Noodregeling voor Ineas
Tip een vriend:

Noodregeling voor Ineas

Update 30 januari 2012

Op de website van Ineas is een nieuw informatiebulletin te lezen. Een paar belangrijke punten hieruit hebben we voor je op een rijtje gezet.

– In meer dan 1.000 schadedossiers zijn de schades vastgesteld. Het aantal openstaande schades is inmiddels minder dan 1000.
– Alle ex-verzekerden zijn voor zover mogelijk geïnformeerd over hun vorderingen.
– De ex-verzekerden wordt nog steeds nadrukkelijk gevraagd hun juiste e-mailadres door te geven. Alle communicatie loopt per e-mail. Het juiste e-mailadres kan worden ingevuld of gewijzigd op de de persoonlijke pagina op de Ineas-website.
– E-mail aan Ineas wordt nog steeds beantwoord.

 

Update 31 december 2010

Op de website van Ineas is weer een nieuw informatiebulletin te lezen. De belangrijkste punten hebben we voor je op een rijtje gezet.

 • Alle schuldeisers van Ineas (dus ook alle verzekerden die nog premie terugkrijgen of schades vergoed moeten krijgen) krijgen begin 2011 bericht van de curator over hun vordering. Dit bericht komt per e-mail en daarin wordt ook aangegeven hoe je kunt reageren.
 • Er is nog geen termijn vastgesteld waarbinnen alle schuldeisers hun vorderingen moeten indienen.
 • Door het faillissement kunnen er geen juridische procedures worden aangespannen tegen Ineas. De curator verzoekt iedereen dan ook dit niet meer te doen.
 • Er is een verslag geschreven over de noodregeling. Hierin staat veel belangrijke informatie voor de schuldeisers.
 • Zorg er voor dat Ineas het juiste e-mail adres van je heeft. Alle communicatie verloopt namelijk via e-mail. Indien nodig kun je je mailadres nog wijzigen via de website van Ineas. Deze blijft voorlopig in de lucht.
 • Omdat alle Ineas-kantoren zijn gesloten is het adres van Ineas nu:

M. Pannevis, curator Ineas
Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam

Update 12 november

Nog € 23 mln aan claims bij Ineas
Vanmorgen werd bekend dat Ineas op dit moment nog zo’n 12.100 schadedossiers heeft lopen met een totaal schadebedrag van € 23,3 mln. Daarnaast moet nog voor € 6,8 mln aan premies worden terugbetaald. Volgens curator Marinus Pannevis kan het grootste deel van de claims worden vergoed. De schuldenlast van de International Insurance Corporation (IIC, de statutaire naam van Ineas) bedraagt in totaal € 38 mln. Daar staat aan baten € 21 mln tegenover. Er is dus nog een tekort van € 17 mln. De portefeuille telde zo’n 94.000 polissen, vorig jaar goed voor een premieomzet van € 22,8 mln. Van de nog openstaande dossiers is in 6.600 gevallen nog discussie over de aansprakelijkheid of de hoogte van de schade. In totaal gaat het om 1.637 letselschades met een totaalbedrag van € 10,4 mln en 10.537 overige schades van in totaal € 13,0 mln. Daarnaast hebben nog 70.000 verzekerden recht op premieteruggave. De premie was namelijk al tot eind dit jaar betaald, terwijl de polissen per 1 september zijn stopgezet. Pannevis: “Op basis van de huidige cijfers is aannemelijk dat de boedelschulden en de letselschades volledig zullen kunnen worden voldaan en de overige schades gedeeltelijk”.

Update 26 oktober

Faillissement Ineas uitgesproken

Gisteren heeft de rechtbank in Amsterdam het faillissement over Ineas uitgesproken. Sinds eind juni was er al een noodregeling van kracht. Bij het bedrijf blijven tot 1 december nog tien medewerkers in dienst om lopende zaken af te wikkelen.

Curator Pannevis geeft aan dat het doel van de noodregeling is bereikt. ” Dat doel was de polissen te beëindigen – wat per 1 september is gebeurd – en een oplossing te vinden voor de circa 95.000 polishouders; in ons land werd die gevonden bij Zelf.nl (Reaal), dat de 10.000 verzekerden een aanbod deed om over te stappen en cascoschaden tot de beëindigingsdatum voor zijn rekening wilde nemen. Pannevis verwacht dat van de nog lopende claims in ieder geval de letselschades volledig betaald kunnen worden. “Van de cascoclaims zal nog een belangrijk stuk vergoed kunnen worden.” Desondanks kent de failliete boedel een tekort van € 14 mln.

Update 14 september
Gisteren besteedde Radar uitgebreid aandacht aan de gevolgen van een faillissement van een verzekeraar. De curator van Ineas, Dhr. Pannevis, schoof aan om verschillende zaken toe te lichten. Een hoopvol bericht voor verzekerden van Ineas met schade, is dat het lijkt alsof een groot deel van de schades betaald kunnen worden. Dhr. Pannevis verwacht de letselschades te kunnen betalen evenals een groot deel van de cascoschades. Nog geen zekerheid dus, maar wel een fijn bericht voor de mensen die nog een schade hebben lopen bij Ineas. De uitzending kun je nog eens bekijken via het filmpje in dit artikel.

 
Update 2 september 2010

 

 

 

De bewindvoerders van Ineas verwachten dat het afwikkelen alle schadegevallen en premieteruggave nog wel tot volgend voorjaar kan duren. Dat is vandaag te lezen in het Financieel Dagblad.

Alle verzekering bij Ineas zijn per 1 september beëindigd. Per die datum moeten alle Ineas-verzekerden een nieuwe verzekering hebben. Had u ook een autoverzekering bij Ineas en heeft u nog geen nieuwe geregeld? Kijk snel op onze site wat voor u de beste autoverzekering is en sluit deze direct af.

Het proces om alles verder af te wikkelen zal lang in beslag gaan nemen aldus bewindvoerder Paul Versteeg. Eerst moeten alle schadeclaim binnenkomen en vooral letselschades maken dat dat proces lang duurt. Ook met alle partners zoals de schadeherstelbedrijven en herverzekeraars van Ineas moeten zaken worden afgewikkeld. Pas als dat allemaal achter de rug is kan de balans worden opgemaakt. In een zogenaamde verificatievergadering worden vervolgens alle claims op een rijtje gezet, en de hoogte van de uitkering bepaald. Deze laatste is afhankelijk van de opbrengst van de boedel. Bij het bepalen van de uitkeringen geldt onderstaande volgorde:
– De verschillende soorten letselschades
– Overige schades
– Premieterugbetaling

De schades die na de noodregeling zijn ontstaan (vanaf 24 juni) worden niet uitgekeerd door Ineas. Hiervoor is een regeling getroffen met Zelf.nl (dochter van SNS Reaal). Mensen die zich daar hebben aangemeld krijgen eventuele cascoschades via Zelf.nl vergoed. Zo’n 4000 mensen hebben hier gebruik van gemaakt.

Update 16 augustus 2010

De rechtbank heeft besloten om alle verzekeringen van Ineas per 1 september te laten beëindigen. Als u nog klant bent van Ineas moet u nu dus actie ondernemen.

Regel vóór 1 september een nieuwe verzekering

 • Als u nog een autoverzekering heeft via Ineas moet u vóór 1 september a.s. een nieuwe autoverzekering afsluiten. Doet u dat niet, dan bent u niet verzekerd.
 • Wilt u ingaan op het aanbod van Zelf.nl? Het aanbod van Zelf.nl is zinvol als u een beperkt- of volledig casco dekking heeft bij Ineas. Zelf.nl garandeert namelijk de cascoschades (schade aan uw eigen voertuig) die tussen 24 juni 2010 en 1 september 2010 zijn ontstaan zonder dat u daarvoor extra premie hoeft te betalen. WA-schade (schade aan anderen) wordt in alle gevallen gegarandeerd door het waarborgfonds. U heeft tot 21 augustus de tijd om gebruik te maken van de regeling bij Zelf.nl. U kunt zich aanmelden bij Zelf.nl via hun website. Vanaf 1 september moet u bij Zelf.nl premie gaan betalen. U heeft dan de mogelijkheid zonder opzegtermijn over te stappen naar een andere verzekeraar.

Mooi aanbod van Zelf.nl, maar niet altijd de beste keuze
Zelf.nl biedt een mooie regeling voor het casco risico tot 1 september. Zij hopen uiteraard dat veel verzekerden ook na 1 september klant bij Zelf.nl blijven. Uit onderzoek van Independer.nl blijkt dat Zelf.nl in 11% van de vergelijkingen in de top 3 van producten met de beste prijs-kwaliteitverhouding staat. Voor 89% van de bezoekers van Independer.nl zijn er andere producten die een betere prijs-kwaliteitverhouding hebben.

Als u benieuwd bent wie voor u het beste aanbod heeft, kunt u op Independer.nl eenvoudig een vergelijking maken. Nieuwe informatie over Ineas blijven wij plaatsen op ons weblog.

Update 6 augustus 2010:
Rechtbank geeft toestemming om Ineas polissen per 1 september 2010 te beëindigen
Op 4 augustus heeft de Rechtbank van Amsterdam de bewindvoerders van Ineas toestemming verleend om de lopende verzekeringen per 1 september 2010 tussentijds te beëindigen. Deze toestemming is verleend omdat anders de verliezen bij Ineas steeds verder zouden oplopen en zowel verzekerden als schuldeisers van Ineas daar de dupe van zouden worden.

De rechter vond het niet nodig dat alle verzekerden per brief geïnformeerd worden over de beëindiging van de verzekering zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) had gevraagd. Dit zal daarom per email en per sms gebeuren. Alleen verzekerden waarvan niet duidelijk is of die de email of SMS hebben ontvangen krijgen een brief van Ineas. De AFM had de Rechtbank gevraagd om alle Ineas verzekerden een brief te laten sturen om te voorkomen dat men het email en sms bericht mist en per 1 september onverzekerd zou zijn.

De rechter vond het ook niet nodig om een uitspraak te doen over het recht op teruggave van de vooruitbetaalde premie per 1 september 2010. De reden hiervan is dat klanten hier op grond van de Faillissementswet en de Wet op het Financieel Toezicht al recht op hebben. Of verzekerden ook daadwerkelijk de teveel betaalde premie op hun rekening gestort krijgen zal afhangen van de hoeveelheid geld die er nog bij Ineas in klas is. Op dit punt is er dus helaas nog steeds geen duidelijkheid.

Ineas verzekerden met een beperkt- of volledig cascodekking adviseren we nog steeds om zich aan te melden bij Zelf.nl zodat een eventuele schade voor 1 september 2010 aan de eigen auto door Zelf.nl wordt gegarandeerd.

Let op: Ineas verzekerden die zich niet hebben aangemeld bij Zelf.nl moeten per 1 september 2010 een andere verzekering regelen omdat de verzekering bij Ineas dan eindigt.

Lees ook de volledige uitspraak.

Update 30 juli 07.55: Zusterbedrijven Ineas failliet verklaard

 

Afgelopen maandag heeft de rechtbank in Amsterdam twee zusterondernemingen van Ineas failliet verklaard. De zusterondernemingen waren onder andere verantwoordelijk voor het technische platform van het verzekeringsbedrijf Ineas. De bewindvoerders hopen het technische platform van Ineas goed te kunnen verkopen. De mogelijke opbrengst van de verkoop gaat naar de gedupeerden (o.a. de verzekerden) van Ineas. Bij Ineas blijven voorlopig 63 medewerkers werken om voor een goede afwikkeling van de verzekeringen te kunnen zorgen. Uiteindelijk worden de verschillende kantoren van Ineas in Europa gesloten.

Update 20 juli 16.30

19 juli jl. werd bekend dat Zelf.nl in samenwerking met de bewindvoerders van Ineas een oplossing aanbiedt voor de verzekerden van Ineas.

Inmiddels hebben wij de inhoud van de regeling van Zelf.nl nader bestudeerd en geven wij u met deze update graag onze visie op het aanbod.

Het is natuurlijk heel fijn voor verzekerden van Ineas dat Zelf.nl een oplossing biedt waarmee een groot deel van hen zekerheid krijgt. Maar helaas is daarmee nog niet op alle punten duidelijkheid ontstaan.

Wat is nu wel duidelijk geworden?
• Na overleg met de bewindvoerder blijkt dat u tot 1 september premie moet blijven betalen aan Ineas. Daar staat tegenover dat Zelf.nl tot 1 september geen premie in rekening brengt. Betaalt u geen premie aan Ineas, dan loopt u ook het risico dat Zelf.nl niet uw casco schade zal betalen. Ook loopt u bij het niet betalen van de premie het risico dat een WA schade op u verhaald wordt;
• Alle WA schades blijven tot 1 september gedekt door Ineas en het Waarborgfonds;
• De cascoschades vanaf 24 juni tot 1 september worden gegarandeerd door Zelf.nl op basis van de polisvoorwaarden van Ineas. U moet zich dan wel direct aanmelden via hun website (in ieder geval voor 7 augustus aldus de informatie van Zelf.nl);
• Na 1 september krijg je automatisch een Zelf.nl verzekering tegen de premie en voorwaarden van Zelf.nl;
• Je kunt niet eerder opzeggen (buiten de normale opzegregels) bij Ineas als je geen gebruik maakt van het aanbod van Zelf.nl. Als je een andere verzekering zou willen afsluiten, betaal je dus dubbel.
• Als je geen gebruik maakt van de aanbieding van Zelf.nl hoef je de polis bij Ineas niet op te zeggen. Die loopt vanzelf af per 1 september.

Wat is er dan nog niet duidelijk?
• Of schades ontstaan voor 24 juni worden uitbetaald;
• Of je de premie, die je al betaald hebt voor de periode na 1 september, terug krijgt van Ineas;
• Wat er gebeurt met de aanvullende verzekeringen zoals de rechtsbijstandsverzekering en inzittendenverzekering. De bewindvoerder heeft bevestigd dat deze niet worden gegarandeerd door Zelf.nl. Schades die onder de aanvullende verzekeringen vallen, worden dan ook afgewikkeld door de bewindvoerder. Ook hiervan is onduidelijk of er voldoende geld is bij Ineas om die te betalen.

Wat kunt u nu het beste doen?
Om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij deze hulp voor u gemaakt. Door drie vragen te beantwoorden ziet u eenvoudig wat u nu beste kunt doen, afhankelijk van uw eigen situatie.

Start de Ineas Hulp!

Is de aanbieding van Zelf.nl gunstig voor mij?
Voor mensen met een casco verzekering is het heel fijn dat Zelf.nl zekerheid biedt door die schades te garanderen. Een mooi gebaar dus van Zelf.nl.

De autoverzekering van Zelf.nl kan voor een deel van de Ineas verzekerden een goede aanbieding zijn vanaf 1 september. Er is echter ook een deel die ergens anders een betere aanbieding zou kunnen krijgen. Onderzoek van Independer.nl laat zien dat Zelf.nl in 11% van de vergelijkingen bij Independer.nl in de Top 3 van de vergelijking staat. Voor een grote groep mensen is er dus ook een betere aanbieding beschikbaar. Denk dan ook in de komende weken tot 1 september goed na of u de verzekering bij Zelf.nl ook na 1 september wilt voortzetten. Misschien kunt u nakijken of u een betere aanbieding kunt vinden. Snel zien of er een betere aanbieding beschikbaar is? Doe de premiecheck.

Verdere afwikkeling door de bewindvoerder
Er is nog geen duidelijkheid in hoeverre er straks voldoende geld in kas is bij Ineas om alle schuldeisers te betalen.

Op grond van de faillissementswet (Art. 213m) is de volgorde van schuldeisers in het kort als volgt:
– Letselschades
– Cascoschades
– Premieterugbetaling
– Andere schuldeisers

Update 19 juli 16.45

Vandaag is bekend geworden dat Zelf.nl (100% dochter van SNS Reaal) een oplossing biedt voor alle Ineas verzekerden.

We hebben nu nog te weinig details over de inhoud van de regeling om er inhoudelijk op te reageren. De regeling komt in het kort op het volgende neer:

Vanaf 24 juni (datum dat de noodregeling van kracht werd) tot 1 september biedt Zelf.nl dekking voor alle cascoschades. Hiervoor wordt geen premie in rekening gebracht. De WA-dekking blijft tot 1 september gegarandeerd door het Waarborgfonds. Vanaf 1 september krijgt u dan de premie en voorwaarden van Zelf.nl voor uw autoverzekering. Deze verzekering is ook dagelijks opzegbaar. Ook schades hoeven niet langer vooruit betaald te worden, dat zal Zelf.nl voor zijn rekening nemen.

De schades die al voor 24 juni zijn ontstaan vallen binnen de afwikkeling van de noodregeling. Voor die mensen is er dus helaas nog geen zekerheid.

Wat er gebeurt met reeds betaalde premies aan Ineas is ook nog onduidelijk.

Klanten van Ineas hebben tot 7 augustus de tijd om zich aan te melden voor de regeling. U kunt dus rustig de details afwachten alvorens een keuze te maken. Op de website van Zelf.nl kunt u het persbericht wat Zelf heeft gepubliceerd en verdere informatie teruglezen.

Op de hoogte blijven?

Independer.nl staat Ineas-verzekerden bij met informatie. Zodra de oplossing van de bewindvoerders bekend is zullen wij analyseren of deze goed uitpakt en u adviseren hoe daar mee om te gaan. Als u op de hoogte wilt blijven van recente ontwikkelingen kunt u uw e-mailadres doorgeven via deze pagina. Dit e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor zaken die betrekking hebben op Ineas.

 

Update 16 juli 12:45

Vandaag hebben de bewindvoerders van Ineas onderstaande mail verstuurd aan alle Ineas verzekerden.

“Geachte heer/mevrouw,

Op 24 juni jl. is op verzoek van De Nederlandsche Bank de noodregeling voor Ineas, de verzekeraar van uw auto, in werking getreden. In verband hiermee eindigen alle verzekeringen van Ineas voor auto’s met een Nederlands kenteken per 1 september 2010. Per deze datum dient u dus een andere verzekering afgesloten te hebben voor uw auto.

Wij als bewindvoerders van Ineas hebben sinds onze benoeming gezocht naar een goede oplossing voor de verzekerden van Ineas. Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan, bij voorbeeld, klanten die na 24 juni 2010 met schade zijn geconfronteerd.

Wij zijn tot overeenstemming gekomen met een verzekeringsmaatschappij die de Nederlandse verzekerden van Ineas de gewenste zekerheid en duidelijkheid biedt. Maandag en dinsdag a.s. zullen wij nadere informatie verstrekken.”

Op de hoogte blijven?

Independer.nl staat Ineas-verzekerden bij met informatie. Zodra de oplossing van de bewindvoerders bekend is zullen wij analyseren of deze goed uitpakt en u adviseren hoe daar mee om te gaan. Als u op de hoogte wilt blijven van recente ontwikkelingen kunt u uw e-mailadres doorgeven via deze pagina. Dit e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor zaken die betrekking hebben op Ineas.

Volledig herschreven update naar de kennis van 16 juli 2010

Donderdag 24 juni 2010 heeft de rechtbank in Amsterdam op verzoek van De Nederlandsche Bank een noodregeling (uitspraak) uitgesproken over Ineas. Concreet betekent dit dat Ineas onvoldoende solvabel en liquide is, ofwel onvoldoende geld in kas heeft. Er zijn bewindvoerders aangesteld die proberen Ineas te behoeden voor faillissement. Verzekerden zijn, zover bekend op 9 juli, nog niet geïnformeerd. Independer.nl denkt dat verzekerden moeten weten dat hun dekking niet zeker is en heeft op dinsdag 29 juni de mensen geïnformeerd die via Independer.nl een verzekering hebben aangevraagd bij Ineas.

Wat heeft de noodregeling voor gevolgen voor de mensen die bij Ineas verzekerd zijn?

De bewindvoerders bepalen nu het beleid van Ineas en zijn gericht op het behartigen van de belangen van iedereen die nog geld tegoed heeft van Ineas. De premies worden nog gewoon geïncasseerd. Alle betalingen zijn stopgezet en schades worden vooralsnog niet uitgekeerd. De bewindvoerders proberen op dit moment zoveel mogelijk geld te ontvangen voor de waardevolle onderdelen. Zo wordt onderzocht of alle bij Ineas lopende verzekeringen “verkocht” kunnen worden aan een andere verzekeraar. Of dat lukt is onduidelijk. Independer.nl is heeft op 8 juli aan de bewindvoerders aangegeven niet te zullen bieden op de portefeuille. Independer.nl streeft namelijk naar de beste oplossing voor de verzekerde en die kan zij niet bieden als er betaald moet worden voor de portefeuille.

WA dekking is gegarandeerd

Als je alleen een WA dekking hebt hoef je je geen zorgen te maken. Mocht Ineas onvoldoende geld hebben, dan zal de WA dekking worden opgevangen door het waarborgfonds motorrijtuigen.

Casco dekking onzeker

De casco schade, dus de schade aan eigen auto, is niet gegarandeerd. De bewindvoerders geven aan dat het niet zeker is of voldoende geld is om alle schades te betalen. Als je zekerheid wilt dat schade aan je auto gedekt is, kun je tijdelijk een 2e verzekering afsluiten bij een verzekeraar die dagelijks opzegbaar is. Zodra er meer duidelijkheid kun je die polis direct beëindigen.

Waar kun je een extra verzekering afsluiten?Een aantal verzekeraars heeft voor Ineas-verzekerden de bedenktijd verlengd naar 1 maand. Binnen die tijd kan de polis kosteloos geannuleerd worden. Je krijgt dan de betaalde premie terug, mits er geen schade is geweest. Dit geldt voor alle Ineas verzekerden die een extra polis afsluiten via Independer.nl bij Delta Lloyd, ASR, Allsecur, Zelf.nl, Nationale Nederlanden, Avero, Budgio, Reaal en Goudse. Dit geldt ook voor polissen die rechtstreeks bij Allsecur of Zelf.nl worden gesloten.

Ineas staat op 24 juli een maand onder curatele en het is nog niet duidelijk wanneer de bewindvoerders met een oplossing komen. De verlengde opzegtermijn van een maand kan onvoldoende blijken te zijn. Het is daarom aan te raden naast die verlengde opzegtermijn ook te zoeken naar een verzekeraar waar je dagelijks kunt opzeggen. Naast genoemde partijen kun je dan ook kijken naar Ditzo, Verzekeruzelf.nl en Inshared.

Naast de verlengde bedenktijd die veel verzekeraars aanbieden kun je ook een losse cascoverzekering afsluiten. Centraal Beheer biedt deze mogelijkheid tijdelijk aan voor Ineas klanten.

Ineas opzeggen?

De bewindvoerder geeft aan dat de normale opzegregels gelden. Dat betekent dat de polis na het eerste verzekeringsjaar dagelijks op te zeggen is. Je hebt dan een opzegtermijn van 1 maand. Binnen het 1e jaar kun je opzeggen per het einde van dat jaar, dat moet dan wel 1 maand van te voren gebeuren.

Van verschillende juristen en rechtsbijstandverzekeraars komt de suggestie de polis eerder te beëindigen. Zij stellen dat het feit dat mensen hun eigen schade moeten betalen en het niet zeker is of ze deze vergoed krijgen een eenzijdige wijziging is van de verzekeringsovereenkomst. Door het wegvallen van deze zekerheid is de basis van de verzekeringsovereenkomst aangetast. De bewindvoerder heeft van de rechtbank niet het gevraagde recht gekregen om de polis eenzijdig aan te passen. De bewindvoerder is daarentegen van mening dat de overeenkomst niet is aangepast omdat de polisvoorwaarden niet zijn gewijzigd maar er alleen een wijziging in de geldstroom is opgetreden omdat verzekerden de schadeherstellers nu eerst zelf moeten betalen. Mensen die willen proberen de verzekering te beëindigen kunnen deze voorbeeldbrief gebruiken. Het zou andere consumenten kunnen helpen als ervaringen met deze brief of andere suggesties als reactie op dit weblog worden geplaatst.

Wij raden aan om niet zo maar te stoppen met betalen aan Ineas en een andere verzekering af te sluiten. Het niet betalen van de premie kan er namelijk voor zorgen dat u op een “zwarte lijst” komt van verzekeraars. Daar kunt u in de toekomst bij het afsluiten van een nieuwe verzekering last van hebben.

Vooruitbetaalde premie?

Er worden momenteel geen betalingen gedaan door Ineas. Het is afwachten hoeveel geld er straks over is om alle schuldeisers te betalen. Ook voor vooruitbetaalde premie geldt dat. Er is dus geen garantie dat vooruit betaalde premie teruggestort wordt als Ineas failliet gaat.

Op de hoogte blijven?

Independer.nl staat Ineas-verzekerden bij met informatie. Zodra de oplossing van de bewindvoerders bekend is zullen wij analyseren of deze goed uitpakt en u adviseren hoe daar mee om te gaan. Als u op de hoogte wilt blijven van recente ontwikkelingen kunt u uw e-mailadres doorgeven via deze pagina. Dit e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor zaken die betrekking hebben op Ineas.

Enkele veel gestelde vragen

Wat is de rol van Independer?

Independer.nl is geen tussenpersoon voor Ineas en heeft formeel dan ook geen rol omdat Ineas een verzekeraar is die er voor heeft gekozen om rechtstreeks zaken met klanten te doen. Toch hebben wij er voor gekozen deze informatie al met mensen te delen toen de verantwoordelijken dat nog niet deden. Wij denken namelijk dat verzekerden dit moeten weten. Uit de vele reacties op onze berichtgeving (onderaan dit bericht) blijkt dat veel mensen dat waarderen. Er zijn ook consumenten die denken dat de boodschapper de oorzaak is. Wij hebben het probleem bij Ineas niet veroorzaakt en konden het ook niet voorkomen. Vanuit onze missie om consumenten te helpen zijn wij wel in overleg getreden met bewindvoerder, toezichthouders en verzekeraars om duidelijkheid te krijgen en mee te denken over een oplossing.

Er zijn ook consumenten die denken dat Independer.nl kan voorspellen welke banken of verzekeraars in problemen gaan raken. Dat is eervol maar helaas niet juist. Independer.nl heeft geen beschikking over actuele informatie van banken of verzekeraars en de solvabiliteit van Ineas was ultimo 2009 nog uitstekend. Ook als Independer.nl de informatie wel zou hebben is het nog niet haar rol om die openbaar te maken. Eind juni heeft Minister de Jager nog aangegeven dat het oproepen tot een bankrun strafbaar moet worden. De bewaking van de betrouwbaarheid van banken en verzekeraars hoort bij De Nederlandsche Bank.

Hoe zit het met andere verzekeraars?

Dat weten wij niet. De Nederlandsche Bank ziet er op toe dat verzekeraars voldoende geld hebben om schades te betalen. Volgens informatie van het Verbond van Verzekeraars voldeden de Nederlandse verzekeraars eind 2009 ruim aan de solvabiliteitsnorm met 273% (waar 100% de norm is).

Waarom is er geen garantiefonds?

De wetgever heeft het niet nodig gevonden een opvangregeling voor schade in het leven te roepen, aangezien er bij schade geen sprake is van het mogelijk verloren gaan van opgebouwd vermogen en een faillissement in bij een schadeverzekeraar zeer uitzonderlijk is. Het Waarborgfonds Motorverkeer staat daarnaast al garant voor WA-schade in het verkeer. Wij zien dat anders en hebben al in 2008 opgeroepen tot een garantie op verzekeringen. Wel wordt in Europees verband nagedacht over uitbreiding van garantieregelingen in de verzekeringssector. Er is wel een opvangregeling voor levensverzekeringen.

Overige informatiebronnen

Inmiddels is er op verschillende plekken informatie geplaatst over de situatie bij Ineas. U kunt, naast het volgen van dit weblog, dan ook informatie vinden bij:

Waarborgfonds Motorrijtuigen

Verbond van Verzekeraars

Website Ineas

E-mail adres bewindvoerders: ineas@dlapiper.com

Uitspraak van de rechtbank

Verantwoording

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij een weblog hebben wij er hier voor gekozen het oorspronkelijke artikel steeds aan te passen aan de actuele situatie. Dat geeft gedupeerden het beste en meest actuele inzicht. Het kan daardoor voorkomen dat onderstaande reacties niet meer te herleiden zijn op het actuele bericht. In dit geval kiezen wij voor het consumenten belang boven de weblog etiquette.

Lees meer over: autoverzekering

iedere maand de beste
artikelen in je mailbox?

meld je aan voor de nieuwsbrief

Reacties

681 Antwoorden op “Noodregeling voor Ineas”

 1. Peter Cremers schreef op 

  Dat is niet zo mooi !

  Ik heb daar twee auto’s verzekerd en vraag me nu echt af of ik er nog in kan rijden of onverzekerd rondrij.

  Zo snel mogelijk op zoek naar een andere verzekeraar…. Arghhh….

  1. Dikkiedik schreef op 

   Hoera!! Net een mail gekregen van de curator.
   Ineas gaat alle premies die teveel betaald is terug betalen voor 1 april 2014. (hoop dat het geen 1 april grap is).

 2. Siem schreef op 

  de vraag is nl. wanneer Ineas hiervan op de hoogte was en of zij wel in haar recht stond verzekeringen af te sluiten de afgelopen maanden.

 3. Jerome Grimminck schreef op 

  Lekker als je een jaar voorruit hebt betaald (vanaf 07-01-2010).

  Duidelijk waarom ik tot op heden geen groene kaart heb mogen ontvangen.

 4. Etienne P. schreef op 

  Lekker is dat, 1000 euro pas betaald voor een verzekering.
  Geld kwijt? Ben ik nu nog verzekerd.
  Wordt dit gedekt door de nederlandse bank, net als bij een bankrekening?

  hopelijk neemt een andere maatschappij alles over.

 5. Joris schreef op 

  Een groene kaart was sowieso al niet gebruikelijk bij Ineas kreeg ik van ze te horen vorig jaar.

 6. Jerome Grimminck schreef op 

  Oh … en die heb je dan ook maar niet nodig ? volgens mij is het wettelijk vastgelegd dat je een groene kaart moet hebben. Probeer maar eens naar Carglass te gaan zonder je groene kaart :)

  Melding van Onna Onna:
  Een groene kaart is een internationaal geldig verzekeringsbewijs. Je bent verplicht om deze mee te nemen wanneer je met de auto naar het buitenland gaat. Je ontvangt de groene kaart bij het afsluiten van uw verzekering, in het welkomstapkket. Je ontvangt elk jaar een nieuw exemplaar.

 7. Etienne P. schreef op 

  Schandalig dat Ineas niets laat horen tot nu toe.
  Je zal vandaag of morgen betrokken raken bij een ongeluk en er wordt niet betaald. Ben je voor de rest van je leven misschien schade aan het betalen.
  Of is er een garantiestelsel?

  Gelukkig via Independer afgesloten, die dit hebben bericht.
  Pluim voor independer !!

 8. Jerome Grimminck schreef op 

  Ik hoop dat er een verzekeraar coulant gaat wezen om onze verzekering over te nemen. De 1e de beste die mij een goede aanbieding doet mag mij bijschrijven als “lid”

 9. Vincentt schreef op 

  Dat is niet zo mooi. Kunnen we zeker fluiten naar de vooruit betaalde premie? Of krijgen we hier nog iets van terug? Moet je, je hiervoor melden? Wat moet je doen met de auto die verzekerd is via Ineas, laten staan tot meer duidelijkheid, of gewoon in rijden? Of een nieuwe verzekering afsluiten?

  @Jerome Grimminck en Joris. Ik kreeg de groene kaart digitaal bij het afsluiten. Was dan wel een witte variant. Deze heb ik uitgeprint. Dat vind ik op zich prima, scheelt weer papier(enveloppe). Carglass deed hier niet moeilijk over, ze zeiden er niet eens wat van.

 10. Anneke schreef op 

  Het wordt steeds gekker, ben ik nu nog wel verzekerd, zo niet krijg ik dan de premie terug, want het bericht van Independer kun je ook niet veel mee.
  Was gelukkig niet zo´n hoge premie,maar geeft wel weer extra romslomp zo vlak voor de vakantie (met de auto).

 11. Marcel Dool schreef op 

  heb telefonisch contact gehad NIEMAND weet of ik nu verzekerd ben.
  Er is geen chef/supervisor die je aan de lijn krijgt alleen maar dame die helemaal niets weten.
  Het enige advies wat ze geven is sluit eeen andere verzekering af, dit is alleen niet mogelijk als het contract nog van kracht is.
  BIZAR

 12. Vincentt schreef op 

  Zaten/ zitten er niet 1 of 2 banken achter Ineas, die garant staan of stonden?

 13. Vincentt schreef op 

  Hoe zit het met de herverzekeraars achter Ineas (http://nl.wikipedia.org/wiki/Ineas)

  De inactieve verzekeraar Ineas Insurance Company werd in 2005 nieuw leven ingeblazen. De nieuwe naam van de verzekeraar werd International Insurance Corporation (ICC) In Duitsland verkoopt ICC rechtstreeks verzekeringen, in Frankrijk en Nederland via Ineas Insurane Agency. ICC is herverzekerd bij vijf Europese herverzekeraars. De leidende herverzekeraar is Hannover Re.

 14. Als Independer.nl vinden we deze situatie ook zeer vervelend. Sinds het moment dat de problemen bij Ineas bekend werden zijn wij daarom aan het proberen de vele vragen beantwoord te krijgen. Helaas hebben Ineas, Verbond van Verzekeraars en de toezichthouder nog geen duidelijkheid kunnen geven. Wij proberen die duidelijkheid zo snel mogelijk te krijgen zodat deze terechte vragen beantwoord kunnen worden en zullen dit artikel dan updaten.

 15. pieter van der zwan schreef op 

  Is hier geen verantwoordleijkheid van de toezichthouder cq een garantstelling,verantwoordelijkheid. ZIJ (die toezichthouder)heeft deze Verz. Mij toch toegelaten op de bekende condities?. Ook voor Independer is er een afgeleide verantwoordelijheid.Door deze MIj in het offerte systeem op te nemen en die verzekeringen te verkopen.Er mag hier geen dag onduidelijkheid over bestaan,er zal maar wat gebeuren….dit kan ECHT niet.

 16. Pim Hoft schreef op 

  Waarom zijn wij – verzekeringsnemers – niet al afgelopen vrijdag direct door Ineas zelf, Independer, DNB, bewindvoerders of overkoepeld orgaan, geinformeerd?

 17. Jan-Jaap Jongsma schreef op 

  En hoe zit het met de schadevrije jaren als ik me bij een andere maatschappij meld? Is er nog voldoende structuur in dit bedrijf om die gegevens correct door te geven?

 18. Jan Visser schreef op 

  Een grof schandaal dat wij verzekerden nu pas op de hoogte worden gesteld van een aanstaande faillissement. Zullen wel weer een aantal “heren” van Ineas finnacieel beter van geworden zijn. We gaan het meemaken. Grrrrrr

 19. Jerome Grimminck schreef op 

  Erger nog je kan gewoon nu nog een verzekering afsluiten!

  Leuk wij zijn al mogelijk gedupeerd maar er kunnen er dus nog meer volgen en gelukkig hebben hun dan de 14 dagen bedenktijd.

 20. tomk schreef op 

  heb met het waarborgfonds gebeld, werd echt keurig te woord gestaan, echt klasse, bij failliete verzekeraar word de aansprakelijkheid gedekt door het waarborgfonds, zonder dat ze het op je verhalen, echter als je auto gestolen word of je rijd schade heb je gewoon pech en kun je in de rij aansluiten voor geld, mocht dit er niet meer zijn.

 21. Jürg schreef op 

  Ik ben in februari 2010 van Unigarant overgestapt naar Ineas. Ik kon mijn groene kaart, op naam gesteld en al, gewoon downloaden en uitprinten. Geen probleem. Dat was ook zo met alle andere papieren en formulieren. Dit verklaart deels de lage premie waar we allemaal voor zijn gegaan.

