Actueel: NOS: verzekeraars stellen vragen bij onafhankelijkheid Independer.nl
Tip een vriend:

Actueel: NOS: verzekeraars stellen vragen bij onafhankelijkheid Independer.nl

Update 13 december 8.30 uur
Aagjekat” (zie comment hieronder) wees ons terecht op een fout in de update van 9 december. NPCF vraagt niet om een onderzoek naar kwaliteit, maar om een onderzoek naar de onafhankelijkheid en mogelijke misleiding van vergelijkingssites. NOS heeft haar berichtgeving in haar laatste reactie ook beperkt tot deze vraag. Onafhankelijkheid is in de Wet Financieel Toezicht geregeld en wordt door de Autoriteit Financiële Markten bewaakt. De beschuldiging dat Independer.nl zou misleiden is ook direct weerlegd. Wij hebben een klacht ingediend bij de ombudsman van de NOS.

Update 9 december 23:00 uur
Vandaag meldde de NPCF dat zij een onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssite wenst. Independer.nl zou een dergelijk onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites door NZa, AFM, of overheid heel goed vinden en heeft daar al meermalen op aangedrongen. Het is mooi dat WUA! in haar laatste onderzoek Independer.nl als beste beoordeelt, maar dat gaat alleen om de gebruikerservaring en niet om de objectieve kwaliteit van de advisering en productinformatie. Dat zou ook getoetst moeten worden.

Woensdagavond en vandaag hebben CZ en Menzis bij de NOS en Independer.nl aangegeven zich niet te herkennen in de beschuldigingen die namens hen in het NOS Journaal zijn gedaan. Het nieuwsitem op de site van NOS is daarop ’s avonds afgezwakt, zonder dat de timestamp van laatste wijziging is aangepast. Wij hebben de redacteur van de NOS nogmaals gewezen op resterende feitelijke onjuistheden in het betreffende artikel en het gerelateerde weblog item.

 1. CZ en Menzis hebben bevestigd dat Independer.nl een tussenpersoon is waarmee commerciële afspraken zijn. Daar zijn ze zich van bewust en daar hebben ze geen kritiek op.
 2. De reden dat CZdirect een lagere prijs/kwaliteit verhouding heeft, schuilt in de beperkingen bij gecontracteerde zorg. Die gelden ook bij OHRA en Delta Lloyd en worden ook getoond.
 3. Het klopt dat Independer.nl, om fraude te voorkomen, geen reviews meer accepteert als wij niet kunnen controleren dat de betreffende consument bij die verzekeraar verzekerd is. Dat is niet bedacht om de vergelijking te manipuleren. We gaan zoeken naar een alternatieve methode om ook voor niet-partners reviews te verzamelen.
 4. Independer.nl heeft een samenwerking met vele tientallen verzekeraars, ook in volmacht. Alle verzekeraars in Nederland zijn en worden continue uitgenodigd producten te ontwikkelen die gebaseerd zijn op de vraag van bewuste consumenten die zoeken via internet. Veel verzekeraars vertalen dit in kortingen die consumenten alleen via Independer.nl kunnen krijgen. Deze kortingen kunnen oplopen tot 40%. Dat is een voordeel wat we de bezoeker gunnen en we tonen dat expliciet in de vergelijking. Het klopt dat die kortingen elders niet te verkrijgen zijn. Sommige verzekeraars, waaronder OHRA en Delta Lloyd hebben speciale producten ontwikkeld, met voorwaarden die veel bezoekers van Independer.nl wensen. Alle verzekeraars mogen dat doen en we hebben Achmea gisteren opnieuw uitgenodigd dat ook te doen.
 5. Zoals duidelijk aan de betreffende redacteur is uitgelegd: niet het ontbreken van de reviews verklaart de lagere kwaliteitsscore van CZ direct. De lage score wordt veroorzaakt door het feit dat CZdirect met zorgsturing werkt en doordat mensen een eigen bijdrage moeten betalen. Dat stond op 12 november onjuist vermeld op de site en die fout is inmiddels hersteld. Daarna heeft CZdirect steeds een score tussen de 70 en 80 heeft gehad. Dit geldt ook voor OHRA en Delta Lloyd en voor vele Achmea-labels en verklaart met de hoge prijs en matige voorwaarden van Achmea waarom die labels het zo slecht doen.

Vandaag is gebleken dat veel van de kritiek is te herleiden op verwarring rondom onze rol. Veel mensen zien ons als een vergelijkingssite die actief werkt aan transparantie. Ook de NOS heeft meermaals onze onderzoeken gebruikt om misstanden rondom bonusprovisies, woekerpolissen, te hoge hypotheekrentes en dergelijke te presenteren. De rol van aanjager spelen we met volle overtuiging en we hebben een bijdrage mogen leveren aan zaken als de woekerpolisaffaire, rentecondities, verlaging van premies, kwaliteit van hypotheekadvies en excessieve provisies. Daardoor is onze rol als tussenpersoon en het feit dat we verdienen als bezoekers via ons een polis afsluiten, blijkbaar onvoldoende zichtbaar geweest. Dat gaan we nog duidelijker communiceren en we lichten dit graag toe. Wij vragen geen contributie en geen vergoeding van bezoekers, maar ontvangen een provisie als bezoekers besluiten via ons af te sluiten. Wat ons onderscheidt van vele andere onafhankelijke tussenpersonen is dat we streven naar volledigheid. Wij nemen ook polissen op in de vergelijking van verzekeraars waar we geen samenwerking mee hebben. Ook doen we onderzoek naar transparantie en zin en kwaliteit van financiële producten. Wij verkopen daarom geen woonlastenverzekeringen of andere verzekeringen of dekkingen die niet in het belang zijn van de consument. Dat is helaas redelijk bijzonder, ook in andere retailgebieden. Zoek maar eens bij een traditionele tussenpersoon of een willekeurige andere winkel op of buiten internet naar een product dat ze niet verkopen. Wij tonen wel producten die wij niet kunnen verkopen.

