Nationale-Nederlanden met woekerpoliszaak naar Europees Hof
Tip een vriend:

Nationale-Nederlanden met woekerpoliszaak naar Europees Hof

Nationale-Nederlanden wil een tussenuitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voorleggen aan het Europese Hof van Justitie. Dit naar aanleiding van een lopende woekerpoliszaak.

Kifid: klanten onjuist geïnformeerd over ‘eerste kosten’

Het Kifid vindt dat Nationale-Nederlanden klanten beter had moeten informeren over de ‘eerste kosten’ die het bedrijf in rekening bracht. De kosten komen voor in een groot deel van de polissen. Daardoor kan deze zaak uiteindelijk grote financiële gevolgen hebben voor Nationale-Nederlanden. Het dochterbedrijf van ING Groep is het niet eens met de tussenuitspraak van het Kifid. Een woordvoerder zegt “dat ze zich altijd aan de regels hebben gehouden die door de regering, het parlement en toezichthouders zijn opgesteld. Dat deze regels nu anders worden opgevat, betekent niet dat wij in het verleden fouten heeft gemaakt.”

Uitspraak waarschijnlijk in 2014

Nationale-Nederlanden is verder van mening dat deze stap ervoor zorgt dat er geen tegenstrijdige uitspraken worden gedaan en de claims goed worden afgehandeld. De verzekeraar verwacht dat de uitspraak in 2014 kan worden gedaan. Het Kifid moet nog wel akkoord gaan met het schorsingsverzoek.

Vraag advies bij financieel adviseur of verzekeraar

Heb je een beleggingsverzekering van Nationale Nederlanden of van een andere maatschappij? Dan heb je niet direct iets aan deze uitspraak. Het gaat namelijk om een zaak van 1 consument tegen Nationale Nederlanden. Toch kan het verstandig zijn om te kijken of je nog goed zit met je verzekering. Je kunt daarvoor het best naar een financieel adviseur stappen, of advies vragen aan je verzekeraar. De tussenpersoon die jou destijds heeft geadviseerd, moet van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gratis hersteladvies geven. Hierbij draait het om de vraag of het doel van de beleggingsverzekering nog gehaald kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het aflossen van een hypotheek. Ook geeft je tussenpersoon aan wat je kan doen als het doel niet meer gehaald kan worden.

Lees meer over: banksparen

iedere maand de beste
artikelen in je mailbox?

meld je aan voor de nieuwsbrief

Reacties

6 Antwoorden op “Nationale-Nederlanden met woekerpoliszaak naar Europees Hof”

 1. New Flame -Wakkerpolis schreef op 

  Wat een slordig en onjuist bericht van Independer.

  1. NN heeft in een woekerpoliszaak die is voorgelegd aan de Geschillencommissie KiFiD (en die ik begeleid), als BINDEND oordeel te horen gekregen dat de door NN verstrekte informatie in de polisvoorwaarden over kosten niet duidelijk en begrijpelijk is. Op grond daarvan heeft de Geschillencommissie heeft geoordeeld dat sprake is van onrechtmatig handelen; NN moet een flink deel van de kosten plus misgelopen rendement terug betalen.
  2. Dat NN het niet eens is met de uitspraak van de Geschillencommissie, zegt niets. Als twee partijen hun geschil voorleggen aan de rechter of een Geschillencommissie is de verliezer het vrijwel nooit eens met de uitspraak. Niets bijzonders dus.
  3. In de Kifid-zaak spelen nog een aantal andere klachten waar door de Commissie verder onderzoek naar wordt gedaan.
  4. NN is in een hele andere zaak (die niet bij Kifid loopt maar bij de rechtbank Rotterdam) al sinds 2011 bezig met een zogenoemd “proefproces” waarbij in samenwerking met de klant en diens advocaat inmiddels 2 vragen zijn voorgelegd aan het Europese Hof.
  5. NN heeft nu gevraagd of de Geschillencommissie de Kifid-zaak – waarbij ze alvast te horen heeft gekregen dat er sprake is van onrechtmatig handelen- stop wil zetten in afwachting van de antwoorden van het Europese Hof in een hele andere zaak. De Geschillencommissie wacht eerst mijn reactie af namens mijn client en zal dan een besluit nemen. Ik denk niet dat die schorsing er komt, we zullen het zien.
  6. Het is in ieder geval niet zo dat de betreffende KiFiD zaak naar het Europese Hof gaat. Hoe komt Independer bij dergelijke flauwekul?
  7. Mensen met een NN beleggingsverzekering die dezelfde voorwaarden hebben als mijn client (o.a. Flexibel Verzekerd Beleggen, BedrijsEffectSparen) zijn evenness via de polisvoorwaarden onjuist geinformeerd over de kosten. Dat is ook de precies de reden dat NN zo in paniek is en met alle gweld probeert de Kifid-zaak te vertragen.
  8. Om nou als Independer klanten te adviseren dat ze daar vooral niets mee moeten doen op basis van bewezen gebrek aan inzicht in de kwestie, is opvallend. Vele honderden klanten snappen het gelukkig beter dan meneer Cohen van Independer en zijn inmiddels in actie gekomen; ze hebben zich aangemeld bij Wakkerpolis of hebben zelf een vordering ingediend bij NN.