  Ik ga ervan uit dat de bewindvoerders op zoek gaan naar een oplossing, waarbij andere verzekeraars zullen worden betrokken. De één zijn dood……
  Ik ben wel benieuwd naar een zekerheidsclausule dat bijvoorbeeld alles ongewijzigd blijft nu mensen op vakantie gaan en dus niet in staat zijn te reageren op post, e-mails en dergelijke inzake het voortbestaan van Ineas.

  Het kan niet zo zijn dat ik over 4 weken met de auto naar het zuiden vertrek en vanaf Lyon ineens niet meer verzekerd ben….Top van Independer dat ze ons op de hoogte proberen te houden, een koude douche voor de directie en bewindvoerders van Ineas dat ze niet de moeite nemen om de klanten, de geldschieters van Ineas, eerlijk en tijdig te informeren.

 22. Frank Corvers schreef op 

  Als blijkt dat Ineas geen informatieplicht naar haar klanten toe heeft, dan is er wederom een hoop mis in dit land qua toezicht en controle. Ik ga dit tot de bodem uitzoeken en inderdaad, zoals meerdere reacties al aangeven is het schandalig dat er vanuit Ineas zelf geen enkele communicatie naar haar klanten is geweest tot heden. Hoe dan ook, ik verzeker me nooit meer bij een dergelijke club.

 23. Ik heb veel begrip voor alle vragen die zich hier inmiddels verzamelen. Ik blijf druk bezig de antwoorden voor u te achterhalen want deze onzekerheid is voor niemand fijn. Ik vind het ook heel vervelend dat we nog niet veel antwoorden hebben, maar we voelden ons wel verplicht onze klanten te infomeren hierover. Ook de aangestelde bewindvoerder wil graag duidelijkheid creëren maar kon dat vandaag ook nog niet.

  Voor verzekeringen is er geen garantiestelsel zoals bij banken. Voor de WA-dekking is er het Waarborgfonds dat in ieder geval in zal grijpen wat betreft schade die u aan een ander toebrengt. Maar voor schade aan uw eigen auto is dat er niet. In principe zijn alle dekkingen nog geldig. De vraag is wel of er voldoende geld is om die ook nog daadwerkelijk uit te keren.

  Het is ook erg moeilijk een advies te geven over wat nu te doen. Als de verzekering inmiddels al een jaar loopt kun je tegenwoordig dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Maar ook voor mij is het nog niet duidelijk of alle gewone regelingen nog op gaan in deze situatie. Een extra verzekering afsluiten kan in principe ook, maar ook op dat gebied durf ik nog geen uitspraken te doen in hoeverre dat nu verstandig is.

  Kortom, een vervelende situatie met veel onzekerheid voor consumenten. Zodra ik iets meer weet, leest u het hier!

 24. Ronald Corvers schreef op 

  Als de situatie echt uitzichtloos is, kunnen de bewindvoerders de tent maat beter zo snel mogelijk failliet laten verklaren. Dat is heel vervelend voor de mensen die bijvoorbeeld net een hoge jaarpremie hebben betaald, maar het voortduren van deze onzekere situatie is nog vervelender, omdat je niet weet of een eventuele schade aan de eigen auto (van mogelijk duizenden euro’s) nog gedekt is. Bij faillissment kun je in ieder geval z.s.m. op zoek naar een nieuwe verzekeraar.

 25. Marcel Dool schreef op 

  TIP Om de schade vrij jaren aan te geven, kun je via mijn ineas inloggen en een print screen maken van de gegevens!!! TIP

 26. Marcel Dool schreef op 

  Er kan een verzekering worden afgesloten bij een andere maatschappij, alleen zonder de schade vrije jaren deze staan vast bij ineas, kort om je betaalt de jackpot.

 27. Ronald Corvers schreef op 

  Het lijkt me nog beter om het polisblad te printen (eveneens te vinden op het prive domein), omdat dit het officiele document is, waarop de schadevrije jaren staan vermeld.

 28. Ronald Corvers schreef op 

  @ Marcel Dool: Er is toch een centraal registratiesysteem vam schadevrije jaren (Roy-data)? Ik neem aan dat als Ineas failliet zou gaan de schadevrije jaren wel overgedragen kunnen worden, omdat de verzekering bij Ineas dan van rechtswege is vervallen. Nu kan dat waarschijnlijk nog niet, omdat de verzekering bij Ineas juridisch nog volledig van kracht is.

 29. Marcel Dool schreef op 

  @ Ronald Corvers:Print screen als je geen printer hebt. Er moet een Royements verklaring worden afgegeven door ineas, eerder kun je niet naar een ander maatschappij.

 30. r schreef op 

  wat een paniek allemaal eerst maar eens kijken wat er gebeurt,
  zulke dingen gebeuren nu eenmaal in tijden van crisis het word vast
  wel overgenomen door een andere verzekering gwoon ff afwachten.

 31. Bert Vellen schreef op 

  hallo allemaal,

  hier ben ik zo mee klaar, als morgen blijkt dat ik niet verzekerd ben met mijn 2 auto’s voor het casco deel dan betaal ik niet meer en neem ik meteen een andere verzekering.

 32. I. Visser schreef op 

  Jaarpremie net afgeschreven? Storneren bij je bank en online (inloggen) bij Ineas aangeven dat je switch naar maandbetaling. Je verplichting te betalen blijft bestaan. De vorm waarin je betaalt, maand/kwartaal of jaarbetaling staat je vrij.

  Overigens jammer dat e.e.a. zo loopt voor Ineas en hun medewerkers.
  Ik ben tot nu erg over deze verzekeraar te spreken!

 33. Vink schreef op 

  Independer, graag nu duidelijkheid, ben ik nu WEL of NIET verzekerd? Ik rij dagelijks een flink aantal kilometers en moet er niet aan denken straks opeens NIET verzekerd te zijn…ik heb een allrisk.

 34. Wij zouden graag duidelijkheid geven maar hebben die zelf ook niet op dit moment. Het is moeilijk voor te stellen dat er geen oplossing komt voor eventuele eigen schade bij gedupeerden, maar daar bestaat geen formele regeling voor. Als u extra zekerheid wenst kunt u overwegen, tijdelijk, een andere verzekering af te sluiten. Deze kunt u binnen 14 dagen beeindigen op het moment dat er voldoende zekerheid is.

 35. Erwin schreef op 

  mooi k*t wij gaan komende zaterdag op vacantie, kan iemand van independer nog wel vertellen of dit waarborgfonds w.a. vergoed, en zo ja voor hoe lang. Ik heb weinig zin zometeen op vacantie dagen bezig te zijn vanuit het buitenland om een andere verzekering te regelen

 36. henk schreef op 

  ik heb een nieuwe verzekering geregeld. de ineas verzekering heb ik opgezegd. hij liep toch af op 27-06. ik heb geen enkele reactie gekregen. gekeken op ineas en geen verlenging, nieuwe rekening tot 27-06-2011 of nieuwe polis kunnen vinden. ik ga niet rijden met een waardeloze NIET-verzekering. ik doe geen zaken meer met ineas. de curator krijgt geen cent meer van mij.

 37. Ronald schreef op 

  Zo, geregeld, een tweede verzekering afgesloten. Baal er wel van dat er vanuit Ineas geen enkele mededeling wordt gedaan. Die bewindvoerders zouden toch wettelijk verplicht moeten worden de klanten fatsoenlijk te informeren. De bananenmonarchie Nederland lijkt een feit! Overigens chapeau voor independer.nl voor deze adquate informatie.

 38. Martijn schreef op 

  Lekker dan. Begin van de maand een éénzijdig ongeval gekregen door het uitwijken van een loslopende hond. flink een stop geraakt 3 weken later via ABS schade alles laten herstellen daar ik allrisk verzekerd ben. kon mijn auto vorige week vrijdag weer op halen.

  Nu de vraag krijgt ABS de kosten betaald? Zo niet hoop ik niet dat de schade bij mij verhaald word.

  Het lijkt mij toch als je allrisk verzekerd bent en ook de premie daar naar betaald dat alles vergoed word. Tot officieel de rechtbank de failisiment uitspreekt.

  Mooi balen vond Ineas echt een goede verzekering maatschappij.

 39. Leon schreef op 

  Op dit moment loopt er een schade afhandeling.
  Moet ik deze nu direct laten uitkeren. Ik ben alrisk verzekerd dus de 3000 Euro schade die ik heb zal Ineas dan uitkeren?
  A.s week ga ik op vakantie en kan mijn auto dus niet missen.

  Zo niet dan is dit wel een grote schade post
  Waar is deze te verhalen !!!

 40. @ Erwin,
  Het Waarborgfonds zal altijd WA schade vergoeden als de verzekeraar daar niet toe in staat is. Daar hoef je je dan ook geen zorgen om te maken. Daar zit geen termijn aan vast.

 41. M.J. de Vrijer schreef op 

  Over twee dagen ga ik naar Zuid Frankrijk met de auto. Ik neem de uitdraai (wit) van het verzekeringsbewijs mee. Ik ga er vanuit dat ik goed verzekerd ben. Het bericht geeft veel onduidelijkheid. Er is een kans dat … maar dat is nog niet zeker want … Een tweede verzekering voor meer zekerheid? Kost dat niks dan? Hier kan ik dus niks mee. Ik ga verdorie alleen met drie kids weg en kan dat maar net betalen. Regelen jullie maar iets voor de verzekerden van dit moment en weiger eventueel nieuwe aanmeldingen. Dat lijkt me het beste en dan hoeven jullie ook niet zo’n onrust te zaaien.

 42. Ronald Corvers schreef op 

  In het kader van de discussie of nog casco-dekking zal worden uitgekeerd, lijkt mij de volgende uitspraak van de Rechtbank van belang:

  De rechtbank wijst echter één van de verzoeken van DNB in dit stadium af.
  Dit is het verzoek om een bijzondere machtiging te verlenen die het mogelijk maakt de rechten van verzekerden te
  beperken, hetzij door hun rechten of verplichtingen te wijzigen, hetzij door de duur daarvan te verkorten.

  De rechtbank kan de noodzaak van een dergelijke machtiging nu nog onvoldoende overzien. Nu de wet bepaald dat een
  dergelijke machtiging ook later nog door de bewindvoerders kan worden gevraagd zal deze thans niet worden
  toegewezen. Daarbij verzoekt de rechtbank de bewindvoerders indien zij een dergelijke machtiging verzoeken de rechtbank concreet inzicht te geven in de wijze van beperking van de rechten van verzekerden die hun voor ogen staat.

 43. Jan Faassen schreef op 

  Ik heb hier een heleboel gemengde gevoelens bij. Dat Ineas (misschien) failliet gaat…ach dat gebeurt nu eenmaal met sommige bedrijven….maar de ractie van Independer..ik wil dus een appèl doen op Independer. Per slot van rekening zitten we er met z’n allen in: Independer, Ineas en ikzelf. Independer heeft Ineas in zijn bestand zitten en schuift deze partij dus ook naar voren als betrouwbaar, goed en niet duur. Als het nun mis gaat denk ik dat Independer een gedeelde verantwoordelijkheid heeft en met mij meedenkt over oplossingen. Tot nu toe heb ik het gevoel dat ik het maar moet uitzoeken: eigen schade zal niet gedekt zijn, zoek zelf maar een alternatief en ja, het kost mij alleen, ik herhaal: mij alleen, veel geld. O ja, en de andere partijen trekken hun handen terug maar hebben wel aan de transacties verdiend. Sleutelwoorden voor mij zijn “vertrouwen” ” kwaliteit” en “respect”. En dat mis ik nu echt in deze situatie.

 44. maarten modderman schreef op 

  Ik vind jullie alle bijzonder naïef. Ik heb op internet naar de goedkoopste autoverzekering gezocht en bij Lineas de goedkoopste gevonden, 85,00 voor mijn audi per jaar.
  Voor dit geld kun je toch niet serieus iets verwachten? Ik heb alleen voor de wettelijke verplichting een verzekering afgesloten.
  Was te proberen maar net als bij Icesave, wie het onderste uit de kan wil hebben krijgt de deksel vaak op zijn neus.
  Dus veel succes met jullie geneuzel naar een nieuwe, wederom een zeer goedkope, zonder service verzekering.

 45. frans schreef op 

  Op de polis staat alleen maar de korting. Hoe kom je achter het werkelijk aantal vrije schadejaren?

 46. Leon schreef op 

  Maarten,

  dan zal het waarborgfonds daar maar voor moeten opdraaien.
  net als de bankgaranties bij Icesave.

  dat waarborgfonds is er om er voor te zorgen dat schades worden betaalt!!

 47. Peter Cremers schreef op 

  Nou die vooruitbetaling van de premie was inderdaad niet zo’n goed idee achteraf. Ik ging e abuisievelijk van uit dat ook verzekeraars gedekt waren. En veel verzekeringen van Ineas zijn herverzekerd ergens anders dus ik begrijp het niet helemaal… En ik ben niet de enige blijkbaar. Ik vraag me trouwens wel af wat De Nederlandse Bank in dit hele verhaal voor rol speelt. Lijkt een beetje een DSB verhaal te worden. Bank/verzekerar inde problemen (kan gebeuren ook bij andere bedrijven) DNB bemoeid zich er mee en het hele bedrijf gaat tenonder, waarna de klanten met de gebakken peren zitten… Goed geregeld.nl

 48. Hans Baggermans schreef op 

  Ik vond de premie bij Ineas al opvallend laag: bij een andere verzekeraar betaalde ik ongeveer 65% méér dan bij Ineas. Hoewel ik al wat achterdocht had, heb ik toch de verzekering daar afgesloten. Overigens werd Ineas door Independer ook aangeraden als ‘beste keuze’, waarbij de prijs en de kwaliteit belangrijke factoren waren. Blijkbaar hoort een goede solvabiliteitspositie niet tot die kwaliteitscriteria.
  Juridisch gesproken is een verzekering een contract tussen de verzekeraar en de verzekerde, waarbij de tussenpersoon (Independer dus) als vertegenwoordiger van de verzekerde wordt gezien. De tussenpersoon krijgt zijn inkomen niet van die verzekerde maar juist van de verzekeraar. Op zich is dat een rare situatie, zeker in de verhouding Independer en Ineas.
  Bij de toezending van de offerte van Ineas werd die door Independer als de beste keuze omschreven. Daarbij werd ook nog eens vermeld dat dit aanbod uitsluitend geldig was via Independer.nl. Daaruit valt maar een conclusie te trekken, namelijk dat er blijkbaar bijzondere afspraken waren tussen Ineas en Independer.
  In de praktijk is Ineas dus wel degelijk onderdeel van de aangeboden verzekering: het inkomen van Independer wordt betaald door de verzekeraar en Ineas heeft mede de uiteindelijke consumentenprijs bepaald door prijsafspraken. Nu de situatie financieel volledig uit de hand is gelopen, wordt door Independer in alle talen gezwegen over een vorm van aansprakelijkheid aan hun zijde.
  Voorlopig houd ik Independer op basis van het gegeven advies en op basis van blijkbaar onverantwoorde prijsafspraken mede aansprakelijk voor de financiële gevolgen voor Ineas-verzekerden via hun bemiddeling. Het advies om elders een tweede verzekering af te sluiten is té eenvoudig om een daadwerkelijke oplossing te bieden voor verzekerden. In mijn ogen heeft Independer als tussenpersoon een zorgplicht. Ook als er in juridisch opzicht geen zorgplicht zou zijn, dan heeft Independer wel degelijk een morele zorgplicht. Tot enkele weken gelden heeft Independer actief klanten geworven voor Ineas en daar ook een beloning voor ontvangen. Het kan niet zo zijn dat nu de bal bij de verzekerde wordt neergelegd en Independer weg wandelt.
  Dit zou dé kans bij uitstek voor Independer moeten zijn om te laten zien dat het bedrijf in geval van nood oplossingen kan bieden. Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van een solvabiliteitsverzekering? Is er een rechtstreeks vorderingsrecht op de herverzekeraars te verkrijgen? Is een tussentijdse beëindiging van de verzekering mogelijk? Zijn er bijzondere overeenkomsten met andere verzekeraars mogelijk?
  Independer, we vragen niet om problemen. We vragen om oplossingen. Uw suggestie om de verzekering maar bij een ander te sluiten, lost niets op. In mijn ogen probeert u daarmee een stuk verantwoordelijkheid buiten de financiële voordeur te houden. Grijp uw kans en laat zien dat de keuze voor Independer een goede keuze was.

 49. Leon schreef op 

  Hans,

  Kunnen we natuurlijk collectief Independer aan pakken. juridies strijden kost ook geld. kun je beter aan je klanten besteden.

 50. peter schreef op 

  Jammer dat dit heeft moeten gebeuren via Independer. Ik heb altijd goede ervaringen met Independer gehad. Ik ga er overigens ook vanuit dat Independer dit goed zal oplossen en de gedupeerden niet aan hun lot zal overlaten. (anders kan je je gezicht toch niet meer laten zien op de TV)
  Ineas is toch een dochter van de SNS bank? Dan mag je juist van deze bank ook wel een reactie verwachten en een redelijke optie voor een vervangende verzekering afgeven. Het blijkt voor als nog, ook nu maar weer hoe onbetrouwbaar verzekeraars zijn. Daar hebben we de laatste jaren genoeg van gemerkt. (verliespolis) Werken aan een betrouwbaar imago en dat ook werkelijk zijn, is zeer wenselijk.

  Independer is nu aan zet !!!

 51. martijn schreef op 

  @ maarten modderman.

  Maarten jij schreef het volgende:

  maarten modderman schreef op 30 juni 2010 om 09:39:
  Ik vind jullie alle bijzonder naïef. Ik heb op internet naar de goedkoopste autoverzekering gezocht en bij Lineas de goedkoopste gevonden, 85,00 voor mijn audi per jaar.
  Voor dit geld kun je toch niet serieus iets verwachten? Ik heb alleen voor de wettelijke verplichting een verzekering afgesloten.
  Was te proberen maar net als bij Icesave, wie het onderste uit de kan wil hebben krijgt de deksel vaak op zijn neus.
  Dus veel succes met jullie geneuzel naar een nieuwe, wederom een zeer goedkope, zonder service verzekering.

  Dat jij je auto voor een heel jaar kan verzekeren voor € 85,00 PER JAAR vind ik wel heel bijzonder en nog wel een audi. Heb je dan een oldtimer?

  Ik betaal € 85,00 per maand voor een alrisk. Hiervan was Lineas niet eens de goedkoopste. Je verwacht van een verzekeraar wat je ook betaald een relatief goede verzekering en service.

  Dat men onzeker word van de beichten kan ik me heel goed voor stellen. Je betaald voor iets en verwacht daar ook de service/dienst voor terug. Een ongeluk zit immers in een heel klein hoekje.

  Dat independer ons inlicht per brief/meil vind ik goed echter gelijk met extra dekkingen te gaan aanbieden bij andere verzekeraars is in mijn ogen te voorbarig en ons de consument opzadelen met Extra kosten. Zolang ik een premie maandelijks betaal of vooraf jaarlijks heb betaald lijkt mij tot de rechtbank anders beslist dat je gewoon gedekt moet zijn.

 52. Leon schreef op 

  Maarten,
  Mhh.. Independer ondezoek toch of het een goede verkering is.
  Je kan toch niet van iedereen die een verzekering wil verwachten dat ze eerst de boeken onderzoeken en dat dan ook nog bijhouden of dat zo blijft.
  en als Independer jouw mail dat je beter overkunt gaan naar Ineas omdat deze beter en goedkoper is mag je toch wel verwachten dat zoiets betrouwbaar is toch???

 53. Lambert schreef op 

  Bij het verlengen van mijn verzekering hebben ze bij ineas “per abuis” de jaarpremie afgeschreven ipv de maandpremie. Blijkbaar hadden ze dit gezien en in ‘mijn ineas’al vasteen credit klaargezet met een faktuurdatum van 10 dagen later! Na telefonisch contact met Ineas zelf maar besloten om te storneren aangezien ze niet sneller wilden crediteren…..gelukkig net op tijd mijn jaarpremie terug!

 54. peter schreef op 

  Ik vind het opvallend dat de website van INEAS nog steeds actief is op het internet. Dat kan toch niet! Ik heb overigens op de website van De Nederlandse Bank gekeken en daar informatie gevonden over de situatie bij INEAS. Daat staat te lezen:
  Bij vonnis van 24 juni 2010 heeft de Arrondissementsrechtbank Amsterdam de noodregeling van toepassing verklaard op International Insurance Corporation (IIC) N.V. te Amsterdam. Daarbij zijn door de rechtbank mr. M. Pannevis en drs. P.H.M. Versteeg benoemd tot bewindvoerders.

  IIC is een schadeverzekeraar die motorrijtuigenverzekeringen verkoopt via internet. IIC is niet alleen actief in Nederland, maar door middel van het grensoverschrijdend verrichten van diensten ook in Duitsland, Frankrijk en Spanje. Daarnaast was IIC voorheen actief in Engeland, eveneens door middel van het grensoverschrijdend verrichten van diensten.

 55. Ronald schreef op 

  N.m.m. kan het aantal gedupeerden veel groter worden, volgens mijn informatie zijn klanten van HEMA autoverzekeringen ook onder gebracht bij INEAS.

 56. @ Ronald,
  De polissen van HEMA zijn ondergebracht bij AON. Daar hoeft u zich dan ook geen zorgen over te maken.

 57. Etienne P. schreef op 

  Waarom onderhandelt Independer niet voor de gedupeerden met 1 van haar verzekeringsmaatschappijen?
  Wellicht kan 1 van de verzekeringsmaatschappijen die is aangesloten bij Independer een tijdelijke polis aanbieden totdat er een daadwerkelijke doorstart of faillissement is uitgesproken. Daarmee hebben de verzekerden in ieder geval zekerheid.
  Nu blijft iedereen in het ongewis tot er een beslissing valt.
  Oftewel een mooie klus voor Independer om dit op kort termijn te onderzoeken en haar klanten een goed alternatief te bieden.

 58. Graag reageren wij op een aantal (begrijpelijk) kritische reacties naar Independer.nl.

  Wij hebben dit niet aan zien komen. Actuele informatie over de solvabiliteitspositie van verzekeraars is helaas niet openbaar. Het is de rol van De Nederlandsche Bank om toe te zien op de betrouwbaarheid van verzekeraars. Zij hebben de informatie en kennis. Het zou onjuist en onzorgvuldig zijn als wij geruchten zouden gaan verspreiden. Volgens de Nederlandse Bank was er eind 2009 niets aan de hand. Als we weten dat een verzekeraar in de problemen zou zitten, zouden we deze zeker niet tonen in onze vergelijkingen. Wij hebben Ineas dan ook direct uit de vergelijking gehaald toen dit bericht ons bereikte.

  Independer.nl heeft er ook geen enkel financieel belang bij om de ene verzekeraar voor te trekken ten opzichte van de ander. Onze kernwaarden zijn immers onder andere eerlijk, idealistisch en klantgericht. Precies vanuit deze overtuigingen hebben wij ons geroepen gevoeld om klanten te gaan informeren. Juist omdat er verder nog niet over gecommuniceerd wordt door de daarvoor aangewezen instanties als de bijv. Nederlandsche Bank.

  Overigens vinden wij al langer dat ook voor verzekeringen een garantiestelsel moet komen. Zie http://weblog.independer.nl/opinie/verzekeringsgarantiestelsel/

  Wij zijn overigens geen tussenpersoon van Ineas. Ineas stond weliswaar in de vergelijking bij ons, maar het afsluiten gaat rechtstreeks. Voor de lead die wij Ineas leverde ontvingen wij een eenmalige vergoeding. Toch willen wij mensen die bij Independer.nl een vergelijking hebben gemaakt ook daarna helpen. Ondanks het feit dat we geen tussenpersoon zijn en dus niet weten of mensen die een offerte hebben aangevraagd nog klant zijn vinden wij dat klanten hier van op de hoogte moeten worden gebracht. Dat hebben wij dan ook gedaan.

  Daarmee roepen wij veel vragen over ons af terwijl anderen er voor kiezen af te wachten. Maar ook wij weten nog erg weinig, net als u. Voor klanten die niet in onzekerheid wil blijven wat betreft hun dekking is een andere verzekering sluiten het enige alternatief wat er is naast het afwachten op meer informatie.

 59. Ik heb vanochtend nog contact gehad met de bewindvoerder om na te gaan of er uit de besprekingen van gisteren al duidelijkheid is ontstaan. Helaas is dat nog niet het geval. Ik heb de bewindvoerder ook geattendeerd op de vele vragen die op die weblog binnenkomen en uitgenodigd een reactie te plaatsen.

  Door de bewindvoerders is er een e-mailadres opengesteld waar ook vragen gesteld kunnen worden. Dit mailadres is ineas@dlapiper.com.

 60. Etienne P. schreef op 

  Nogmaals, Independer heeft veel contacten in de verzekeringsbranche. Wellicht kan Independer bij een verzekeringsmaatschappij regelenen dat de gedupeerden een tijdelijke verzekering kunnen afsluiten totdat er opheldering is over het verloop van de zaak.
  Dit lijkt mij op dit moment voor alle verzekeringshouder met WA+ of AllRisk een goede oplossing. Dat is uiteraard beter dan de verzekerden voor zolang het duurt (misschien wel maanden) in onzekerheid te laten.
  Independer: vat de koe bij de horens.

 61. rob schreef op 

  voor informatie kunt u bellen 020-5929195 daar is Ineas aangemeld die weten van niets !!! ben zelf ook verzekerd bij Ineas heb bij dat tel. nummer inlichtingen gevraagd was bij hun verzekerd tot de eind datum die vermeld staat op de polis !!!

 62. peter schreef op 

  Ook ik ben van mening dat Independer zich het lot van de gedupeerden moet aantrekken en hun verantwoordelijkheid moet nemen. Volg de ontwikkelingen in deze zaak maar, gaat eveneens op zoek naar een vervangende autoverzekering om daar alles voorlopig onder brengen. De mensen kunnen toch niet in onzekerheid blijven. Dit proces zal waarschijnlijk nog maanden duren.

  Van De Nederlandse bank heb ik het telefoonnummer van de bewindvoerder ontvangen. Het is DLA PIPER tel. 020-5419888

 63. Peter de Jong schreef op 

  Het is allemaal niet altijd te voorkomen, maar de oplossing is toch echt wel kinderlijk eenvoudig. Net als bij de banken, moeten er strikte overheidsregels komen en dit betekent veel betere garantie’s bij de banken en verzekeraars zelf. Dat een overheid paal en perk stelt aan topsalarissen lijkt me nu toch echt wel noodzakelijk. De burgers zijn al het gebeun zat. Ze geven dit al jaren aan, maar de politiek is laf.

 64. Rob van Dam schreef op 

  Een met de laatste schrijverts. Kom op Independer, toon initiatief! Anders wordt het misschien iets voor TROS Radar (of…? o nee.. euhhh.. Antoinette help..)
  Vanochtend heel erg onzeker gereden met het idee dat ik nul op rekest zou krijgen bij een schade.

 65. @ Etienne (en anderen), dank voor de goede suggestie. Wij zijn aan het kijken of het mogelijk is als Independer.nl een oplossing te bieden voor alle gedupeerden. Wellicht via het Verbond van Verzekeraars danwel door zelf iets met verzekeraars te regelen. Wij hebben geen klantgegevens van Ineas en iets dergelijks kan alleen in overleg met de bewindvoerder. De bewindvoerder is zelf ook alle mogelijkheden aan het verkennen en het onderbrengen van de risico’s zodat klanten niet de dupe worden hoort daar bij.

 66. Leon schreef op 

  Dan hoop ik wel dat mijn schade snel wordt uitgekeerd.
  3000 ex btw is katte pis!!

 67. Jerome Grimminck schreef op 

  Hmmm en gisteren steenslag gehad en gemeld …. kan ik nu alsnog gewoon naar carglass gaan ?

 68. Leon schreef op 

  als een ander party alles overneemt niet alleen de lusten maar ook de lasten.
  ik betaal GEEN premie meer tot ze mijn schade hebben uit gekeerd.

 69. BD schreef op 

  Mensen,

  Ineas is niet Failliet. De noodregeling houdt in dat DNB Ineas de kans geeft om zich te herstellen en nieuw vermogen aan te trekken (DNB tikt ineas op de vingers)

  Mocht Ineas nieuw vermogen aantrekken, is er niks aan de hand. Sterker nog: dan verbeterd de positie zelfs ten aanzien van voorheen.

  Independer.nl heeft Ineas jarenlang in hun Top van beste verzekeringen aangeprezen en voelen zich nu natuurlijk schuldig, vandaar dat ze iedereen gaan berichten! Erger nog: Independer.nl probeert dmv een BLOG zieltjes te winnen. In de hoop dat de zieltjes opnieuw een verzekering bij Independer.nl gaan vergelijken. (profiteren van de ondergang van een ander)

  Ineas staat onder bewind: dwz dat zij zelf niks kunnen en mogen. Hoe graag zij de klanten ook zouden willen inlichten. Te belachelijk voor woorden dat Independer.nl een blog gaat bijhouden voor een verzekeringsmaatschappij!

  Voor de klanten van Ineas is het gewoon een kwestie van afwachten en vooral niet naar de paniekzaaierij van independer.nl luisteren.

  Groeten .

 70. Angela schreef op 

  @Leon: ik kan me voorstellen dat je geen premie meer wilt betalen, maar als je nu gaat storneren en/of de betaling gaat stopzetten, kom je op een zwarte lijst van wanbetalers en dan wordt het in de toekomst heel lastig, zo niet onmogelijk om bij een andere verzekeraar een polis te krijgen. Dit is mij verteld door mijn adviseur van ABN AMRO en door een adviseur van Allsecur. Toch maar blijven betalen, ookal is je eerste gedachte om gelijk de boel stop te zetten. Zeer onverstandig!

 71. anmawery schreef op 

  Is toch vreemd moeten blijven betalen, kunnen niet opzeggen, maar zijn mogelijk wel ons geld kwijt. Dus waarom zo moeilijk moeten toch gewoon nu kunnen overstappen, met de gerustheid verzekerd te zijn wat wettelijk is vastgesteld ander mag je niet op de openbare weg rijden

 72. Etienne P. schreef op 

  Hopelijk kan Independer in samenspraak met Ineas, de lopende verzekeringen (vooral de WA+ en AllRisk, die niet gedekt worden door het waarborgfonds)) tijdelijk onderbrengen bij een andere maatschappij.

  Als je jezelf opnieuw gaat verzekeren tijdelijk bij een andere maatschappij, dan moet je daar binnen 14 dagen weer mee stoppen, anders zit je aan een 2e verzekering vast voor 1 jaar.
  Mocht dit verhaal net als bij de DSB maanden gaat duren, dan moet je jezelf mischien wel 10x bij verschillende maatschappijen gaan verzekeren. Met daarbij de papieren rompslomp. (10x 14 dagen = slechts 5 maanden ong.)
  Hoe lang gaat het duren is natuurlijk de vraag.

  Ik ben best bereid om mij tijdelijk ergens anders onder te laten brengen, ook tegen extra kosten, zolang het duurt.
  Als mijn auto nu gestolen wordt dan heb ik een enorme schadepost.

 73. Carel Grentzius schreef op 

  Het lijkt mij vanzelfsprekend dat Independer, in het geval dat er daadwerkelijk een andere verzekering moet worden afgesloten, de provisie welke Independer hiervoor wederom ontvangt, geheel ten goede laat komen van de Ineas gedupeerden.

 74. Voor de mensen die hun polis op willen zeggen gelden de normale opzegregels. Het eerste jaar zit je aan het contract vast (tenzij je de auto verkoopt). Na dat eerste jaar kun je dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dus als je er al een jaar zit, kun je opzeggen en is de polis over 1 maand beëindigd.

 75. Etienne P. schreef op 

  Weet independer een maatschappij waar je een nieuwe verzekering per dag kan opzeggen?
  Dit wordt door Independer bovenaan de pagina aangeraden, maar ik kan er geen vinden die dit doet.

 76. Angela schreef op 

  @Etienne:
  Ik heb vandaag met Allsecur gebeld en daar kun je volgens de adviseur die ik gesproken heb elke dag opzeggen.

 77. Jeroen Mulder schreef op 

  Susan, Waar moet de opzegging heen? heb je een postbus en een voorbeeldbrief?
  Alvast bedankt,

 78. Dail schreef op 

  @ Jerome: Ik ook, ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Iemand meer info omtrent steenslag?

 79. Bert Vellen schreef op 

  als ik mijn auto aan mijn vrouw verkoop en mijn vrouw die van haar aan mij dan ben ik er dus vanaf. Alleen jammer dat de auto dan niet meer van eerste eigenaar is, maar het is wel een oplossing om onder het jaarcontract uit te komen.

  Goet Bert928GT

 80. Marco Smulders schreef op 

  Ik heb al meer dan een jaar een contract bij Ineas en kan dus in theorie vandaag opzeggen (met 1 maand opzegtermijn). Ik heb echter wel onlangs voor een heel jaar betaald. Krijg ik de teveel betaalde premie dan nog terug? Vrees van niet.

 81. theo schreef op 

  Ik heb een verzekering bij ineas.
  Nu heb ik schaden gehad en is niet mijn fout dus heeft unigarant een bedrag van 1300,euro over gemaakt naar ineas dat heeft bevesticht het bedrag binnen te hebben gekregen nu heeft ineas me toe gezecht het bedrag over te maken naar mijn toe maar tot heden heb ik nog niets ontvangen ben ik nu mijn geld kwijd.????
  Ik hoop het niet anders heb ik echt een probleem wie kan me uit leggen.

 82. Reinier van Hoeijen schreef op 

  Erg vervelend allemaal, maar wil toch Independer bedanken voor het bericht per mail, had dit anders niet geweten. Vind de kritiek op Independer derhalve ook niet terecht. Overigens tot nu toe volledig tevreden over onze verzekering bij Ineas.

  Ga er vanuit dat onze auto voorlopig gedekt is, maar zou inderdaad prettig zijn indien de bewindervoerders hierover snel nadere uitleg geven. Dit zou ook paniek reakties voorkomen. Indien polisvoorwaarden eenzijdig gewijzigd worden kun je per direkt opzeggen en geldt de opzegtermijn niet meer, wellicht goed om te weten.

  Heb wel een concrete vraag voor Independer, aangezien jullie de specialisten zijn: onze auto is onlangs aangereden in de parkeergarage en tegenparij heeft schuld bekend en schadeformulier ondertekend. Schade is derhalve volledig verhaalbaar op de verzekering van de tegenpartij, maar uitkering aan het autoherstelbedrijf (ABS) zal naar ik begrijp plaats vinden via Ineas. Wil ABS nog wel het risico lopen en misschien weigeren de schade te repareren? Moeten we hierover zelf direct contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij?

 83. @ Reinier,
  Je kunt het beste inderdaad even contact zoeken met de verzekeraar van de tegenpartij om te infomeren of zij wellicht rechstreeks aan de schadehersteller kunnen betalen. Als dat niet kan kun je je het beste wenden tot de bewindvoerders van Ineas (ineas@dlapiper.com)

 84. Ronald Corvers schreef op 

  @Reinier van Hoeijen: Helemaal met jou eens. kritiek op Independer is onterecht. Zij zijn juist zo eerlijk geweest om klanten op de hoogte te stellen van de financieel penibele situatie bij Ineas, die je Independer natuurlijk niet kunt verwijten.
  Een heel nuttige toevoeging om erop te wijzen dat een wijziging van de polisvoorwaarwaarden (beperking van de casco-dekking) ertoe leidt dat de verzekering direct opzegbaar wordt. Het wordt nu echt tijd dat de bewindvoerders bij Ineas duidelijkheid scheppen over de gevolgen voor de polishouders (zie ook: NU.nl)

 85. Ton Lasschuit schreef op 

  Beste Independer. Ik heb op 15-04-2009 een verzekering afgesloten.
  Ik begrijp nu dat ik met een maand van Ineas af kan. Zij hebben het 3e
  kwartaal nog niet afgeschreven. Klopt dat ?