Wij verwelkomen deze discussie en hopen er veel van te leren. Het kan namelijk altijd beter. Vorige week hebben wij bijvoorbeeld namen toegevoegd bij de zorgverzekeringen waar we geen samenwerking mee hebben.

Samenvattend hebben tot nu de volgende verbeteringen gesignaleerd en we kijken nog verder:

 1. Duidelijker maken dat we een tussenpersoon zijn die streeft naar transparantie en de beste producten.
 2. Duidelijker aangeven welke aanbieders waarom in de top-3 staan.
 3. Zoeken naar een betrouwbare methode om ook reviews te kunnen verzamelen voor partijen waarbij we niet kunnen volgen of de respondent daar ook echt klant is.

Niet alles kan direct worden aangepast, maar we gaan hier hard aan werken. We kijken uit naar andere suggesties.

Artikel 8 december:
Al jaren suggereren enkele tussenpersonen en verzekeraars dat Independer.nl niet onafhankelijk zou zijn. Eén van de beschuldigingen is dat Independer.nl de vergelijking zou manipuleren om partijen te bevoordelen waarmee we een commerciële samenwerking hebben. Wij begrijpen de frustratie bij traditionele verzekeraars over toenemende transparantie en toenemend bewustzijn van consumenten. Na zaken als de woekerpolisaffaire, het afschaffen van de dakpanconstructies bij sparen, het NMa-onderzoek naar hypotheekrentes en de jarenlange premiedalingen bij autoverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen blijkt nu dat consumenten de prijsstijging van 10% bij zorgverzekeringen niet klakkeloos accepteren. Meer dan een miljoen Nederlandse consumenten geeft momenteel aan zich te beraden op een overstap. Bij Independer.nl zien we een vervijfvoudiging in het aantal afgesloten zorgverzekeringen. Dat doet pijn voor partijen die de marktverhoudingen graag ongewijzigd laten.

NOS besteedt vanavond aandacht aan deze beschuldigingen in diverse journaals. Uiteraard reageren wij graag op deze vragen. NOS dacht bewijs te hebben dat wij de vergelijking van zorgverzekeringen de afgelopen weken bewust hebben gemanipuleerd om zo partijen met een samenwerking prominenter te tonen. Hiervoor is echter een duidelijke verklaring die wij met NOS hebben gedeeld. Deze verklaring willen we hier voor iedereen beschikbaar maken.

Wij willen graag duidelijk stellen dat alle premies en productvoorwaarden van zorgverzekeringen op de site van Independer.nl correct zijn en altijd correct zijn geweest. De focus van de vragen ligt op het advies, dat is gebaseerd op verschillende factoren (zoals premie, kwaliteit, klantcijfer en vrije zorgkeuze). In de loop van de tijd kan dat advies op basis van wijzigingen door verzekeraars, reacties van consumenten en eigen inzicht wijzigen.

Belangrijkste deelvragen van NOS zijn:

 1. Tijdens het voorgesprek: Klopt het dat jij, Edmond Hilhorst, een zwager bent van Antoinette Hertsenberg?
 2. Hoe kan het dat CZdirect op 12 november een hogere kwaliteitsscore had dan begin december?
 3. Waarom stonden er op 18 november plotseling wel reviews bij CZ?
 4. Waarom worden de laagste prijzen van partijen zonder samenwerking niet getoond?

Behalve het eerste antwoord zijn de antwoorden behoorlijk technisch van aard, omdat dat nodig is om een en ander toe te lichten. In de presentatie zijn de bijbehorende screenshots en opmerkingen zichtbaar gemaakt:

 1. Het leek een grapje, maar NOS gaf aan dat Achmea zou beweren dat Edmond, directeur van Independer.nl, de zwager is van Antoinette Hertsenberg (TROS Radar). Dit soort insinuaties is niet nieuw. Ze zijn eenvoudig op feiten te controleren en daardoor te weerleggen evenals de overige punten. Voor alle duidelijkheid: er is geen enkele relatie tussen beiden.
 2. Op 12 november stonden de producten die door CZ ontwikkeld zijn in de vergelijking van Independer.nl, waarbij de naturapolis voor het onderdeel fysiotherapie ten onrechte ‘100% gecontracteerd’ stond vermeld. Dit was niet correct en we hebben dit niet alleen aangepast voor het CZdirect-product, maar voor de gehele naturalijn van CZ (inclusief de betreffende producten van OHRA en Delta Lloyd). Dit geldt niet voor restitutieproducten van CZ-labels. Door deze aanpassing rekenen we nu met de daadwerkelijk gecontracteerde zorg op postcodeniveau. Deze aanpassing geeft voor alle labels binnen de CZ-groep, dus ook voor partijen met commerciële samenwerking, een stevige daling in prijs/kwaliteitscore. Consumenten vinden het namelijk belangrijk te weten of ze hun eigen zorgverlener kunnen kiezen of niet. Tros Radar besteedde afgelopen maandag aandacht aan het belang van vrije zorgkeuze.
 3. Op 18 november werden, per abuis, voor CZdirect de reviews getoond van klanten die in 2009 een zorgverzekering hebben gesloten. Met de dit jaar nieuw geïntroduceerde methode om fraude bij reviews te voorkomen, accepteren wij alleen reviews van consumenten waarvan we zeker weten waar ze verzekerd zijn. Om het klantcijfer up-to-date te houden en appels met appels te vergelijken kan dat alleen bij verzekeraars waar we een samenwerking mee hebben.
 4. Zoals in de vergelijkingen duidelijk is te zien, tonen wij partijen met de laagste prijs gewoon op de eerste plek, ook als er geen samenwerking is. Dit doen we zowel naast de vereenvoudigde top 3 vergelijking als in de detailvergelijking. In de voorbeelden van de NOS staat er op de eerste en derde plek een zorgverzekeraar waar we geen samenwerking mee hebben. Ook dan wordt geheel transparant de naam van de verzekeraar aan de consument gemeld.