  Misschien is het een idee, beste Joop Cohen, om even navraag te doen bij KiFiD of bij NN en vervolgens op basis van juiste feiten de bezoekers van Independer opnieuw maar dan beter te informeren/adviseren? Succes!

  1. Beste heer/ mevrouw,

   Dank voor uw kritische reactie. Deze reactie bevat veel details, die wij gezien de aard van ons weblog juist weggelaten hebben. Ondanks de suggestieve toon, denken wij dat de meeste informatie uit uw reactie niet in strijd is met het artikel.

   Wat het zesde punt betreft, heeft u wel gelijk. Daarin zijn we wat kort door de bocht geweest en dat vinden we jammer. Nationale Nederlanden wil inderdaad niet de betreffende KiFiD-zaak voorleggen aan het Europees Hof van Justitie. Wel wil Nationale Nederlanden deze zaak schorsen tot er een uitspraak is in de andere zaak die u noemt. Die zaak ligt wel bij het Europees Hof.

   Met betrekking tot uw laatste punt: wij adviseren klanten in het artikel niet om niets te doen. Wat wij bedoelen met de zin “Heb je een beleggingsverzekering van Nationale Nederlanden of van een andere maatschappij? Dan heb je niet direct iets aan deze uitspraak”, is dat de uitspraak er niet direct voor zorgt dat klanten bijvoorbeeld gecompenseerd worden. Zoals wel het geval was bij bijvoorbeeld de akkoorden met de woekerpolisstichtingen. Natuurlijk staat het klanten vrij om zelf of samen met anderen te procederen in soortgelijke gevallen.

   Bedankt voor uw opheldering.

 2. Bert Jan Tiesinga – Wakkerpolis schreef op 

  Goed, de Geschillencommissie heeft dus op 17 september haar oordeel van 13 mei nog eens stevig bevestigd: NN heeft onrechtmatig gehandeld en moet eerste kosten plus misgelopen rendement terug betalen. Ook is door de Geschillencommissie gewoon gehakt gemaakt van het verzoek van NN om de zaak te schorsen wegens een of ander door NN zelf in elkaar gezet proefproces bij het europese hof. Ik voorspelde dat al op 16 juli, toen meneer Cohen van Independer nog erg onder de indruk was van de vertragingstactieken van NN.

  Zijn opmerking dat klanten niet automatisch allemaal hun schade (gemiddeld al gauw zo’n EUR 6.000) vergoed krijgen is natuurlijk wel juist. Alleen klanten die in actie komen en hun eerste kosten terug vorderen hebben een (zeer) goede kans. Zie de Koersplan zaak.

  Ik ben benieuwd of meneer Cohen inmiddels door heeft dat klanten die hun recht op een fikse
  schadevergoeding (gemiddeld EUR 6.000) veilig willen stellen, in actie moeten komen en hun claim bij NN in moeten dienen. Desgewenst via Wakkerpolis. Niet claimen is in ieder geval achter het net vissen. Dus wat zou u doen meneer Cohen, als u een NN woekerpolis (gehad) zou hebben? En wat adviseert Independer haar klanten? Wakker worden (=Claim indienen) of deze kans laten lopen?

 3. Beste Bart Jan Tiesinga,

  Dank voor uw reactie. In tegenstelling tot wat u suggereert hebben wij klanten niet afgeraden om te procederen. Dit blijkt o.m. expliciet uit de laatste zin van mijn vorige reactie.

  Voor de vraag of het verstandig is om te procederen is het van belang om de proceskansen en de hoogte van de schadevergoeding af te wegen tegen de kosten van de procedure, uiteraard voor zover die kosten naar verwachting niet op de tegenpartij verhaald kunnen worden. Voor de proceskansen is de uitspraak van de geschillencommissie natuurlijk een gunstige ontwikkeling. Anderzijds schrijft ook Wakkerpolis op haar website dat zij geen garantie op het eindresultaat geeft. Wij hebben geen informatie over schade die individuele klanten vergoed zouden kunnen krijgen en ook niet over de proceskosten die de klant moet betalen of voorschieten.