 86. Mike schreef op 

  Ik ben blij met het mailtje van independer. Helemaal top.
  Nu kan ik per dag bekijken wat ik doe.
  ik hou deze site in de gaten en ik hoop dat ineas door gaat. Ik was erg tevreden over hun service.

 87. Patrick schreef op 

  Aan alle medegedupeerden,
  Ik heb bij navraag aan mijn rechtsbijstandverzekering te horen gekregen dat je voor nu het beste een dag verzekering kunt afsluiten. Even googelen en je vindt zo wel een verzekering. Ik denk dat de waarde van je auto inzittende vele malen hoger zal zijn dan de dagpremie, zodat je met een gerust hard de weg op kunt goed verzekerd. Zeker voor de mensen die rond deze tijd op vakantie gaan lijkt mij dit raadzaam.

  Independer bedankt voor de berichtgeving via mail, ik hoop dat jullie snel wat meer duidelijkheid kunnen verschaffen.
  Groet Patrick.

 88. Martijn schreef op 

  Wil hier toch graag op reageren.

  Wat er allemaal gebeurt is zeer onaangenaam. Zeker met de vaskantie voor de deur. Ik begrijp de onrus zeker en de reactie. Echter pas wel op voor de ketting reactie wat er veroorzaakt word als men rekeningen en premies niet meer betalen en/of terug boeken.

  Kijk wat er met de DSB is gebeurt. het is bijna vergelijkbaar. men saaid onrust men gaat gelden van de rekening afhalen en betalen niets meer aan de DSB. Let wel het is niet goed te praten maar mede hierdoor heeft het bij de DSB een nekslag gekost. Ik weet er alles van zelf wasik ook een DSB klant.

  Nu met ineas zie ik het zelfde gebeuren terwijl er nog geen uitspraak door de rechtbank is uitgesproken. Dat je dubbel verzekert wil zijn oet men zelf weten. maar ik vind het in dit stadium nog een beetje te voorbarig.
  De veroordelen naar wie dan ook vind ik al helemaal onterecht Niemand vraagt om deze situatie ik zelf als ineas klant met een alriskverzekering.

  Ik denk dat we gewoon moeten afwachten en dat zoals al eerder is genoemd independer een gepaste oplossing zal bieden.

 89. Krank schreef op 

  Beste Inepender
  Ook ik ga volgende week met auto op vakantie. Heb (nog) geen groene kaart.
  1-Kan ik nu wel of niet zonder naar buitenland (Kroatie)
  2-WA verzekerd nu, dus tijdelijk oversluiten is vooraleer er duidelijkheid is ook niet echt nodig. (collectief groene klaart voor “onze” gevallen?)

 90. Martijn schreef op 

  groene kaart wordniet uitgegeven deze kun je downloaden via ineas domijn. en uitprinten

 91. Frans Adriaens schreef op 

  Ik heb deze verzekering via u afgesloten. Kunt u ook voor een andere met ongeveer gelijke inhoud voor mij afsluiten als dat aan de ord komt?
  (all risk, zonder eigen risico, hoogste korting trede 25, met een bonusbeschermer Bijvoorbeeld?

 92. Ronald schreef op 

  Lijkt mij naïef om te veronderstellen dat het misschien wel goed komt. Als er onvoldoende vermogen aanwezig is kan een schade (wa evt. via waarborgfonds) nu eenmaal niet afgewikkeld worden. Ik vraag mij of schadeherstelbedrijven en bijv. carglasss klanten van ineas accepteren. Iemand al ervaring? En voor iedereen die een casco verzekering elders heeft; dit is slechts het begin. De Nederlandse bank gaat de komende tijd roomser dan de paus worden. Ze moeten immers het blazoen zuiveren na het vernietigende rapport van de cie. Scheltema.

 93. Michael schreef op 

  @Reinier van Hoeijen: Helemaal met jou eens. kritiek op Independer is onterecht. Zij zijn juist zo eerlijk geweest om klanten op de hoogte te stellen van de financieel penibele situatie bij Ineas, die je Independer natuurlijk niet kunt verwijten. En verder mensen Lees voor dat je wat vraagt, ik lees hier onzin van de schuldige tot kan ik op vakantie???
  Gewoon vooral zelf Niet nadenken en gewoon PVV stemmen, dit gevoel krijg ik hierbij…..

 94. Peter schreef op 

  Ronald,
  klopt, Carglass heeft bij ons al de vervanging van de voorruit geweigerd. Alleen wanneer wij zelf betalen doen ze het. Wij moeten dan maar zien of we het terugkrijgen. We hebben de bewindvoerder hierover gemaild maar nog geen bericht gehad.
  Peter

 95. Fleur schreef op 

  Is het mogelijk om mijn auto op maan van mijn vriend over te schijven zodat ik de verzekering kan beeingigen? Dan kan ik toch na een week (of 14 dagen, ivm na-risico) weer de auto terug op mijn naam laten zetten met de vrijheid mijn verzekering elders af te sluiten?

 96. Ed schreef op 

  Is het niet mogelijk om tijdelijk (b.v.2 maanden)al de verzekeringen die afgesloten zijn ergens anders zo lang onder te brengen tegen extra betaling.
  Want als ik nu tijdelijk een dubbele verzekering afsluit zit ik er gelijk een jaar aan vast.
  Of weet iemand een verzekering die je per maand opzegt.

 97. Diana schreef op 

  Wij hebben zaterdag 23 mei een aanrijding gehad, waarbij onze auto total loss is gereden. De verzekering van de tegenpartij Univé, heeft inmiddels het bedrag al overgemaakt naar Ineas. Ineas meldde aan ons op 18 juni dat zij dit bedrag zouden overmaken naar onze rekening, maar helaas hebben we tot op heden nog niets ontvangen. Op onze vraag in de mailwisseling met Ineas krijgen we géén duidelijk antwoord en op onze vraag, wanneer wij het geld kunnen verwachten en of ze telefonisch contact met ons op willen nemen, reageren ze al helemaal niet. We vinden het fijn dat Independer in ieder geval mensen op de hoogte brengt, want Ineas geeft ons het gevoel dat er niets aan de hand is, maar laat ons zwemmen.
  Wij hebben al contact gehad met Univé, maar zij kunnen niets meer voor ons doen. Wij willen graag contact met de bewindvoerder, maar deze heeft het waarschijnlijk druk met nog vele andere gedupeerden. Hopelijk zien we nog iets terug van onze schade, want het is al afschuwelijk dat je wordt aangereden, maar het is helemaal oneerlijk als je dan ook je geld nog eens niet krijgt. Hopelijk kunnen de bewindvoerders nog iets voor ons doen?

 98. theo schreef op 

  re diana ik heb het op dit moment ook maar ze zijden gisteren nog dat het bedrag over was gemaakt dus hoop het als nog te krijgen trouwens het is niet hun geld maar van ons.
  Dat is volgens mijn niet iets wat de bewindvoerder aan mag komen het is geld van een ander en niet van ineas.
  Hou elkaar wel op de hoogte gr theo

 99. theo schreef op 

  WIE WEET HET TELLEFOON NUMMER VAN INEAS.???

 100. brando schreef op 

  wij zitten met ruit schade en zijn dus door carglass geinformeerd dat ineas failliet zou zijn dit is dus niet het geval lees ik op de log maar waarom moet ik dan zelf mijn ruit gaan betalen bijna (600 euro )????
  ik vraag mij af of hier dus duidelijkheid over kan komen ?????
  anders de auto maar verkopen en terug kopen en zo doende dus van de verz af kom en is dit de manier gaan we nu zo om met elkaar in nederland ???

 101. tomk schreef op 

  uit bovenstaand bericht dat Unive nog het geld van een auto heeft overgemaakt, blijkt het wel dat independer niet veel te verwijten valt, aangezien als het bekend was in verzekeringswereld ze dat niet hadden gedaan. De Nederlandse bank is in deze weer zwak geweest, heb ze ook gebeld en zeiden dat ze niks konden betekenen, dat ik maar de bewindvoerder moest contacten, lekkere toezichthouder. Ik hoop dat de bewindvoerder snel de vragen van independer beantwoord en ons eventueel toestaat om de verzekering voortijdig te beeindigen, zodat onze rechtspositie duidelijk is, mensen van Independer complimenten dat jullie zelfs ’s avonds nog zitten te bloggen

 102. theo schreef op 

  Volgens mijn zijn ineas nog steeds verplicht schade af te handelen dat staat ook in de schrijven independer

 103. Pim Hoft schreef op 

  2 telf.nrs.
  020-6607999
  073-7070080

 104. Jeroen schreef op 

  Inderdaad. Als je eventueel van je verzekering af wilt kan je je auto even tijdelijk op iemand anders z’n naam schrijven en zodoende de verzekering opzeggen. Als dat gebeurt is schrijf je de auto weer terug op je eigen naam.

 105. Ronald schreef op 

  Vind het tot nu toe vreemd dat er zo weinig aandacht in de media voor dit onderwerp is. Immers dit raakt veel meer verzekerden op termijn. Ineas is echt niet de enige met liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen. Heb een mail naar nu.nl verzonden vanochtend, nu staat het wel op nu.nl. Ik ga een modelbrief maken voor de bewindvoerders van Ineas om de verzekering te kunnen beëindigen, ook voor het eerste jaar verstreken is. Er zijn al genoeg voorbeelden waarbij de rechten van de verzekerdenis aangetast. Ik neem aan dat dat een inbreuk is op de feitelijke verwachtingen en voldoende reden is om te beëindigen. Een feitelijke beëindiging is nodig om de schadevrije jaren over te hevelen. Ik heb een andere verzekering afgesloten. M.i is mijn rechtszekerheid dermate aangetast dat ik nu gelegitimeerd kan overstappen. Wil zonder zorgen, mij dunkt dat daar een casco-verzekering voor is, blijven rijden in mijn bolide. Wellicht is het idee dat independer zo een modelbrief online zet. Let wel het is geeen reguliere opzegging!

 106. Wim Bergen schreef op 

  De enige optie lijkt overstappen. Ben dan wel mijn jaarpremie (€ 400) kwijt maar ik wil niet in onzekerheid zitten. Je auto zal maar gestolen worden..en dan. Bovendien wil ik geen zaken meer doen met een verzekeraar die haar klanten niet eens informeert over het feit dat ze in faillisement verkeren (krijgen ze geen meldingsplicht opgelegd van de rechter?). Dat moet je dan van de tussenpersoon horen. Die op haar beurt weer als enige advies heeft om maar een 2e verzekering af te sluiten om het risico af te dekken. Kortom, nog meer kosten voor de gedupeerde dus. Hoe kom ik nu achter mijn schade vrije jaren? Kan iemand mij nog een goede betaalbare verzekeraar adviseren.

 107. theo schreef op 

  Maar even dit independer jullie kunnen zelf toch ook wel vertellen of diana en ik hun euro,s kwijd zijn jullie zitten in de verzekerings wereld het moet toch wel dat jullie weten wat er te koop is in de wereld van de verzekring.
  Julie hebben toch ook mensen die de wetten kennen en ze kunnen toch uit zoeken of ineas de schade geld gewoon aan de gerechterde moet door betalen.
  We hebben ineas via jullie genomen dus dan kan er toch wel wat medewerking
  van af door wat meer onder steuning van inderpender.
  dus zoek nu eens uit wat er gevraagt woord.
  Heb die bewindvoerder via link van jullie gemailt maar ook daaar geen reactie.

 108. George schreef op 

  Ik heb ook een verzekering via Independer bij Ineas afgesloten, maar geen enkel bericht gehad van Independer.
  Moet dit via dit medium vernemen.

 109. Dominggus schreef op 

  Ik heb gisteren een andere auto gekocht en de oude verkocht. Deze heb ik vandaag in mijn polis gemuteerd. (oude eruit,nieuwe erin)
  Kan ik hier nu nog vanaf ?

 110. @ Theo,
  Zoals ook in het artikel zelf staat is er nog dekking en zou Ineas dus in principe gewoon de schades moeten betalen. Maar als er niet voldoende middelen zijn om dat te doen, dan is er geen regeling dat dat geld alsnog ergens vandaan komt. Mocht Ineas dan ook failliet gaan is het de vraag of je je schades betaald krijgt. Anderzijds zal dan hopelijk de verzekeringsbranche dan in springen met een regeling. Maar zekerheid is er dus niet, er zijn hier helaas nog altijd geen regelingen voor zoals die er bij de banken wel zijn.

 111. @ Dominggus,
  Nee in principe niet. Je kunt wel de gewone opzegregels hanteren en na het eerste jaar dus opzeggen. Je hebt dan een maand opzegtermijn

 112. rob de vos schreef op 

  Beste Mensen
  Ik heb gisteren geprobeerd om onze auto ,die op mijn vrouws naam stond,om te zetten op mijn naam ,maar kreeg een mail van Ineas dat ze deze “verkoop” niet accepteren,omdat het huisadres hetzelfde blijft.
  TIP: NEEM EEN FAMILIELID OF GOEDE KENNIS EN ZET JE AUTO VOOR EEN MAANDJE,OF ZO OP HUN NAAM EN DAARNA WEER TERUGZETTEN OP JE EIGEN NAAM!!!
  Ik heb zelf gisteren een extra verzekering genomen,via Independer,met een dagelijkse opzegtermijn (bij DELTA LOYD) en wacht even af wat er met Ineas gebeurt,maar mijn auto is nu wel (weliswaar dubbel) verzekerd,dus kan ik gewoon op vakantie ,veel sterkte iedereen.

 113. martijn schreef op 

  Rob,

  Het gaat niet zomaar een auto over te schrijven op andermans naam en vervolgens op zijn naam te verzekeren. Het gaat wel maar mocht je schade rijden is de kans groot dat de verzekeringsmaatschppij er erg moeilijk over gaat doen. Ik heb zelf via Ineas een 2e bestuurder op moeten geven die ook met regelmaat in mijn auto rijd. Dan is het wel gedekt.

 114. Ronald schreef op 

  Kan Independer ook aangeven welke maatschappijen een zgn. dagverzekering hebben.

 115. Angela schreef op 

  @Ronald:
  Allsecur, Onna-Onna.

 116. Bert Vellen schreef op 

  zoeven heb ik contact gehad met de bewindvoerder. Pas na het weekeinde zijn er mededelingen te verwachten. Toch heb ik de bewindvoerder verzocht om mijn beide wa+casco polissen buitengerechtelijk te ontbinden. Er is beloofd dat er vandaag nog contact met mij wordt opgenomen.

  Bert928GT

 117. @ Ronald, iedere verzekeraar heeft 14 dagen bedenktijd na het afsluiten van de polis. Als je echter schade hebt in die periode zit je er wel aan vast. Wij adviseren dan ook om een verzekering te sluiten die je dagelijks kunt opzeggen. Een verzekering voor slechts een dag ben ik niet mee bekend, buiten dus de bedenktijd. Verzekeraars waar je dagelijks kunt opzeggen zijn oa Allsecur, Ditzo, Onna-Onna. Independer.nl hanteert ook dagelijkse opzegbaarheid voor Delta Lloyd, ASR, Nationale Nederlanden, Avero, Budgio, Reaal, Goudse en Aegon.

 118. Ronald schreef op 

  Hartelijk dank Suzan, als je toch een 2e verzekering elders afsluit, wat is dan nog het belang om de bestaande autoverzekering bij INEAS op te zeggen?

  Premie restitutie is toch niet aan de orde?

 119. Chi-In schreef op 

  Ik heb net een autoverzekering afgesloten bij Allsecur. Probleem is dat ik nu een verzekering heb lopen bij Ineas én Allsecur. Als ik nu een claim heb, dan moet ik die indienen bij de langstlopende verzekering, dus Ineas. Wat is dus het nut om een verzekering af te sluiten voordat ik van Ineas af ben (GEEN!)? Het eerste moment dat ik van Ineas af kom is 1 augustus. Wie heeft raad???

  Ik had me voorgenomen om niet te gespannen te reageren op deze situatie, maar helaas …

 120. F. Hanssen schreef op 

  En dan wil je snel opzeggen. Dit moet via privedomein -> contactformulier en dan komt er een foutmelding. ??
  Hoe nu dan opzeggen?

 121. Peter B schreef op 

  Hoop dat ik nog op tijd ben. Mijn auto staat nu ter reparatie bij een van de herstel-bedrijven van ineas. Stel je voor dat ik de schade zelf moet betalen. Ben nu all-risk verzekerd.

 122. Peter B schreef op 

  Heb net gebeld met schade herstelbedrijf en de auto wordt gewoon gemaakt op kosten van ineas. Hoef me geen zorgen te maken. Heb begrepen dat ineas nog steeds aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 123. theo schreef op 

  INFO heb contact gehadt met dhr.de jond afd schade ineas en volgens hem gaan de schade afwikkelingen gewoon door en er is nu op dit momendt geen reden tot paniek.
  OKe ineas verkeerd in een slecht weer situatie maar er zijn op dit momendt geen reden aan te nemen dat ineas geen door start kan gaan maken.
  Alle afdelingen werken nog gewoon door.
  Ook verzekerde dhr.de jong de afwikkeling van mijn schaden gewoon wordt uit betaald het is door hun ontvangen en wordt gewoon over gemaakt naar mijn toe.
  Op de vraag moet ik me zorgen maken om mijn geld NEE DAAR IS GEEN REDEN VOOR.binnen twee weken moet het op mijn rekening staan.
  Ik hoop voor de mensen dit als goede info te hebben meden gedeeld

 124. A.Scherpenberg-Van Arkel schreef op 

  Heb ik goed begrepen, dat als ik alleen WA verzekerd ben, dat ik dan voorlopig geen stappen hoef te ondernemen.
  Ga nml. vrijdag a.s. et de auto op vakantie.

 125. Carel G schreef op 

  Ik vind dat Independer teveel toekijkt van wat er op dezer weblog wordt uitgevochten. Het lijkt mij dat Independer eigenlijk nu al een oplossing moet bieden. Op de website van Independer staan vol trots onderstaande kreten. Nu is tijd voor Independer deze per omgaande waar te maken.

  Beloftes

  * Beste prijs
  * Volledig aanbod
  * Duidelijk en transparant
  * Niet goed, geld terug!

 126. Marcel Dool schreef op 

  Heb van morgen mail verzonden naar de bewindvoerder, nog niets op vernomen!!!! Geen feedback geen bevestiging NIETS.

 127. Ronald Corvers schreef op 

  Het feit dat Ineas niet aan de solvabiliteitseisen van DNB voldoet, betekent niet per sé dat er ook geen geld meer is om schades te vergoeden. Duidelijk is dat Ineas er financieel niet goed voorstaat en er een gerede kans is dat de tent failliet gaat, maar dat wil niet automatisch zeggen dat Ineas op dit moment al geen casco-schades meer kan vegoeden. Bovendien geldt er in geval van faillisement een rangregeling voor belanghebbenden.

  Wellicht kan Independer aangeven of mensen met een schadeclaim dan voor- of achteraan in de rij van schuldeisers komen te staan???

 128. Marco schreef op 

  @Chi-In
  Die vraag heb ik gisteren per mail gesteld bij Allsecur (nog geen reactie). Vaak is het zo dat verzekeraars uitkering van schade uitsluiten indien voor de betreffende schade ook een andere verzekering is afgesloten. Dat betekent dat je inderdaad zeker moet weten dat een tweede verzekeraar daadwerkelijk zal uitkeren indien Ineas niet (geheel) aan haar verplichtingen voldoet.

 129. Mark schreef op 

  Bij Ineas gebeurd momenteel hetzelfde als bij de DSB. Kort uitgelegd wil de DNB niets zeggen omdat het bedrijf, door de DNB, naar een failliet wordt gestuurd. De bewindvoerders zullen nu, en ook in de nabije toekomst, niets van zich laten horen tot het moment dat het voorbij is. Dan gaan ze roepen dat ze het echt geprobeerd hebben wat dus niet zo is. De mensen achter ineas zijn zeer respectabele mensen die echt hun best doen en ook graag willen dat er informatie komt, zowel voor hun als voor hun klanten. alleen minister de Jager zou hier op hele korte termijn iets aan kunnen doen maar zoals altijd, we hebben een rapport over de DSB met allemaal fouten over de DNB maar we gaan op de oude voet door. Ik hoop oprecht dat ineas op tijd een investeerder of overnamekandidaat vindt, anders zie ik het somber in.

 130. Marius schreef op 

  Ik heb vanmorgen een vraag gesteld aan Inéas over het aantal schadevrije jaren zoals opgenomen in de database van Roy-Data en keurig (en snel) antwoord daarover gekregen. Ben het met Mark eens dat het erop lijkt dat Inéas (NL) door (plotseling) aangescherpte eisen van DNB naar een faillissement wordt gestuurd. Volgens berichten gaat het er onder meer om dat een vordering van € 7 milj. ineens niet meer tot het vermogen mag worden gerekend terwijl dit eerst wel mocht. Het is zondermeer triest dat dit gebeurd, want misschien geheel onnodig. Het is overigens echt puur toevallig dat ik gisteren een bericht op nu.nl las en zo op de hoogte kwam van mogelijke problemen.

 131. @Chi-In
  Je kunt de schade indienen bij de verzekeraar van je keuze. In dit geval is het slim om voor je nieuwe verzekering te kiezen. Dei moet de schade met jou afwikkelen. Of die verzekeraar nog een deel kan verhalen bij de andere verzekeraar is in feite hun pakkie aan. Jij hebt daar niets mee te maken. De verzekeraar waar je de schade claimt moet het afwikkelen.

 132. @ Ronald,
  Zolang je de verzekering bij Ineas niet opzegt (indien mogelijk) moet je de premie blijven betalen. En dat is natuurlijk zonde! Wellicht blijft er nog wel wat geld over om (een deel van) de teveel betaalde premie terug te betalen.

 133. @ Carel G
  Ik begrijp de frustraties over de onduidelijkheid die er nu is. In feite hebben wij als Independer.nl geen rol in deze kwestie, wij zijn immers geen tussenpersoon van Ineas. Anderszijds voelen we ons wel verplicht om consumenten eerlijk te informeren over de situatie, daar waar anderen er voor kozen om nog niets te zeggen. Ik refereer hiermee aan een eerdere reactie die wij bovenaan de pagina plaatsten.
  Daarnaast hebben we ook aangegeven dat wij aan het kijken zijn of het mogelijk is als Independer.nl een oplossing te bieden voor alle gedupeerden. Wellicht via het Verbond van Verzekeraars danwel door zelf iets met verzekeraars te regelen. Wij zijn zelf geen verzekeraar dus zullen dit in overleg met andere partijen moeten doen.

 134. Bert Vellen schreef op 

  Nu ben ik echt over de rooie. Bel ik de ING om mijn beide auto’s dan maar dubbel bij hun te verzekeren. Wordt er een ingevoerd en de ander geweigerd omdat het een cabrio is. De ingevoerde auto zit ik wel weer voorlopig aan vast en dat terwijl ik duidelijk zei allebei tegelijk of geen van beide. Er wordt nu geld afgeboekt en de ander moet ik dan maar weer ergens anders dubbel verzekeren. De ingevoerde auto krijgen ze er niet meer uitgegooid, wat een stelletje amateurs zijn het allemaal. Ik ben het nu zo zat dat ik alle betalingen naar ineas stop ga zetten als ik een nieuwe verzekering heb. Als je nu schade hebt aan een ruit of zo krijg je ook niets meer vergoed. Wat ik ook niet begrijp is dat er niets over in de publiciteit komt.

  Groet Bet928GT

 135. Martijn schreef op 

  tjonge jonge zeg stelletje paniek saaiers.

  Mijn auto is vandaag keurig gerepareed daar ik een éénzijdig ongeval heb gehad. ABS autoschade heeft het uiteraard wel vernomen maar vertelde dat er nog totaal geen reden van paniek is.

  Ineas heeft mij zelfs van de week geadviseerd om langs de schade herstel te gaan. Was geen enkel probleem.

  Echter alleen carglass stelletje sukkels daar wilde niet de voorruit vervangen omdat men bang was deze niet vergoed te krijgen.

  Wat jullie moeten doen is vooral paniek saaien. Een kat in nood maakt raare sprongen.

  Zie de reactie van Bert Vellen. In paniek een andere verzekering afgesloten en kijk wat hem gebeurt.

  Sorry hoor maar ik zit in het zelfde schuitje als jullie auto alrisk verzekerd. Reden van paniek is er totaal nog niet.

  Dat sommige Independer de schuld geeft en zwart maakt vind ik helemaal een belachelijke zaak. Wat kunnen hun hier nou aan doen.

  Wat je vooral moet doen is geld terug boeken je niet aan je verplichtingen voldoen. Dan zal je zien dan krijgt ineas echt de laatse nekslag.

  Wat wel weer leuk is en neem van mij aan ik heb er smakelijk om zitten lachen jullie steken elkaar aan maar ach typisch Hollands.

 136. Bert Vellen schreef op 

  independer adviseert zelf om er een tweede verzekering bij te nemen, omdat er vanaf nu gewoon niet meer betaald wordt. Er is geen vangnetregeling dus als je nu schade hebt die onder de casco regeling valt krijg je vermoedelijk nooit meer iets terug van je geld. Je dure auto zal maar gestolen worden nu. Ook de bewindvoerder heeft mij beloofd terug te bellen
  maar er gebeurt niets. Een bewindvoerder heeft 18 maanden de tijd om een oplossing te zoeken, maar sorry ik ga hier echt niet lang op wachten. Morgen mijn rechtsbijstandverzekering maar eens bellen. Ook ineas reageert niet meer op mail, ik denk dat de medewerkers lekker in de zon liggen.

  Groet Bert928GT

 137. Frank schreef op 

  Zoals A.Scherpenberg-Van Arkel schreef op 1 juli 2010 om 12:44:
  Heb ik goed begrepen, dat als ik alleen WA verzekerd ben, dat ik dan voorlopig geen stappen hoef te ondernemen.
  Ga nml. vrijdag a.s. met de auto op vakantie.

  Ik heb dezelfde vraag: hoef je geen stappen te ondernemen als je naar het buitenland gaat en alleen W.A. verzekerd bent. Mensen moeten dit toch met absolute zekerheid weten of het waarborgfonds ook schade dekt voor het buitenland.

  Graag z.s.m. reactie hierop!!!

 138. @ Frank,
  We hebben dit voor de zekerheid vandaag nog nagevraagd bij het Waarborgfonds zelf. Ook in het buitenland komen zij (indien nodig) op voor de WA schades. Je hoeft dus inderdaad nog geen actie te ondernemen.

 139. Ronald schreef op 

  Nog steeds zijn er reacties die suggereren dat e.e.a. wel meevalt. Ik geloof er niks meer van. Fijn dat independer en de verzekeringsbranche nogal lichtvaardig oordelen over de positie van verzekerden van casco-schaden. Als de solvabiliteit 1/3 is van het vereiste, hoef je geen Einstein te zijn om te begrijpen dat er wel degelijk een onmogelijke situatie is ontstaan. De verzekerden zijn de eerste gedupeerden van een schoonmaakactie van DNB. Begrijp niet dat de politiek hier niets mee doet. Het vertrouwen in het financiële systeem staat op de tocht. Ben er van overtuigd dat er meer verz. ma. zijn die niet kunnen voldoen aan de strenge solvabiliteitseisen van DNB, en met name de opgeschroefde waarderingseisen. Een ieder die denkt dat dat wel losloopt komt er vanzelf achter. Zal ’s een lijstje maken van verz. ma. die niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen.

 140. Erwin schreef op 

  @ Independer medewerkers. Ik wil u danken voor de reacties, sugesties en inormatie. Ik weet dat u dit niet verplicht is, het wordt zeer gewaardeerd.
  Mvg
  Erwin

 141. Gerd schreef op 

  Ik vind beschuldigingen en aantijgingn aan het adres van Independer onterecht.
  Met Ineas was niets aan de hand totdat DNB nieuwe vereisten stelde waaraan Ineas niet kan voldoen.
  Ik ben zelf ook een gedupeerde maar ben ervan overtuigd dat Independer er alles aan zal doen om te bemiddelen in een mogelijke oplossing.
  Vr. Gr.
  Gerd

 142. Chi-In schreef op 

  Kan Suzan Samson (of iemand anders) uitleggen hoe het Roy datasyteem (overdracht van schadevrije jaren), in de tijd gezien, werkt in de volgende situatie?

  Ineas loopt af per 1 september, Allsecur gaat per vandaag (2 juli) in en ik zeg vandaag ook meteen op. Ik geef telefonisch mijn aantal schadevrije jaren door aan Allsecur. Wanneer moet/gaat Ineas het aantal schadevrije jaren doorgeven? Als Ineas dit niet direct doorgeeft, dan krijg ik geen korting bij Allsecur.

  Ik begreep al dat ik, tussen vandaag en 31 augustus, een evt. claim gewoon bij Allsecur kan indienen. Allsecur kan dan zelf een regeling gaan treffen met Ineas.

 143. Carel G schreef op 

  “In feite hebben wij als Independer.nl geen rol in deze kwestie,

  Met alle respect overigens. Maar Independer heeft in deze welzeker de functie van tussenpersoon. Op advies van Independer zijn consumenten een verzekering bij Ineas aangegaan. Independer heeft hiervoor, zoals gebruikelijk is bij een tussenpersoon, een vergoeding ontvangen. Independer heeft nu de taak een oplossing aan te bieden en anders hun “niet goed, geld terug” waar te maken. Dat betekend dus de premie van de verzekering terug betalen aan de gedupeerden.

 144. Carel G schreef op 

  De vraag rijst hoeveel Ineas verzekeringen er via Independer zijn afgesloten.
  En welk aantal hiervan All-Risk is. Dan kan er ook nog een splitsing gemaakt worden van de (resterende) looptijd. WA-aansprakelijkheid wordt overgenomen door het Waarborgfonds.Blijft dus het Casco-deel waarvoor mogelijkerwijs geen dekking is. Independer zal dus een scheiding kunnen maken tussen de dekking van de verzekering en bv die welke nog een looptijd hebben van meer dan een half jaar. M.a.w. All-Risk verzekerden met een looptijd van meer dan een half jaar compenseren ofwel onderbrengen bij een verzekeraar naar keuze van de verzekerde.

 145. Paul de Vries schreef op 

  Zojuist via Independer een nieuwe autoverzekering afgesloten bij Budgio, dit vanwege de premie en vooral de optie om per dag te kunnen beeindigen.
  Nu dus in totaal drie keer zoveel premie kwijt, terwijl Ineas niet voor deugdelijke dekking kan zorgen. Ben benieuwd hoe dit gaat aflopen…

 146. Marco schreef op 

  Het advies van Independer om een tweede verzekering af te sluiten is waardeloss. Dit is de reactie van Allsecur op mijn vraag of ik een wteede verzekering kan afsluiten:

  “Bedankt voor uw email. Het is voor ons niet mogelijk voor uw auto een tweede verzekering op te maken. Wij kunnen uw pas verzekeren als de huidige verzekering bij Ineas is beeindigd.”

 147. Marco schreef op 

  Dat betekent ook dat iedereen die nu een tweede verzekering afsluit, zonder te checken dat dit door de betreffende verzekeraar wordt geaccepteerd, het risico loopt dat geen van beide verzekeraars schade uitkeert terwijl wel twee keer premie wordt betaald.

 148. Etienne P. schreef op 

  Independer: Graag verneem ik van u welke verzekeringsmaatschappijen met dagopzegging wel bereidt zijn om de tweede verzekering af te sluiten. All secur bijv. sluit geen verzekering af zolang je nog bij Ineas zit.
  Ik wil mijn auto zsm ergens anders verzekeren.

 149. Frans Adriaens schreef op 

  Via auto@unitedconsumers. com (United Consumers) heb ik een prijsvergelijking gemaakt. Voor de zekerheid heb ik per 1 oktober een andere autoverzekering afgesloten. (1 oktober was de vervaldag) Het risico van 3 maanden durf ik wel aan. (Generali verzekeringsgroep was de gunstigste verzekerings maarschappij. United Consumers regelt alles voor mij. Een voorbeeld opzeggingsbrief wordt aangereikt. Dat moet men zelf doen.

 150. Dirk schreef op 

  Is het niet mogelijk om de WA enkel bij Ineas te laten lopen en casco elders? Heb maandag een sterretje in mijn ruit gekregen en lees nu dus dat dit niet door Carglass wordt geaccepteerd! Iemand ervaring bij een ander glasherstelbedrijf?

 151. Peter schreef op 

  Marco heeft een punt. Ook Verbond van Verzekeraars adviseert 2e verzekering af te sluiten. Maar als deze (achteraf) weigeren? Kan dit wel? Independer, heeft u hierop antwoord?

 152. tomk schreef op 

  heb nu een 2e verzekering bij Ditzo afgesloten, heb net gebeld en daar word het geaccepteerd, denk dat Ditzo op dit moment een vd betere aanbieders is qua extra verzekering ivm flexibiliteit

 153. Wij hebben contact gezocht met Allsecur. Dit naar aanleiding van de berichten hierboven dat Allsecur niet bereid is Ineas klanten te verzekeren. Zij geven aan wel degelijk bereid te zijn Ineas klanten te accepteren en zo een stukje zekerheid te bieden. Dit wordt bij Allsecur nogmaals intern afgestemd, wellicht was dit bericht nog niet voor alle acceptanten duidelijk.

 154. Bert Vellen schreef op 

  Hieronder een afschrift van de tekst die ik op advies van de DAS aan de bewindvoerder heb gestuurd.

  Geachte bewindvoerder van ineas,

  Inmiddels heb ik van U het informatiebulletin ontvangen en daarover ruggespraak gehouden met de DAS rechtsbijstand. De nu ontstane situatie is dermate afwijkend van de polisvoorwaarden dat ik met ingang van 2-7 , dus onmiddellijk, de beide autoverzekeringen met de polisnummers XXX en XXX opzeg. Ik was volledig casco verzekerd met beide auto’s en uw verhaal over de casco schades is niet in overeenstemming met de polisvoorwaarden, waardoor de verzekeringen nu dus beëindigd zijn. Ik verzoek U geen premies meer van mijn rekening af te boeken.

  Groet XXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 155. @Chi-In,
  Je kunt de huidige schadevrije jaren inderdaad opgeven. De verzekeraar vraagt dit op in Roy-Data (centrale database). Doorgaans wordt pas na 2 maanden, als er dan nog steeds niets in Roy-Data staat de premie aangepast naar 0 schadevrije jaren.
  Hopelijk is er tzt al wat meer duidelijkheid.

 156. Frank schreef op 

  Gisteren onderstaande mail naar Stichting Waarborgfonds motorverkeer gestuurd en vandaag keurig antwoord gehad. Interessant voor degenene die alleen W.A. verzekerd zijn bij Ineas en op korte termijn naar het buitenland op vakantie gaan.

  Donderdag 1 juli 2010
  Geachte heer, mevrouw,

  Graag wil ik u het volgende vragen, aangezien ik twee polissen heb lopen bij Ineas verzekeringen, beide alleen met W.A. dekking. De problematiek van dit moment bij Ineas zal u ongetwijfeld bekend zijn.

  Mijn vraag is of ik het goed begrepen heb, dat als ik alleen WA verzekerd ben, dat ik dan voorlopig geen stappen hoef te ondernemen indien ik op korte termijn op vakantie richting Frankrijk vertrek met mijn gezin. Met geen stappen bedoel ik, een andere (extra) verzekering afsluiten.

  De vraag is dus: Dekt het waarborgfonds ook schade die ontstaat in het buitenland. En zoja, hoe garandeert u dit of waar kan ik deze garantie vinden (wet, regeling, etc.).

  Graag z.s.m. uw reactie hierop, aangezien ik binnen enkele dagen of vakantie ga en ik eventueel nog stappen kan nemen voor mijn vertrek.

  Bij voorbaat dank.

  Met vriendelijke groet,

  Geachte heer ……….,

  Bij het nalezen van onze vorige e-mail hebben wij ontdekt dat wij verzuimd hebben om de wet te noemen waarnaar wij verwezen hebben. Het gaat om artikel 25 lid D van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Onze excuses voor die omissie.