Hoewel CZdirect hier door de NOS als voorbeeld is gebruikt, willen we benadrukken dat de relatie met CZ uitstekend is. Dit jaar is er opnieuw een commerciële samenwerking met CZ (er is alleen geen samenwerking met CZdirect, maar de contacten zijn goed). NOS meldde ons dat met name Achmea vraagtekens zet bij onze onafhankelijkheid. Wij hebben niets te verbergen en nodigen Achmea graag nogmaals uit in gesprek te gaan over eventuele twijfels.

Vereenvoudigde vergelijking
Op de achtergrond speelt nog de vraag waarom we een vereenvoudigde vergelijking tonen. De afgelopen jaren hebben wij bij Independer.nl veel onderzoek gedaan naar de wensen van onze bezoekers. Ze vonden onze vergelijking vaak te complex en zagen door de bomen het bos niet meer. We hebben daarom de vergelijking vereenvoudigd om zo bezoekers sneller en zonder keuzestress een aantal goede zorgverzekeringen te kunnen voorleggen. Voor mensen die graag alles tot in detail uitzoeken, blijft alle extra informatie wel beschikbaar.
Het doet ons goed dat uit onafhankelijk marktonderzoek blijkt dat consumenten die eenvoud waarderen. Ook onze klanten geven dat tientallen keren per dag aan in hun reviews. De afgelopen weken hebben we veel feedback die we van bezoekers kregen in de vergelijking verwerkt. Zo tonen we de namen van verzekeraars zonder samenwerking nu prominenter en geven we duidelijker aan waar wat vergeleken kan worden.

Deze wijzigingen tonen aan dat wij blijven zoeken naar verbetering en blijven vechten voor transparantie ten gunste van de consument. Wij zijn niet alleen voorstander van transparantie over verzekeringen maar ook over onze eigen werkwijze, verdiensten, twijfels en overwegingen. Zie bijvoorbeeld aflevering 9 uit ons feuilleton over onze nieuwe strategie ‘Een gemakkelijke website’ en het artikel over onze onafhankelijkheid. Ook over hoe wij ons geld verdienen zijn we heel open. Dat staat omschreven in het artikel ‘Provisietransparantie bij Independer.nl’.

iedere maand de beste
artikelen in je mailbox?

meld je aan voor de nieuwsbrief

Reacties

50 Antwoorden op “Actueel: NOS: verzekeraars stellen vragen bij onafhankelijkheid Independer.nl”

 1. Stephan Meerwijk schreef op 

  Er zijn al jaren reacties van enkele tussenpersonen en verzekeraars dat Independer.nl niet onafhankelijk zou zijn:

  Enkele tussenpersonen en verzekeraars?

  Ik denk dat iedereen wel weet dat jullie niet onafhankelijk zijn.
  Altijd maar die dure reclames waaruit moet blijken dat jullie de beste deals hebben. Die dure reclames die betalen uiteindelijk de consumenten.

  Het is tijd voor Independer om het schip te verlaten.

  1. Nick schreef op 

   @ Stephan
   Wat is de definitie van onafhankelijk?
   Het zou je sieren als je bij de feiten blijft. Zoals je op dit weblog ook kan lezen is Independer.nl pas dit jaar begonnen met TV-spotjes, dus die opmerking raakt kant nog wal.
   Anderzijds lijkt het me tevens verstandig om onderscheid te maken tussen het vergelijken en het afsluiten van de verschillende producten. Bij het vergelijken komen er tevens aanbieders naar voren welke niet (direct) via Independer.nl kunnen worden afgesloten. Waaruit blijkt dan dat er sprake is van “partijdigheid”?
   Mij zul je niet horen zeggen dat Independer.nl geen nauwe contacten heeft met verzekeraars en dat er verschillende en wellicht tegenstrijdige belangen spelen binnen een organisatie als deze. Echter, de vergelijking is inzichtelijk voor iedereen en er worden ook verzekeraars getoond waarmee geen samenwerking is. Waar gaat het volgens jou verkeerd dan?

   1. Rosemarie Beukers schreef op 

    Beste Nick,

    Ik heb jaren bij een tussenpersoon gewerkt. Ik heb daarin ook zakelijke relaties onderhouden met verzekeraars.Achteraf gezien ben ik niet erg trots op mijn werk wat ik daar heb verricht. Onderschat niet de gevolgen van een hoge beloning. Transparantie kun je alleen leveren als er geen enkele beloning tegenover staat. Goed voorbeeld is de consumentenbond. Misschien een beetje ouderwets, maar wel betrouwbaar. Independer leeft op de gelden van de verzekeraars. Niet op lidmaatschapsgelden.Niet onafhankelijk dus is mijn mening.
    Het is niet anders. Rosemarie

    1. Nick schreef op 

     Beste Rosemarie,

     Over het werk dat jij hebt verricht kan ik natuurlijk niet oordelen. De gevolgen van een hoge beloning zal ik ook zeker niet onderschatten.
     Wat me wel bevreemd is dat in jouw optiek alleen zonder beloning transparantie gerealiseerd kan worden. Alsof er dan verder geen belangen meer zijn die een vergelijking zouden kunnen beïnvloeden. Transparant en betrouwbaar zijn geen zaken die per definitie correlatie met elkaar hebben.
     Is er al iemand geweest die keihard bewijs heeft dat deze site niet onafhankelijk is? Ik krijg in de vergelijking die ik net gemaakt heb op nr 1 een verzekeraar waarmee Independer.nl geen samenwerking heeft. Hoezo afhankelijk dan?

     1. Rosemarie schreef op 

      Beste Nick,

      Goede reactie! In de bankenkwestie speelt geld een grote rol. Ook binnen verzekeringsland en dus ook tussenpersonen. De gemiddelde mens denkt toch echt aan zichzelf. Of vergis ik mij daar in. Onafhankelijke tussenpersonen (die zijn er wel. Veelal op uurtarief) zijn moeilijk te vinden. Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel marge zorgverzekeraars maken? Dat is minder dan 1 %. Dat kun je ook controleren. Voor die marge komt geen ondernemer zijn bed uit.

