Independer.nl Services

Independer mag namens een aantal verzekeraars bepaalde taken uitvoeren, zodat de afhandeling sneller verloopt. Dat wordt ook wel ‘Volmacht’ genoemd.  Independer.nl Services voert als afdelingen deze taken uit. Onze acceptanten mogen dan voor de verzekeraar beoordelen of een nieuwe aanvraag voor een verzekering binnen de acceptatiecriteria van een verzekeringsmaatschappij past. En als dat mag, maken we de polis op en sturen we die per mail naar jou. Ook wijzigingen in je verzekering mogen wij voor jou verwerken.

Debiteurenbeheer zorgt ervoor dat onze klanten de mogelijkheid krijgen om de premie (tijdig) te betalen. Ook de bewaking hiervan doen we hier op deze afdeling. Als de premies zijn geïncasseerd zorgen wij ervoor dat ze op tijd worden afgedragen aan de verzekeraar.