  Wij hopen uw vraag tot zover voldoende te hebben beantwoord. Als u nog vragen heeft dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag bellen, wij staan u graag te woord.

  met vriendelijke groet,

  Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

  Postbus 3003

  NL-2280 MG Rijswijk ZH.

  tel. algemeen: 070-3408200

  tel. rechtstreeks: 070-3408233

  fax algemeen: 070-3408201

  website: http://www.wbf.nl

  ——————————————————————————–

  Onderwerp: RE: Ineas -W.A. verzekerd – garanties bij vakantie in het buitenland

  Geachte heer Corvers,

  Graag reageren wij op uw e-mail.

  Wij zijn inderdaad op de hoogte van de perikelen rond Ineas.

  Als uw voertuig alleen WA verzekerd is hoeft u geen verdere stappen te ondernemen, het Waarborgfonds staat dan garant voor een schade die u (ook in het buitenland) aan anderen toebrengt.

  Onze verplichtingen zijn vastgelegd in de wet, in artikel 25 lid D.

  Wij wensen u een prettige vakantie.

  Wij hopen uw vraag tot zover voldoende te hebben beantwoord. Als u nog vragen heeft dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag bellen, wij staan u graag te woord.

  met vriendelijke groet,

  Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

  Postbus 3003

  NL-2280 MG Rijswijk ZH.

  tel. algemeen: 070-3408200

  tel. rechtstreeks: 070-3408233

  fax algemeen: 070-3408201

  website: http://www.wbf.nl

  ——————————————————————————–

 157. Allsecur schreef op 

  Allsecur autoverzekeringen wil graag Ineas klanten helpen in deze onzekere tijd. Hoe?

  Bij Allsecur kunt u dagelijks uw verzekering stopzetten en heeft u standaard een bedenktijd van 2 weken.
  In die twee weken kunt u, zonder enige verplichting, de verzekering ongedaan maken. De premie die al betaald is, betalen wij dan volledig terug.

  Speciaal voor Ineas klanten verruimen wij deze bedenktijd tot 4 weken. Hierdoor heeft u de zekerheid van een goede verzekering tijdens uw vakantie.
  Dit aanbod van Allsecur is alleen van toepassing op Ineas klanten en de polis moet ingaan voor 31 juli 2010.
  Allsecur. Altijd de beste keuze.

 158. Siriphan schreef op 

  @Bert Vellen,Hoi hoe ben jij aan het nummer gekomen van de bewindvoerder?Want ik ben afgelopen maandag met mijn auto tegen een paaltje opgereden,ben All Risk verzekerd en nu wilt de ABS Autoherstel onze auto niet maken omdat Ineas onder financieel toezicht staat. En ik wou de DAS Rechtsbijstand inschakelen,maar zij hebben mij geadviseerd dat ik eerst contact op moet nemen tegen de bewindvoerder. En mocht er niets uitkomen dan kan ik pas bij DAS dat aanmelden.Ik hoop dat je me de gegevens kan geven van die bewindvoerder.S

 159. Siriphan schreef op 

  @Martijn,nou dan heb je dus echt geluk gehad bij ABS want onze auto willen ze niet repareren!Dus dan is het toch logisch dat je je daar druk om moet maken!

 160. Vincentt schreef op 

  @Suzan Samson
  U geeft aan dat het afsluiten van een tweede verzekering geen problemen geeft doordat bv alsnog de oudste verzekering zou moeten uitkeren, Ineas dus. Maar ik heb ook wel eens verhalen gehoord van mensen die een conflict kregen met de reisverzekering en de zorgverzekering omdat de verzekeringen op het gebied van zorg in het buitenland elkaar overlapten en deze twee met elkaar in discussie treden omdat ze beiden van mening zijn dat de ander moet vergoeden.

  Hoe zeker bent u ervan dat, dat hier niet zal gebeuren? En dat degene die zich dubbel verzekert, in ieder geval op korte termijn, kan fluiten naar zijn geld omdat de twee verzekeringsbedrijven met elkaar aan het ruzieen zijn. En je dus mogelijk nog verder van huis bent.

 161. Rob schreef op 

  Ik ben op 1 juli jl naar Carglass geweest om een sterretje in mijn ruit te repareren. Krijg ik vandaag de faktuur ad euro 83,30!
  Dit in verband met de liquiditeitspositie van Ineas, zijn ze genoodzaakt de rekening op te sturen….
  Ik ben van mening dat Carglass mij hier vantevoren op had moeten wijzen, per slot van rekening bestaat deze situatie al sinds een week en waren ze dus kennelijk op de hoogte.
  Ik ga Carglass hierop aanspreken……

 162. Carel G schreef op 

  Rob schreef op 3 juli 2010 om 13:10

  Beloftes

  * Beste prijs
  * Volledig aanbod
  * Duidelijk en transparant
  * Niet goed, geld terug!

  Rekening in dit geval naar Independer sturen. Deze belooft toch “niet goed, geld terug”. De door Independer geadviseerde verzekering is niet goed. Independer blijft zich maar schuil houden in deze. Hoe wordt dit, als graag geziene gast bij Radar, uitgelegd?

 163. Bert Vellen schreef op 

  Het telefoonnummer van de bewindvoerder is : 020-5419888

  Overigens kan independer absoluut niets aan deze situatie doen, hun treft geen blaam. Ze kunnen echt niet van alle aanbieders de solvabiliteit beroordelen, ondoenlijk. Bovendien zit Ineas in heel europa.

  Groet Bert928GT

 164. Het artikel is geupdate naar de stand van vandaag en diverse recente reacties. Ook op de sites van Ineas en waarborgfonds staat inmiddels enige informatie. Verder zijn wij in afwachting van de richting die de bewindvoerder bepaalt rondom een mogelijke oplossing. Ook de oplossingsrichting die Independer.nl ziet wordt daarin mee genomen.

 165. Frank schreef op 

  Beste independer, jullie schrijven het volgende op jullie weblog:

  “Bij alleen WA dekking staat het waarborgfonds garant en heb je wellicht wat extra gedoe bij een schade maar hoef je verder niets te doen, je bent gedekt door het waarborgfonds en kunt afwachten totdat er duidelijkheid is.”

  Ik maak mij zorgen om de passage “je hebt wellicht wat extra gedoe”.
  Graag toelichting hierop, zijn er aanvullende eisen, waar je dan rekening mee moet houden bij een schadegeval? Wat is er anders dan als Ineas niet in problemen was geweest.

  Graag z.s.m. uw toelichting hierop, want ik ga over twee dagen op vakantie naar het buitenland en moet dus nog beslissen of ik mij wel of niet “extra” verzeker. Bij voorbaat dank.

 166. william schreef op 

  Beste Independer:

  Heb ook een allrisk-verzekering lopen bij Ineas die nog 8 maanden loopt.
  Deze verzekering heeft mij uiteindelijk EUR 600,00 gekost.
  In plaats van nu een extra verzekering af te sluiten is het niet handiger om de auto over te laten schrijven op mijn parter en daarna weer terug te laten overschrijven naar mij? Kost in principe 2* EUR 9,00 overschrijvingskosten. Daar ik mijn auto verkocht hebt krijg ik een vrijwaringsbewijs. Deze kan ik dan indienen bij INEAS. Krijg ik mijn teveel betaalde premie van die 8 maanden terug?
  Krijg ik verder dan geen problemen met de belastingdienst en RDW?

  Graag zsm antwoord ivm vakantie buitenland.

 167. Bert Vellen schreef op 

  Als je vooruit betaald hebt en niet per maand betaalt, dan kun je je kenteken omschrijven en met het vrijwaringsbewijs opzeggen. Of je je geld nog ooit terugziet valt te betwijfelen, je bent bij een failissement gewoon een van de schuldeisers. Ik heb het geluk dat ik per maand betaal en heb meteen opgezegd en inmiddels mijn beide auto’s elders verzekerd.
  Ook in het eerste jaar kun je gewoon per direct opzeggen omdat de maatschappij niet meer voldoet aan zijn eigen polisvoorwaarden.

  groet Bert928GT

 168. @ Frank, er is in NL gelukkig geen recente ervaring met problemen bij schadeverzekeraars. Het is dan ook niet bekend in hoeverre de afwikkeling van WA schade via het waarborgfonds extra complicaties geeft. Normaal gesproken werkt het waarborgfonds snel en klantvriendelijk. Hopelijk is dat hier ook zo als het zo ver mocht komen. De ervaring met de afwikkeling van Icesave en DSB via het niet helemaal vergelijkbare depositogarantiestelsel heeft geleerd dat er vaak wat extra tijd en procedures nodig zijn. Dat is begrijpelijk maar geeft dan wat extra “gedoe”. Dat neemt allemaal niet weg dat de WA schade gedekt is vergoed wordt in geval van schade.

 169. @William, Zoals Bert aangeeft is het niet zeker of de vooruitbetaalde premie in deze situatie (volledig) terug betaald wordt omdat er wellicht onvoldoende geld is. Los daarvan wordt overschrijven op naam van een huisgenoot vermoedelijk niet geaccepteerd als verkoop en is dan onvoldoende reden om de polis te beëindigen.

 170. Nathalie schreef op 

  Hoi William, Ik had begin dit jaar een autoverzekering bij Kruidvat. Ik heb deze opgezegd omdat ik een nieuwe auto ging kopen en mijn man in mijn “oude” auto ging rijden. Toen ik opbelde om mijn verzekering stop te zeggen zei Kruidvat al uit zichzelf: ‘De auto is dus verkocht’. Wel is het zo dat ik hem op mijn meisjesnaam verzekerd had en ik mijn meisjesnaam nog gebruik ( staat nog op mijn ID, rijbewijs, enz.) Ik hoop dat je hier wat aan hebt, misschien kun je het gewoon proberen… Gr. Nathalie

 171. Rob schreef op 

  Vraag aan Independer nav hetgeen Bert Vellen op 4 juli schreef:

  “Ik heb het geluk dat ik per maand betaal en heb meteen opgezegd en inmiddels mijn beide auto’s elders verzekerd.
  Ook in het eerste jaar kun je gewoon per direct opzeggen omdat de maatschappij niet meer voldoet aan zijn eigen polisvoorwaarden.”

  Vraag: Is bovenstaande correct?
  Kun je inderdaad de polis per direct beëindigen ivm het niet voldoen aan de eigen polisvoorwaarden?

 172. Buck schreef op 

  Ik heb contact opgenomen met de ANWB. De rechtsbijstandafdeling heeft voor mij uitgezocht wat mijn rechten en plichten zijn. Zij hebben aangegeven dat het afsluiten van een 2e verzekering niet garandeert dat er geen probleem ontstaat bij een schade, de schade zal worden geclaimd bij de langstlopende verzekering. Wel is het bijvoorbeeld mogelijk een extra polisvoorwaarde op te nemen waarin is vastgesteld dat de 2e verzekeraar de allrisk dekking voor zijn rekening neemt, zolang de Ineas polis nog loopt. Maak hierover dus duidelijke, schriftelijke afspraken met de nieuwe verzekeraar! Overigens vind ik het vreemd dat de klanten van Ineas nog steeds niet zijn geïnformeerd door Ineas of de bewindvoerder. Helaas was ik ook een gedupeerde bij DSB, maar hier werden wij aanzienlijk sneller geïnformeerd door de betrokken partijen.

 173. @Vincentt & Buck,
  Dat de langstlopende (dus oudste) verzekering voor gaat is sinds het “nieuw verzekeringsrecht” in 2006 niet meer van toepassing. Je mag tegenwoordig zelf kiezen bij welke verzekeraar je de claim neerlegt. Die verzekeraar moet de schade met je afwikkelen. Later kunnen de verzekeraars met elkaar verrekenen. Ik zal niet zeggen dat het geen gedoe zou kunnen opleveren want zoals de reactie van de ANWB al laat blijken hebben veel mensen nog de oude regeling “de oudste verzekeraar gaat voor” in hun hoofd. Maar het zou zo moeten gaan als beschreven.

 174. @ Rob,
  Dat is een moeilijke vraag. In principe is de dekking immers nog van kracht dus in hoeverre voldoen ze niet meer aan de polisvoorwaarden?

  Aangezien er onder de noodregeling vaak andere regels gelden durf ik hier geen goed antwoord op te geven. Wat ik tot nu toe heb gehoord van de bewindvoerder, kan er buiten de normale opzegmogelijkheden niet worden opgezegd. Dat is ook hetgeen er bij bijv. het Verbond van Verzekeraars te lezen is.

 175. WJ schreef op 

  Ik heb ook een vraag:
  Situatie: Ik ben aangereden vanachter bij een stoplicht. Het gaat dus een WA zaak bij de andere partij worden. Normaal stuur je toch je schade formulier naar je eigen verzekering, in dit geval Ineas. Zij regelen het dan verder met de andere partij en keren aan mij uit. Nu is mijn vraag, doe ik hier wel verstandig aan dit via Ineas te laten verlopen en kan ik niet beter direct bij de verzekering van de tegenpartij claimen? Ik ben namelijk bang dat zijn verzekering straks uitkeert aan ineas, maar ineas vervolgens niet aan mij.

  Kan ik claimen bij zijn verzekering en hoe doe ik dat? Hoe zit het dan met het opmaken van de schade etc.

  Kortom wat is wijsheid?

 176. @ WJ,
  De schades worden voor zover mij bekend nog wel gewoon behandeld door Ineas. U zou dan ook de claim gewoon daar neer kunnen leggen zodat zij de tegenpartij aansprakelijk kunnen stellen. Doorgaans worden de schades uitbetaald aan de klant zelf of het reparatiebedrijf. Je kunt dit het beste even bespreken met de schadebehandelaars van Ineas, zij weten vast wat in deze het beste is. Zij kunnen in de aansprakelijkheidsstelling richting de tegenpartij wellicht ook aangeven dat de uitkering naar u moet worden overgemaakt.

  Het ligt er ook aan welke dekking u heeft. Bij alleen een WA dekking zal Ineas weinig doen en moet de claim sowieso naar de tegenpartij. Dit zou wellicht ook al slim zijn als u wel een casco dekking heeft. Normaal keert uw verzekeraar dan eerst uit en gaat die verhalen op de tegenpartij. Maar wellicht is het nu zinvol om rechtstreeks de tegenpartij aan te spreken. Wellicht heeft u een rechtsbijstandverzekering die u hierbij kan helpen.

 177. Pascal schreef op 

  Verhoging premie:
  Ik ben kort geleden verhuisd naar een andere gemeente ongeveer 20km verderop. Toen ik deze wijziging doorvoerde bij Ineas werd gelijk mijn premie verhoogd in tegenstelling tot ALLE andere maatschappijen op Indipender! Toen ik ze deze kwestie voorlegde kwamen ze met de volgende

  Hun uitleg:
  Op een aantal punten wijkt Ineas als internationale en innoverende online verzekeraar af van wat in Nederland gebruikelijk is. Dit is met opzet, omdat wij van mening zijn u een beter product te kunnen leveren voor een betere prijs. Onze premie is o.a. gebaseerd op internationale risicostatistieken ten aanzien van de auto, bestuurders en het gebruik ervan. De premie kan dus iets afwijken ten aanzien van de auto die eerder verzekerd was.

  Conclusie: Ze kunnen belachelijke verhalen vertellen, maar hun maatschappij boven water houden homaar….

  Ik hoop dat deze ervaring iemand wijzer maakt, en wellicht uitstel doet om zijn adres te wijzigen.

 178. Wim Baardse schreef op 

  Verdient niet de schoonheidsprijs, wel premie betalen en geen dekking, waarborgfonds is ook niet zo snel met betalen denk ik

 179. tomk schreef op 

  inmiddels van Ditzo toch maar overgestapt naar Allsecur ivm langere bedenktijd en betere premie (goede indruk overigens), ben hier nu ook casco gedekt. @independer is het nu niet beter om bij Ineas nu de casco om te zetten in WA, want nu heb ik voor iets betaald waar ik toch niet weet of je er wat voor terugkrijgt.

 180. Carel G schreef op 

  INDEPENDER!
  Wat twijfelachtig en achterbaks is dit van u om nu uw site aan te passen. Eerst spreek ik u er op aan dat u de volgende beloftes op uw site geeft geeft:

  Beloftes

  * Beste prijs
  * Volledig aanbod
  * Duidelijk en transparant
  * Niet goed, geld terug!

  Nu past u deze belofte aan met de toevoeging dat dit slechts 14 dagen geldt bij * Niet goed, geld terug!

  Beloftes

  * Beste prijs
  * Volledig aanbod
  * Duidelijk en transparant
  * Niet goed, geld terug! (14 dg)

  U heeft een hoop te verklaren aan de verzekerden welke uw advies opgevold hebben en bij Ineas een verzekering via u /Independer hebben afgesloten.

  Dit is allesbehalve * Duidelijk en transparant.
  Foei!

 181. Suzan Samson (Independer.nl) schreef op 

  @tomk
  De dekking verlagen kan niet tussentijds. Hiervoor gelden eigenlijk dezelfde regels als rondom het opzeggen van een polis. Dus dat kan pas na het eerste jaar met een maand opzegtermijn. Als u daar al voor in aanmerking komt kunt u liever de polis beeindigen.

 182. Bert Vellen schreef op 

  Independer heeft mijns inziens geen schuld aan deze situatie.
  Naar de verzekerden toe zou het wel eerlijk zijn om hun duidelijk op hun rechten te wijzen. Zeker voor degenen die per maand betalen voor een volledige casco verzekering zou duidelijkheid moeten komen. Er is vast wel een jurist die klare wijn kan schenken. Betalen zonder zonder dat je rechten gewaarborgd zin hoeft natuurlijk nooit. Niemand gaat geruime tijd dubbel betalen met het risico dat ineas uiteindelijk toch nog failliet gaat. De premie ben je dan kwijt en je bent niet verzekerd geweest. Niemand die je nu nog tot betalen kan dwingen.

  Groet Bert928GT

 183. Patrick schreef op 

  Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat er geen regel is opgenomen in de voorwaarden voor de verzekerde, dat bij een noodplan of liquiditeitsproblemen een verzekerde zijn verzekering elders mag onderbrengen? Dat je de restpremie kwijt bent daargelaten. Ik ben nu volledig casco verzekerd, en weet bij een schade dat de eigen schade voor de eigen rekening komt!!!Dit is volgens mij de omgekeerde wereld. Ik zeg de bonussen omhoog van de stropdasbende aan de top.

 184. Anneke schreef op 

  Ik vind het ook de wereld op zijn kop!

 185. Hassani schreef op 

  Ik heb recent wat schade gehad en dat is ook door de ABS-hersteller hersteld. Alleen de vraag is nu naar wie de rekening zal gaan. De Ineas wil dit op het waarborgfonds verhalen met 250 euro als eigen risico voor mij, en dit ondanks het feit dat ik all-risk verzekerd ben.Ik heb inmiddes een nieuwe verzekering elders afgesloten, maar dit keer natuurlijk zonder tussenkomst van de Indipender!

 186. theo schreef op 

  Ik heb gisteren nog eens gebeld waar mijn geld blijft tot nu toe nog niets ontvangen dit is echt niet meer normaal.
  Ik ben bang dat ik niets meer ga ontvangen waar kan ik nu mijn geld gaan innen.
  Unigarant maakt 1372,10 over naar ineas die het vervolgens gewoon niet door betaald aan mijn.
  Het is toch mijn geld heb nu een anderen auto gekocht heb geld geleend om hem aan te kunnen schaffen dit omdat ik toch nog geld tegoed had.
  Maar nu wordt het wel heel erg beangsticht.
  Wie kan mijn nu eens een goeie tip geven.

 187. @Carel, het klopt dat wij onze site dagelijks updaten met actuele informatie. Dat is de kracht van internet en vinden de meeste bezoekers juist prettig. Jammer dat u dat als “achterbaks” kwalificert. De beloftes van Independer.nl staan sinds 27 juni 2010 prominent op de site en zijn ook direct omschreven in de toelichting. Op basis van signalen dat niet alle bezoekers die informatie is opgevallen is de 14 dagen ook in de opsomming zelf toegevoegd. Op 27 juni stond Ineas overigens al niet meer in de vergelijking omdat de noodregeling toen bekend was.

 188. martijn schreef op 

  Tjonge jonge mensen toch. Waarom geven de meeste van jullie independer toch de schuld ik snap dat werkelijk niet.

  Stel een hele goede vriend van je heeft het advies gegeven om naar Ineas over te stappen i.v.m. de goede service en prijs/kwaliteit verhoudeing. Hadden jullie dan in deze situatie ook die vriend de schuld gegeven en hem zwart lopen maken. Vind dit toch wel heel erg zielig. Maar ja je hebt nu éénmaal zielig volk hier in NL.

  Independer is een vergelijkingsite wat Suzan al eerder aangaf heeft independer niet eerder kunnen voorzien dat er een NOODREGELING van kracht werd bij Ineas. Als we alles van te voren konden voorspellen waren we nu met zijn alle rijk.

  De Nederlandse Bank heeft het één en ander verscherpt en de regels kennelijk strakker getrokken. Hierdoor is Ineas in de problemen gekomen.

  Dus mensen geef independer NIET de schuld van dit alles je hebt tenslotte zelf rechtstreeks bij INEAS de verzekering afgesloten en niet via independer.

  Mocht je toch een vinger naar iemand wijzen doe dat dan naar de NL staat.

 189. Henk Schipper schreef op 

  In aanvulling op wat Bert Vellen schreef is het m.i. zo dat een verzekeraar een risico verzekerd tegen een te incasseren premie. Indien de verzekeraar geen zekerheid tot schadeuitkering meer kan verstrekken voor een risico(casco of beperkt cascodeel) moet het mogelijk zijn om de verzekering te beeindigen. Als ik mijn plicht tot premiebetaling jegens de verzekering niet nakom vervalt mijn dekking en als de verzekeraar een uitkering voor een gedekte schade niet meer kan betalen moet ik premie blijven betalen????? Dit lijkt mij wel heel bizar! Ik begrijp de motieven van de bewindvoerders/verzekeraar wel om de portefeuille in tact te houden maar niet over de rug van de verzekerden die bij cascoschade wellicht niet uitgekeerd worden. Schep hier op korte termijn duidelijkheid over en indien die duidelijkheid niet op korte termijn te geven is geef verzekerden dan het recht om o.g.v. deze onzekere situatie op te zeggen!

 190. Carlo Schrapper schreef op 

  Martijn, jij werkt zeker bij independer. Independer heeft namelijk duidelijk zijn zorgplicht verzaakt door zich niet goed te informeren over de solvabiliteit van de verzekeraars welke zij vergelijken. de nieuwe eisen van DNB waren namelijk al maanden bekend.

 191. martijn schreef op 

  Gelukkig werk ik NIET bij independer daar ik dan de heledag het gezeur en gejammer van dit soort geneuzel moet aan horen. Nee daar pas ik voor. Laat me maar zitten waar ik zit. Helaas ben ik ook Verzekerd allrisk bij Ineas maar neem mijn foutje voor lief. Inmiddels de rechtbijstand een brief laten opstellen daar Ineas niet meer aan hun eigen polisvoorwaarde kan voldoen kan ik blijkbaar tussentijds opzeggen.

  Als je via Independer op de betreffende verzekering klikt ga je toch door naar de betreffende website van de verzekeraar.

 192. @ Carlo
  Ik zou graag nogmaals duidelijk proberen te maken dat wij geen tussenpersoon zijn voor Ineas. Wij hebben dan ook officieel geen zorgplicht. Het onderzoeken van de financiële positie van verzekeraars maakt overigens ook geen onderdeel uit van de zorgplicht. Desalniettemin hebben wij de klanten van Independer.nl en andere klanten van Ineas zo goed mogelijk proberen te informeren over de situatie en blijven dat doen via dit weblog. Actuele informatie over de solvabiliteitspositie van verzekeraars is ook niet openbaar. Het is de rol van De Nederlandsche Bank om toe te zien op de betrouwbaarheid van verzekeraars. Zij hebben de informatie en kennis. Het zou onjuist en onzorgvuldig zijn als wij geruchten zouden gaan verspreiden.

 193. @ Martijn
  Voor zover wij weten is er geen mogelijkheid om op grond van de huidige stand van zaken uw polis te beëindigen, buiten de normale mogelijkheden hiervoor. Er is officieel namelijk nog niet gekort in de polisvoorwaarden van de verzekering.

 194. martijn schreef op 

  Suzan,

  Dank voor je reactie echter zijn er kennelijk al een aantal bedrijven die de schades niet wil maken tenzij je ze zelf betaald. Mijn schade bij ABS werd keurig gemaakt echter Carglass wil mijn ruit niet vervangen omdat men daar bang is geen geld te krijgen. Mocht dit waar zijn waar ik nu nog op antwoord wacht van de bewindvoerders Ineas dan heb ik een punt om mijn pokis op te zeggen. Dus ik wacht hun antwoord nog af.

 195. Rob schreef op 

  @ Bert Vellen:
  Bert, heb jij al bericht teruggekregen van de bewindvoerders over jouw opzegging?
  Ik wil eigenlijk dezelfde route als jou bewandelen, maar ik vraag me af of dat kansen biedt. Er zijn nogal diverse tegenstrijdige berichten over opzeggingen nav niet nakomen polisvoorwaarden.
  Kun jij al uitsluitsel geven?
  Gr.

 196. Carel G schreef op 

  Wat is het verschil tussen een tussenpersoon en Independer? Het moge duidelijk zijn dat Independer gelijk als een tussenpersoon geld verdient aan het afsluiten van een verzekering. Dus Independer verschilt niet in de werkwijze van een onafhankelijk tussenpersoon. Op zich niets mis mee maar
  laat Independer zich dan ook niet mooier voordoen dan het is!

 197. Jos Govaert schreef op 

  Carel, denk aan je hart? Je punt is duidelijk, ga nu maar weer klagen bij de supermarkt over je gesmolten ijsje of verbrand bbqvlees.

 198. theo schreef op 

  Uitloggen
  Welkom >> Schades >> Details Schade
  Details van uw schademelding
  Schade-nr. Schadedatum Onderwerp Status Afgesloten Slottekst
  55263 24-4-2010 19:30 scooter tegen mijn auto aangereden Schade afgehandeld 26.04.2010
  Afzender Tijd Onderwerp Slottekst
  Klant
  26-4-2010 12:05 Schademelding Wij hebben uw schademelding ontvangen.
  De oorzaak van de schade is: Aanrijding
  De omschrijving van de schade is: Op 24-04-2010 reed Mevr.weinand wonende te wijchen tegen mijn zij kand van de auto op. De oorzaak KON scooter niet meer houden en raakte haar macht over het voertuig kwijd. Mevr.haar scooter was in mijn oogen te groot voor haar en ze kon ook normaal haar voeten niet op de grond zetten voor mijn was het wel duidelijke waarom ze de beheesing kwijd raakte over het voertuig. Ook heefd mevr.weinand toe gegeven fout te zijn geweest en heefd dat ook ondertekent op het schade formulier. Het is voor mijn onduidelijke dat hoe je zo dom kan zijn om op zoon voertuig te gaan rijden waar je niet verzoendelijke op kan rijden maar ja wie ben ik.
  Het betrokken voertuig is: OPEL Vectra B Sedan 1997
  De auto wordt hersteld door:Geen reparatie

  Mijn auto bevindt zich nu bij: Ben bij CARe geweest vandaag de 26-04-2010 de geschate schade 1700.00euro. Het is voor mijn nog onduidelijke waar de expert zou komen neem aan dat het bij CARe zou zijn. die heefd ook de schate schade gedaan.
  Schadelocatie: Voor rechts Rechts Achter rechts
  Aantal andere betrokken voertuigen: 1
  Aantal gewonden: 0
  Aantal betrokken objecten: 1
  Ik denk dat ik 0% aansprakelijk ben voor de aanrijding
  De bestuurder was onder invloed van alcohol of drugs: Nee
  De politie is aanwezig geweest: Nee
  De auto werd bestuurd door: heer A. Kleijngeld

  U kunt het schadeformulier sturen naar:
  Ineas
  Postbus 1943
  2280 DX Rijswijk

  26-4-2010 13:54 uw schademelding Wij hebben uw melding ontvangen. Graag ontvangen wij nog een volledig ingevuld schadeformulier van u. U heeft in de nieuwe polisvoorwaarden gekozen voor Basic Drive zonder vrije reparatiekeuze, hetgeen betekent dat u gehouden bent de auto bij een bij ABS Autoherstel aangesloten bedrijf te laten repareren. Indien u voor een andere reparateur kiest dan vergoeden wij slechts 75% van de schade exclusief BTW, of indien u niet voor reparatie kiest vergoeden wij slechts 75% exclusief BTW minus het eigen risico. Uiteraard zullen wij wel proberen de schade volledig te verhalen. Graag vernemen wij nog van u op welk bedrag de schade begroot wordt en waar u de schade laat herstellen.
  Klant
  26-4-2010 16:39 Aanvullende informatie Geachte m.m. De schaden woord geschad op 1700,00 euro door care. Maar ik wil weten ik ben niet fout dan hoef ik me toch niet aan die voorwaarde te houden.? Ik snap dat als ik fout dat ik dan naar U dealer moet gaan. Nu ben ik naar care gegaan omdat ik het niet wist dat ik me aan de dealer van ons moest houden. Graag vraag ik U wat ik nu moet doen niet dat ik zometeen noclaim kwijdt ben ik was niet fout. Ik neem aan dat het dit geval een vrije keuse is of vergis ik me nu. gr kleijngeld am
  Klant
  27-4-2010 9:03 Aanvullende informatie Geachte m.m. Ik heb U gisteren een mail gestuurd met een aantal vragen. Graag verneem ik antwoord hier over. Ik ga er van uit dat ik gelijk heb omtrent afhandeling schade die door unigarand moet worden behandelt omdat tegen partij fout is. Graag even een reactie. gr theo kleijngeld

  28-4-2010 14:55 Reparatie Toen u de verzekering bij ons afsloot heeft u niet gekozen voor de optie “vrije reparatiekeuze”, wat betekent dat u ervoor gekozen heeft uw auto ingeval van schade bij het door ons geselecteerde reparatienetwerk, te weten ABS-Autoherstel, te laten repareren. Uiteraard staat het u vrij de auto elders te laten repareren, maar dan vergoeden wij conform de polisvoorwaarden slechts 75% van de schade exclusief BTW en onder inhouding van het eigen-risico (art. 8.7). Dit staat los van het feit of u schuldig bent of niet. Uiteraard zullen wij wel proberen het volledige schadebedrag inclusief het eigen-risico op de verzekeraar van de tegenpartij te verhalen. Als dat gelukt is, zullen wij de rest van de schade aan u doorbetalen. In dat geval heeft de schade ook geen invloed op uw bonus/malus-korting. Wij zullen in elk geval een expert inschakelen om de schade aan uw auto vast te stellen.
  Klant
  28-4-2010 16:01 Aanvullende informatie reactie oke LAAT MIJN MAAR WETEN WANEER DE EXPERT BIJ DE AUTO KOMT KIJKEN. De tegen partij zal de schade moeten gaan betalen. dus ik wacht rustig af wat er te wachten staat. Ik heb op 27-04-2010 naar ineas gebeld ik kreeg toen te horren dat in geval van eigen schuld ik me moest houden aan de gestelden eis omdat jullie daar een contract mee hebben lopen. dat vindt ik ook normaal. U collega vertelden mij inderdaat bij niet schuldig ik vrij ben van keuse omdat de kosten dan van de tegenpartij zijn en niet voor mijn. maar ik wacht op bericht waar de expert komt en hoelaat bvbd theo kleijngeld

  28-4-2010 16:19 Expertise De expert zal een telefonische afspraak met u maken.
  Klant
  29-4-2010 12:30 Aanvullende informatie Goede middag ik ben bij van de opgegeven adres geweest en wel hafkens broekand malden dat is een van de door U opgenoemde reparateur. Dezen schat de schaden op 2000,00 euro.

  29-4-2010 14:47 Reparatie ABS Haefkens in Malden is inderdaad bij ons herstelnetwerk aangesloten. U kunt uw auto daar voor reparatie brengen en zij zullen rechtstreeks met ons afrekenen; u hoeft alleen uw eigen-risico van EUR 300,00 ter plaatse te betalen.
  Klant
  3-5-2010 16:50 Aanvullende informatie Geachte m.m. ik heb nog steeds geen tellefoon gekregen van een expert. Graag even melden wanneer dezen contact met me op neemt. Ook heb ik voor jullie een schade nummer van de tegen partij. Dat is Unigarant schade nummer 3432201/b33. ter namen EW wienant

  4-5-2010 12:25 Expertise Inmiddels is er een afspraak met u gerealiseerd voor 6 mei a.s. hebben wij begrepen van het expertisebureau.
  Klant
  4-5-2010 13:57 Aanvullende informatie Ja bedankt voor U hulp goed geregelt
  Klant
  18-5-2010 17:00 Aanvullende informatie Geacte m.m. De expert heeft de auto totolos verklaart. De dagwaarde is geschat op 2000,00 van de auto waar ik een keuze kon maken uit of het voertuig houden waar door ik dan een rest waarder uit gekeerd kreeg van 1275,00 of het voertuig door een bieder op laten komen waar ik dan 775,00 voor het voertuig zou krijgen bij elkaar was dat dan ook 2000,00. Ik heb besloten om het voertuig door de handelaar op te laten kopen zodat er een restwaarde van 1275,overblijft te betalen door de verzekering. Nu is mijn vraag hoe gaat de afwikkeling verder verlopen ??. Van wie kan ik die 1275,00 verwachten is het zo dat jullie dat voorschieten en het van de tegen partij terug halen of moet de tegen partij gaan uit keren recht streeks naar mijn??? Graag zou ik dat van U vernemen.
  Klant
  18-5-2010 17:04 Aanvullende informatie Ook heb ik nog eenrekening liggen van 97,10 van abs haefkens die ik heb moeten betalen waar kan ik die verhalen nemen jullie die kosten mee of ??????

  19-5-2010 16:24 schade Het geld voor de restanten ontvangt u van de opkoper. Het overige deel van de door de expert vastgestelde schade betalen wij, na aftrek van het eigen risico, aan u. Wij proberen de schade, inclusief het eigen risico, op de tegenpartij te verhalen.