     2. Henk van den Brakel schreef op 

      @ Rosemarie
      Persoonlijk ben ik het niet met je eens dat een adviseur welke beloont wordt dmv provisie niet onafhankelijk kan zijn. Als je van iedere verzekeraar evenveel provisie ontvangt is dat probleem verholpen.
      Ik vergelijk het met een garagebedrijf. Als na de grote beurt op de factuur staat dat de olie is ververst, dan ga ik er vanuit dat dat is gebeurd. Er zullen dan vast gevallen zijn waar ik word opgelicht, maar er zullen ook veel gevallen zijn waarin de olie daadwerkelijk is ververst. Noem het maar het glas half leeg/half vol principe

     3. Nick schreef op 

      @ Henk
      Volgens mij heb je daar wel een punt

   2. Rob schreef op 

    @Nick
    Vergelijkingen kun je maken op veel manieren. Als jij tegen mij zegt dat jij de tadartsverzekering voor jongeren tot 22 jaar beangrijk vindt, dan heb ik 3 opties. Het standaard aanbod voorschotelen. Het collectieve aanbod (werkgever/leden) aan je presenteren. Zou het jou opvallen als ik voor de 1e mogelijkheid zou kiezen? Waarschijnlijk niet. Ik lijk dus onafhankelijk. Maar dat is niet echt zo!

    1. Nick schreef op 

     Beste Rob,

     Je noemt maar 2 opties (geen 3) en ik wil dan graag de totale vergelijking zien (kan ik op deze site namelijk ook).
     Daarbij komt dat het deelnemen aan collectiviteiten niet altijd mogelijk is.
     Met je laatste opmerking verdoem jij jezelf wel tot het altijd alles zelf uitzoeken zonder hulp van anderen. Want een ander kan onafhankelijk lijken, maar jij kan volgens jouw eigen beredenering niet zien of dat wel zo is. Succes met een huis kopen, hypotheek afsluiten, auto kopen etc etc.

     1. Rob schreef op 

      Je hebt gelijk. Scherp op de vroege avond. Het zijn er twee. Mijn fout! Het verschil tussen zorgverzekeraars is volgens mij heel klein. Beetje van dit. Beeetje van dat.
      Ik wil alleen stellen dat tussenpersonen nog onbetrouwbaarder zijn dan verzekeraars. Daar zit geld tussen. Dat doet wat!!

     2. Eelco Sponsof schreef op 

      @ Rob hieronder
      Tussenpersonen zijn nog onbetrouwbaarder dan zorgverzekeraars? Dat is nogal een flinke uitspraak en dat lijkt me ook niet opgaan voor alle tussenpersonen

     3. Henk van den Brakel schreef op 

      @ Rob
      Alleen al in de premie voor de basisverzekering zijn de verschillen tussen de verzekeraars best aanzienlijk in mijn optiek. Dat verschil moet ergens vandaan komen. Waarom hebben alle Achmea labels een andere premiestelling?

  2. Marcel schreef op 

   Independer: alles voor de vetste deals, ja voor zichzelf voor zichzelf. Eindelijk in Nederland wakker gewordem. Eindelijk kan men zien dat iedereen door Indeperder voor gek word gehouden. Vanavonsd zelf beweerde de directeur van deze scam dat alle verzekeraar op de website staan> ook die niet betalen. Onzin en de grootste misleiding. Independer rekent alleen naar eigen portemonnee en heeft als vlaggenschip Tros Radar als aanvoerder.

   1. Janine schreef op 

    Vorig jaar besloot ik om met Ohra zaken te gaan doen…. nr. 1 in de Top 3 (Independer) van Direct Ingaande Lijfrente….. Vond het wel vreemd dat Independer mij daarna regelmatig belde terwijl ik al een keuze had gemaakt!!!! Nu begrijp ik waarom…. Voel mij wel “genaaid”….

 2. Ton Dijkshoorn schreef op 

  Wat een slechte verliezers zijn die Achmea heren

  1. Nick schreef op 

   @ Ton
   Inderdaad, misschien had men er bij Achmea beter aan gedaan om de huidige producten en prijsstelling te verbeteren in plaats van het afschieten van anderen.

   1. Rosemarie Beukers schreef op 

    Veel van jullie onderschatten allemaal de macht van de tussenpersonen. Tussenpersonen spelen verzekeraars en klanten tegen elkaar uit. Het gaat altijd om geld!!!!! Onbegrijpelijk.

    1. Nick schreef op 

     @ Rosemarie
     Jammer dat je door je eigen ervaring er nu vanuit gaat dat het overal zo werkt.
     Het gaat altijd om geld? Nee, het gaat om dekking

     1. Rosemarie schreef op 

      Dat is niet de discussie Nick

     2. Eelco Sponsof schreef op 

      @ Nick
      Dat is inderdaad niet de discussie, maar ik ben het wel met je eens dat het niet overal zo werkt hoor!

 3. Stephan Meerwijk schreef op 

  Allemaal medewerkers van Independer die reageren op dit forum?
  Het is natuurlijk je eigen site.

  1. Nick schreef op 

   @Stephan
   Lekker makkelijk van je. Dus omdat ik het niet met je eens ben, werk ik bij deze toko?
   Op die manier kun je alles krom l*llen wat recht is en ik wens je daar dan ook veel plezier mee.
   Nog een laatste tip; dan ga je toch lekker naar een andere site waar men verzekeringen vergelijkt….. kwestie van tijd voordat er een zelfde item over die sites verschijnt. De reden lijkt me duidelijk; zitten in het vaarwater van de verzekeraars.

   1. Marcel schreef op 

    wat een onzin schrijft deze Nick. Nich heeft het nog niet goed begrepen. Nick, ik denk dat je binnenkort een andere werkgever kan gaan zoeken. Het is nu wel snel afgelopen met deze legale manier van misleiding

 4. jan schreef op 

  He nick, maak je eens bekend!!

  1. Nick schreef op 

   Bekend?

   1. Bram schreef op 

    Nick, waarom maak je niet bekend wie je bent en waar je werkt? Dit zou al een heleboel discussie voorkomen.

