem uit AMSTERDAM
2017-10-11, reisverzekering

"prima geregeld"

Dhr. J. Osseweijer uit ZIERIKZEE
2017-10-04, woonverzekering

"makkelijk en eenvoudig aftesluiten"

Anoniem uit DRACHTEN
2017-09-08,

"Eenvoudig af te sluiten, telefonisch snel en correct geholpen. "

Anoniem uit MARKELO
2017-08-29, overlijdensrisicoverzekering

"aanvraag verloopt goeden makkelijk, 5 sterren als alles geregeld is en de polis binnen is"

Anoniem uit BEVERWIJK
2017-10-16, autoverzekering

"Fijne service, maar niet alle verzekeraars doen mee, waardoor je soms toch nog zelf aan de slag moet met afsluiten. Daarom geen 5 sterren."

Mevr. I.M. Eisenga-Brouwer uit DORDRECHT
2017-10-11, autoverzekering

"Snelle service"

Anoniem uit 'S-GRAVENHAGE
2017-10-16, autoverzekering

"Goed"

Mevr. S.M. Wolff uit ROTTERDAM
2017-08-25, autoverzekering

"Heel overzichtelijk alle voor en nadelen op een rijtje gezet. Hierdoor is vergelijken heel makkelijk."

Dhr. M. .M. Sol uit UTRECHT
2017-09-21, zorgverzekering