  Met vriendelijke groet,

  1. New Flame -Wakkerpolis schreef op 

   Beste Job Cohen,
   Al met al zijn we het dan eigenlijk best met elkaar eens inmiddels. Ik heb (misschien wat venijnig) gereageerd omdat u aanvankelijk bezoekers van deze site wel (en terecht) adviseerde om met het oog op de toekomst de polis met hulp van een adviseur eventueel aan te laten passen maar ten aanzien van de mogelijkheid schade over het verleden te claimen volstond met de opmerking: “Dan heb je niet direct iets aan deze uitspraak. Het gaat namelijk om een zaak van 1 consument.” U sluit zich daarbij wat erg snel aan bij de woordvoerder van NN net als ten aanzien van het schorsingsverzoek en het aangekondigde Hoger Beroep. Ik kan u verzekeren (en u mag desgewenst de documenten inzien) dat datzelfde NN in diverse andere zaken die ik begeleid, verzoekt om uitstel voor het voeren van verweer omdat men meer tijd nodig heeft om de uitspraak van 13 mei en 17 september te bestuderen die nota bene ook volgens NN zelf van grote invloed zijn op andere zaken! De uitspraken van de woorvoerder van NN die u aanhaalt, staan daar inderdaad haaks op en als u wilt laat ik u dat zien.

   Als u bezoekers van Independer informeert en adviseert in deze kwestie (en volgens mij doet u dat) kan het verstandig zijn ten aanzien van NN een wat meer kritische houding aan te nemen. Zoals u weet is het schorsingsverzoek inmiddels van tafel geblazen en de stelling dat de uitspraken van 13 mei en 17 september op zichzelf staan is dus ook aantoonbaar onjuist.

   Ik ben daarom blij dat u inmiddels de mogelijkheid om naast toekomstgericht advies ook de mogelijkheid van een schadevergoeding als concrete optie noemt voor klanten.

   In dat kader is het nog relevant op te merken dat klanten die kennis hebben van mogelijke tekortkomingen er verstandig aan doen binnen “bekwame tijd” dit te onderzoeken c.q. een klacht en schadevordering in te dienen. Verzekeraars doen steeds vaker een beroep op artikel 6:89 BW (tijdige onderzoeks- en klachtplicht) hetgeen iets anders is dan verjaring. Een dergelijk beroep wordt door de rechter en de Geschillencommissie doorgaans afgwezen, maar het is toch echt verstandiger om direct in actie te komen en te onderzoeken of er recht op schadevergoeding bestaat en zo ja, die te claimen. Het is in ieder geval uiterst onverstandig om af te wachten of NN uit zichzelf over de brug zal komen. Ik verwijs in dit kader ook naar de oproep van Vereniging Eigen Huis en de VEB via http://www.verliespolis.nl/index.php?page=/nieuws_stichting/main.php
   Vanzelfsprekend bepaalt iedere klant zelf of hij/zij een en ander zelf ter hand neemt dan wel zich aansluit bij Wakkerpolis of een ander collectief.

 4. jjansen schreef op 

  geachte heren

  ik ben nooit geinformeerd .over
  me me woekerpolis .

Geef een reactie

Lees onze huisregels.

Waarschuw me bij nieuwe reacties op dit artikel. (Je kan je hiervoor ook apart aanmelden.)

Spaarrekening? Vergelijk en open

Geen geldboom? Ik laat je zien waar je geld groeit

toon spaarrekeningen en deposito's

"Goede website makkelijk te gebruiken"

Anoniem uit EMMEN
32 minuten geleden, woonverzekering

"Goed"

Mevrouw Joanna Monica uit LEIDERDORP
1 uur geleden, zorgverzekering

"Duidelijk, handig, makkelijk in gebruik en binnen een half uur alles rond."

Anoniem uit RENKUM
6 uur geleden, autoverzekering

"Altijd de goedkoopste "

Anoniem uit HOUTEN
7 uur geleden, autoverzekering

"Vind het goed"

Meneer Achalhi uit 'S-GRAVENHAGE
2019-09-18, zorgverzekering

"Geen enkel probleem, duidelijke informatie"

Anoniem uit BUNNIK
2019-09-18, reisverzekering

"Goede service, goed bereikbaar"

Mevrouw Winkelmolen uit MAASBRACHT
2019-09-18, autoverzekering

"Gewoon"

Meneer Kok uit ALMERE
2019-09-18, woonverzekering

"."

Anoniem uit ZWOLLE
2019-09-18, autoverzekering

"Top "

Anoniem uit ALMERE
2019-09-18, lenen

"Makkelijk in te vullen nu hopen op goed nieuws"

Dhr. Op 't Holt uit HOOGEZAND
2019-09-18, lenen

"Makkelijke aanvraagprocedure"

Anoniem uit STEENWIJK
2019-09-18, reisverzekering

"Uitstekende hulp aan klanten"

Meneer Yumerov uit 'S-GRAVENHAGE
2019-09-18, autoverzekering

"Snel en gemakkelijk vergelijken en een verzekering afsluiten"

Anoniem uit VEGHEL
2019-09-18, autoverzekering

"Omdat ik gewoon tevreden ben met Independer’s dienstverlening. "

Meneer Motshagen uit HOOGLAND
2019-09-18, autoverzekering