  19-5-2010 16:25 nota U kunt de nota opsturen naar: Ineas, Postbus 1943, 2280 DX Rijswijk.
  Klant
  19-5-2010 17:24 Aanvullende informatie Dus als ik het goed begrijp moet ik ook nog eens mijn eigen risco zelf gaan betalen. Maar dat krijg ik toch ook uitbetaald door de tegen partij. Ik ga er van uit dat jullie een bedrag over gaan maken van 1275,00 euro en het verder afhandelen met de tegen partij als het goed is hoef ik me daar niet meer mee te bemoeien. En verder zal ik U de bon toe zenden van de kosten van haefkens die ik heb moeten betalen ook die verwacht ik netjes uit betaald te gaan krijgen. Als ik alles op tel kom ik op een soma van 1372,10 euro Ik hoop dat U de zaak voor mijn af wilt gaan handelen zodat ik door een fout van een ander niet de duupen ga worden. verder bedank ik U alvast voor U in zet
  Klant
  19-5-2010 17:31 Aanvullende informatie Ps. kan ik U de bon mailen zo ja wat is U i mail gr theo

  20-5-2010 9:56 info Het eigen risico is contractueel vastgelegd en wordt bij elke schade, schuld of geen schuld, in mindering gebracht. Uit service overwegingen nemen wij het eigen risico mee in onze verhaalsaktie. Zodra wij dit ontvangen hebben, betalen wij het aan u door. Ons e-mail adres is: info@ineas.nl
  Klant
  26-5-2010 13:29 Aanvullende informatie Goede middag ik zou graag van U willen weten hoe het er voor staat met de afwikkeling van deze schade. mvrg.am kleijngeld

  27-5-2010 12:29 info Ik verwacht vandaag nog het expertiserapport. Na ontvangst zal ik de schade met u afwikkelen onder eerder vernoemde voorwaarden. Tevens zullen wij onze claim gaan indienen bij Unigarant, zoals bekend nemen wij uw eigen risico nee in onze verhaalsactie.
  Klant
  11-6-2010 17:22 Aanvullende informatie Geachte m.mm. UNIGARANT WACHT NOG STEEDS OP DE BEGROTING VAN DE TOTALEN KOSTEN. INEAS ZOU DIE NOG NIET HEBBEN OP GESTUURD GAARNE ACTIE ONDER NEMEN

  14-6-2010 13:01 info Wij hebben op 08/06/2010 onze vordering ingediend bij Unigarant en wachten op een reactie.
  Klant
  14-6-2010 13:04 Aanvullende informatie Geachte m.m. Ik probeer U tellefonies te berijken maar kan nergens een nummer vinden wat is U nummer. Ik vind de afwikkeling te lang duuren unigarand kan de zaak niet afwikkelen omdat ineas de stukken niet heeft op gestuurd waar licht dit aan ????? Had jammer genoeg een betere servis verwacht jamma een min punt Gaag Nu direct de boel regelen. Met vriendelijke groet am kleijngeld

  14-6-2010 16:12 info Ik heb zojuist de eerder verzonden stukken nogmaals per e-mail doorgestuurd. wij wachten de reactie van Unigarant af.
  Klant
  15-6-2010 13:32 Aanvullende informatie Goede middag bedankt voor het nogmaals instuuren van de stukken. Ik heb net met unigarand gesproken ze bekijken vanmiddag nog de zaak en gaan U dan berichten over de afwikkeling. Graag zou ik U willen vragen mijn op de hoogte te houden over de afwikkeling nogmaals dank Gr am kleijngeld

  15-6-2010 13:59 info Wij houden u op de hoogte.
  Klant
  17-6-2010 16:23 Aanvullende informatie Goede middag info ik heb net gesproeken met unigarand en die hebben vandaag een bedrag van 1372,10 over gemaakt naar U toe. Als het goed is heeft U daar bericht van ontvangen dat is de 15-06-2010 naar U toe gestuurd als bevestiggings brief. Gaarne verzoek ik U dit bedrag over te maken naar mijn rekeing. Alvast bedankt.

  18-6-2010 11:48 info Zodra wij het geld ontvangen hebben zullen wij het aan u overmaken
  Klant
  18-6-2010 13:57 Aanvullende informatie Geachte m.m. Ik dacht dat jullie dit bij bekent worden dat de tegen partij betaald het bedrag al naar mijn over maakte nu kan ik nog eens twee weken wachten voordat het bij mijn op de rekenning staat. Het bedrag is toch bekent bij U dus dan kan U het toch gewoon al over maken ?????. Ik vind het niet zo best geregeld zoals het nu afgehandeld wordt.

  18-6-2010 14:55 Info Ondanks een bevestiging van de verzekeraar van de tegenpartij kunnen wij pas aan u doorbetalen als het bedrag daadwerkelijk op onze rekening staat. Helaas hebben wij tot op heden nog niets ontvangen.Zodra het ontvangen is zullen wij het bedrag doorbetalen.

  24-6-2010 14:25 betaling Wij hebben euro 1372,10 van Unigarant ontvangen en wij zullen dit aan u doorbetalen. Binnen enkele dagen kunt u het bedrag van euro 1372,10 tegemoet zien. Wij sluiten ons dossier.
  Klant
  24-6-2010 17:13 Aanvullende informatie vriendelijke bedankt voor jullie hulp gr theo kleijngeld
  Klant
  29-6-2010 12:53 Aanvullende informatie Geachte M.M. Wanneer heeft U het geld over gemaakt?????. Er staat nog niets bij geschreven. bvb dank theo kleijngeld

  29-6-2010 14:47 info Wij hebben enkele dagen geleden opdracht gegeven aan de financiële administratie om het bedrag aan u over te maken. U dient er rekening mee te houden dat het enkele werkdagen kan duren voordat het bedrag daadwerkelijk op uw bankrekening staat.
  Klant
  30-6-2010 7:05 Aanvullende informatie Oke zou U dan naar kunnen gaan wanneer het bedrag aan mijn is over gamaakt.
  Klant
  30-6-2010 14:34 Aanvullende informatie Goede middag ik heb nog geen reacie ontvangen van U over de datum uitbetaling schade graag verneem ik dat nog van U. vorrige week kreeg ik van U de mail dat U het geld ontvagen heeft en dat U het over zou maken.
  Klant
  1-7-2010 7:13 Aanvullende informatie Goede morgen zou graag willen weten of ik me geld nog ga krijgen. Ik heb net gekeken en er staat nog geen geld op gestoord. AUB graag even op reageren bedankt alvast

  1-7-2010 11:50 Info Wij hebben dit inmiddels vanochtend telefonisch besproken. Ik heb de betaling nog gecontroleerd en het bedrag is inderdaad op 24/06 door ons aangeboden bij de boekhouding. Ik constateer dat de overboeking naar uw rekening nog niet is uitgevoerd. hebben het schadebedrag op 28/06

  6-7-2010 9:46 schadebetaling Er is geen waarborgfonds voor casco schades. Deze schades (van voor of tijdens de noodregeling) moeten worden betaald uit de middelen van IIC. Bij de uitbetaling van de casco schades geldt echter een nieuwe situatie. Sinds de noodregeling mag IIC de nota’s van schadeherstelbedrijven (garages, reparateurs ruiten e.d.) niet meer rechtstreeks betalen. De verzekerden dienen deze nota’s zelf te voldoen en kunnen deze daarna als schade indienen bij IIC. Op dit moment is onzeker of IIC alle casco schades volledig zal kunnen vergoeden. De bewindvoerders zullen daarover zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Dat kan echter geruime tijd duren.

 199. theo schreef op 

  Zo wikkelen ze een schade af schande.
  Ik heb mijn schade op deze zait gezet zodat iedereen kan zien wat ze me blooft hebben tot de dag van vandaag gewoon voor de gek gehouden.
  en nu moet je niet meer bellen want nu zijn ze niet meer thuis en grijpen gelijk naar de sait ineas EN SAIT INDEPENDER daar kunt U lezen hoe het er voor staat.
  MENSEN LEES MAAR RUSTIG DE AFWIKKELING VAN DE SCHADE INEAS IS AAN HET WEG KRUIPEN MET ONS GELD.
  Tip laat U auto een paar dagen op een andermans naam staan en verzeker hem dan bij een goede verzekering die er wel voor hun klanten zijn.
  EN INDEPENDER ZOEK VOOR TAAN EERST EVEN UIT VOOR DAT JE EEN VERZEKERING AAN DE MENSEN PRIJST.
  Dank zijn deze verzekering zit ik nu mooi met de gebakken peren en kan ik van mijn loontje de lening gaan afbetalen van de nieuwe auto die ik aan geschaft heb.

 200. @ Carel G,
  Graag verschaffen wij wat duidelijkheid op dat gebied. Independer.nl is een onafhankelijke website waar je bijna alle (oa.) autoverzekeringen met elkaar kunt vergelijken een veelal direct kunt afsluiten. Echter het verdienen aan het afsluiten van een verzekering maakt je nog niet direct tussenpersoon. Voor de verschillende soorten verzekeraars vervullen wij een verschillende rol. Voor traditionele verzekeraars die alleen via tussenpersonen verkopen zijn wij gewoon tussenpersoon. We sluiten de verzekering dan af, en hebben ook de zorgplicht om klanten tijdens de looptijd van de verzekering te informeren. Voor verzekeraars die niet met tussenpersonen werken zijn wij eigenlijk gewoon een distributiekanaal. Bijvoorbeeld voor Ohra of Allsecur. Daar sluiten we nog wel de verzekering af, maar dragen de klant daarna over aan de desbetreffende verzekeraar en de zorgplicht gaat daarmee ook over. Bij bijv. Ineas sloten wij de verzekering ook niet af voor klant maar gebeurde dat op de website van de aanbieder, daar gaat de zorgplicht dus nog een stap eerder over.

  Ook qua vergoedingen zit er verschil in de verschillende modellen. Als wij tussenpersoon zijn ontvangen we gedurende de looptijd van de polis een % van de premie als vergoeding. We verrichten ook immers werkzaamheden gedurende de hele looptijd van de polis. Bij de andere verzekeraars wordt doorgaans afgerekend met een eenmalige vergoeding voor het aanleveren van een nieuwe relatie.

  Ik hoop hiermee een stukje duidelijkheid te hebben verschaft over onze manier van werken voor de verschillende verzekeraars en daarmee deze discussie nu te beëindigen.

 201. martijn schreef op 

  @ suzan.

  Duidelijk hoor echter mensen in nood gaan raare dingen doen. Blijkbaar als een familie of kennis hun een verzekring aanbied en er gebeurt het zelfde wijzen ze ook naar due familie of kennis.

  Toen ik een maand of 4 geleden via independer de ineas site aanklikte kwam ik rechtstreeks bij deze verzekeraar terecht.

  Hoop idd dat de discusie richting independer hiermee afgedaan is.

 202. Patrick schreef op 

  @ Theo, volgens mij is de dagwaarde van je Oopel nog geen 1700,00 euro. Dus biedt hem maar aan de sloop aan!!

 203. Bert Vellen schreef op 

  Hallo Rob,

  ik schat in dat het heel succesvol is, als het tenminste om een wa+casco verzekering gaat. Immers ineas voldoet helemaal niet meer aan de afgesproken polisvoorwaarden, casco schades zijn niet meer gegarandeerd en daarmee voldoen ze absoluut niet meer aan de polisvoorwaarden en dat ontslaat je van de betalingsverplichting. De bewindvoerder heb ik wel gebeld en die gaf me tussen de regels door groot gelijk, maar mag dit niet hardop zeggen. Wel heb ik van ineas een mail gekregen dat ze graag nog premies willen innen, maar in feite hebben ze er zelf door het instellen van bewindvoering niets meer over te zeggen. De DAS rechtsbijstand neemt het graag over als ze alsnog proberen iets te innen, maar dit is een kansloze missie voor Ineas. Bij de bank heb ik alles geblokkeerd.
  Je kunt het vergelijken met een abonnement op de krant die niet meer bezorgd wordt door een onder bewindvoeringsstelling. Dan betaal je toch ook niet meer.

  Groet Bert928GT

 204. ilse schreef op 

  @ bert
  heb je misschien een voorbeeldbrief waarin aangegeven wordt dat ineas niet meer aan de voorwaarden kan voldoen en wij dus op kunnen zeggen. ik heb ook een wa+ casso verzekering en wil er gezien de omstandigheden graag vanaf.

 205. Carlo Schrapper schreef op 

  Martijn, Het is 100% de schuld van Independer dat er in zo’n korte tijd zoveel verzekeringen zijn verkocht door een onbeduidend clubje als ineas in Nederland. Deze website had zijn verantwoording moeten nemen en deze maatschappij niet moeten meenemen in zijn vergelijking.

 206. martijn schreef op 

  Carlo,

  Ik word het zo zat he kennelijk is het heel moeilijk om te lezen.

  Maar goed veel plezier verder.

 207. Ook verzekeraar Zelf.nl (onderdeel van SNS-Reaal) heeft de bedenktijd op hun autoverzekeringen opgerekt naar 1 maand voor Ineas-klanten.

  Binnen die tijd kan de polis kosteloos geannuleerd worden. Je krijgt dan de betaalde premie terug (mits er geen schade is geweest). Dit geldt nu dus voor Ineas klanten die een polis sluiten via Independer.nl bij Delta Lloyd, ASR, Allsecur, Zelf.nl, Nationale Nederlanden, Avero, Budgio, Reaal, Goudse en Aegon. Dit geldt ook voor alle polissen die rechtstreeks bij Allsecur of Zelf.nl worden gesloten.

 208. J Huiskes schreef op 

  Ik zit al meer dan 4o jaar in het verzekeringsvak mn autoverzekeringen.
  Jaar in jaar uit wordt er gemiddeld 75 % van de premies uitgekeerd.Voor de kosten heeft elke mij zon 15 tot 20 % nodig. De tussenpersoon (ook Independer is een tussenpersoon) moet ook nog wat verdienen.
  Als er dan premies met 30 % korting aan geboden worden, dan moeten ze wel failliet gaan toch?

 209. de jong schreef op 

  je kunt nu zelfs niet meer inloggen….

 210. Rob schreef op 

  Ik kan nog gewoon inloggen…….

 211. Rob schreef op 

  Zojuist per email een bericht van Ineas ontvangen, nadat ik verzocht had om 2 polissen per direkt te beeindigen. Gaan ze dus niet mee akkoord (zoals verwacht). Iemand nog advies?
  Antwoord Ineas:

  Geachte heer Lamers,

  U kunt niet zomaar tussentijds uw polissen opzeggen of stoppen met premie betalen. Maar als u zeker wilt zijn dat ook uw casco-schade volledig is gedekt, kunt u zolang de situatie onhelder is een extra verzekering afsluiten, bij voorkeur een polis die dagelijks opzegbaar is. Dan betaalt u tijdelijk dubbele premie, maar u weet zeker dat u goed bent verzekerd. De bewindvoerders hebben ons verzekerd dat ze klanten van Ineas op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid verschaffen.

  In verband hiermede zullen wij de verzekering onder polisnummer ******** beeindigen per hoofdpremievervaldaum, zijnde 01-10-2010 en de verzekerring onder polisnummer ******* zal worden beeindigd per hoofdpremievervaldatum, zijnde 01-05-2011.

  Voor de goede orde delen wij u het navolgende mede :

  De verzekeringen blijven van kracht.

  Alle schades kunnen via de INEAS site worden ingediend. De schade behandeling wordt door IIC ongewijzigd voortgezet.

  In verband met de noodregeling gelden een paar afwijkingen.

 212. de jong schreef op 

  het inloggen werkt inderdaad weer.

 213. Joris schreef op 

  Zijn er mensen die ook hun pechhulp geregeld hebben via hun Ineas-verzekering?

 214. In het artikel van de Telegraaf staan helaas 2 onjuistheden. Je kunt geen losse cascoverzekering afsluiten voor je auto. Wel kun je gewoon een extra verzekering afsluiten (WA en casco) als je zekerheid wilt hebben dat casco schade vergoed wordt.

  Ook wordt aangegeven dat deze mogelijkheid bestaat bij onder andere Allsecur, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd en Aegon. Bij deze laatste 3 geldt dit alleen als de polis via Independer.nl wordt afgesloten. Voor de volledigheid hieronder nog even alle verzekeraars waar deze optie bestaat op en rij:

  De bedenktijd voor Ineas verzekerden is verlengd van 14 dagen naar 1 maand. Binnen die tijd kan de polis kosteloos geannuleerd worden. U krijgt dan de betaalde premie terug (mits er geen schade is geweest). Dit geldt voor alle polissen gesloten via Independer.nl bij Delta Lloyd, ASR, Allsecur, Zelf.nl, Nationale Nederlanden, Avero, Budgio, Reaal, Goudse en Aegon. Dit geldt ook voor alle polissen die rechtstreeks bij Allsecur of Zelf.nl worden gesloten.

 215. Rob schreef op 

  @ Independer:
  In jullie vergelijking vind ik Inshared niet terug.
  Waarom nemen jullie deze verzekeraar (Achmea) niet mee in de vergelijkingen?
  Zijn er (negatieve) ervaringen met deze aanbieder?

 216. Debeurs schreef op 

  Ik ben zeer benieuwd naar de aanbrengvergoedng die Ineas aan Independer moest betalen. Komop zeg Independer, wees daar eens transparant in! Eerst maandpremie? Eerste 2 maanden? Vaste vergoeding? Wees eens duidelijk, dat vraag je ook aan hypotheekadviseurs waar je mooie tools voor bouwt op deze site.
  Independer verdient nu wellicht mooi 2 keer, aanbrengvergoeding zit in de pocket en een niuwe vergoeding is onderweg, cq er wordt nu provisie verdiend. En ze maken nog eens mooie sier ook met die kolderieke 1 maandsopzegtermijn onzin! Iedereen begijpt toch dat er 1 keer vergeleken gaat worden en de consument daarna echt niet meer gaat switchen. Iets dat nobel lijkt is niet anders dan slimme marketing.

 217. Debeurs schreef op 

  Zo zie je maar weer… Independer stuurde mensen ook graag door naar .. jawel… Icesave.
  Tros radar roemde de lage rentes van de dsb bank betreffende kredieten (ahumm jaja)
  nu kan Independer er natuurlijk niet echt iets aan doen als een maatschappij omvalt maar het is natuurlijk wel een veeg teken. uiteindelijk is goedkoop voor velen duurkoop. Independer is de lachende derde. Mooie aanbrengvergoeding van Ineas in de pocket en nu nog een keertje geld verdienen door de verzekering bij een andere verzekeraar onder te brengen.

  Tsja, eerst dat Icesave debacle, nu weer met Ineas.. ik weet niet Independer, uiteindelijk kom je zelf een keertje aan de beurt als je overal maar hard genoeg tegenaan schopt.

  Groeten Arjan en succes ermee!

 218. @Debeurs, knap dat je het allemaal zag aankomen, paar vragen daarom:
  1 Hoe en wanneer wist jij dat partijen als ING, Fortis, ABN AMRO, Icesave en Ineas in de problemen gingen komen?
  2 En belangrijker, wie zijn de volgende partijen die het lastig krijgen?
  3 Wat doe jij of zouden wij kunnen doen om gedupeerden te helpen?

 219. Debeurs schreef op 

  Beste Edmund,
  Ik had al een ontwijkend antwoord verwacht. Ik stel wat vragen, daar krijg ik geen antwoord op. In ruil krijg ik wel wat tegenvragen.

  En icesave had je van mijlen ver aan kunnen zien komen. Partijen die marktrentes bieden die hoger liggen dan dat ze er voor kunnen krijgen dan voor de prijs waarvoor ze het wegzetten (ook DSB), daar moet je serieus vragen bij stellen of het daar wel goed mee gaat.

 220. Carel G schreef op 

  Ongetwijfeld zal Independer in één van de volgende uitzendingen van Tros Radar uitgenodigd worden. Echter dan waarschijnlijk in de positie van beklaagde die een hoop te verklaren heeft. Hoe “onafhankelijk” kun je zijn?

 221. Debeurs schreef op 

  Ik ben toch echt wel benieuwd naar die aanbrengvergoedingen die de direct writers aan Independer ”schenken”.

 222. @ Rob,
  Voor zover wij weten zijn er geen negatieve ervaringen met Inshared. Zoals op andere plaatsen in dit artikel aangegeven beschikken wij niet over de informatie of een verzekeraar financieel gezond is. Die taak (en de kennis daarover) ligt bij De Nederlandsche Bank. Wij zouden ze graag opnemen in de vergelijking. Inshared stelt hun tarief echter niet beschikbaar om vergeleken te worden. Zij zijn ook van mening dat ze met oa. de jaarbeloning lastig te vergelijken zijn. Wij hopen ze in de toekomst alsnog aan de vergelijking toe te kunnen voegen.

 223. @ Debeurs,
  Wij hebben een tijd terug al openheid gegeven over onze verdiensten. Je kunt dit nog eens nalezen in dit artikel. Over de individuele overeenkomsten met verzekeraars doen wij geen uitlatingen.

 224. Debeurs schreef op 

  Beste Susan,

  ik stel een concrete vraag ”wat is de vergoeding die jullie van Ineas krijgen”. Vreemd dat jullie dat niet willen zeggen. Met hypotheken sprong je op de bres voor provisietransparantie en met het eventuele car in het verschiet ben je het straks zelfs verplicht.
  Waarom doen jullie dan zo geheimzinnig??? Wijzen naar de provisiestaffel is bovendien erg onvolledig. Dat geldt voor de maatschappijen waar jullie als tussenpersoon voor fungeren. Dat is dus niet zo voor de partijen waar je een aanbrengvergoeding voor krijgt.

  Bijzonder flauw weer van Independer dit..

 225. Jos Govaert schreef op 

  @debeurs Man, hoe durf je? Lekker vanuit de anonimiteit makkelijk scoren. Wie ben jij eigenlijk en wat voeg jij toe? Blablabla

 226. @ Debeurs,
  Je zult toch moeten begrijpen dat we individuele overeenkomsten niet op tafel leggen. Dat gaat immers niet alleen ons iets aan maar ook de andere partij. In het andere artikel zeggen we wel degelijk wat we verdienen als we geen tussenpersoon zijn. Aangezien we bij een partij als Ineas ook het afsluiten van de polis niet verzorgen, ligt de vergoeding nog weer wat lager.
  Ik laat het hier verder bij.

 227. Kourosh schreef op 

  Wat betekent als In e as. niet door andere maatschapij overgenomen worden.
  Ik heb 2 auto ’s die bij hun verzekerd zijn en ik heb al voor hele jaar aan mijn premie voeldan. Kan ik wel mijn premie terug kan vragen ?(klemen).
  Sorry, ik had kwam ook via independer ook aan Ineas, nu moet ik me weer via jullie bij andere maatschapij verzekeren. We geeft het grantie dat ik me geld terug zal krijgen.

 228. theo schreef op 

  info.dhr pannenvis heeft gisteren door de tellefoon gezecht dat het een hele moeilijke situatie is voor de verzekerde.
  De woorde van hen liegen er niet om INEAS HEEFT ER EEN PUINHOOP VAN GEMAAKT.
  Op dit moment ligt de zaak zo dat ze alle schulden uit moeten gaan zoeken en dat alle zaken en dat is een klus die niet zomaar gedaan is daar gaat een poos over heen.
  Wel is wordt er gezocht naar een verzekering die de polisen over willen nemen MAAR NIET DUIDELIJKE IS OF IK DIE KAN VINDEN.
  Allen casco verzekeringen zijn niet meer waard dan een WA en die moet dan nog door de waarborg behandelt worden.
  Mensen die nog geld te goed hebben van ineas die kunnen wachten of er ook iets gaat uit betaald worden in heel klein bijna nihhil.

 229. @Kourosh
  Helaas is er nog geen garantie dat u vooruit betaalde premie terug zult krijgen. Er is ook geen garantiefonds waar u dit kunt claimen. Het is afwachten welke oplossing de bewindvoerders gaan kiezen en hoeveel geld er is om schades en vooruit betaalde premies terug te betalen.

 230. Anneke schreef op 

  Ik heb dan wel geen WA+Casco verzekering maar ik heb er wel van geleerd dat ik nooit meer de premie voor een jaar tegelijk betaal.

 231. Siriphan schreef op 

  Beste mensen,

  Vandaag stond er in de Telegraaf een stukje over Ineas.
  Verzekeraars in de bres voor Ineas-klant

  Van een onzer verslaggeefsters
  AMSTERDAM – Een aantal verzekeraars in ons land springt in de bres voor de 10.000 klanten van de onder curatele gestelde internetverzekeraar Ineas. De polishouders kunnen bij onder andere Allsecur, Nationale-Nederlanden en Aegon voor een maand een cascodekking op hun autoverzekering nemen. Als ze binnen die maand geen schade rijden, kunnen ze hun premie terugkrijgen.

  Mede door de hoge schadelast als gevolg van het barre winterweer is de internetverzekeraar in problemen geraakt.

  Ineas verkeert in zulke grote financiële problemen, dat de rechtbank in Amsterdam eind juni op verzoek van De Nederlandsche Bank heeft besloten een noodregeling af te kondigen voor de verzekeringsmaatschappij.
  De autoverzekeraar bleek onvoldoende geld in kas te hebben, waarop DNB aan de noodrem trok. Volgens directeur Ligtelijn van Ineas zijn slechte resultaten de hoofdoorzaak van de problemen. Aanloopverliezen bij uitbreiding van de activiteiten naar Spanje in combinatie met veel blikschade vanwege de strenge winter in heel Europa en extra boekhoudkundige eisen hebben volgens Ligtelijn de problemen veroorzaakt.
  Inmiddels zoeken de bewindvoerders Marinus Pannevis en Paul Versteeg naarstig naar een oplossing voor de 10.000 klanten. De voorkeur van bewindvoerder Pannevis van DLA Piper is om de polishouders onder te brengen bij verschillende verzekeraars, zodat hun autoverzekering gewoon kan doorlopen.

  „Het bedrijf heeft in totaal 90.000 verzekerden verspreid over vier landen, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland. Het idee is het bedrijf op te knippen en per land onder te brengen bij een nationale verzekeraar. We hebben al 20 tot 30 serieuze biedingen gehad die we nu aan het onderzoeken zijn. Als het toch onverkoopbaar blijkt te zijn, zullen we het failliet moeten verklaren. We hopen eind volgende week helderheid te kunnen verschaffen”, reageert Pannevis.

  Door de ondercuratelestelling is het onzeker of verzekerden nieuwe of onlangs ingediende schades nog vergoed krijgen. Ook moeten reparatiekosten zelf worden voorgeschoten. Wel is duidelijk dat het waarborgfonds garant zal staan indien Ineas niet in staat blijkt te zijn om de WA-schade te vergoeden.

  Directeur Edmond Hilhorst van Independer.nl noemt het betreurenswaardig dat klanten van Ineas niet persoonlijk zijn geïnformeerd door de bewindvoerders dat hun verzekering niet uitkeert. Op de site van Independer.nl zijn zo’n 200 reacties van gedupeerden binnengekomen.
  Met het oog op de vakantieperiode waarin veel verzekerden met de auto op vakantie gaan, raadt het Verbond van Verzekeraars polishouders aan om tijdelijk een tweede verzekering af te sluiten.

  Onlangs werd bekend dat ook de Friese onderlinge verzekeraar Zevenwouden in de problemen is geraakt door de hoge schadelast als gevolg van het zware winterweer. Op alle fronten kwamen de verzekeringsresultaten in het rood.

  Onduidelijk is of nog meer verzekeringsmaatschappijen in problemen verkeren. DNB doet hierover geen mededelingen.

  Groetjes Siriphan

 232. Bert928GT schreef op 

  Hieronder een afschrift van de mail die ik als antwoord naar ineas gestuurd heb.
  ——————————————————————-

  Geachte Ruby Welzijn,

  De laatste premie is inmiddels gestorneerd. U kunt naar verzekerden niet meer aan uw verplichtingen voldoen, kortom er is nu geen verzekering meer. Deze eenzijdige inbreuk op de polisvoorwaarden is voldoende om mijnerzijds het contract te verbreken. Ik wil best verzekerd blijven bij jullie als jullie mij de premie van mijn nieuwe verzekering betalen. U zegt zelf dat we maar een nieuwe verzekering moeten afsluiten en in dit geval vind ik twee verzekeringen voor elke auto ietwat overdreven.
  Inmiddels heb ik dan 60 euro van U te goed. Jullie zijn er de schuld van dat ik twee nieuwe verzekeringen heb moeten nemen. Mocht U negatieve stappen richting mij nemen dan zijn daarvan de konsekwenties geheel voor uw rekening. Ik adviseer U dringend om hier mee te stoppen. Als U een krantenabonnement heeft en de krant wordt niet meer bezorgd stopt U toch ook met betalen. Voor alle duidelijkheid, mocht ik nu nog kosten moeten maken dan krijg ik die linksom of rechtsom terug. Ik zal , buiten de stappen die ik persoonlijk richting jullie neem, meteen mijn advocaat inschakelen als dit nodig is. Uw gedrag lijkt erop alsof we in een bananenrepubliek wonen. Deze tekst komt ook op het independerforum.

  Groet H. Vellen
  ———————————————————————
  alle feiten op een rijtje:

  – mensen met alleen een WA verzekering lopen weinig of geen risico.
  – mensen met een uitgebreidere dekking die een heel jaar vooruit betaald
  hebben, lopen met de uitgebreidere dekking een groot risico bij schade
  waar een beroep op de uitgebreide dekking moet worden gedaan, zij zouden
  er een tweede verzekering bij kunnen nemen.
  – mensen als hierboven die per maand betalen zouden een nieuwe
  verzekering kunnen nemen en de betalingen naar ineas stop zetten.
  Sowieso altijd een opzegmail naar ineas sturen.
  Loopt deze verzekering al een jaar dan is de opzegtermijn maar een
  maand. Zit U nog in het eerste jaar dan kunt U vanwege het niet meer
  kunnen komen van de verpichtingen de verzekering toch opzeggen.
  Immers een krant die niet meer bezorgd wordt betaalt U toch ook niet
  meer.
  – Mensen die nu een beroep moeten doen op de wa+ of casco polis hebben
  echt een probleem. In het ongunstigste geval zijn ze hun geld kwijt.

  Groet Bert928GT

  Van Ineas vind ik het schandalig dat ze geen melding hebben gemaakt op 24-6 van de ontstane situatie. voor de hierboven als laatste categorie genoemde gevallen is het echt zuur dat ze mogelijk heel veel geld kwijt zijn. Het ontbreken van een vangnetregeling vind ik niet kunnen en de branche onwaardig.
  Inmiddels heb ik SBS6 hierover een mail gestuurd met de vraag waarom alle nieuwskanalen zich in stilzwijgen hullen.

 233. Yvonne schreef op 

  zojuist heb ik een vraag gesteld, maar die is verwijderd! Waarom?

 234. Yvonne schreef op 

  ik zie zojuist dat het op een andere blog staat

 235. erica schreef op 

  martijn schreef op 6 juli 2010 om 16:16:
  @ suzan.

  Duidelijk hoor echter mensen in nood gaan raare dingen doen. Blijkbaar als een familie of kennis hun een verzekring aanbied en er gebeurt het zelfde wijzen ze ook naar due familie of kennis.

  Toen ik een maand of 4 geleden via independer de ineas site aanklikte kwam ik rechtstreeks bij deze verzekeraar terecht.

  Hoop idd dat de discusie richting independer hiermee afgedaan is.

  Martijn, ik heb jaren geleden een Ineas verzekering afgesloten.
  Via een vergelijkings-site(waarschijnlijk was dat Independer) kwam ik inderdaad uit op de site van Ineas. De offerte die er toe uitkwam was hoger dan toen ik even later zelf echt!rechtstreeks naar de Ineas-site ging…

 236. erica schreef op 

  Ik heb 2 auto-verzekeringen lopen met casco. Ik kan wel opzeggen omdat ik al jaren bij Ineas verzekerd ben. Heb wel al voor een jaar voortuit betaald. Als ik nu opzeg krijg ik dan mijn teveel betaalde premie terug nu Ineas nog niet failliet verklaard is?
  Mits zij niet binnen een maand failliet gaan?

 237. Jack schreef op 

  Ik had op 1 juli mijn Ineas WA verzekering opgezegd. Ik kreeg dezelfde dag nog een mailtje van Ineas dat de verzekering per 15-8-2010 zou worden beëindigd. 5 dagen later (op 6 juli) heeft Ineas gewoon een nieuwe jaarpremie afgeschreven. Heb meteen een klacht ingediend met de vraag of ze dit willen corrigeren. Dat premie doorbetalen nemen ze dus wel erg letterlijk. Tsja, toch maar storneren dan? Vind dit namelijk een uiterst dubieuze gang van zaken.

 238. Jan-Paul van Term schreef op 

  Ik heb de bewindvoerders een e-mail gestuurd met als strekking dat ze zich niet houden aan het vonnis van de rechtbank en dus hun opdracht. De rechter heeft hen nl. uitdrukkelijk opgedragen niet de rechten van verzekerden te beperken, maar dat lijkt nu wel het geval.

  Die mail luidde:
  —————

  Geachte heren Pannevis en Versteeg, cc: De heer Edmond Hilhorst, Algemeen Directeur Independer.nl

  In het vonnis van de rechtbank van Amsterdam met zaaknummer / rekestnummer: 462781 / FTRK 10.1151 waarin de noodregeling voor Ineas van kracht wordt en u als bewindvoerder wordt aangesteld lees ik (in artikel 2.8) het volgende:

  2.8. De verzoeken van DNB zullen worden toegewezen als vermeld in de beslissing.
  De rechtbank wijst echter één van de verzoeken van DNB in dit stadium af. Dit is het verzoek om een bijzondere machtiging te verlenen die het mogelijk maakt de rechten van verzekerden te beperken, hetzij door hun rechten of verplichtingen te wijzigen, hetzij door de duur daarvan te verkorten.

  Op de website van Ineas staat echter (onder artikel 3. Gevolgen voor de verzekeringen):

  Sinds de noodregeling mag IIC de nota’s van schadeherstelbedrijven (garages, reparateurs ruiten e.d.) niet meer rechtstreeks betalen. De verzekerden dienen deze nota’s zelf te voldoen en kunnen deze daarna als schade indienen bij IIC. Op dit moment is onzeker of IIC alle casco schades volledig zal kunnen vergoeden.

  Ik beschouw dit laatste als strijdig met het vonnis van de rechtbank. U voert aan dat IIC geen nota’s mag voldoen, maar daar kunt u als bewindvoerder hen wel machtiging toe verlenen, neem ik aan.

  Ik verneem graag van u hoe u de praktijk bij IIC/Ineas (in het bijzonder het vergoeden van nota’s bij cascoschaden en de onzekerheid over vergoeding) in lijn brengt met de strekking van het vonnis, daar u nu de facto wel een beperking van de rechten van verzekerden (in het bijzonder die op cascoschadevergoeding) heeft ingevoerd.

  —————–

  De bewindvoerders hebben nu (24 uur later) nog niet gereageerd.

 239. Jan-Paul van Term schreef op 

  De ‘Stichting Achmea Rechtsbijstand’ verzamelt dossiers voor een gezamenlijke zaak naar de bewindvoerders van Ineas.

  Iedereen die is verzekerd voor rechtsbijstand bij Centraal Beheer, Interpolis, Avero en andere Achmea-labels adviseer ik snel zich te melden bij hen.

  De insteek kan onder andere zijn om te claimen dat Ineas-verzekeringen direct opzegbaar zijn geworden, omdat de polisvoorwaarden zijn verslechterd (zie elders op dit forum-art. 10.2 van de polisvoorwaarden).

  Overigens ontkennen de bewindvoerder deze zienswijze: “de dekking is ongewijzigd; de uitbetaling is alleen onzeker”. Raar, maar waar…

 240. Suzanne schreef op 

  Vandaag heb ik contact gehad met Centraal Beheer. Bij heb ik een extra verzekering kunnen sluiten voor alleen het casco gedeelte. Zodra mijn polis opgezegd is bij Ineas wordt de polis omgezet, zodat je WA + casco verzekerd bent.

 241. Suzanne schreef op 

  Ik heb vandaag contact gehad met Centraal Beheer. Bij hen heb ik alleen een casco verzekering kunnen sluiten tot de einddatum van mijn polis bij Ineas. Je betaald dan niet voor de WA, omdat je die nog via Ineas hebt lopen.

  Succes allemaal!
  Suzanne

 242. @ Erica,
  Het is op dit moment nog niet te zeggen of je teveel betaalde premie terug zult krijgen. Zodra er wel iets over bekent is zullen we dat melden.

 243. Wij hebben weer een update op het hoofdartikel bovenaan deze pagina geplaatst. Hierin is de laatste informatie weer te lezen.

  Van verschillende juristen en rechtsbijstandverzekeraars komt ook de suggestie de polis eerder te beëindigen. Voor mensen die dat willen proberen hebben wij een voorbeeldbrief opgenomen. Uw eventuele ervaringen hiermee lezen we hier graag terug als reactie.

 244. H.van Wattingen schreef op 

  Ik wil mijn autoverzekering nu afsluiten bij de HEMA ; ik las elders op
  deze site dat die wordt ondergebracht bij AON .
  Het is mij opgevalllen dat de premie hoger uitvalt als je rechtstreeks
  op hun website een berekening maakt tov van een berekening op de HEMA-site. Hoe kan dit meestal is de tussenpersoon duurder . En hoe betrouwbaar is deze maatschappij.

