Daling koopkracht 2014 nauwelijks veroorzaakt door stijging zorgkosten
Tip een vriend:

Daling koopkracht 2014 nauwelijks veroorzaakt door stijging zorgkosten

Update 9 november 2012 17:00 uur:

Vandaag is bekendgemaakt dat de zorgplannen 2014, zoals in het nieuwe regeerakkoord beschreven zijn, zeer waarschijnlijk niet doorgaan. Dit betekent dat ons artikel over zorgkosten 2014 en de discussie hierover niet meer actueel of relevant is. Wij sluiten daarom deze discussie en zullen onze visie op eventuele nieuwe zorgplannen geven zodra deze bekend zijn.

De feedback en discussie over de berekeningen waren uiterst relevant. Met name de discussie over het al dan niet meenemen van de verhoging van het tarief Box I per 1-1-2013, waarin wij ons achteraf wel konden vinden. Wij danken de lezers voor hun bijdrage aan dit artikel en nodigen iedereen uit te participeren aan de discussie over de aangepaste zorgplannen zodra deze bekend zijn.

Oorspronkelijke artikel 7 november 2012:

De verwachte daling van de koopkracht wordt nauwelijks veroorzaakt door een stijging van zorgkosten. Voor hogere inkomens is de stijging de komende jaren veel minder dan de honderden euro’s per maand waarover wordt gesproken. Door het vervallen van de belasting op de werkgeversbijdrage in 2013 dalen de zorgkosten voor hoge inkomens eerst met maximaal 1.850 euro (netto). In 2014 nemen de zorglasten voor deze inkomensgroep vervolgens toe. Deze stijging is ten opzichte van 2012 echter beperkt. Dit blijkt uit berekeningen van Independer.nl. Mensen met een jaarinkomen van 50.000 euro betalen in 2014 slechts 10 euro per maand meer dan in 2012. Independer.nl verwacht echter dat de zorgconsumptie door het nieuwe beleid onnodig zal toenemen.

Nu betalen werkgevers namens de werknemer een bijdrage aan de zorgpot. Hierover betaalt de werknemer inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de werkgeversbijdrage rechtstreeks afgedragen en niet meer bij het inkomen van de werknemer opgeteld. Voor mensen met een jaarinkomen van 50.000 euro (1,5 keer modaal) betekent dit een verlaging van de zorgkosten van maximaal 1.850 euro op jaarbasis.

Vanaf 2014 hebben mensen met een jaarinkomen van 50.000 euro ruim 100 euro per maand meer zorgkosten dan in 2012. Iemand met een jaarinkomen van 66.000 euro (2 keer modaal) betaalt 230 euro per maand meer. Als er hierbij ook rekening wordt gehouden met de verlaging van het belastingtarief van 42% naar 38% ter compensatie van de zorgpremie, dan zijn deze stijgingen minder. Mensen met een jaarinkomen van 50.000 betalen slechts 10 euro per maand meer aan zorgkosten. Bij mensen met een jaarinkomen van 66.000 euro is deze stijging 100 euro per maand. Iemand met een modaal of minimuminkomen gaat er 40 euro per maand op vooruit. Naast deze zorgkosten is er een scala aan andere maatregelen vanuit Rutte I en Rutte II die de koopkracht beïnvloeden. Independer.nl geeft met dit onderzoek aan dat de stijging van de zorgkosten tussen 2012 en 2014 voor hogere inkomens veel minder bedragen dan vele honderden euro’s per maand waarover wordt gesproken.

Bekijk onze volledige berekening zorgkosten 2012-2014.

Zorgconsumptie

Met de verlaging van de nominale premie wordt de kans groter dat de totale zorgkosten juist toenemen. Door de lage zichtbare premie van slechts 21,25 euro per maand zijn mensen zich minder bewust van de werkelijke zorgkosten. Het is aannemelijk dat zorgconsumptie daardoor toeneemt en de kosten harder stijgen dan noodzakelijk. Bovendien kunnen zorgverzekeraars nauwelijks meer concurreren op de basispremie en verdwijnt daarmee een stimulans om kosten tot een minimum te beperken.

Lees meer over: zorgverzekering

iedere maand de beste
artikelen in je mailbox?

meld je aan voor de nieuwsbrief

Reacties

14 Antwoorden op “Daling koopkracht 2014 nauwelijks veroorzaakt door stijging zorgkosten”

 1. Anneke schreef op 

  Zo had ik het in eerste instantie ook berekend, de inkomensafhankelijke bijdrage waarover we nu belasting betalen gaat inderdaad naar de werkgever. Maar ik heb begrepen dat in plaats daarvan het belastingtarief van de eerste schijf omhoog gaat naar 37%. Dat zou in de berekening van 2013 nog meegenomen moeten worden.

 2. @Anneke. Vanwege alle ophef over de enorme stijging van de zorgpremie hebben wij alle zorgkosten per inkomenscategorie tussen nu en 2014 op een rijtje gezet. De verhoging van eerste schijf naar 37% gaat inderdaad per 1-1-2013 in, maar is niet gerelateerd aan zorg. vandaar dat wij deze in onze berekeningen niet hebben meegenomen.