 5. Danielle van Oord schreef op 

  Hoezo:
  Top 3 basisverzekering: Zekur 88,88, Ohra 95,17 en Delta Lloyd 96,91
  Nog een top 3: Menzis 104,75, Zilveren Kruis Achmea 106,50 en CZ 107,–

  Gewoon de basisverzekering. Waarin zou ik als consument het meest geinteresseerd zijn ?

 6. Aad schreef op 

  Volgens berichten is Independer niet objectief. Zelf gekeken en inderdaad ze hebben gelijk. In top 3 basisverzekering komt AnderZorg niet voor. Wel als je op alles klikt. Dan Zekur prijs-kwaliteit 100 (op basis van slechts 10 revieuws) en AnderZorg slechts 78 (vanwege dat met opzet geen klantcijfer vermeld wordt).

 7. Marcel schreef op 

  Ook op gebied van andere verzeringen zoals autoverzekeringen vergelijken ze maar een beperkt aanbod maar doen zich voor alsof ze alles wel vergelijken. De grootste misleiding.

   1. Remko schreef op 

    @Hans, Nu meen ik in het assurantie magazine gelezen te hebben dat er enkele verzekeraars niet meer me u samenwerken (Unive’Centraal beheer). dze maatschappijen staan wel bij u op de lijst! u heeft dus niet de meest recente gegeven van hun premie’s. Kunt hier duidelijkheid over verschaffen(op dit forum). Ik kan me namelijk niet voorstellen? dat deze vergelijkingen kloppen?

    1. @Remko, Het klopt dat wij momenteel geen samenwerking hebben met deze partijen. We nemen deze partijen echter wel mee in de vergelijking De tarieven en voorwaarden op onze site komen uit de landelijke database van Kooijmans Software. Zij zorgen voor de actuele informatie, ook van verzekeraars waar we geen actieve samenwerking mee hebben.

 8. Jurgen schreef op 

  Niet alleen onafhankelijkheid is de vraag. Ik ben er zelf zeker van dat Independer niet onafhankelijk is. Onderstaand geeft dit ook al aan dat Independer commerciële afspraken maakt met een aantal verzekeringsmaatschappijen.

  Nog een punt is dat Independer.nl afspraken heeft met bijv. een Delta Lloyd en Ohra over eigen zorgpakketten. Die geen enkele andere partij kan afsluiten.
  Dit wordt niet duidelijk kenbaar gemaakt op de website waardoor klanten misleid worden als zij ook Delta Lloyd pakketten bij andere vergelijkingssite vergelijken. (zoals ik)
  De pakketten van Independer zijn dermate uitgekleed dat de premie altijd lager komt te zitten dan andere partijen.
  Independer kiest voor prijs en niet voor kwaliteit.

  Voor nu lijkt het interessant maar als je straks zorg nodig heb die niet 100% vergoed wordt kijk je wel anders.

 9. Debeurs schreef op 

  Misschien kan Independer wat meer vertellen over het investeringsfonds dat achter Independer zit (NPM & Borghols)???

  Als een partij een meerderheidsbelang heeft in je toko ben je volgens mij per definitie niet onafhankelijk. Je dient namelijk het belang van je investeerder.

 10. Jacco schreef op 

  Verzekeraars kunnen vragen stellen bij de onafhankelijkheid van iedere tussenpersoon, dus van ook Independer.nl. De meeste mensen interesseert het niks hoe Independer betaald wordt, en de mensen die dit wel willen weten kunnen dit makkelijk achterhalen.
  Daarnaast is duidelijk te zien wat wel en niet vergoed wordt vanuit de verzekeringen, en ik heb van meerdere aanbieders de “kleine letters” kunnen lezen. Allemaal erg duidelijk, voor zover mogelijk omdat de verzekeraars zelf het ook niet makkelijk maken. Er is geen onafhankelijkheid mogelijk zolang er met provisies gewerkt wordt. Maar ja, wie gaat er een paar honderd euro betalen aan advieskosten om zo echt onafhankelijk advies te krijgen? En dan heb ik het nog niet eens over de kosten die hypotheek adviseurs voor hun advies menen te mogen vragen.

  Er is maar 1 iemand die je onafhankelijk en gratis adviseert, en dat ben je zelf. Je hoeft geen gebruik te maken van een tussenpersoon. Je kan altijd alle voorwaarden van de verschillende maatschappijen nalezen en naast elkaar leggen, en op basis daarvan je keuze maken. Ik heb het wel eens geprobeerd, en werd het al snel zat…

  P.s. @debeurs: Investeerder of eigenaar, zolang er geen filantropische instelling achter zit moet er altijd geld verdiend worden :-) Volgens jouw definitie is geen 1 bedrijf onafhankelijk.

 11. Nico Prins schreef op 

  Respect hoe Independer hiermee omgaat. een stuk professioneler dan die achmea tweets die aangehaald worden. Incl manager communicatie ‘Bertwin Tiemersma’ #shame

 12. Debeurs schreef op 

  Dit is uiteraard ultiem calimero-gedrag van Achmea en het enige wat ze hiermee creeeren is een hoop free publicity voor Independer. Denk dat Edmund zich rot lacht om die domme actie van die Achmea-onbenul :-))

  Het zou me ovrigens niets verbazen als dit een ordinair 1 – 2tje is tussen Achmea en Independer. Beide zijn in het nieuws en een beetje marketeer weet dat slecht nieuws niet per definitie nadelig hoeft te zijn.

  Opmerkelijk;
  Achmea gaf op het NOS journaal aan dat FBTO wel gewoon in de lijstjes van Independer voorkomt. Laat FBTO nou gewoon tot hetzelfde concern behoren als Achmea, tot het Euroko concern…

  ”Nummer 1: Eureko
  De grootste verzekeraar van Nederland is Eureko. Dit is een overkoepelende naam waar grote verzekeraars als, Centraal Beheer Achmea, Zilveren Kruis Achmea, Avero Achmea en FBTO onder vallen. Ruim vijfentwintig procent van de totale premieomvang komt bij één van de verzekeraars van Eureko binnen”

  Als je dus wat beter nadenkt kan je je afvragen of hier niet van een sterk staaltje nieuwsmanipulatie sprake is.