 245. Bert Vellen schreef op 

  vermoedelijk heb ik als een van de eersten mijn wa + casco verzekeringen binnen het eerste jaar opgezegd. Premies heb ik gestorneerd. Zowel ineas als de bewindvoerder reageren hier furieus op door te zeggen dat niet de dekking gewijzigd is maar slechts de geldstroom. Klinklare onzin natuurlijk, want de casco dekking is gewoon niet meer van toepassing momenteel. Schade moet je zelf betalen en of je er ooit nog iets van terugziet is twijfelachtig en zelfs onwaarschijnlijk. Ik heb de bewindvoerder gevraagd of hij goed bij zijn hoofd is of dat hij last van de warmte heeft als hij dit een ongewijzigde dekking noemt.
  Laat U aub niet bang maken door zo’n door de zon bevangen kantoorklerk. Ik zie een eventuele rechtzaak om de premies met belangstelling tegemoet. Nog nooit heeft iemand bij mij om zijn geld moeten vragen, maar dit gaat echt te ver wat die bewindvoerder flikt.
  Van de rechter mag hij bovendien geen wijziging in de geldstroom aanbrengen en dienen degenen die nu nog schadegeld tegoed hebben gewoon betaald te worden. Mijn advocaat heeft hier wel zin in.

  groet Bert928GT (die loopt op een oldtimerverzekering en niet bij ineas)

 246. de jong schreef op 

  Ook ik heb de bewindvoerder afgelopen woensdag een mail gestuurd met een aantal belangrijke vragen, maar heb hier tot op heden geen antwoord op gekregen. Wat is dan het nut van het melden van zo’n mailadres vraag ik mij dan weer af.
  Zo had ik bijvoorbeeld de vraag hoe het zat met de schade inzittenden verzekering in het geval van een ernstig ongeluk. Niet geheel onbelangrijk lijkt mij toch. Ben je daar nog voor verzekerd of is dat ook maar de vraag of ze dat uit gaan keren?

  Verder heb ik bij Ineas mijn schadevrije jaren opgevraagd. Die kunnen ze mij op dit moment niet geven (terugvinden) en hebben hiervoor weer informatie van mij nodig. Dat is toch allemaal vreemd, als je een verzekering afsluit kunnen ze de gegevens toch uit Roy-data halen en anders vragen ze mij om een royementsverklaring. Hoe kunnen ze anders de premie bepalen….?
  Ze moeten binnen 6 uur reageren, maar na mijn mail van gisterenavond heb ik nog steeds geen reactie terug.
  Wil je een verzekering afsluiten via Independer dan moet je het juiste aantal schadevrije jaren kunnen noemen anders kunnen ze je niet verzekeren.
  Ben blij dat Allsecure het rechtstreeks wel wil doen en ik zo in ieder geval mijn Casco veilig heb gesteld! Ze gaven aan dat ze dat wel later uit zouden zoeken! Dat is in ieder geval nog eens even meedenken met een klant, die uiteindelijk ook niets aan deze situatie kan doen.

 247. Jos Govaert schreef op 

  @dejong
  Ja dat kennen we, “schadevrije jaren zoeken we later wel uit” – om vervolgens 25 eurie per maand duurder uit te zijn en dus eigenlijk helemaal niet bij allsecure te willen zitten/ geloof mij

 248. Yvonne schreef op 

  ik heb vandaag een allrisk-verzekering afgesloten bij InShared; ze werken daar niet met een BM-regeling, en het aantal schadevrije jaren is daar niet relevant. Wel zo gemakkelijk, nu het bij Ineas zo lang wachten is op antwoord op je vraag!

 249. Marco schreef op 

  @Bert Vellen
  Je hebt helemaal gelijk. Ben zelf jurist en het lijkt mij zonneklaar dat de voorwaarden eenzijdig zijn gewijzigd op grond waarvan de verzekerde per direct kan opzeggen. Zekerheidshalve heb ik toch nog even om een second opinion bij mijn rechtsbijstandverzekeraar gevraagd die mijn stelling onderschreef. Als Ineas weigerde mee te werken aan de opzegging waren zij bereid de zaak op te pakken.

  Heb zelf dus ook opgezegd en Ineas blijft beweren dat dat niet kan. Zojuist heb ik mijn laatste reactie gestuurd inhoudende dat ik volhard in de opzegging, dat ik iedere incasso zal storneren en dat, als zij menen in hun recht te staan, ze de rechter er maar van moeten overtuigen dat dit inderdaad het geval is.

 250. Marius schreef op 

  Ik had net voordat deze ellende begon mijn jaarpremie betaald aan Ineas. Was altijd heel tevreden, maar ben er ontzettend boos over dat de verzkerden bij Ineas nog nooit rechtstreeks via mail of per brief zijn geinformeerd over de ontstane situatie en de enorme risico’s die men nu zélf loopt.
  Ik heb hier een tijdje op zitten kauwen en heb de jaarpremie nu gestorneerd en omgezet naar een te betalen maandpremie. Ik zal de eerste maand (of eventueel maanden als men niet automatisch gaat overschrijven) keurig zelf overmaken om te voorkomen dat ik als wanbetaler op een lijst kom en bovendien (strikt formeel) draagt Ineas nog steeds het risico en heeft dus recht op de premie. Ik heb op dit log de stukken van Bert Vellen en de voorbeeldbrief voor vroegtijdige beeindiging met aandacht gelezen en ga dit weekend een en ander in werking zetten.
  Hou jullie op de hoogte van de verdere gang van zaken…!!

  NB Ook ik overweeg sterk een nieuwe verzekering bij Inshared af te sluiten. Heb de voorwaarden eens goed bekeken en daarover de nodige vragen gesteld, omdat er een en ander niet duidelijk was. Ziet er best goed uit (onder meer 2 jaar nieuwwaarde) en je krijgt snel reactie’s.
  NB2 Ik heb op 1 juli keurig (en snel) antwoord gekregen van Ineas over het aantal schadevrije jaren. Snap niet goed waarom men die informatie nu ineens niet meer verstrekt.

 251. Karin schreef op 

  Heb vanmorgen mijn verzekering middels de opzegbrief beeindigd. Ben benieuwd naar de reactie. Voor de mensen die willen storneren: je kan het bedrag van automatische incasso binnen een termijn van 56 dagen storneren.
  Dus evtuele nadere berichten kan je nog afwachten, als je de termijn maar niet laat verlopen.

 252. H.van Wattingen schreef op 

  Marius, ik overweeg ook over te stappen naar INSHARED; ik las dat je
  wat vragen had gesteld over punten die nog niet duidelijk zijn.
  Ik vraag mij af wat ze met de premie doen als ze zwaar verlies maken
  wordt dan de premieverhoging ook voor alle verzekerden doorgevoerd.
  Wat ik ook vreemd vindt dat je bij HALF ALLRISK geen eigen risico
  betaalt en bij ALLRISK 125 euro.

 253. Frank schreef op 

  Beste Independer,

  Hoe zit het als je alleen W.A. verzekerd bent maar ook een inzittendenverzekering hebt lopen? Letselschade schijnt altijd voor te gaan, dus houdt dit in dat ik er op kan rekenen dat dit onderdeel van mijn verzekering bij Ineas zal uitkeren, mits noodzakelijk? Graag jullie reactie.

 254. Marius schreef op 

  @H. van Wattingen. Ik heb daar ook geen direkt antwoord op. Inshare stelt dat ze 20% nodig hebben om hun bedrijf draaiend te houden. Dat is betrekkelijk laag in vergelijking met andere verzekeringmijen, die vaak zo’n 5-10% hoger zitten. Over het eerste volle jaar heeft Inshared 8% premie (gemiddeld gesproken, kan per verzekerde variëren) terugbetaald. Over 2010 (strenge winter met veel schades) is mogelijk minder te verwachten, maar dan nog is in mijn geval de premie zo’n 10% LAGER dan de premie bij Ineas (en dat was al een lage premie voor een All-risks verzekering. Ook in vergelijking met heel wat anderen was de premie lager.
  Lees dit maar even: https://www.inshared.nl/jaarbeloning/hoe_werkt_het

  Geen eigen risico bij Half Allrisks is niet helemaal juist, in een aantal gevallen betaal je wel een ER. Sowieso komt bij zo’n regeling de helft van de kosten voor je eigen rekening. Ik zou goed nadenken of je dat wel wilt. Het is dus niet hetzelfde (als ik het tenminste goed begrijp) als de zgn. WA+Beperkt casco die anderen aanbieden.

  Overigens, Inshared is onderdeel van Achmea, dus de herverzekering gebeurt door een grote maatschappij.

 255. @Inshared geïnteresseerden, opvallend om te zien dat een van de weinige NL verzekeraars die pertinent niet opgenomen wil worden in een vergelijking hier enkele malen genoemd wordt. Inshared zegt zelf dat ze niet goed te vergelijken zijn. Bij een eenvoudig product als een autoverzekering is dat opmerkelijk. Maatschappijen met een goed aanbod willen juist wel vergeleken worden. Daar waar wij offertes van Inshared zien heeft Inshared vaak (lang) niet het beste aanbod. Ook is het niet zo dat een zogenaamde tussenpersoonmaatschappij (traditionele verzekeraar) altijd duurder is. Zij geven via vergelijkingssites vaak kortingen die oplopen tot 35% en zijn dan voordeliger dan de beste internet verzekeraar.
  Er is simpelweg niet één verzekeraar die altijd het beste aanbod heeft en wij raden iedereen aan een vergelijking te maken voor de eigen situatie.

 256. Re: Schadevrijejaren,
  Helaas wordt de informatie in het register rondom schadevrijejaren (Roy Data) pas ververst na beëindiging van een verzekering. De huidige verzekeraar heeft die informatie wel. Als die dat niet kan of wil verstrekken is er een eenvoudig hulpmiddel ingebouwd in de Independer.nl vergelijking. Daarmee is een goede schatting te maken. Als later blijkt dat het aantal jaren afwijkt wordt de premie aangepast. Het is bij verzekeraars met dagelijkse opzegging dan eventueel mogelijk om direct over te stappen. Bij een afwijking van 1 of tredes zal het beste aanbod meestal niet echt afwijken.

 257. Renee schreef op 

  @Marius. Ik heb hetzelfde gedaan als jij. Ik heb geen rekeningnummer van Ineas om zelf de premie over te maken. Ze doen alles met automatische incasso. Ik wil ook “gewoon” netjes betalen per maand en niet als wanbetaler te boek staan. Hoe doe jij dat?

 258. Marius schreef op 

  @Renee. Als je storneert heb je toch ook het rekeningnummer waar de bij jou afgeschreven premie indertijd naar toe is gestort? Bij mij is het in ieder geval 10.82.41.955 – tnv INEAS INSURANCE AGENCY (zal bij jou ook wel zo zijn). Bij storting duidelijk vermelden over welk tijdvak het gaat en uiteraard om welk polisnummer het gaat. Mijn advies is goed in de gaten te houden of Ineas zelf maandbetalingen afschrijft en zo nee, direkt zelf je maandbetaling te storten. Kan nooit iemand zeggen dat JIJ je verplichtingen niet na bent gekomen.
  Sucees ermee, Marius

 259. Marius schreef op 

  @Renee. Nog even het volgende: als je naar maandbetaling overgaat wordt de te betalen premie wat hoger (in mijn geval € 2,30 per maand meer). Als je de wijziging doorvoert in je Privé Domein zie je direkt dat wat hogere bedrag. Je moet met de betaling er dus wel rekening mee houden dat je 1/12 per maand van die hogere premie betaalt.

 260. de jong schreef op 

  Wij zijn in februari j.l. overgestapt naar Ineas. Hebben destijds gekozen voor de jaarpremie. Het bedrag is dus al van onze rekening afgeschreven. Ik neem aan dat als ik nu kies voor maandpremie dit pas per volgend jaar ingaat toch? Of moeten ze dan officieel het al afgeschreven bedrag na rato terugstorten en betaal ik per maand gewoon een hogere premie?

 261. Marius schreef op 

  @De Jong. Gaat dan inderdaad pas volgend jaar in. Het al afgeschreven bedrag zal niet worden teruggestort (naar rato). Het heeft dus weinig zin om nu te wijzigen naar maandpremie. Wacht eerst af wat er in de komende weken gebeurt en beslis dan. Als het om een All-risk verzekering gaat, lees dan nog even goed de adviezen van onder meer Independer ivm het niet meer met zekerheid gedekt van Casco schade en beslis dan of u een tweede verzekering neemt speciaal voor deze dekking bij een van de geadviseerde verzekeraars (met een maand bedenktijd).

 262. Renee schreef op 

  @Marius. Bedankt, logisch natuurlijk. Was even in paniek en geïntimideerd door Ineasmailtjes.

 263. Rob schreef op 

  Ik heb op 8 juli mijn Comfort Drive verzekering bij Ineas opgezegd via mail en de volgend dag keurig een mailtje terug gekregen dat de verzekering per 9-8 wordt beeindigd.
  Vervolgens per direct een WA+Casco verzekering bij ALlsecure genomen(kon dus niet alleen het Casco gedeelte nemen) en kijk het even een maand aan waar ik dan heen ga(dan kost het me niks bij ALLsecure maar als de polisvoorwaarden goed zijn zoals nieuwwaarde regeling blijf ik er misschien wel bij).
  Nu nog hopen dat het doorgeven van het aantal schade vrije jaren aan Roydata door Ineas goed gaat maar dat zijn ze volgens mij gewoon verplicht om te doen(ander maar ff mijn rechtbijstand bellen of DNB?)

 264. @ Frank
  Het voordeel van een inzittendenverzekering is dat die altijd uit zal keren. Ongeacht of er al een aansprakelijke partij is aangewezen. Ook hierbij zal gelden dat als er geen geld is bij Ineas, dat deze ook niet direct zal uitkeren. Eventuele kosten en die uw inzittenden moeten maken zullen dan ook verhaald moeten worden op de aansprakelijke partij. Als u dat zelf bent, zal het waarborgfonds weer inspringen. Als dat een ander is, zal de verzekeraar van de andere partij uitkeren. Het wordt wel ingewikkeld als er geen aanwijsbare aansprakelijke partij is. Gelukkig komt dat niet zo vaak voor.

 265. Maurice schreef op 

  Independer bedankt voor de waarschuwing. Mijn eerste 12 maanden contractduur verliepen binnenkort in augustus en ik had dankzij jullie nieuws nog 2 dagen om te kunnen opzeggen. Ik kreeg los daarvan overigens een dag na mijn opzegging nog van Ineas netjes een mailtje met de aankondiging dat mijn eerste 12 maanden binnenkort verstreken en dat ik kon opzeggen per maand vanaf die 12 maanden. Of eerder als ik het niet eens was met de ‘gewijzigde’ premie. (Lees: prijsverhoging)
  Ik heb opgezegd via hun website. Het duurder wel een dag ipv de beloofde 6 uur voordat er een reactie kwam. Voor de zekerheid had ik ook een aangetekende opzegbrief gestuurd.

 266. Sanne schreef op 

  Wij hadden tot voorheen ook 2 auto`s All Risk verzekerd bij Ineas. Onze Fiat 500 was net iets langer dan 1 jaar verzekerd en deze verzekering heb ik dan ook per direct beeindigd met een opzegtermijn van 1 maand. Mijn man is in totaal ook langer dan 1 jaar verzekerd bij Ineas maar omdat hij in maart dit jaar een andere auto heeft aangeschaft heeft Ineas zijn oude polis beeindigd en een nieuwe polis opgemaakt met als gevolg dat hij daar weer een jaar aan vast zit. Ik vraag me af of dit uberhaupt wel mag. Normaliter wordt er alléén een nieuw polisblad opgemaakt. Ik wil echter géén enkel risico lopen en een dubbele verzekering afsluiten vind ik al helemaal absurd. Wij hebben de auto over laten schrijven naar mijn naam (zijn vrouw) en daarmee konden wij per direct de verzekering beeindigen. Misschien wel niet helemaal een nette manier om er onder uit te komen, maar Ineas denkt absoluut niet aan het belang van haar klanten. Dus waarom zou ik wel aan het belang van Ineas denken?

  Wij hebben onze beide auto`s verzekerd via Independer.nl bij verzekeruzelf.nl Deze scoorde prima! en wij zijn nu nog voordeliger uit dan bij Ineas. Het is wederom een internetverzekeraar, maar tot heden ben ik zeer tevreden en de website is zeer overzichtelijk en van elke handeling wat zij doen ontvang ik een persoonlijke e-mail. Groene kaart heb ik via het contact formulier aangevraagd en 2 dagen later had ik hem al!

 267. Sanne schreef op 

  Voor inzage van uw registratie in Roy-data kunt u het formulier ‘inzage in registratie Roy-data’downloaden op http://www.seps.nl/inzagerecht of bellen met het nummer (071) 364 18 72. Aan het verkrijgen van inzage zijn kosten verbonden.

  Bovenstaande heb ik per e-mail ontvangen van Ineas. Bij beeindiging van de verzekering zijn zij verplicht de schadevrije jaren te registeren. Iedere verzeringsmaatschappij kan je schadevrije jaren opvragen. Dus je kunt het ook altijd navragen bij het afsluiten van een nieuwe verzekering.

 268. Ans schreef op 

  Wat kost een inzage in Roy-data?

 269. Hans van Wattingen schreef op 

  Alhoewel er nu een opzegtermijn van 1 maand geldt , vraag ik mij toch af
  wat dan het nut van opzeggen is voor de geldende einddatum.
  Je krijgt volgens mij je restant premie niet terug bij opzegging vanwege
  de huidige situatie bij Ineas.
  Of heb ik het helemaal mis;graag reactie

 270. @ Hans van Wattingen
  Die keuze moet iedereen voor zichzelf maken. Als je vooruit hebt betaald heb je inderdaad niet de zekerheid dat je straks je geldt terug krijgt. Die zekerheid is er overigens ook niet als je de verzekering niet beëindigd. De bewindvoerders hopen hier snel duidelijkheid over te kunnen geven. Voor de mensen die niet vooruit hebben betaald geeft het natuurlijk een stukje gemoedsrust als de polis kan worden beëindigd en er een nieuwe verzekering kan worden afgesloten.

 271. Sanne schreef op 

  Ans,

  Ik weet helaas niet wat de kosten zijn voor inzage in de Roy data.

  Hans van Wattingen,

  Het heeft heel veel nut om de polis voortijdig te beeindigen. Ik betaal maandelijks premie, dus van teveel betaalde premie is geen sprake. Ik wil géén enkel risico nemen dat vandaag of morgen mijn auto uitbrand bv. of dat ik hem total loss rijd. Ik ben dan mijn auto kwijt en ik verwacht echt niet dat ik van Ineas 10.000 euro krijg om mijn 1 jaar oude auto te vervangen.

  Ik ben blij met mijn keuze, echter betreur ik het zeer dat ik onder deze omstandigheden mijn polis bij Ineas niet op een normale manier heb kunnen beeindigen.

 272. Rob schreef op 

  Is het nog mogelijk om ipv van per kwartaal te betalen het te veranderen naar een maand.
  Verleden week zag ik deze optie wel in mijn privedomein maar nu niet meer.

 273. Marius schreef op 

  Ineas heeft bevestigd dat mijn AR verzekering bij hen per 16-08-2010 beeindigd zal zijn. Dus nog één maandpremie en dan is het klaar.
  Heb ondertussen bij zelf.nl een tweede verzekering met één maand bedenktijd afgesloten zodat ik zeker ben van uitkering ingeval van casco schade.

 274. Martine schreef op 

  Ik ben verzekerd bij Ineas en heb het bedrag voor 2010 vooruit betaald. Kan ik dat geld terug krijgen als ik de verzekering beeindig?

  Ik hoop dat u een antwoord heeft op mijn vraag.

 275. Jannieke schreef op 

  Ook mijn dank voor de goede service van Independer om dit nieuws te melden. Ik heb roch ook maar mijn verzekering zojuist opgezegd. Ik baal wel heel erg omdat ik in november 2008 een botsing heb gehad, niet mijn schuld, waar nauwelijks iets aan gedaan is. Wel netjes betaald (all risk verzekerd), maar ze hebben nooit de twee getuigen benaderd waardoor de schade nog openstaat. Ik heb de getuigen uiteindelijk zelf gebeld en verzocht om een verklaring op te sturen en dit zou gedaan zijn, maar Ineas zegt niks te hebben ontvangen. Waarschijnlijk zal dit wel problemen opleveren met overstappen. Iemand ervaring hiermee?

 276. Hans Baanstra schreef op 

  Onderstaand bericht heb ik vanmiddag in antwoord op een eerdere mail aan de bewindvoerder gemailed.

  Inmiddels heb ik de automatische incasso aan Ineas stopgezet. Ik zal deze premie pas weer betalen op het moment dat de bewindvoerders de garantie afgeven dat ineas weer aan haar verplichtingen kan voldoen. Ik ben het volstrekt niet eens met uw stelling dat er geen wijziging van de dekking of de polisvoorwaarden is.

  De polisvoorwaarden aangaande de geldstromen zijn veranderd, dit is een wijziging in de polisvoorwaarden. Daarnaast wordt er in onderstaande mail en op de website aangegeven dat het op dit moment onzeker is of IIC alle casco schades volledig zal kunnen vergoeden. Navraag bij mijn rechtsbijstandsverzekering leert dat ik niet hoef te betalen voor een product of dienst die niet meer gegarandeerd wordt.

 277. ad wijnen schreef op 

  even tussendoor de groene kaart die van de verzekering van ineas kun je gewoon uitprinten via jouw domein bij polissen.dat is 1. en ik had op 5 jan 2010 een ongeluk gehad niet door mijn schuld en heb in 2e week van juni pas betaald gekregen. dus was net op tijd. maar betaal nu nog wel per maand premie ,dus afwachtten maar dan.

 278. J. van der Meij schreef op 

  Eerst heb ik al dat gezeik met Ice-Save al meegemaakt. Heeft me ook zeeen van tijd gekost en nu weer met Inneas (all risk verzekerd). Ik ben er nu zooooooooooo klaar mee. Dit is de laatste keer dat ik voor een dubbeltje op de eerste rang heb proberen te zitten.

  Ik zal me voor de vakantieperiode wel dubbel verzekeren of tot wanneer er zekerheid is en dan zoeken ik een solide verzekeringsmaatschappij. Ik snap nu eindelijk (beetje traag van begrip, dat wel…) waarom kwaliteit geld kost. Dus independer: adieu!

 279. Mark Hermans schreef op 

  Ik heb na 11 schadevrije jaren 2 maanden geleden een voorruit moeten laten vervangen. Bij Ineas betekent dit terugval in schadevrije jaren, maar door mijn no-claim beschermer maakte me dat niet uit. Nu weet ik niet meer wat ik moet doen:
  – opzeggen en accepteren dat ik in no claim terugval
  – niets doen en hopen dat een andere verzekeraar redding biedt door de polissen over te nemen

 280. richard schreef op 

  ik hoop dat als de tegenpartij de schade betaald die is aangericht bij mijn auto, dat ik die van de tegenpartij zijn verzekering rechtstreeks op mijn eigen rekening krijg en dat het niet eerst naar de rekening van ineas verdwijnt.

  groet richard

 281. René schreef op 

  Heb m’n verzekering die per 1 sept afloopt opgezegd en een nieuwe elders afgesloten.Liever wat zekerheid dan ellende.
  Rene

 282. Karin schreef op 

  Ik heb pas nog voor een jaar vooruit betaald WA Beperkt Casco. Wat moet ik nu concreet doen, ik heb afgesloten via Independer? Gewoon opzeggen?

  gr, Karin

 283. Marcel schreef op 

  Vreemd dat dit allemaal zomaar kan. De reden waarom men dit zelf niet officieel naar buiten brengt is denk ik vanwege het feit dat je dan wel je verzekering zou kunnen opzeggen. Ik kan mij namelijk niet indenken dat je voor je all risk verzekering moet blijven betalen maar alleen de schade van de tegenpartij vergoed wordt.

 284. Albert schreef op 

  Bij de aanschaf van mijn sportwagen wilde ik een betrouwbare verzekering bij hebben. Via Independer ben ik bij Ineas gekomen, ook omdat zij goed aangeschreven staat. Maar Ineas wilde mij geen maximale no-claim korting geven dat ik heb opgebouwd, of ik moest een tweede wagen laten meeverzekeren. Ik heb mijn andere verzekering stopgezet om daaraan te kunnen voldoen. Per maand betalen kon niet en acceptgiro deden zij niet aan. Ik moest een machtiging afgeven waarbij zij het totale bedrag voor beide jonge wagens afhalen. Het vervelende is dat ik voor beide wagens een vol-casco verzekering heb afgesloten. En dat is j.l. april gebeurd.
  Nu ben ik nog meer geld kwijt om een verzekering over een verzekering af te sluiten. Is het dan verstandig om door te blijven rijden?

 285. Freddie schreef op 

  Art. 10.2 van de polisvoorwaarden meld o.a.:

  “U kunt de verzekering of een onderdeel daarvan beeindigen door schriftelijke opzegging (e-mail of brief) tot een maand na de kennisgevingsdatum, als u niet akkooord gaat met een door ons uitgevoerde aanpassing van de verzekering, waarbij de aanpassing leidt tot een hogere premie en/of tot beperking van de dekking.”

  Op INEAS’ website staat ruiterlijk dat casco schades niet meer zijn gagarandeerd. Dit lijkt mij een beperking van de dekking, dus kan ik mijn verzekering zondermeer opzeggen. Of zie ik dit verkeerd?

 286. Rob schreef op 

  @Suzan Samson

  Verleden week kon ik nog wel wijzigen dat ik ipv van per kwartaal naar per maand betalen wil,helaas toen niet gedaan.
  Vanmiddag is deze optie ineens verdwenen waardoor het erop neerkomt dat ik straks voor 5 dagen 3 maanden moet betalen en dan maar hopen dat ik het restant nog terug krijg(ik laat het dan waarschijnlijk terugstorten en dan sturen ze maar een rekening voor die 5 dagen).
  Waarschijnlijk heeft Ineas gezien dat veel klanten dit hebben gedaan en daarom deze optie eruit gehaald.
  Ook is het niet meer mogelijk om je bankrekening te wijzigen in het privedomein dus Ineas wil wel incasseren maar kan niet meer betalen.
  Consument is dus weer de dupe.

 287. Rob schreef op 

  Zijn overigens wel meer reacties hier van Ineas klanten die van 3 maanden naar per maand betalen zijn gegaan.

 288. van Vugt schreef op 

  Voor 1 jaar betaald,dus opzeggen is er niet bij.
  Verschillende mailtjes verstuurt maar zonder s6.

  Moet gewoon blijven betalen tot volgend jaar en enige zekerheid heb je niet .
  Mijn auto is all risk,dus bij schade moet ik het zelf voorschieten en maar afwachten tot ik mijn geld terug krijg.

  Ben nu bij een andere verzekert, heb nu een dubbele verzekering.
  Ineas wordt bedankt voor deze geweldige service,waardeloos bedrijf.

 289. Ashwien schreef op 

  GVD!!!

  Ik wacht nog steeds op een betaling van een schade (verhaalschade) en nu kan het zomaar zo zijn dat het niet uitgekeerd wordt door Ineas, ookal is dit wel door de tegenpartij betaald!!!

  Lekker dan, rij je rond met je schade zonder dat he4t gemaakt wordt, en daar ben je dus ALL RISK voor verzekerd…?!?!?

 290. Etienne P. schreef op 

  Het is toch eigenlijk schandalig dat Ineas wel mag incasseren, maar niet meer hoeft uit te betalen.

 291. @ Martine,
  Het is niet zeker dat je teveel betaalde premie terug gestort zult krijgen. In ieder geval niet direct. Na afwikkeling door de bewindvoerders is het afwachten of er voldoende geld in kas is

 292. @ Janneke,
  Als de schade betaald is door je verzekeraar en ze hebben het niet kunnen verhalen op een tegenpartij heeft dat waarschijnlijk invloed gehad op je schadevrije jaren. Zolang je een positief aantal schadevrije jaren hebben (met 1 schade verlies je er 4 tot 6, dus kan het ook negatief worden) zal overstappen niet zo’n probleem zijn. Bij een negatief aantal is het lastiger maar zeker niet onmogelijk. Je zou even bij Ineas kunnen informeren wat de schade precies voor invloed heett gehad op je schadevrije jaren.

 293. @ Hans Baanstra
  Ik ben benieuwd wat de reactie zal zijn. Wil je dat weer als reactie op ons weblog zetten?

 294. @ Mark Hermans,
  Aldus de voorwaarden van Ineas (art 9.2.5) heeft een schade die onder een beperkt casco dekking valt (en dat is zo bij ruitschade) geen invloed op je schade vrije jaren. Het is overigens moeilijk te adviseren wat te doen. Het ligt er maar net aan of u al op kunt zeggen, of u vooruit heeft betaald en in hoeverre u de zekerheid van een cascodekking wilt behouden. Die afweging zult u dan ook zelf moeten maken.

 295. @ Richard,
  Dat verzoek kun je het beste vast aangeven bij de tegenpartij. Hoe de schade betaald wordt kan per soort schade verschillen.

 296. @ Karin,
  Als je de polis beëindigd heb je niet de zekerheid dat je de premie die vooruit is betaald weer terug krijgt. Afhankelijk van de hoogte van dat bedrag zou je toch kunnen overwegen al over te stappen, die beslissing moet je zelf maken. Als je niet wilt opzeggen maar wel zeker wilt weten dat je de beperkt casco dekking hebt kun je ook een extra verzekering afsluiten. Een aantal verzekeraars heeft voor Ineas-verzekerden de bedenktijd verlengd naar 1 maand. Binnen die tijd kan de polis kosteloos geannuleerd worden. Je krijgt dan de betaalde premie terug, mits er geen schade is geweest. Dit geldt voor alle Ineas verzekerden die een extra polis afsluiten via Independer.nl bij Delta Lloyd, ASR, Allsecur, Zelf.nl, Nationale Nederlanden, Avero, Budgio, Reaal en Goudse. Dit geldt ook voor polissen die rechtstreeks bij Allsecur of Zelf.nl worden gesloten. Deze polissen zijn daarna ook gewoon nog dagelijks opzegbaar.

 297. @ Albert,
  De Wa-dekking is gegarandeerd, dus wat dat betreft kun je gewoon de weg op. De afweging of je de eventuele cascoschade als risico wilt lopen moet je zelf maken. Die zijn immers niet gegarandeerd.

 298. @ Freddie,
  Verschillende juristen en rechtsbijstandverzekeraars denken er ook zo over. De bewindvoerder geeft aan dat dat niet zo is omdat alleen de geldstroom en niet de voorwaarden op zich zijn verandert. Wij durven daar ook het verlossende woord niet in te geven. Er is ook geen ervaring met dit soort dingen omdat het dik 30 jaar geleden is dat er een verzekeraar failliet ging. Als je wilt proberen of de opzegging slaagt, kun je deze voorbeeldbrief gebruiken. We weten dus niet of dit lukt.

 299. Ramon Jongen schreef op 

  Is het niet eenvoudig op te lossen door de auto over te schrijven naar een ander… met de vrijwaring in de hand de verzekering te beeindigen, en een aantal dagen later de zaak weer terug te draaien??

 300. Mireille schreef op 

  Na alle negatieve berichten heb ik een 2de auto verzekerd bij een andere verzekeraar,stom verbaast las ik dat “Ineas” ineens €400,- extra ging afschrijven daar de gegevens niet terecht waren (had de 2de auto bij Ineas in dekking moeten doen)Had intussen schade gehad,deze schade wordt dus niet betaald(al-risk)Mooi dan ,maar van mij geen €400 via deurwaarde!!! Deze €400,- ga ik gebruiken voor herstel! ADVIES: alle betalingen aan Ineas STORNEREN!!!

 301. Deborah schreef op 

  Beste Medegedupeerde,

  Ikzelf zit net 6mnd bij Ineas en kan mijn verzekering niet opzeggen. Wat wel kan, ik dat zou ik een ieder aanraden, is de verzekering aanpassen. Direct na de berichtgeving heb ik mijn polis per 1-7-2010 aangepast naar alleen WA dekking. Dat is immers gegarandeerd, het meerdere waarvoor ik wel heb betaald is immers niet gegarandeerd. Dit drukt de kosten bij ineas.

  Daarnaast heb ik een andere verzekering erbij afgesloten wel volledig casco.1 die dagelijks opzegbaar is, mocht in te tussenliggende periode van de looptijd van mijn contract de situatie bij Ineas verbeteren.

  Helaas kom ik niet van mijn Ineas af, wat ik wel kan doen is ervoor zorgen dat ik zo min mogelijk geld aan ze kwijt ben. Alle extra’s waarvoor ik verzekerd was heb ik stopgezet en dat ik toegestaan. Er mogen wijzigingen in een bestaande polis worden aangebracht.

 302. @ Ramon
  Ik begrijp wat je bedoeld. Je loopt natuurlijk wel het risico dat de nieuwe verzekeraar maar ook Ineas dat gewoon ziet. Daar hebben verzekeraars namelijk inzage in. En dat kan dan ook mogelijke gevolgen hebben.

 303. @ Mireille,
  Ik heb alle begrip voor hetgeen je schrijft. Het is alleen wel zo dat het niet betalen van de premie ook in de toekomst nog vervelende consequenties met zich mee kan brengen. Je loopt namelijk wel het risico dat je op een soort “zwarte lijst” van verzekeraars onderling komt. Bij het afsluiten van verzekeringen in de toekomst kun je daar weer tegen aan lopen.

 304. de jong schreef op 

  @Deborah
  Ik neem aan dat jij de verzekering niet volledig vooruit betaald hebt toch en dat je per maand betaalt? Ik heb namelijk de jaarpremie al vooruit betaald en de verzekering verloopt pas per 1 februari volgend jaar.
  Als ik nu de verzekering nu om ga zetten naar alleen WA, dan gaan ze mij waarschijnlijk niet het geld voor de Casco terugbetalen…toch?
  Kan iemand dit bevestigen of ontkennen?

  Ik wacht trouwen nog steeds op het doorgevan van het aantal schadevrijejaren door Ineas. Heb de informatie, die ze overigens al moeten hebben, nogmaals donderdagavond doorgegeven. Tot op heden geen reactie.
  Ze voldoen dus ook niet aan het reageren binnen 6 uur.

 305. Juut schreef op 

  En dit krijg je dan terug als je wilt opzeggen omdat je van ineas te horen hebt gekregen dat je dagelijks kan opzeggen en dat 1 mailtje genoeg is, inmiddels laat je je auto ergens anders verzekeren omdat je op hun informatie afgaat!!
  En dan dit: “Wij hebben uw opzegging ontvangen. Wij kunnen de verzekering echter niet eerder beëindigen dan de prolongatiedatum (12-12-2010). Dit omdat er officieel niets is veranderd aan de dekking:
  De verzekeringen zijn niet direct opzegbaar vanwege de noodregeling. De dekking is nog steeds ongewijzigd van kracht. Het feit dat op dit moment onzeker is of Ineas casco schades volledig kan vergoeden, is geen wijziging van de dekking of de polisvoorwaarden. Indien u een casco verzekering heeft, kunt u tijdelijk een aanvullende casco-verzekering afsluiten (verzekeraars bieden thans verzekeringen aan met proefperiode van een maand waarbinnen gratis kan worden opgezegd) “

 306. de jong schreef op 

  inmiddels heb ik een reactie op het aantal schadevrije jaren.

  N.B. Schadevrije jaren worden pas vrijgegeven na beeidiging van de verzekering en kunnen maar bij 1 verzekeraar tegelijk gebruikt worden.

  Hoe nu te handelen richting de nieuwe verzekeraar, ivm bovenstaande opmerking? De verzekering loopt bij mij nog door tot februari 2011.

 307. Jim schreef op 

  vrijdag j.l. via contactformulier verzocht mijn verzekering te beindigen, zie hieronder de verbazende reactie.

  Geachte heer *** ****,

  Hierbij delen wij u mede dat wij de autoverzekering met polisnummer ********* per eerstkomende hoofdvervaldatum zullen beeindigen zijnde 24-10-2010. U krijgt hier t.z.t. een officiele bevestiging van. U hoeft geen handelingen meer te verrichten.

  Als u de opzegging wil intrekken of de beeindigingdatum wil aanpassen (datum moet na 24-10-2010 zijn) kunt u on dat per e-mail doorgeven.