  1. Juan Diego schreef op 

   Jullie hebben wel de belastingteruggave meegenomen, dus de stijging van de eerste schijf zou ook moeten worden meegenomen, dit is inconsistent.

   Belastingteruggave schijf 2 & 3

 3. Arie schreef op 

  Ik vind dit een behoorlijk misleidende kop. In de 2x modaal berekening staat toch duidelijk als conclusie dat Eur 3115/jaar meer betaald moet worden dan in 2013 = 260 euro per maand.
  Conclusie dat er nauwelijks meer kosten zijn is voor deze categorie dus pertinent ONJUIST.

 4. Jo schreef op 

  Prima. Dat waren ook ongeveer mijn uitkomsten en conclusies.
  Wel zij nog opgemerkt dat ik uw berekening van de IAP niet kan volgen. Zo te zien hanteert u een franchise van ca 17500, terwijl ik van de grens schijf1->2 ben uitgegaan: 2013:19645.

  In de belastingmaatregelen is daarnaast een verlaging van de arbeidskorting opgenomen per 2013 voor de 40K+ inkomens. Weer een extra 125 per 2014 voor iedereen. Tevens wordt de algemene heffingskorting per 2014 met 160 opgehoogd. Je kunt deze fiscale aspecten m.i. niet loszien van de verhoging/verlaging van de tarieven per 2013/2014. Het is een samenhangend fiscaal pakket.

  Ik heb nog altijd hoop dat de onlogica in de fiscale tarieven per 2014 wordt aangepast. Ik kan mij niet voorstellen dat de groep tussen 57K en 67K met 63% wordt belast en de groep > 67K met slechts 52%. Men heeft het steeds over “aan de knoppen draaien” en ik adviseer de politici om de grens IAP en 3e belastingschijf gelijk te laten lopen op bijv. 67K.
  Het verlies mag worden gecompenseerd door een marginaal hoger tarief voor de 4e schijf.

  1. @Jo, wat betreft uw eerste opmerking: wij gaan uit van een minimumloon van 19043. Daarnaast gebruiken wij het feit dat een modaal salaris van 33000 euro in 2012, in 2014 een modaal salaris van 34000 euro zal zijn.

   Hartelijk dank voor uw opmerkingen overigens.

   1. Jo schreef op 

    Ho, het is m.i. niet de bedoeling om bruto loonsverhogingen mee te nemen in de koopkrachtplaatjes cq netto veranderingen. Die dienen buiten beschouwing te blijven om het effect van de maatregelen sec te kunnen weergeven. Dus net doen alsof alle maatregelen morgen worden ingevoerd. Bovendien kan niemand er op rekenen dat hij in 2014 3% loonsverhoging krijgt (ambtenaren bijv.).
    Als mensen inderdaad loonsverhogingen krijgen of inflatiecorrectie of promotie maken dan zijn de netto effecten uiteraard gunstiger. Maar voor hetzelfde geld verliezen ze hun job en dan….

 5. Jo schreef op 

  Nog een opmerking.
  Bij de berekening wordt uitgegaan van een alleenverdiener of alleenstaande.
  Indien er een niet verdienende partner is, wat zeker bij hoge inkomens heel goed mogelijk is, dan wordt er 2x zoveel “verdiend” aan de verlaging van de nominale premie terwijl er maar 1x I.A.P. hoeft te worden betaald. Een extra “voordeel” van 1000 euro voor zo’n gezin.

  1. Edwin schreef op 

   Jo,
   Omgedraaid, de belastingdruk voor een gezin met een éénverdiener met hoog inkomen is nu al aanzienlijk hoger dan bij een “tweeverdieners gezin” met vergelijkbaar gezinsinkomen.

   1. Jo schreef op 

    Edwin,

    Ik heb het over de berekening hier op Independer, niet over wat een- of tweeverdieners netto overhouden. Tweeverdieners hebben 2x franchise IAP en betalen 2x over de eerste 3 schijven met de lagere tarieven. Dat is waar. En terecht. In zo’n huishouden moeten 2 mensen een inspanning leveren en een deel van hun vrije tijd opofferen voor anderen…..

    Anyway. Nu betaalt een gezin waarvan alleen de man werkt dus 2×1255 nominaal en straks in 2014 betalen ze 2×255 nominaal. Dat is nominaal 1000 euro minder dan als deze man geen vrouw had gehad. Dus voor dit soort gezinnen is het nadeel 1000 euro minder dan in getoonde berekeningen.

 6. Edwin schreef op 

  @Independer. Op verzekeringssite.nl kwam ik onderstaande opmerking over de IAB tegen: “U betaalt over de werkgeversbijdrage belasting. Deze belasting gaat in 2013 verdwijnen van uw loonstrook, maar via de inkomstenbelasting wordt dit weer gecompenseerd. U betaalt dus uiteindelijk hetzelfde.”
  Dit is mijns insziens niet helemaal in lijn met jullie berekeningen. Wat moet ik nu geloven?