  In ieder geval weer schitterende free publicity, independer krijgt dat toch steeds weer prima voor elkaar.

 13. Nico van N. schreef op 

  Dat niemand hier is begonnen over het feit dat Delta Lloyd en OHRA al jaren altijd bij de beste deal naar voren komen, dit bij elke gekozen dekking. Er moeten namelijk wel genoeg mensen overstappen naar deze verzekeringen als Independer volume afspraken met maatschapijen maakt.

 14. MP schreef op 

  @ Nico van N. et al.
  Volledige onafhankelijkheid is een utopie (Voor de mensen die het er niet mee eens zijn, kaart één voorbeeld aan dat ik niet kan weerleggen (hoe onwaarschijnlijk mijn tegenargument ook is) en ik trek me terug).
  Maar het daadwerkelijke gemeend streven naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid is waar het echt om draait.
  Ik heb voor zowel mezelf als mijn ouders verschillende dekkingen en mogelijkheden uitgetest.
  Bij geen enkele speling van variabelen kwam ik uit op een top 3 waar OHRA en/of Delta Lloyd (OHRA is een verzekeringsmaatschappij en onderdeel van de Delta Lloyd Groep) niet alleen in de top 3 zaten, maar ook nog eens de ruime helft van de top 10 beheersen (minstens 6).

  Bij de ‘echte’, gewenste dekking voor mezelf, een basispakket met tandheelkundige behandelingen volledig vergoed tot 250 à 500 euro, kwam ik op een soortgelijk resultaat uit.
  Dit terwijl ik bij nader eigen onderzoek uitkwam op Achmea Zilveren Kruis, met “Beter Af Tandarts Polis – 2 sterren”, wat volledige vergoeding tot €450, – bied tegen een maandelijkse premie van €8,50,- (exclusief enige collectiviteitkorting).
  Die na mijn eigen onderzoek vergelijkbaar is met de “OHRA TandenGezond (afsluitbaar vanaf 18 jaar)”, wat volledige vergoeding tot €500, – bied tegen een maandelijkse premie van €18,75,- (exclusief enige collectiviteitkorting).
  Voor de mensen die het verschil van €50, – gaan aanvallen: Voor €17, – heb je een 3-sterren tandarts polis die vergoeding tot €900, – bied bij zilveren Kruis Achmea.
  Máár zelfs dit is niet wat Ohra (door Independer) je aanbied.

  Basis + vergoeding van 100% tot €250, – invullen in combinatie met de geboortedatum 1-1-1992 geeft:

  In the red corner with a price-quality of 100!!! Ohraaaaaaa

  “Basis: ZelfVerzekerd Zorgverzekering met € 170 eigen risico (standaard)
  Aanvulling: ZelfVerzekerd Tandarts Compact Plus
  Inclusief maandelijkse Independer.nl korting (€ 10,58)
  € 112,76 € 102,18”

  Voor de duidelijkheid, deze verzekeringsvormen zijn speciaal voor Independer gecreëerd en worden uitsluitend door Independer aangeboden (De moeite en kosten die hiermee gepaard gingen zijn naar mijn MENING niet voor de ‘populariteit’ van de verzekeringsmaatschappijen).

  Bij het overzichtje beneden ziet u staan:

  “Tandarts vanaf 18 jaar – Reguliere behandelingen: 100%, max. EUR 250, – p.jr.
  – Vullingen: 100%, max. EUR 250, – p.jr.
  – Inlays, kronen en bruggen: Geen vergoeding
  – Orthodontie: Geen vergoeding”

  Als u een stap teruggaat en verzoekt om alle bijbehorende verzekeringen, als alles goed is gegaan vindt u onderaan pagina 3 op plaatsje 30:
  In the blueee corner with a price-quality of 33!!! And a price of € 135, 50. “Zilveren Kruis Achmea!?!?”

  Bij het overzichtje beneden ziet u staan:

  “Tandarts vanaf 18 jaar – Reguliere behandelingen: 100%, max. EUR 1.150, – p.jr. (m.u.v. C70, C75 en C90)
  – Vullingen: 100%, max. EUR 1.150, – p.jr.
  – Inlays, kronen en bruggen: 100%, max. EUR 1.150, – p.jr.
  – Orthodontie: Geen vergoeding”

  Ik herhaal €1150, – incl. vergoeding van alle inlays, kronen en bruggen!

  Een erg aparte ‘totaal ONAFHANKELIJKE’ benadering als u het mij vraagt…
  Wat zegt u?

  P.S. Gezien ik een student ben en ik daarmee lid ben van de collectiviteit 207003442 (ISO / LSVb) van de Zilveren Kruis heb ik gekozen voor een pakket van de Zilveren Kruis Achmea met de basisverzekering (10% korting) -> € 95,85,- én een aanvullende “Beter af plus” polis 2 sterren voor € 3,76,- (15%+collectiviteitkorting)
  en hiermee ook een gratis Collectieve verzekering “Beter Af Extra Pakket” (enkele extra vergoedingen op bijv. brillen en alternatieve geneesmiddelen) en een Beter af Tandarts Polis 2sterren t.w.v. € 7,23,- (Volledige vergoeding tot €450; ook incl. 15% korting).
  Samen goed voor ongeveer €106,84,-. Het aanvullende heb ik voor ‘het geval dat’ genomen. Een soortgelijke aanbieding bij Zilveren Kruis Achmea als de mij aangeboden aanbieding van Ohra zou uitkomen voor mij persoonlijk op € 100,95 (met collectiviteitkorting, wat wel meegenomen moet worden aangezien er ook een Independer-korting op de Ohra-verzekering zit).