  Met vriendelijke groet,

  Dennis Everts
  Ineas
  de online verzekeraar
  http://www.ineas.nl

  Inmiddels heb ik gebruik gemaakt van de voorbeeldbrief van Independer om mijn verzekering te beindigen, ben benieuwd wat hierop de reactie is. Kortr maar krachtig, ik wil gewoon van de ineas verzekring af en op korte termijn een andere afsluiten, dat moet toch gewoon kunnen wanneer je de hierboven beschreven stelling leest.

  of zit ik er nou helemaal naast..

  kopie: Ineas opzeggen?
  De bewindvoerder geeft aan dat de normale opzegregels gelden. Dat betekent dat de polis na het eerste verzekeringsjaar dagelijks op te zeggen is. Je hebt dan een opzegtermijn van 1 maand. Binnen het 1e jaar kun je opzeggen per het einde van dat jaar, dat moet dan wel 1 maand van te voren gebeuren.

 308. Yvonne schreef op 

  wat ik zo handig vind bij InShared: zij gaan niet uit van aantal schadevrije jaren, maar vragen om het “aantal schades door uw schuld”.

 309. @ de jong
  Normaal gesproken worden schadevrije jaren pas na een maand of 2 gecorrigeeerd als er dan nog steeds niet beschikbaar is in de database. Hopelijk is er tzt meer duidelijkheid. Het is natuurlijk altijd raadzaam om dit ook even af te stemmen met de nieuwe verzekeraar.

 310. Carel G schreef op 

  Een vraag voor Independer;

  Is juist Inshared in deze situatie met Ineas, waar de schadevrije jaren zo’n belangrijke rol spelen, geen goede oplossing als nieuwe verzekeraar? In alle alternatieven die u als Independer aandraagt tracht u zoveel mogelijk Inshared te vermijden. Dit lijkt te maken hebben met het gegeven dat Inshared niet opgenomen wenst te worden in uw vergelijkingen. Ik denk dat u als Independer daar nu even overheen moet stappen en de Ineas gedupeerden ook deze verzekeraar dient aan te reden. Juist nu.
  Ik heb het gevoel dat het onvermijdelijk begint te worden een nieuwe site in het leven te roepen. Bv. Independergedupeerden.nl

 311. @ Carel G,
  Ik dacht dat we deze niet-opbouwende kritiek hadden afgerond.

  Toch maar een reactie dan: Wij noemen de verzekeraars die hun bedenktijd hebben verlengd voor de Ineas-klanten. Ineas-klanten die zekerheid willen in de hoop dat er op korte termijn duidelijkheid komt zijn daar nu eenmaal het best uit op het moment. Als er meer verzekeraars zijn die de bedenktijd verlengen voeg ik ze graag toe. Of wij ze in de vergelijking hebben of niet.

 312. Yvonne schreef op 

  InShared geeft 14 dagen bedenktijd vanaf het moment van afsluiten van een nieuwe verzekering. In die periode kun je, zonder enige verdere verplichting, de verzekering ongedaan maken. De teveel betaalde premie betalen zij dan terug. Dit staat letterlijk te lezen in hun algemene voorwaarden.
  Voor sommigen onder ons vast even een plezierige ‘adempauze’. Let wel op het tijdstip van verstrijken van deze korte termijn!

 313. Yvonne schreef op 

  Het lijkt er bijna op dat ik aandelen heb bij InShared, maar dat is niet het geval. Ik ben alleen zelf een enthousiaste nieuwe klant van ze. Wellicht kan de volgende tekst van de website van InShared je verder helpen “Omdat we werken via internet kunt u meteen uw keuzes maken en elke dag uw verzekeringen aanpassen of beëindigen, zonder opzegtermijn.”

 314. Yvette schreef op 

  Geachte heer Janmaat,

  U heeft via Independer.nl een autoverzekering afgesloten bij Ineas. Wij weten niet of deze verzekering nog loopt. Als de verzekering is beëindigd hoeft u onderstaande niet te lezen.

  Bovenstaand bericht ontvang ik van independer, natuurlijk loopt mijn verzekering nog tot 3 maart 2011. Ik kan niet overstappen omdat je geen royementsverklaring krijgt van een andere verzekeraar. Je kunt tijdelijk een verzekering nemen maar betaal je dan ook de juiste premie? Ik heb nu 75% noclaim.

 315. Marcel schreef op 

  Bij mij lag vandaag een briefje klaar met de mededeling dat er een brief was gekomen dat door mij moest worden ondertekend. Ik vroeg mijn vrouw wat voor een brief dat was (want postbode was natuurlijk eerst aan de deur geweest) en zei gaf aan dat het een of ander faillissement betrof. Welnu, ik denk dus dat het hier een brief van of over Ineas gaat, ik kan zo nu niet zo snel iets anders bedenken. Iemand anders misschien ook al iets ontvangen?

 316. Marcel schreef op 

  Dames/heren,
  Ik heb net aanpassingen kunnen doen bij Ineas. Zo heb ik mijn betaling op maandelijks gezet i.p.v per kwartaal en heb ik Volledig Casco op gewoon WA gezet. Het kan dus toch.

 317. F. Hanssen schreef op 

  Beste mede gedupeerden,
  Bij Inshared kuin je ELKE dag opzeggen men hanteerd geen termijn, zie onderstaande email aan mij van Inshared op enkele vragen:

  CITAAT:” Beste mevrouw, meneer,
  Dank voor uw mail.
  Wij zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de situatie bij Ineas. En dat Independer het advies heeft gegeven om voor alle zekerheid een tweede verzekering af te sluiten. Dat kan natuurlijk bij InShared. Als u wilt, kunt u uw verzekering bij Ineas opzeggen. Wij kunnen helaas niet beoordelen welke opzegtermijn u heeft. Ineas kent jaarcontracten. Als uw eerste verzekeringsjaar bij Ineas nog niet is verstreken, zult u het contract daar moeten uitdienen. Als het eerste jaar al wel verstreken is, kunt u met een opzegtermijn van een maand uw verzekering bij Ineas beeindigen.
  Wij kunnen ons goed voorstellen dat u het zekere voor het onzekere kiest en naast uw nog lopende verzekering bij Ineas ook uw auto verzekert bij InShared. Als u in de periode dat u dubbel verzekerd bent schade krijgt, kunt u zelf kiezen waar u de schade wilt claimen. Als u dat bij InShared doet, zullen wij proberen (een deel van ) de schade te claimen bij Ineas. Maar daar hoeft u geen last van te hebben. Dat is dan onze verantwoordelijkheid en keuze. U bent per slot van rekening ook bij InShared verzekerd. Dus wij zullen uw schade in behandeling nemen en uitbetalen.
  Bij nagenoeg alle verzekeraars sluit u een jaarcontract af en heeft u een bedenktijd van 14 dagen. En deze bedenktijd is nu voor Ineas klanten verlengd naar 30 dagen. Bij InShared werkt het anders. Wij kennen ook geen jaarcontracten. U kunt elke dag uw verzekering beëindigen. Bij InShared heeft u diezelfde bedenktijd (14 dagen), maar kunt u, als u dat echt wilt, bijvoorbeeld de 18e dag al opzeggen. En wij rekenen natuurlijk alleen premie over de dagen dat u bij ons verzekerd bent geweest.
  InShared hanteert een andere berekening van het aantal schadevrije jaren. Wij vragen u om aan te geven hoeveel jaar u in het bezit bent van uw rijbewijs en hoeveel schuldschades u in die periode heeft veroorzaakt. Daarvoor hebben wij geen verklaring van schadevrije jaren van uw huidige verzekeraar nodig. En als u bij InShared weggaat, dan geven wij u een verklaring van het aantal schades die u heeft gehad in de periode dat u bij InShared was verzekerd. Uw schadeverleden blijft dan ook inzichtelijk. En u bouwt nog steeds schadevrije jaren op.
  Het is niet mogelijk om uw auto alleen casco bij InShared te verzekeren. Als internetverzekeraar hebben we onze processen en produkten volledig geautomatiseerd en daarom kunnen we (helaas) geen uitzonderingen maken. InShared biedt een van de laagste premies voor uw autoverzekering. En wij bieden goede dekkingen. U kunt dat berekenen op onze website.

  Wij nemen aan uw vraag hiermee te hebben beantwoord.
  Met vriendelijke groeten,

  Van iedereen bij InShared”

  EINDE CITAAT

 318. Marco schreef op 

  Hoewel ik heb opgezegd, daarin zal volharden en volgende incasso’s zal storneren heb ik zojuist toch maar even gekeken naar de wijzigingsmogelijkheid van casco naar WA. Krijg een melding dat er niks gewijzigd kan worden.

  Overigens besef ik dat er een zwarte lijst risico is, maar ik kan mij toch niet voorstellen dat een verzekeraar je zal weigeren als hij hoort dat plaatsing op die lijst is veroorzaakt door de Ineas-affaire. Het is toch echt van de gekke om dubbele premie te moeten betalen (maanden, jaren?) alleen om niet op zo’n lijst te komen.

 319. Jantine schreef op 

  Ik heb de voorbeeldbrief gebruikt om mijn polis op te zeggen.
  De reactie luidt als volgt:

  “Geachte mevrouw …,

  Met betrekking tot de mogelijkheid tot opzegging, bericht ik u het volgende.

  De verzekeringen zijn niet direct opzegbaar vanwege de noodregeling. De dekking is nog steeds ongewijzigd van kracht. Het feit dat het op dit moment onzeker is of Ineas casco schades volledig kan vergoeden, is geen wijziging van de dekking of de polisvoorwaarden. Indien u een casco verzekering heeft, kunt u tijdelijk een aanvullende casco-verzekering afsluiten (verzekeraars bieden thans verzekeringen aan met proefperiode van een maand waarbinnen gratis kan worden opgezegd).

  Het feit dat de verzekerde op dit moment de reparateurs rechtstreeks moeten betalen, is een wijziging in de geldstroom, niet in de dekking.

  Indien u dit wenst, kunt u uw polis op de gebruikelijke wijze opzeggen via info@ineas.nl, met inachtneming van de opzegtermijn in de polisvoorwaarden. Premierestitutie kan thans niet worden uitgevoerd vanwege de noodregeling.

  De bewindvoerders zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen op de website http://www.ineas.nl.”

 320. william schreef op 

  Aangezien mijn polis van allrisk-verzekering nu nog loopt tot eind van het jaar en ik het hele jaar (bijna EUR 1200,00 voor het hele jaar)heb vooruitbetaald is het nu dan mogelijk om de komende 6 maanden elke maand een andere verzekering te nemen en die telkenmale binnen de dertig dagen op te zeggen en mijn premie terug te ontvangen? Dus in juli neem ik Allsecur voor een maand. Deze zeg ik dan op eind juli. In augustus neem ik Budgio voor een maand. Deze zeg ik dan ook weer op. enz. enz. Eind december loopt de polis bij Ineas af en dan zoek ik een andere verzekering die op dat moment de juiste prijs/kwaliteit verhouding heeft. Ik heb dan vanaf juli niets betaald. Is deze constructie juist?? Dat scheelt mij tenminste voor de komende 6 maanden EUR 750,00. En ik ben tenminste allrisk-verzekerd? Is wel elke maand een uurtje werk maar scheelt veel geld

 321. H.van Wattingen schreef op 

  Beste heer Hanssen,

  Ik heb uw reactie gelezen die u van Inshared heeft gekregen ; maar ik
  twijfel nog over de registratie van schadevrije jaren.
  Omdat zij het aantal schades registreren vraag ik mij af als je de
  verzekering bij hun beeindigd hoe je , bij een andere maatschappij die nogwel met schade vrije jaren werkt, dit dan kan aantonen.
  Een ander punt is dat ik niet meer exact weet hoeveel schades door schuld
  ik in het verleden heb ingediend vanaf 1973 toen ik mijn rijbewijs en
  eerste auto reed. Ik heb nu 20 jaar schadeloos gereden dus dit betreft
  dan de periode 1973 tm 1990.
  Stel dat ik opgeef 2 schades en het blijkt achteraf bv 4 schades te zijn .
  En hoe wordt een schade bij Inshared verwerkt maw ik sluit een verzekering bij hun af met mijn huidige schadevrije jaren ( 80 % noclaim bij INEAS)
  en stap na 1 jaar over met een schade na een andere maatschappij; geven
  hun waarschijnljk 3 schades door 2 uit het verleden en 1 nieuw schadegeval.
  Hoe vertaalt de andere maatschappij deze 3 schadegevallen.
  Bij een maatschappij die nog met schadevrije jaren werkt zou ik het
  kortingspercentage van 80% behouden met 1 nieuwe schade en alleen op
  de bonus malus ladder zakken met het aantal jaren.
  Ik heb dus de indruk dat je in de praktijk niet zo makkelijk meer overstapt en de lage premie een lokkertje is en dat je in de toekomst aan Inshared vastzit met het risico dat zij op langere termijn de premies
  verhogen .

 322. Rob schreef op 

  Zijn hier nog meer Ineas klanten die iets kunnen wijzigen(soort dekking/verzekering,betalen per…/rekening nummer)
  Ik lees dat marcel het wel nog kon vandaag maar ik zelf krijg al 2 dagen de melding:
  Op dit moment is het niet mogelijk om wijzigingen door te voeren. Als u vragen heeft, of u wilt dat er een wijziging wordt doorgevoerd, kunt u gebruik maken van het contactformulier.

 323. @ William,
  Dat kan wel eens lastig worden. De verlengde bedenktijd die verschillende verzekeraars bieden is een tijdelijk iets waarvan ik niet weet hoe lang ze daar mee door gaan. Ik hoop ook zeker dat er tzt meer duidelijkheid wen een oplossing is voor iedereen en dat u geen half jaar hoeft vol te houden.

 324. Jaap Bijlsma schreef op 

  Ook ik heb een Voledig Casco verzekering afgesloten met maandelijkse betaling. Twee vragen, ik begrijp dat ik wel WA gedekt ben kan ik nu het Casco gedeelte elders tijdelijk afsluiten? En om dat ik maandelijks betaal kan ik niet gewoon opzeggen en stoppen met betalen?

 325. Martijn schreef op 

  Er is eergisteren dus een boom op mijn auto gewaaid.
  Voorlopig zo’n 1500 euro schade.
  Het is al vervelend dat de boom is omgewaaid, en je dan juridisch gezien aansprakelijk bent omdat het niet aan slecht onderhoud van de boom lag.
  Het is alleen nog veel fijner om er dan pas achter te komen dat Ineas mogelijk niet meer de schade kan dekken die normaalgesproken via mijn All risk verzekering gedekt zou zijn.
  Hardstikke bedankt Nederlandse bank! Fijn dat jullie als bewindvoerders niet even alle verzekerder inlichten over het mogelijk niet meer gedekt zijn!

 326. Marina schreef op 

  @Rob
  ik heb zojuist mijn all-risk verzekering laten omzetten naar alleen WA, en dit werd meteen omgezet op de site. wel meteen bij een andere verzekeraar een nieuwe verzekering adgesloten, nu kost het ons nog ‘maar’ ongeveer 10 euro per maand extra…het zij zo…

 327. Rob schreef op 

  Hallo Marina,
  Ik heb voor 1 jaar volledig casco betaald,als ik het omzet naar WA krijg ik mijn geld dan terug.
  Weet jij dit?

 328. R. Swarts schreef op 

  Gisteren de voorbeeldbrief per e-mail naar ineas@dlapiper.com gestuurd.
  Ook maar voor de zekerheid 2 opzegbrieven naar 2 adressen van Ineas verstuurd.

  Dit was de reactie op de voorbeeldbrief:

  ”Geachte heer Swarts,

  Met betrekking tot de mogelijkheid tot opzegging, bericht ik u het volgende.

  De verzekeringen zijn niet direct opzegbaar vanwege de noodregeling. De dekking is nog steeds ongewijzigd van kracht. Het feit dat op dit moment onzeker is of Ineas casco schades volledig kan vergoeden, is geen wijziging van de dekking of de polisvoorwaarden. Indien u een casco verzekering heeft, kunt u tijdelijk een aanvullende casco-verzekering afsluiten (verzekeraars bieden thans verzekeringen aan met proefperiode van een maand waarbinnen gratis kan worden opgezegd).

  Het feit dat de verzekerde op dit moment de reparateurs rechtstreeks moeten betalen, is een wijziging in de geldstroom, niet in de dekking.

  Uw polis kan slechts worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn in de polisvoorwaarden (via info@ineas.nl). Om dit proces in gang te zetten heb ik uw e-mail doorgestuurd naar info@ineas.nl. Premierestitutie kan thans niet worden uitgevoerd vanwege de noodregeling.

  De bewindvoerders zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen op de website http://www.ineas.nl.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Voor Eline Harderwijk, assistent bewindvoerder”

  Monique Aubertijn
  Faillissementsmedewerker
  DLA Piper Nederland N.V.
  Postbus 75258, 1070 AG Amsterdam
  ‘Meerparc’, Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam
  T +31 (0) 20 5419858
  F +31 (0) 20 5419995

 329. Marco schreef op 

  @R. Swarts

  Is een standaardreactie die ik ook al diverse keren heb gehad. Door iets maar vaak genoeg te roepen, is het nog niet waar….

 330. ilse schreef op 

  heb ook proberen op te zeggen en heb precies dezelfde reactie terug gekregen van die ineas-lui

 331. @ Jaap,
  Als je per maand betaald en kunt opzeggen is dat zeker een optie. Nadat je 1 jaar verzekert bent kun je iedere dag opzeggen, na 1 maand loopt de verzekering dan af. Alleen het casco gedeelte elders onderbrengen ik voor zover mij bekent niet mogelijk. Dan moet je een extra verzekering afsluiten, WA + Casco.

 332. @ Rob,
  Er worden geen betalingen gedaan door Ineas, geen schades, geen premieteruggaaf, niets.
  Je moet dus afwachten of je het geld terug krijgt als je de polis aanpast.

 333. karel schreef op 

  goed op de hoogte Suzan Samson!bij centraal beheer kan je volledig casco afsluiten zonder WA

 334. Suzanne schreef op 

  @ Suzan Samson
  Ik heb ook al eerder op dit weblog gemeld, dat je volledig casco zonder WA kunt afsluiten bij Centraal Beheer. Anja Beerens is de dame, die alles in beheer heeft.

  Ik heb zelf alle papieren netjes ontvangen en ben daar erg goed geholpen!

 335. vlien85 schreef op 

  jemig, heb gisteren schade gekregen aan de auto door de storm. Lees ik nu net dat ineas eigenlijk failliet is. Echt schandalig dat ze zo met hun klanten omgaan. Nu kan ik waarschijnlijk wel fluiten naar geld om de auto te laten maken.

 336. Jay schreef op 

  Ik heb per eind nov 2009 een wa verzekering bij deze beunhazen afgesloten. Met die extra verkeers/verhaalsbijstand. Kan ik daarop eventueel nog beroep op doen mocht het nodig zijn bij een ongeval of schade?

  En ik heb voor het hele jaar premie vooruit betaald. Mochten ze voor nov 2010 toch nog failliet gaan,ben ik nog verzekerd bij ineas en eventuele schade verhalen bij de waarborgfonds?(of moet ik na faillisement gelijk een nieuwe verzekering afsluiten?) En kan ik nog mijn premie dan nog verhalen bij de curator? Krijg ik die nog terug of kan ik er na fluiten.

  Tevens vindt ik het echt ook enorm SCHANDALIG dat INEAS ze klanten niet op de hoogte stellen van stand van zaken.

  Mocht je een all-risk verzekering hebben en in een ongeluk betrokken zijn wat jouw schuld zou zijn, dan zou het nogmaals een ongeluk in een ongeluk zijn dat je tot je stomme verbazing kwa eigen schade niks gedekt krijg.
  Misschien moet er zo een soort meneer van Lakenman opstaan en deze debieuze instelling aan de kaakstellen in de media, of een ander persoon, misschien is die Lakeman niet de aangewezen persoon.

 337. @Suzanne
  Klopt helemaal! Centraal Beheer biedt dit tijdelijk aan voor Ineas klanten. Je kunt Centraal Beheer hiervoor bellen op 055-7898000.

 338. Debeurs schreef op 

  Verzekeren kan je zelf!

  Voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten is helaas niet altijd lonend. Zou me niets verbazen als de Ineas klanten op aanraden van Independer een spaarrekening bij Icesave hadden en een fijn kredietje bij DSB op aanraden van Tros Radar.

  Mensen ga svp geen centen besparen in afwachting van iets dat onzeker is. Wil je casco verzekerd zijn, REGEL dat dan en laat de extra kostenpost een een goede les zij. verzekeren via internet is niet per definitie gedkoper.

  Internet = it = hoop kostn aan dergelijk personeel de boel draaiende te houden
  Internet = hoop marketingkosten om bezoekers naar de site te lokken

  Ook bij internetverzekeraars moet de schorsteen roken , ook internetverzekeraars maken kosten. Trap niet in ht fabeltje dat dit goedkoop zou zijn omdat het via internet geregeld wordt.

 339. Frits schreef op 

  @Debeurs, jij bent waarschijnlijk een gefrustreerde tussenpersoon die een hoop klanten verliest aan Independer?

 340. Debeurs schreef op 

  @ Frits
  Nee niet echt, ik werk doelgroepmatig en ben niet bang voor een eventueel verlies van klanten. Independer en ik zitten niet in elkaars vaarwater. Als Independer iets beters aan kan bieden dan ik kan, dan zeg ik de klant dat ook gewoon. Independer is juist vaak de bevestiging voor de klant dat ik iets beter kan regelen. Kkunnen klanten makkelijk zelf nazoeken!

 341. karel schreef op 

  zijn ze in slaap gevallen bij ineas? heb gisteren allrisk omgezet naar enkel wa maar krijg geen bevestiging! vanmorgen een mail gestuurd maar geen reaktie
  wat een waardeloze gang van zaken.

 342. Bert928GT schreef op 

  dit komt noooooooit meer goed. Wat ik niet begrijp is dan mensen boos zijn op Independer. Zij kunnen echt niet alle jaarrekeningen van alle maatschapijen op gaan vragen, zij staan hier echt helemaal buiten. We mogen blij zijn dat ze ons gewaarschuwd hebben. Dom zijn degenen die nu nog geld richting Ineas sturen, dat staat gelijk aan door het toilet spoelen.

  Groet Bert928GT

 343. Vincentt schreef op 

  Ik heb onlangs volgende email naar de bewindvoerder gestuurd:

  Geachte heer/ mevrouw,

  Ik heb een All-risk auto verzekering lopen bij Ineas en heb hier een vraag over nu de noodregeling van kracht is.

  Normaal is het zo als de leverende partij eenzijdig zijn voorwaarden aanpast, de klant het recht heeft zijn contract op te zeggen.
  Is dat in dit geval indirect ook niet zo? De voorwaarde dat gegarandeerd de schade aan mijn auto vergoed wordt, als ik een ongeluk veroorzaak, is onzeker geworden. Dus zou ik nu dus het recht hebben mijn contract op te zeggen en mijn vooruit betaalde premie terug te ontvangen.

  Ik lees in de informatie over de noodregeling dat de bewindvoerders het recht hebben de voorwaarden van de polissen aan te passen. Hier geldt dan neem ik aan het zelfde voor. Dat als dit gebeurt, ik het recht heb mijn verzekering te beeindigen en ik mijn vooruit betaalde premie zou moeten terug ontvangen.

  Met vriendelijke groet,

  En heb onderstaande reactie ontvangen:

  Geachte heer ———–,

  Met betrekking tot de mogelijkheid tot opzegging, bericht ik u het volgende.

  De verzekeringen zijn niet direct opzegbaar vanwege de noodregeling. De dekking is nog steeds ongewijzigd van kracht. Het feit dat op dit moment onzeker is of Ineas casco schades volledig kan vergoeden, is geen wijziging van de dekking of de polisvoorwaarden. Indien u een casco verzekering heeft, kunt u tijdelijk een aanvullende casco-verzekering afsluiten (verzekeraars bieden thans verzekeringen aan met proefperiode van een maand waarbinnen gratis kan worden opgezegd).

  Het feit dat de verzekerde op dit moment de reparateurs rechtstreeks moeten betalen, is een wijziging in de geldstroom, niet in de dekking.

  Indien u dit wenst, kunt u uw polis op de gebruikelijke wijze opzeggen via info@ineas.nl, met inachtneming van de opzegtermijn in de polisvoorwaarden. Premierestitutie kan thans niet worden uitgevoerd vanwege de noodregeling.

  De bewindvoerders zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen op de website http://www.ineas.nl.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Eline Harderwijk
  Assistent bewindvoerder
  DLA Piper Nederland N.V.
  Postbus 75258, 1070 AG Amsterdam
  ‘Meerparc’, Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam

  Onze verslagen worden gepubliceerd op http://www.dlapiperinsolventies.nl

 344. Tom Buiter schreef op 

  Ik heb twee verzekeringen lopen bij ineas.
  Ik had kort geleden schade.
  Tot mijn verbazing kreeg ik op 14-07 een bericht van ineas dat ze de schade van 885 euro over gaan maken aan het abs scadecentrum.
  Ik dacht dat de geldkraan dicht was??
  mvg Tom Buiter

 345. Rob schreef op 

  Vandaag een mail van Ineas gehad:

  Geachte heer/mevrouw,

  OOp 24 juni jl. is op verzoek van De Nederlandsche Bank de noodregeling voor Ineas, de verzekeraar van uw auto, in werking getreden. In verband hiermee eindigen alle verzekeringen van Ineas voor auto’s met een Nederlands kenteken per 1 september 2010. Per deze datum dient u dus een andere verzekering afgesloten te hebben voor uw auto.

  Wij als bewindvoerders van Ineas hebben sinds onze benoeming gezocht naar een goede oplossing voor de verzekerden van Ineas. Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan, bij voorbeeld, klanten die na 24 juni 2010 met schade zijn geconfronteerd.

  Wij zijn tot overeenstemming gekomen met een verzekeringsmaatschappij die de Nederlandse verzekerden van Ineas de gewenste zekerheid en duidelijkheid biedt. Maandag en dinsdag a.s. zullen wij nadere informatie verstrekken.

 346. Jerome Grimminck schreef op 

  Zo … jij krijgt nog mail van Ineas … ik heb tot op heden van Ineas zelf niets vernomen.

  Waardeloze prutsers daar!

 347. Ronald schreef op 

  Weet iemand het FAXnummer van INEAS, alvast bedankt.

 348. Jerome Grimminck schreef op 

  Overigens is het mogelijk weer je rekening nummer aan te passen dit dus maar gelijk gedaan in een niet bestaande rekening :)

 349. Alex schreef op 

  @Jerome Grimminck:

  hoe weet je zeker dat het een niet bestaande rekening is en niet toevallig van iemand anders?

 350. Jerome Grimminck schreef op 

  Ooit een rekening gezien met 20 x een 9 ?

 351. @ Rob,
  Dank voor je berichtje. Ik heb nog even geïnformeerd bij de bewindvoerders en begin komende week komt er inderdaad meer duidelijkheid. Als je iets hoort, lezen we dat natuurlijk graag weer terug!

  Independer.nl staat Ineas-verzekerden bij met informatie. Zodra de oplossing van de bewindvoerders bekend is zullen wij analyseren of deze goed uitpakt en u adviseren hoe daar mee om te gaan. Als u op de hoogte wilt blijven van recente ontwikkelingen kunt u uw e-mailadres doorgeven via deze pagina. Dit e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor zaken die betrekking hebben op Ineas.

 352. Bas schreef op 

  @Independer.nl Heb in januari jaarpremie betaald voor WA + Volledig Casco. Looptijd is tot half februari 2011.
  Wat is nu verstandig? Elders volledig nieuwe verzekering afsluiten of alleen casco?

 353. Bergsma J.M. schreef op 

  Het lijkt me het verstandigste besluit om af te wachten tot de bewindvoerders de verzekerden berichten. Ineas zelf kan weinig of niets meer omdat ze onder bewind staan. Het is daarom niet juist om te roepen dat u van Ineas niets hoort. Zo liggen de dingen nu eenmaal als er bewindsvoerder/curators zijn aangesteld. Let wel op: Hoge premies voor een verzekering is geen garantie voor uitbetaling of voor het in zee gaan met een safe bedrijf. Kijk maar eens naar de ING, ABNAMRO en diverse andere solide banken. Zij hebben stuk voor stuk staatssteun ontvangen. Zonder deze steun waren talloze mensen zwaar gedupeerd. Die banken hebben doorgaans ook verzekeringstakken. Sterkte voor iedereen die gedupeerd zou kunnen worden maar raak alsjeblieft niet in paniek, in feite is er nog niets bekend over regelingen en vergoedingen.

 354. Bert schreef op 

  Dit kreeg ik vandaag via de mail.

  Geachte heer/mevrouw,

  OOp 24 juni jl. is op verzoek van De Nederlandsche Bank de noodregeling voor Ineas, de verzekeraar van uw auto, in werking getreden. In verband hiermee eindigen alle verzekeringen van Ineas voor auto’s met een Nederlands kenteken per 1 september 2010. Per deze datum dient u dus een andere verzekering afgesloten te hebben voor uw auto.

  Wij als bewindvoerders van Ineas hebben sinds onze benoeming gezocht naar een goede oplossing voor de verzekerden van Ineas. Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan, bij voorbeeld, klanten die na 24 juni 2010 met schade zijn geconfronteerd.

  Wij zijn tot overeenstemming gekomen met een verzekeringsmaatschappij die de Nederlandse verzekerden van Ineas de gewenste zekerheid en duidelijkheid biedt. Maandag en dinsdag a.s. zullen wij nadere informatie verstrekken.

  Met vriendelijke groet,

  M. Pannevis

  P.H.M. Versteeg

  Bewindvoerders van International Insurance Corporation (IIC) N.V, handelend onder de naam Ineas.

 355. Bert Vellen schreef op 

  Deze mededeling is hardstikke duidelijk. Per 1-9 is het finito met Ineas en kunnen alle verzekerden fluiten naar hun centen. Tot 1-9 vergoedt het waarborgfonds een eventuele WA schade en daarna is het afgelopen en over.
  Betaalde premies ben je kwijt en kun je proberen te verhalen bij ineas/ bewindvoerder, dit geldt ook voor niet uitbetaalde casco schades. De kans dat dit succesvol is acht ik gering. Persoonlijk zou ik mijn verlies van premie accepteren en alleen een echte relevante casco schade nog proberen te claimen. Voor het overige denk ik dat het verspilde energie is. Zelf heb ik meteen een eind gemaakt aan de maandbetalingen van mijn twee volledig casco verzekerde auto’s toen ik de eerste berichten las. Dat was de enig juiste remedie tegen deze laakbare praktijk van met name de bewindvoerder die niet volgens de uitspraak van de rechter gehandeld heeft.

  groet Bert928GT

 356. TON. schreef op 

  Op 5 juli 20110 mijn verzekering opgezegd. Keurig een mail terug gehad dat
  de verzekering per 5 aug 2010 wordt geroyeerd. Op 16 juli nog wel een kwartaal premie geincasseerd terwijl ze recht hebben op 22 dgn. Wordt achteraf verrekend zeggen ze. Ik vraag me af of je op de zwarte lijst komt
  wanneer het kwartaal wordt gestorneerd en een maand wordt terug stort.

 357. Etienne P. schreef op 

  Das lekker, nog 5 maanden tegoed, mooi voor Jan L.. betaald, fluiten naar je centen, @##@#$@@%$%@##@#@

 358. karel schreef op 

  mail gekregen van ineas, u kunt niet tussentijds wijzigen van volledig casco naar WA. wij hebben de wijziging niet doorgevoerd.

 359. M. de Zeeuw schreef op 

  Ineas failliet !!!!

  Ontvangen op vrijdag 16-07-2010 van Ineas.

  Geachte heer/mevrouw,
  OOp 24 juni jl. is op verzoek van De Nederlandsche Bank de noodregeling voor Ineas, de verzekeraar van uw auto, in werking getreden. In verband hiermee eindigen alle verzekeringen van Ineas voor auto’s met een Nederlands kenteken per 1 september 2010. Per deze datum dient u dus een andere verzekering afgesloten te hebben voor uw auto.

  Wij als bewindvoerders van Ineas hebben sinds onze benoeming gezocht naar een goede oplossing voor de verzekerden van Ineas. Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan, bij voorbeeld, klanten die na 24 juni 2010 met schade zijn geconfronteerd.

  Wij zijn tot overeenstemming gekomen met een verzekeringsmaatschappij die de Nederlandse verzekerden van Ineas de gewenste zekerheid en duidelijkheid biedt. Maandag en dinsdag a.s. zullen wij nadere informatie verstrekken.
  Met vriendelijke groet,

  M. Pannevis

  P.H.M. Versteeg

  Bewindvoerders van International Insurance Corporation (IIC) N.V, handelend onder de naam Ineas.

 360. Diana schreef op 

  In de mail die de bewindvoerders schrijven naar Bert dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid willen geven aan bijvoorbeeld klanten die na 24 juni 2010 met schade zijn geconfronteerd. Wij zijn 22 mei met schade geconfronteerd, maar hebben tot op heden nog géén geld ontvangen, terwijl het geld van de tegenpartij al door Univé aan Ineas is overgemaakt. Ligt dit dan ingewikkelder? Voor ons is duidelijkheid toch ook erg belangrijk. Wij wachten op een bedrag van 4000 euro en dit al ruim een maand, dat is toch niet niks. Het onderscheid van voor en na 24 juni wordt niet nader uiggelegd, dat zou ik graag wel willen.

 361. Alfred van Moerkerk schreef op 

  Valt De Nederlandse Bank niet iets te verwijten?

 362. Marius schreef op 

  @TON. Op dit moment is natuurlijk onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met de premie’s die onterecht geind zijn (dus jaarpremies voor verzekeringen die nog na 1 sept. door zouden moeten lopen en bijv. kwartaalpremies zoals in uw geval). U kunt het best even de komende mededelingen afwachten. U hebt dan nog zo’n 7 weken om te storneren. Als u een nieuwe verzekeraar uitlegt wat er aan de hand is (heb ik gedaan incl. het toezenden van de mail-correspondentie met Ineas) dan zou ik me over een eventuele zwarte lijst niet zoveel zorgen maken.

 363. Freddie schreef op 

  @Susan Samson.
  Mijn polis vervalt op 13/8 en heb inmiddels opgezegd bij Ineas. Per direct (17/7) een nieuwe all-risk verzekering afgesloten bij FBTO. Kreeg echter van de medewerker te horen dat het niet zinvol is de verzekering per direct in te laten gaan omdat het niet mogelijk is dubbel verzekerd te zijn. Bij eventuele schade is de maatschappij waar de verzekering het langst loopt verantwoordeljk voor de dekking. Dit staat haaks op jullie advies om bij de verzekeren als je zekerheid wilt…..

 364. Marcel schreef op 

  Ik heb gisteren ook de mail van Ineas ontvangen m.b.t. de noodregeling. Ik wist helemaal niet dat Ineas in de problemen zat dus de mail verbaasde mij wel omdat ik nu niets meer heb aan mijn All-risk verzekering die ik bij Ineas afsloot per 1 oktober 2009. Omdat het mijn eerste verzekeringsjaar is bij Ineas kan ik eigenlijk pas opzeggen per 1 oktober 2010. Dat zou betekenen dat ik vanaf nu (eigenlijk al per 24 juni) heel voorzichtig moet rijden omdat ik feitelijk alleen nog maar WA-verzekerd ben en ik niets meer heb aan mijn All-risk verzekering.

  In de mail van Ineas staat wel vermeld dat Ineas ermee stopt per 1 september 2010 en dat iedereen vanaf die datum een andere verzekering moet nemen. Nu wil ik natuurlijk zo snel mogelijk af van Ineas (kan eigenlijk pas per 1 oktober 2010) maar moet ik nu alsnog mijn verzekering bij Ineas opzeggen (misshien weet @Independer.nl dat ?) of wordt deze automatisch opgezegd omdat Ineas er per 1 september ermee stopt ?