 7. Jaap schreef op 

  Helaas moet ik constateren dat de kop maar ten dele juist is.
  Als gepensioneerde kom ik totaal andere getallen.
  Dit wordt met name veroorzaakt door de inkomensafhankelijke bijdrag (IAB) die ik zelf moet betalen.
  Bij een pensioen van 2 maal modaal (€ 66.000) levert dat het volgende beeld:
  In 2012 nominale premie 1220, IAB 2500, totaal 3720.
  In 2014 nominale premie 255, IAP 5435, IAB 3400, totaal 9190, minus lagere IB van 1470,
  levert totaal van 7720.
  Dat is een stijging van € 4.000!! ( ofwel meer dan 100%).
  Deze “nuancering” mis ik helaas te vaak in alle plaatjes die rondgaan.
  Gaarne uw reactie.

 8. Marcel schreef op 

  Ruud,
  Heel strict genomen heb je misschien wel gelijk, maar het de titel is wel ontzettend misleidend. Het gaat iedereen niet alleen om de zorgkosten, maar om het totale plaatje. Het klopt dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (voor de werknemer) wordt vervangen door een werkgeversbijdrage. Hierdoor betaalt de werknemer vanaf 2013 minder aan zorgkosten. Maar dit wordt op een andere manier weer gecompenseerd zodat er netto niet veel veranderd voor de werknemer. Dit is namelijk een uitgangspunt in het uniform loonbegrip waar deze maatregel een gevolg van is.
  Dit had in het artikel wel benadrukt mogen worden.
  Marcel

 9. Ruud Martens (Independer.nl) schreef op 

  Beste lezer,
  Vanavond is bekendgemaakt dat de zorgplannen 2014, zoals in het nieuwe regeerakkoord beschreven zijn, niet doorgaan. Dit betekent dat ons artikel over zorgkosten 2014 en de discussie hierover niet meer actueel of relevant is. Wij sluiten daarom deze discussie en zullen onze visie op eventuele nieuwe zorgplannen geven zodra deze bekend zijn.

  De feedback en discussie over de berekeningen waren uiterst relevant. Met name de discussie over het al dan niet meenemen van de verhoging van het tarief Box I per 1-1-2013, waarin wij ons achteraf wel konden vinden. Wij danken de lezers voor hun bijdrage aan dit artikel en nodigen iedereen uit te participeren aan de discussie over de aangepaste zorgplannen zodra deze bekend zijn.

  Vriendelijke groet,
  Ruud Martens
  Independer.nl

Voor commentaar gesloten.

Vergelijk & bespaar snel op je zorgverzekering

In 5 makkelijke stappen een betere & goedkopere dekking

zorgverzekering vergelijken

"Snel en makkelijk"

Mevrouw Peters uit APELDOORN
2 uur geleden, zorgverzekering

"Good"

Anoniem uit MAASTRICHT
4 uur geleden, zorgverzekering

"Zeer makkelijk en simpel"

Mevrouw Marcu uit 'S-GRAVENHAGE
8 uur geleden, zorgverzekering

"Hell goed"

Mevrouw Martins uit MAASTRICHT
2020-02-22, zorgverzekering

"Zeer waardevolle en uitgebreide vergelijking, waardoor de keuze gemakkelijk wordt gemaakt."

Meneer Luijkx uit RUCPHEN
2020-02-22, zorgverzekering

"henkie"

Anoniem uit LINSCHOTEN
2020-02-22, zorgverzekering

"Goed en duidelijk alles "

Meneer Oehlers uit ROTTERDAM
2020-02-21, zorgverzekering

"Luisterend oor van de klantendienst, goede opvolging"

Anoniem uit MAASTRICHT
2020-02-20, zorgverzekering

"Omdat ik makkelijk vind om zo "

Meneer Qorbani uit AMSTERDAM
2020-02-20, zorgverzekering

"Alles snel en makkelijk kunnen vergelijken! Misschien handig om wat beter alle kleine extraatjes te tonen die de verzekeraars bieden? Bijv. de vergoeding van de SkinVision app bij JustCZ & CZ, scheelt toch wel 50,-!:)"

Anoniem uit SCHIEDAM
2020-02-19, zorgverzekering

"Easy to get a insurance "

Meneer Caio AMARAL uit ZOETERMEER
2020-02-18, zorgverzekering

"Erg fijne hulp bij het kiezen van de juiste verzekering. Alles verliep soepel en het fijne ontwerp van de site maakte het vergelijken eenvoudig."

Anoniem uit AMSTERDAM
2020-02-18, zorgverzekering

"zeer blij met gratis tandarts . ben blij met me nieuwe verzekering. dank uw "

Anoniem uit 'S-GRAVENHAGE
2020-02-18, zorgverzekering

"Makkelijk, snelle en duidelijke service"

Anoniem uit WORMERVEER
2020-02-18, zorgverzekering

"Makkelijk, goede telefoniese inlichtingen."

Anoniem uit LEIDEN
2020-02-18, zorgverzekering