  Dit allemaal is voor mij als 18-jarige student met mijn eigen specifieke benodigdheden, uit mijn eigen onderzoek(je) als beste uit de bus gekomen. Hiermee wil ik niets meer of minder zeggen dan dat er nooit zomaar op ‘gratis’ (voor de consument) ‘advies’ moet worden ingegaan zonder eigen, verder onderzoek.

  1. Voor de tandartsverzekeringen kijken we naar de volgende rubrieken:

   – Anesthesie (verdoving)
   – Röntgenfoto’s
   – Wortelkanaalbehandeling
   – Chirurgische ingrepen
   – Consultatie en diagnostiek
   – Preventie en mondhygiëne
   – Vullingen

   Wij toetsen alle producten op de door uw persoonlijk opgegeven criteria. U heeft gekozen voor volledige vergoeding tot 250 euro. Producten die op 1 van deze rubrieken minder dan 100% vergoeden voldoen niet aan de opgegeven criteria en worden vervolgens niet in uw persoonlijk zoekresultaat getoond.

   Als wij kijken naar de “Beter Af Tandarts Polis 2” dan wordt het product niet in uw persoonlijke zoekresultaat getoond omdat voor 3 rubrieken 75% wordt vergoed ipv 100%. Dit is voor de volgende rubrieken:

   – Anesthesie (verdoving)
   – Röntgenfoto’s
   – Wortelkanaalbehandeling

   Voor tandartsverzekeringen vanaf 500 euro kijken we ook naar de rubriek: Inlay’s, kronen en bruggen

 15. Frankwin schreef op 

  Het verhaal is allemaal leuk en aardig, maar feit blijft dat Independer zich altijd makkelijk heeft laten aanleunen en gepresenteerd. Dat ze een soort onafhankelijk onderzoeksbureau zijn.
  Goed dat er ook gewoon duidelijk wordt gemaakt dat ze voor de verkochte verzekeringen betaald worden. Ze zijn dus niet minder onafhankelijk als andere tussenpersonen. Zolang Independer geen inzicht in de overeenkomsten met verzekeraars kan ik er niet op vertrouwen dat ze inderdaad geen afspraken hebben om bepaalde maatschappijen te promoten.

 16. Rinke van den Brink (NOS) schreef op 

  @Independer En dan nu de feiten. CZ heeft mij woensdagavond gebeld om te zeggen dat CZ geen felle kritiek heeft op Independer. Independer, aldus CZ, is een tussenpersoon die niet onafhankelijk is, in tegenstelling tot wat Independer daar zelf over zegt.
  Onafhankelijkheid is voor Independer een van de kernwaarden. Als grote verzekeraars dan zeggen, Independer kan wel beweren dat ze onafhankelijk is, maar dat is niet waar, dan is de aanduiding “Felle kritiek verzekeraars op Independer” niet overdreven. Ik heb de kop boven mijn artikel donderdagochtend toch aangepast omdat ik zelf de voorkeur geef aan “Verzekeraars: Independer niet onafhankelijk”, want feitelijker en meteen de kern van het verhaal weergevend. Wie meent in deze wijziging een terugkrabbelen te zien of een buigen voor eventuele druk van CZ, vergist zich.
  Na onze publicaties over Independer van afgelopen woensdag is er geen contact geweest over deze kwestie tussen de NOS en Menzis.

  Dat het klantcijfer voor Independer niet het belangrijkste element is om tot een prijs-kwaliteitsoordeel te komen is niet relevant. Independer noemt zelf dat klantcijfer als één van de vier factoren die het oordeel over prijs-kwaliteit bepaalt.

  Sommige verzekeraars – die een contract met Independer hebben – krijgen wel een klantcijfer op basis van reviews door klanten. Andere – die geen contract hebben met Independer – krijgen niet zo’n cijfer. Dat is geen gelijk speelveld. Blijkbaar ziet Independer dat intussen zelf ook in.
  Hetzelfde geldt voor de andersoortige vermelding van verzekeraars zonder contract met Independer (anoniem dan wel met een klein lettertje in plaats van hun eigen logo). Waarom worden zorgverzekeraars sinds 4 december met dat kleine lettertje vermeld en autoverzekeraars nog steeds anoniem?
  Dan zijn er nog de speciale Independer-polissen die sommige verzekeraars ontwikkeld hebben, toegespitst op het profiel van de bezoekers van de site, en de kortingen die alleen via Independer te krijgen zijn. Independer nodigt alle verzekeraars uit met dergelijke producten te komen. Uiteraard.
  Als verzekeraars contracten sluiten met Independer, speciale polissen ontwikkelen die alleen via Independer aangeboden worden, speciale kortingen verlenen via Independer, dan komen ze met hun logo en met een klantcijfer terug in de vergelijkingen.
  Zo niet, dan krijgen ze een tweederangs behandeling.
  Dit mag een veelgebruikt businessmodel zijn, met onafhankelijk en eerlijk heeft het niet veel te maken.
  De NOS zou het op prijs stellen als de feitelijke onjuistheden in dit weblog gecorrigeerd worden.

 17. @Rinke, dank voor deze reactie. Ik plaats hier dezelfde reactie als ik net op het NOS weblog probeerde te plaatsen maar werd daar weer geweigerd.

  Goed dat er nu een dialoog ontstaat en er ruimte is voor inhoudelijk verweer op deze valse beschuldigingen. Even een paar feiten die ik vanaf het eerste moment heb toegelicht maar blijkbaar niet pasten binnen hoor en wederhoor of het signaal dat Achmea de NOS wil laten verspreiden:
  1. Het begrip Onafhankelijkheid is in de wet (WFT) gedefinieerd. Zie ons weblog met de relevante wettekst en de toelichting dat en hoe wij daar ruimschoots aan voldoen: http://weblog.independer.nl/onafhankelijkheid-independer-nl/. Duidelijker kan het niet en ik herhaal daarom mijn verzoek om de berichtgeving daarop aan te passen en de tekst dat wij niet onafhankelijk zouden zijn te verwijderen.
  2. Zowel Menzis als CZ hebben expliciet aangegeven zich niet te herkennen in de aanval van Achmea en de berichtgeving. Daarom is de tekst op de NOS site woensdagavond aangepast zonder dat de timestamp is aangepast. Goed dat je dat nu zelf ook erkent. CZ en Menzis geven ook aan Independer.nl respectabele business partners te vinden en willen zich verder niet in deze discussie mengen.
  3. Wij zijn continu bezig onze dienstverlening te verbeteren. Uit de verkiezing tot beste zorgwebsite, eerder deze week, door het gezaghebbende WUA blijkt dat we daar aardig in slagen. Toch kan het altijd beter. Daarom hebben wij al op 3 december besloten namen van niet partners bij zorgverzekeringen ook direct te tonen. Ook nu kijken we of we wat kunnen leren.
  4. De aanleiding schuilt in het feit dat diverse zorgverzekeringen van het CZ concern minder keuze vrijheid hebben dan wij 12 november hadden staan. Dat is de reden waarom producten van partijen waar wij succesvol mee samen werken, zoals Ohra en Delta Lloyd maar ook CZ direct meteen daarna een lagere kwaliteitsscore hebben gekregen. Dit hebben we aangetoond in het document dat we je woensdag om 12.40 hebben gemaild en ook op ons weblog staat. Daarmee werd de beschuldiging van manipulatie ontkracht.
  De NOS wordt door veel kijkers vertrouwd. Dat vertrouwen staat nu op het spel. Feiten zijn onjuist weer gegeven en Achmea kreeg alle ruimte voor een ongefundeerde aanval. De NOS kent en gebruikt onze bijdrage aan transparantie in de financiele wereld in dossiers als de woekerpolisaffaire, provisietransparantie, eerlijke rentetarieven en vele anderen. Dat Achmea en sommige traditionele tussenpersonen dit niet leuk vinden is ook al jaren bekend en ook weer duidelijk uit bovenstaande reacties. Het vertrouwen van consumenten in Independer.nl is door deze suggestieve berichtgeving beschadigd. Wie kaatst kan de bal verwachten maar dan wel graag met gefundeerde en correcte argumenten. Daar zou de NOS over moeten waken. Ik ben benieuwd wat de ombudsman van de NOS vindt van deze gang van zaken.
  PS Vervelend dat de techniek van het NOS weblog er voor zorgt dat mijn reacties steeds geweigerd worden en ze pas later via de mail geplaatst kunnen worden. Ik zal hier daarom niet meer reageren en vervolg de discussie graag persoonlijk en/of via weblog.independer.nl, waar ook links naar alle relevante onderbouwing en toelichting zijn te vinden.

 18. aagjekat schreef op 

  Beste Edmond,

  Wat is de waarde van uw verweer als de eerste zin feitelijk onjuist is?
  Het zou moeten zijn:

  “Vandaag meldde de NPCF dat zij een onderzoek naar ONAFHANKELIJKHEID van vergelijkingssites wenst.
  in plaats van
  Vandaag meldde de NPCF dat zij een onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites wenst.

  Het lijkt me van groot belang dat de zorgvuldigheid in deze discussie in acht wordt genomen.
  Kunt u dit svp rectificeren?

  Een Independer fan.

 19. debeurs schreef op 

  Schitterend allemaa weer free publicity!
  De klant kan het geen hol bommen of independer nu een zak met geld van ohra, CZ of pipo de clown krijgt… de klant wil een voordelige premie en goede voorwaarden.
  Aandacht voor Independer betekent extra omzet.

 20. @de beurs,
  Dank voor het compliment. We zijn er erg trots op dat we Achmea zo ver hebben gekregen dat zij de NOS wilden bellen. ;-).

 21. Debeurs schreef op 

  Ik kan het me voorstellen en heb er stiekum erg veel bewondering voor hoe jullie dit steeds weer flikken! :-)

Geef een reactie

Lees onze huisregels.

Waarschuw me bij nieuwe reacties op dit artikel. (Je kan je hiervoor ook apart aanmelden.)

Verzekeringen vergelijken en direct afsluiten

Goedkope verzekering? Independer helpt jou gemakkelijk verzekeringen vergelijken

verzekering vergelijken

"Snel en duidelijk"

Anoniem uit AMSTERDAM
2020-02-20, energie

"Nvt"

Anoniem uit DRIJBER
2020-02-20, energie

"Prima site"

Meneer Levoleger uit AMERSFOORT
2020-02-20, autoverzekering

"omdat ik altijd uitstekend geholpen wordt en ik zeer vriendelijk wordt te woord gestaan."

Meneer Vos uit ENSCHEDE
2020-02-20, autoverzekering

"Service gerichte keuzes, no nonsense en toch gedetailleerd"

Anoniem uit HARDERWIJK
2020-02-20, reisverzekering

"heel te verden"

Dhr. Oosthuizen uit SCHAGEN
2020-02-20, lenen

"Snel duidelijk en makkelijk afsluiten"

Mevrouw Volkers uit VIJFHUIZEN
2020-02-20, autoverzekering

"Prima, duidelijke en heldere informatie. Gemakkelijk af te sluiten"

Anoniem uit BERGEN NH
2020-02-20, rechtsbijstandverzekering

"Top "

Dhr. Al Gereawy uit VLIJMEN
2020-02-20, overlijdensrisicoverzekering

"zeer duidelijk en gemakkelijk"

Dhr. Bilen uit ENSCHEDE
2020-02-20, reisverzekering

"vlot en duidelijk"

Meneer Pleijsier uit ZWOLLE
2020-02-20, autoverzekering

"Gewoon top met alle verzekeringen."

Meneer Kalpoe uit SCHIEDAM
2020-02-20, woonverzekering

"Ik kreeg een medewerker aan de lijn en die heeft mij heel goed geholpen"

Anoniem uit EGMOND-BINNEN
2020-02-20, autoverzekering

"Goede snelle antwoorden op tel. vragen."

Anoniem uit HAARLEM
2020-02-20, reisverzekering

"Goed te woord gestaan na tel.overleg"

Dhr. Spierenburg uit NIEUWKOOP
2020-02-20, lenen