  Een andere vraag die ik heb is of ik nu per direct ergens anders (bijvoorbeeld InShared) een verzekering moet afsluiten omdat ik nu alleen nog WA-verzekerd ben ? Of is het verstandig om eerst te wachten tot a.s. maandag/dinsdag als er meer duidelijkheid komt van Ineas.

 365. C. van Straaten schreef op 

  Naar aanleiding van wat er in de mail van Ineas staat heb ik mijn verzekering m.i.v. 1 sept. via hun eigen site opgezegd en medegedeeld dat ik vanaf die datum een andere verzekering zal afsluiten. Normaliter gesproken loopt mijn verzekering door tot 1 april 2011.
  Nood breekt wetten lijk mij, als Ineas zelf zegt dat alle automobilisten per 1 september elders een verzekering moeten afsluiten. Ben benieuwd wat ik hier voor antwoord op krijg.

  In de mail van Ineas staat wel vermeld dat Ineas ermee stopt per 1 september 2010 en dat iedereen vanaf die datum een andere verzekering moet nemen.

 366. alex schreef op 

  Wat een waardeloze dienstverlening van Ineas/toezichthouder/bewindvoerders. Ik heb eind mei een allrisk verzekering afgesloten en meteen een jaar betaald. Eerst op internet gezocht, maar er bleek geen vuiltje aan de lucht. Een maand later ligt de boel daar ‘opeens’ op z’n gat. Pas op 16 juli kreeg ik een email van de bewindvoerders. Als ze dit meteen bekend gemaakt hadden, 24 juni dus, had ik mijn premiebetaling nog kunnen storneren. Nu ben ik alles kwijt, tenzij de verzekering onder dezelfde voorwaarden wordt overgenomen door een andere verzekeraar… Bedankt voor niets in ieder geval!

 367. Marco schreef op 

  @Alex

  Ik vrees dat we uit de mail van de bewindvoerders moeten concluderen dat een overname er niet meer in zit.

 368. Marius schreef op 

  @Alex:
  Stornering kan gedurende 8 weken 56 dagen). Als u snel bent is er kans dat dit nu nog kan!!

 369. Marcel schreef op 

  Als ik de mail van Ineas goed begrijp hoef ik niet per direct (wel natuurlijk per 1 september 2010) een 2e verzekering af te sluiten om alsnog Allrisk (had ik afgesloten bij Ineas) verzekerd te zijn.

  “Wij zijn tot overeenstemming gekomen met een verzekeringsmaatschappij die de Nederlandse verzekerden van Ineas de gewenste zekerheid en duidelijkheid biedt. Maandag en dinsdag a.s. zullen wij nadere informatie verstrekken.”

 370. @ Freddie,
  Dat is al eerder aangegeven. Het klopt alleen niet. De regeling dat de eerste verzekeraar als eerst zou moeten uitkeren is niet meer actueel. Al sinds het nieuwe verzekeringsrecht uit 2006 is deze regeling niet meer actueel. Tegenwoordig mag de verzekerde zelf beslissen waar hij / zij de schade indient. Die verzekeraar moet de schade ook afwikkelen en kan later bij de andere verzekeraar proberen een deel te verhalen.

 371. @ Marcel,
  Als je het risico niet wilt lopen vandaag of morgen schade te rijden kun je een tijdelijke verzekering afsluiten. Anders kun je het beste even afwachten welke regeling de bewindvoerders hebben getroffen. Wellicht is de dekking daar in wel gegarandeerd.

 372. J. Pieters schreef op 

  Naar aanleiding van de email van de bewindvooerders van Ineas, heb ik zaterdagavond direct een 2e verzekering voor mijn beide auto’s afgesloten bij verzekeruzelf.nl. Tevens heb ik via de website van Ineas per direct beide verzekeringen opgezegd. Echter ik heb nog bevestiging ontvangen. Ik ben benieuwd of ik mijn vooruitbetaald premie tot en met april 2011 deels terug zal krijgen.
  Tot nu toe heb ik nog niets van Ineas gehoord. Ook niet een eventuele regeling/casco dekking tot 1 september 2010. Iemand anders wel?

  Mvrgr,
  Jeroen

 373. Anneke schreef op 

  @Susan,
  Ik ben misschien een beetje blond, maar als de verzekeringen per 1-9-2010 door Ineas beeindigd gaan worden, hoeven we zelf onze verzekeringen toch niet op te gaan zeggen. Of moeten we dit juist wel doen om de teveel betaalde premie terug te kunnen krijgen?

 374. @ Anneke,
  Het ligt er aan welke regeling de bewindvoerders hebben getroffen. Stel een verzekeraar neemt de polissen over per 1/9 (wel met een andere premie en voorwaarden) tenzij u aangeeft dat niet te willen. Dan zal er wel een opzegging gedaan moeten worden.

  Maar zoals ik al zei, het ligt volledig aan de regeling die is overeengekomen. Hopelijk komt er snel duidelijkheid op dit punt!

 375. Rene schreef op 

  Hoeveel pech kan je hebben. Op vakantie in het buitenland met het vliegtuig, bij terugkomst vind ik een mailtje in de mailbox aangaande Ineas. Ben op weg naar een tussenpersoon om een ‘tijdelijke’ allrisk af te sluiten wordt ik aangereden van achteren en ik op mijn beurt mijn voorganger! Nu staat mijn auto bij een autosleepbedrijf en weet niet wat ik waar deze naartoe moet. Via Ineas site/alarm service nog een vage 020 nummer kom ik GEEN steek verder en kan ik het allemaal uitzoeken! Iemand suggesties?

 376. @ Rene,
  Jeetje, dat is inderdaad wel erg veel pech..
  Je kunt de schadeafdeling van Ineas bereiken op telefoonnummer 073-6847170.
  Succes!

 377. Rene schreef op 

  @Suzan. Je bent een heldin! Dit nummer gaf me een hoop meer informatie en waarschijnlijk alles dik in orde!Hoor er zo meer over…

  Vers van de pers! Zelf.nl is een kandidaat die de cascoschades kosteloos wil overnemen, mits de verzekeringen per september worden ondergebracht bij ze. Deze info zal snel volgen op de site van Ineas, hou het dus goed in de gaten!

 378. Martijn schreef op 

  Kijk dat is uiteindelijk toch nog eens een goede oplossing!
  Zelf.nl(onderdeel van sns reaal) 10.000 klanten erbij (Ze blijven vast niet allemaal, maar toch) en iedereen weer met terugwerkende kracht gedekt. De schade die ik vorige week met de storm heb geleden hoef ik zo te lezen ook niet mee voor te schieten. Alleen al uit dank blijf nog wel even lid bij zelf.nl.

 379. Vincent schreef op 

  Wat een ontzettend nette regeling van Zelf.nl. Mn schade met terugwerkende kracht verzekerd en per dag opzegbaar. Mijn vertrouwen in verzekeraars heeft een deuk opgelopen maar Zelf.nl laat zien dat het ook op een andere manier kan…

 380. Stefan schreef op 

  Prima oplossing natuurlijk. De bewindvoerders reppen echter met geen woord over terugbetaling van de aan Ineas vooruitbetaalde premie indien je per 1-9 voor een andere verzekeraar dan zelf.nl kiest.

 381. Ik heb het artikel bovenaan deze pagina weer ge-update met hetgeen er nu bekend is over de oplossing die Zelf.nl aanbiedt voor de klanten van Ineas. Zodra er meer bekend is over de precieze inhoud van de regeling leest u het hier.

  Als u op de hoogte wilt blijven van de inhoud van deze regeling en hoe hiermee om te gaan, kunt u uw e-mailadres doorgeven via deze pagina. Dit e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor zaken die betrekking hebben op Ineas.

 382. Rene schreef op 

  Heb net alles afgerond via Zelf.nl. Eindelijk een telefoonnummer waar je terecht kunt, prima service zover. M’n schade wordt geregeld door Zelf.nl :) al met al toch reden om ff bij Zelf.nl te blijven!! Eind goed al goed..
  Kan ik toch nog van het zonnetje genieten..

 383. JNJ schreef op 

  @Stefan

  Hoewel niet helemaal duidelijk wordt er wel wat gezegd over vooruitbetaalde premie na 1-9.

  Op [url=http://zelf.nl/over_zelfnl/pers_berichten/15-bewindvoerders-en-zelf-nl-vinden-oplossing-voor-ineas-klanten]deze site[/url] van Zelf.nl staat in de 1e alinea al iets genoemd over vooruitbetaalde premie
  [quote]”Dit geldt ook voor de aan Ineas vooruitbetaalde premie voor de periode na 1 september 2010.”[/quote]

  [url=http://zelf.nl/ineas/clients/match]Hier[/url] staat het onderaan punt 6 wat duidelijker omschreven.

  [quote]Schades met een schadedatum van vóór 24 juni 2010 vallen buiten de afspraken met Zelf.nl en vallen binnen de afwikkeling van de noodregeling. Dit geldt ook voor de aan Ineas betaalde premie voor de periode na 1 september 2010. Hierin speelt Zelf.nl geen rol.[/quote]

  Echter bij puntje 15. staat het volgende:
  [quote]
  • Ik heb mijn premie vooruit betaald. Wat moet ik nu doen?
  De afhandeling van premies, die vooruit betaald zijn voor de periode na 1 september 2010, wordt geregeld door de bewindvoerders van Ineas.[/quote]

  Hoogstwaarschijnlijk kan je fluiten naar je vooruitbetaalde premie…..

 384. JNJ schreef op 

  @Stefan

  Hoewel niet helemaal duidelijk wordt er wel wat gezegd over vooruitbetaalde premie na 1-9.

  Op <a href=”http://zelf.nl/over_zelfnl/pers_berichten/15-bewindvoerders-en-zelf-nl-vinden-oplossing-voor-ineas-klanten]deze site” van Zelf.nl staat in de 1e alinea al iets genoemd over vooruitbetaalde premie
  “Dit geldt ook voor de aan Ineas vooruitbetaalde premie voor de periode na 1 september 2010.”

  Hier staat het onderaan punt 6 wat duidelijker omschreven.

  Schades met een schadedatum van vóór 24 juni 2010 vallen buiten de afspraken met Zelf.nl en vallen binnen de afwikkeling van de noodregeling. Dit geldt ook voor de aan Ineas betaalde premie voor de periode na 1 september 2010. Hierin speelt Zelf.nl geen rol.

  Echter bij puntje 15. staat het volgende:

  • Ik heb mijn premie vooruit betaald. Wat moet ik nu doen?
  De afhandeling van premies, die vooruit betaald zijn voor de periode na 1 september 2010, wordt geregeld door de bewindvoerders van Ineas.

  Hoogstwaarschijnlijk kan je fluiten naar je vooruitbetaalde premie…..

 385. JNJ schreef op 

  Hopelijk nu zonder opmaak fouten…..

  @Stefan

  Hoewel niet helemaal duidelijk wordt er wel wat gezegd over vooruitbetaalde premie na 1-9.

  Op deze site van Zelf.nl staat in de 1e alinea al iets genoemd over vooruitbetaalde premie
  “Dit geldt ook voor de aan Ineas vooruitbetaalde premie voor de periode na 1 september 2010.”

  Hier staat het onderaan punt 6 wat duidelijker omschreven.

  Schades met een schadedatum van vóór 24 juni 2010 vallen buiten de afspraken met Zelf.nl en vallen binnen de afwikkeling van de noodregeling. Dit geldt ook voor de aan Ineas betaalde premie voor de periode na 1 september 2010. Hierin speelt Zelf.nl geen rol.

  Echter bij puntje 15. staat het volgende:

  • Ik heb mijn premie vooruit betaald. Wat moet ik nu doen?
  De afhandeling van premies, die vooruit betaald zijn voor de periode na 1 september 2010, wordt geregeld door de bewindvoerders van Ineas.

  Hoogstwaarschijnlijk kan je fluiten naar je vooruitbetaalde premie…..

 386. Siriphan schreef op 

  Misschien een stomme vraag,maar ik kan mijn casco schade van 28-06-2010 gaan verhalen bij Zelf.nl?Dus kan ik dus de auto naar ABS brengen zij regelen het dan af met Zelf.nl dan?Weet iemand dat misschien?

 387. Marcel schreef op 

  Ben zeer content met de aangeboden oplossing via Zelf.nl
  Nu ben ik weer gewoon allrisk verzekerd en hoef ik ook tot 1 september 2010 geen premie te betalen (als ik ergens anders een 2e verzekering had afgesloten had ik dit wel moeten doen). Qua premie is Zelf.nl niet veel duurder dan Ineas (ik betaal straks iets van 1 a 2 euro meer aan premie) en het handige is dat je elke dag kunt opzeggen. Wat verder ook belangrijk is, is dat ze financieel gezond zijn en een sterke basis hebben met SNS REAAL.

  Als ik het goed heb hoef ik nu ook niets meer te doen bij Ineas (vervalt automatisch per 1 september 2010) en ben ik gewoon weer goed verzekerd.

 388. Bobby schreef op 

  “Als u bij Ineas op 24 juni 2010 een Volledig Cascodekking of Beperkt Cascodekking had lopen, en u op het moment dat u de verzekering bij Zelf.nl afsluit niet elders verzekerd bent, krijgt u bij Zelf.nl gratis tot 1 september 2010 en met terugwerkende kracht vanaf 24 juni 2010 cascodekking conform de voorwaarden van uw Ineas-polis.”

  Ik snap de uitleg niet helemaal. Ik ben nu casco verzekerd. Wat als ik mijzelf niet oversluit naar zelf.nl voor 7 augustus, ben ik dan nog wel casco verzekerd, of is dat alleen voor mensen die oversluiten?

 389. Rene schreef op 

  @Siriphan
  Volgens de informatie over deze regeling komen alle cascoschades nà 24-06-2010 in aanmerking voor deze constructie. Alles daarvoor valt onder de afwikkeling van de noodregeling. Via de bekende links hierop over deze regeling kan je alle info vinden. Succes!

 390. Marcel schreef op 

  @Bobby, als je jezelf niet oversluit naar Zelf.nl of je sluit nergens anders een 2e verzekering af dan ben je alleen nog WA verzekerd en dus niet meer casco. Ben je niet van plan om Zelf.nl te nemen dan is het verstandig om zo snel mogelijk ergens anders een 2e verzekering af te sluiten want je bent immers sinds 24 juni niet meer verzekerd voor casco schade. Ga je in op het aanbod van Zelf.nl dan ben je met terugwerkende kracht verzekerd vanaf 24 juni en hoef je tot 1 september ook geen premie te betalen.

 391. Ingeborg schreef op 

  Hoe zit het met de voorwaarden van zelf.nl? Ik heb nu een allrisk verzekering met no-claim beschermer en die kan ik op de site van zelf.nl zo vlug niet terugvinden.
  Aangezien ik een nieuwe auto heb en pas een paar jaar verzekerd ben (en dus pas 4 schadevrije jaren heb) vind ik dat wel een prettige optie.

  Mijn verzekering bij Ineas loopt officieel tot 16 oktober as en per die datum heb ik opgezegd. Moet ik nu ook nog een mailtje sturen om per 1 september op te zeggen of gaat dat automatisch.
  Heb nu een tweede verzekering bij Avero Achmea, dus die loopt in principe gewoon door tenzij ik natuurlijk alsnog besluit om ook bij zelf.nl te verzekeren.

 392. C. van Straaten schreef op 

  Als u zelf nu eens zelf.nl belt dan krijgt u alles te horen van een prettige medewerker.
  Ik heb daar een zeer voordelige allriskverzekering afgesloten zonder eigen risico waar je voor kan kiezen.

 393. Marcel schreef op 

  @Ingeborg, een no-claim beschermer hebben ze helaas niet bij Zelf.nl

 394. C. van Straaten schreef op 

  een noclaimbeschermer is leuk maar als je van maatschappij gaat veranderen gaan alle gemaakte schades van je noclaim af alsnog.

 395. Beers schreef op 

  @Ingeborg
  Een no-claimbeschermer gaat niet op voor je schadevrije jaren, het zorgt er bij schade voor dat je premie niet omhoog gaat.

 396. JohnDoe schreef op 

  Mijn vraag is als volgt:

  Ik heb begin juni de jaarpremie betaald voor mijn verzekering volledig casco. Ik heb deze gister kunnen storneren dus het geld is weer terug bij mij. Vanmorgen kreeg ik een automatische mail dat Ineas nog niet de premie heeft kunnen innen en ze dit binnenkort nogmaals proberen, of ik wilde zorgdragen voor voldoende saldo en een correct rekeningnummer.

  Ik ben best bereid te betalen (ook al krijg ik er niets voor terug en heb ik reeds een nieuwe verzekering gesloten), maar natuurlijk niet de volledige jaarpremie. Omdat de verzekering per 1 september vervalt, lijkt mij een kwartaal fair. Wat is hierin het advies om te voorkomen dat ik een BKR registratie oploop? Ik zie twee opties:

  1)Binnen “Mijn Ineas” de betaling aanpassen naar “Maand” en dan hopen dat dit geaccepteerd wordt en ze stoppen met innen in september.
  2)Contact opnemen met de curatoren (telefoonnummer?) en ze mijn verhaal doen en vragen wat zij voorstellen als redelijke premie.

  Wat kunt u mij aanraden in deze? Ik ben bereid te betalen voor wat ze geleverd hebben en meer natuurlijk ook niet. Een BKR-registratie zit ik niet op te wachten.

  JD

 397. JohnDoe schreef op 

  Ik heb begin juni de jaarpremie betaald voor mijn verzekering volledig casco. Ik heb deze gister kunnen storneren dus het geld is weer terug bij mij. Vanmorgen kreeg ik een automatische mail dat Ineas nog niet de premie heeft kunnen innen en ze dit binnenkort nogmaals proberen, of ik wilde zorgdragen voor voldoende saldo en een correct rekeningnummer.

  Ik ben best bereid te betalen (ook al krijg ik er niets voor terug en heb ik reeds een nieuwe verzekering gesloten), maar natuurlijk niet de volledige jaarpremie. Omdat de verzekering per 1 september vervalt, lijkt mij een kwartaal fair. Wat is hierin het advies om te voorkomen dat ik een BKR registratie oploop? Ik zie twee opties:

  1)Binnen “Mijn Ineas” de betaling aanpassen naar “Maand” en dan hopen dat dit geaccepteerd wordt en ze stoppen met innen in september.
  2)Contact opnemen met de curatoren (telefoonnummer?) en ze mijn verhaal doen en vragen wat zij voorstellen als redelijke premie.

  Wat kunt u mij aanraden in deze? Ik ben bereid te betalen voor wat ze geleverd hebben en meer natuurlijk ook niet. Een BKR-registratie zit ik niet op te wachten.

  JD

 398. Ramon schreef op 

  Ik vraag me nog steeds af nu dat Ineas zelf de verzekering opzegd in hoeverre je dan nog een premie dient te betalen nu zij ook vanaf 24 juni geen casco dekking meer konden verstrekken.. je bent door het handelen van ineas verplicht een andere verzekering af te sluiten is niet door handelen van jezelf.

 399. Leonie schreef op 

  Vragen rondom vooruit betaalde of te betalen premie voor een Ineas autoverzekering kunnen rechtstreeks aan de bewindvoerders gesteld worden via ineas@dlapiper.com

 400. Leonie schreef op 

  @Bobby Als je nu casco verzekerd bent bij Ineas en nog geen autoverzekering elders heeft afgesloten, dan ben je niet verzekerd voor casco schades. Om casco verzekerd te zijn in de periode 24-6 /1-9 zijn er twee opties:
  – aanmelden regeling Zelf.nl (bij Zelf.nl betaalt men geen premie tot 1/9)
  – verzekering bij andere verzekeraar afsluiten (= dubbele premie betalen)

 401. Ray schreef op 

  Als ik mij nu aanmeld bij zelf.nl ben ik dan verplicht om per 1 september ook bij hen te blijven? want ik wil vanaf 1 september mijn casco dekking ergens anders onderbrengen.

  wie weet dit?

 402. Bernard schreef op 

  @Ray Eerst profiteren van deze regeling en dan opzeggen? Op de site van Zelf.nl staat: “De Zelf.nl Autoverzekering is dagelijks opzegbaar.” Zie ook http://zelf.nl/ineas Lijkt me een betrouwbaar en betaalbaar alternatief.

 403. Jaap Bijlsma schreef op 

  De volgende reactie heb ik aan de bewindvoerder gestuurd.

  Geachte heer Piper,

  Voor mijn Wa plus volledig Casco verzekering bij Ineas met polisnummer xxx xxx xxx Kenteken xx -xx – xx heb ik per 14 juli j.l een nieuwe verzekering WA plus volledig Casco afgesloten bij Aegon.
  Gezien het feit dat Ineas niet de zekerheid kon bieden van af 24 juni het casco gedeelte bij gemaakte schade te vergoeden heeft mij hier toe doen besluiten om dit risico uit te sluiten.
  Inmiddels heb ik bericht van Ineas ontvangen dat mijn verzekering met eerder genoemt polisnummer per 1 september komt te vervallen, ik ga hier mee accoord mits het verschil tussen WA en Casco bedrag aan mij retour betaald wordt met terug werkende kracht tot 24 juni j.l.
  Indien u hier niet mee kunt instemmen zal ik de betaling per 1 augustus aan Inea inhouden.

  Met vriendelijke groet,

  Jaap Bijlsma

 404. Hans Koedam schreef op 

  Ik heb 15 juni de autoverzekering bij ineas in orde gemaakt. De premie is afgeschreven en kan ik dus niets meer terughalen. Dit in tegenstelling tot het bericht van john Doe.

 405. Marius schreef op 

  @Hans Koedam:
  De stornering kan gedurende een periode van 8 weken (=56 dagen). Je kunt de premie dus absoluut nog terughalen want er zijn pas zo’n 5 weken verstreken!!

 406. Sjarrel schreef op 

  @Ray: Ik heb even gebeld met zelf.nl omdat ik dezelfde vraag had. Je kan de verzekering nu afsluiten, en 2 september weer opzeggen. Dan betaal je dus per saldo alleen de poliskosten á 9,14 Euro + 1/30 deel van je maandpremie (voor de ene verzekerde dag, 1 september). Dan kun je je per 2 september ergens anders laten verzekeren. In de voorwaarden van zelf.nl staat ook aangegeven dat zelf.nl de premie terugbetaalt.
  “8.5 Terugbetaling van premie
  Behalve bij opzegging wegens opzet Zelf.nl te misleiden, wordt
  bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar redelijkheid
  verminderd.”
  Doe er je voordeel mee!

 407. Wij hebben vandaag de oplossing van Zelf.nl bekeken en aanvullende informatie gevraagd bij de bewindvoerders. Aan de hand daarvan staat er weer een nieuwe update bovenaan deze pagina. Goed om even door te lezen voor iedereen!

 408. Yvette schreef op 

  In de mail van independer kun je naar zelf.nl om je verzekering om te zetten van ineas naar zelf.nl. Nu zou dit een onderdeel van sns zijn maar in de slotverklaring staat:

  •Feiten en omstandigheden die u ontdekt nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat Proteq u bericht stuurt over de definitieve bevestiging, moet u alsnog aan ons mededelen. Het gaat dan om feiten en omstandigheden die aansluiten bij de verklaring en voorwaarden van de verzekering.
  •Als u met opzet Proteq misleidt of relevante gegevens verzwijgt, heeft Proteq het recht de verzekering op te zeggen, de uitkering te beperken of zelfs te laten vervallen.

  Waarom wordt Proteq genoemd, dit is toch een dierenverzekering van sns?

 409. @ Yvette
  Ik snap de verwarring.
  Proteq biedt ook autoverzekeringen aan en ook overige verzekeringen. Zelf.nl is een nieuw label wat binnen Proteq is ontstaan. Proteq doet ook alle dienstverlening. Beide zijn het labels van SNS-Reaal.

 410. Fred schreef op 

  Ik ga in ieder geval niet voor goedkoop meer. Ik heb ook een reisverzekering bij Zelf.nl, die vindt is erg goed, vriendelijke mensen aan de telefoon, prima premie. Independer heeft me al eens naar Ineas gestuurd omdat dat de goedkoopste was, iedereen kent het einde van dat verhaal. Ik blijf gewoon bij Zelf.nl, misschien niet de allergoedkoopste, maar ik ga nu gewoon voor zekerheid en servcei….

 411. Rob schreef op 

  Zojuist bericht gekregen van Ineas dat ze mijn ruitschade aan mij gaan uitkeren. Deze schade was van 16 juni, dus voor de noodregeling.
  Schades na 24 juni worden door Zelf.nl overgenomen, de schades voor 24 juni worden door Ineas afgewikkeld. Kennelijk is er nog geld in kas bij Ineas, hoewel het in mijn geval een klein bedrag betreft.
  Uiteindelijk ben ik zeer tevreden met de regeling met Zelf.nl. Ik had mijn twee auto’s al voor alle zekerheid bij Zelf.nl verzekerd. Nu wordt bij Zelf.nl twee nieuwe polissen opgemaakt tegen 0 euro premie tot 1-9-2010. De premies van de twee ‘oude’ polissen krijg ik weer teruggestort.
  Prima regeling!

 412. Marcel schreef op 

  De regeling van Zelf.nl is perfect. Je bent nu gewoon veilig verzekerd tot minimaal 1 september 2010 en je betaalt geen dubbele premie. Wil je na 1 september overstappen naar een nog goedkopere (ze zijn eigenlijk al vrij goedkoop) of eentje met nog betere voorwaarden dan kun je dat gewoon doen omdat je per dag kunt opzeggen.

  Of ik overstap na 1 september weet ik nog niet. Ik vind de aanbieding van InShared eigenlijk nog beter dan die van Zelf.nl en ze zijn ook nog een stuk goedkoper alleen ben ik bang dat ik dan weer terecht kom bij een niet 100% veilige autoverzekeraar. Ze zijn pas ruim 1 jaar op de markt.

 413. H.van Wattingen schreef op 

  Best forum,

  Mijn dochter heeft alleen een WA verzekering afgesloten bij Ineas en
  in april 2010 een jaarpremie vooruit betaald ; kan zij dan tm april 2011
  een beroep blijven doen op het waarborgfonds; of moet zij toch na 1 sept.
  2010 een nieuwe WA verzekering afsluiten.

 414. @ H.van Wattingen,
  Ook de WA dekking loopt af per 1 september. Per die datum moet uw dochter dan ook een nieuwe verzekering regelen.

 415. Bert Vellen schreef op 

  Beste Suzan Samson,

  ik heb net de mail gekregen waarin o.a. staat dat ik tot 1-9 verzekerd ben bij ineas of zelf.nl. Welnu door de op 24-6 ontstane situatie was ik per direct genoodzaakt om een nieuwe verzekering af te sluiten aangezien het casco deel niet meer gegarandeerd werd. Deze verzekering had een bedenktijd van 2 weken die inmiddels voorbij is. Als ineas bereid is mij de premie tot 1-9 te vergoeden dan wil ik ook wel tot 1-9 aan ineas betalen. Beste Suzan, er is geen rechter in Nederland die iemand onder deze omstandigheden zal dwingen premie te blijven betalen. Jullie zijn wel heel erg bang voor die bewindvoerder. Ook ben ik niet bereid om wa premie te betalen en dan een eventuele wa schade dan maar via het waarborgfonds te laten lopen, nee dat gaat dan gewoon keurig via mijn nieuwe verzekering.
  Van 24-6 tot nu heeft die bewindvoerder een hoop onzin verkocht en heeft bovendien in strijd met de opdracht van de rechtbank gehandeld.

  Groet Bert928GT

 416. JJ schreef op 

  Beste Suzan Samson,

  Ik heb naast de autoverzekering (WA + volledig Casco) ook bij Ineas pechhulp verzekerd. Premie voor de autoverzekering en pechhulp in 1x voor een volledig jaar maart jl. betaald. Wat is er nu geregeld m.b.t de pechhulp door Ineas en/of de bewindvoerders? Op mails waarin ik hierover vragen stel wordt door Ineas en bewindvoerders niet gereageerd.

 417. Ludo schreef op 

  gisteren mijn auto verkocht.
  vandaag per mail verzekering opgezegd en resterende premie teruggevraagd.
  geen reactie van Ineas!

  eergisteren schadevrije jaren opgevraagd bij Ineas
  voor een nieuwe verzekering.
  Geen reactie van Ineas!!

  Ze zouden toch binnen 5 uur reageren?
  Kan me voorstellen dat ze het nu druk hebben.
  Ja , met centen tellen!!!!

 418. René schreef op 

  Voor degene die Inshared niet vertrouwd, ze zijn een volle dochter van Achmea.

 419. @ JJ,
  Wij hebben deze vraag ook bij de bewindvoerders neergelegd. Hiervoor geldt in ieder geval niet de regeling die met Zelf.nl is overeengekomen. Dit is ons dus ook nog niet helemaal duidelijk. Wellicht kun je die vraag nog het beste bij de pechhulpdienst neerleggen.

 420. @ Bart Vellen,
  Je zult begrijpen dat we de mensen van de juiste informatie willen voorzien. Mensen moeten aan de hand daarvan zelf hun keuzes maken. Ik kan me ook indenken dat dit bij een rechter wellicht geen stand houdt. Maar ik wil mensen wel graag op de mogelijke gevolgen wijzen.

 421. frans schreef op 

  Mijn autoverzekering loopt op 21 augustus af. Op 19 juli heb ik een mail naat Ineas gestuurd met een opzegging, dus binnen de opzegtermijn van 1 maand die in de polis staat. Geen reactie ven Ineas. Weer een een mail gestuurd om een reactie. Helaas het bleef stil.
  Probleem is nu dat op het prividomein is aangegeven dat mijn verzekering gewoon wordt verlengd en de premie op 1 augustus wordt afgeschreven.Om opheldering gevraagd bij de bewindvoerder, ook hier geen reactie!Je kunt er van op aan dat de premie gewoon wordt afgeschreven en de verzekering (tot 1/9) wordt verlengd en ik mijn geld kwijt ben. Dit is toch ongehoord temeer ik deze verzekering binnen de polisvoowaarden heb opgezegd. Wat te doen>

 422. Zelf.nl schreef op 

  @frans Je kunt ook contact opnemen met Zelf.nl om je mogelijkheden door te nemen. Telefoonummer 072-5180160

 423. Sjarrel schreef op 

  Ik krijg gisteren ook een factuur binnen van Carglass die nog niet is voldaan door Ineas. Factuur is van 6 mei! Zouden ze dan sinds mei de claims al niet meer betaald hebben?? Dit terwijl er keurig in schadeafhandeling staat dat ze de nota gaan betalen. Beetje jammer allemaal…

 424. Bert Vellen schreef op 

  Hallo Suzan,

  dat is tenminste een eerlijk antwoord, nu lijkt het er in jullie commentaar op alsof de regeling met zelf.nl dwingend is en verplicht gevolgd moet worden en dat is hij zeker niet, het is slechts een optie.
  Persoonlijk en vele juristen met mij, ben ik er van overtuigd dat de regeling die er nu is nooit dwingend kan worden opgelegd door een rechter. Het kan wel voor sommigen een goede oplossing zijn, bijv. voor mensen die nu een casco schade hebben. De manier waarop jullie het nu presenteren suggereert dat er geen alternatief is en dat is er in mijn optiek wel degelijk nl. per direct stoppen met ineas en een andere verzekering afsuiten. De onzekerheid die bijna een maand geduurd heeft opgeteld bij de inbreuk op de bestaande polisvoorwaarden geeft een ieder het recht om per direct te stoppen met betalen bij Ineas en iets anders te regelen. Elke individuele situatie is anders en iedereen moet zijn eigen afweging maken, maar het recht om te stoppen met Ineas heeft elke verzekerde in deze situatie.
  Het zou duidelijker zijn als jullie alle opties zouden presenteren.

  Het verhaal van de bewindvoerder dat er in de polisvoorwaarden niets veranderd was maar dat slechts de geldstroom gewijzigd was zegt voldoende over het nivo en de insteek van deze bewindvoerder. Deze wilde in korte tijd nog zoveel mogelijk geld binnenhalen en niets meer uitkeren. Dat valt niet serieus te nemen.

  Het verhaal van Ludo hierboven verdient ook een duidelijk antwoord. Hij zal mogelijk niets terugzien van zijn vooruitbetaalde premie. Zijn vordering kan hij indienen bij de bewindvoerder en dan maar afwachten of hij er nog ooit iets van terugziet.

  Groet Bert928GT

 425. C. van Straaten schreef op 

  Ook mijn kwartaalpremie voor juli/aug/sept was reeds afgeschreven. Ik heb het hele bedrag laten storneren door de bank, (dit is mogelijk tot 56 dagen na afboeking) had ik de volgende dag terug op mijn rekening, vervolgens heb ik zelf juli/augustus weer betaald aan Ineas. De bank heeft op mijn verzoek het automatische afschrijven van Ineas geblokkeerd. Dus er wordt bij mij niets meer afgeschreven en ik heb mij per 19 juli aangemeld bij Zelf.nl voor een volledige casco verzekering die per 1 september volledig van kracht wordt. Is ondergebracht bij Proteq en is nog stukken goedkoper ook. Waar een faillisement al niet goed voor kan zijn. Prima toch?

 426. Jan H. schreef op 

  De “hulp” met drie vragen van Independer is verwarrend indien men reeds voor de zekerheid een verzekering elders heeft afgesloten. Het antwoord op de bewuste vraag is nu: U kunt de tweede verzekering beeindigen nadat u zich eerst heeft aangemeld bij Zelf.nl.

  Dit moet echter zijn: U betaalt tot 1 september zowiezo dubbel, zowel aan Ineas als aan uw nieuwe verzekeraar. (Er geldt een opzegtermijn van 1 maand dus aanmelden bij Zelf.nl heeft alleen zin als je na 1 september daar verzekerd wilt zijn.)

 427. Anneke schreef op 

  Als je je auto alleen WA wil verzekeren na 1 september a.s. heb ik dan voldoende aan mijn verklaring van schadevrije jaren van 1 maart 2010?
  Ik was nml. pas per 1 maart bij Ineas verzekerd en heb mijn verklaring naar hen opgestuurd, maar gelukkig nog wel een kopie.
  Of krijgen we van Ineas nog een nieuwe verklaring?

 428. @ Jan H.
  Wij hebben mensen geadviseerd een eventuele extra verzekering altijd te sluiten bij een verzekeraar met een verlengde bedenktijd en dagelijks opzegbaar. Daar is het antwoord ook op gebaseerd. Ik zal nog eens kijken of we dit kunnen verduidelijken, bedankt.

 429. @ Anneke,
  Een kopie van zo’n verklaring wordt doorgaan niet geaccepteerd. Op de site van Ineas en Zelf wordt aangegeven dat ze per 1 september gewoon je schadevrije jaren registreren in de database “Roydata”. Hier kan je nieuwe verzekeraar ze weer uit halen.

 430. Ruud schreef op 

  Best Suzan Samson,

  Hoe kan ik bij de bewindvoerder de resterende voorgeschoten jaar premie terug vorderen?
  Ik heb sind vorig jaar nov 2009 voor een hele jaar vooruit betaalt. Vanaf 1 sept 2010 blijft er nog 3 maanden over waarover ik betaalt heb en niet meer verzekerd ben.
  Moet dat via een advocaat officieel gedaan worden?
  Ik heb het netjes via die email gevraagd aan de bewindvoerder maar krijg totaal geen enkel reactie van hun.

 431. Johan schreef op 

  @Suzan:
  Je geeft hierboven aan dat Ineas zegt dat schadevrije jaren per 1 september worden geregistreerd. Weet je toevallig ook hoe hierbij omgegaan wordt met het lopende verzekeringsjaar? De vervaldatum van mijn verzekering is 1 oktober (premie tot die datum is ook al betaald), dus ik zou (mits ik schadevrij blijf rijden) eigenlijk ook per die datum mijn volgende schadevrije jaar pas opgebouwd hebben. Ga ik nu een heel schadevrij jaar mislopen omdat de verzekering door dit gedoe net een maand ‘te vroeg’ afloopt, of wordt hier coulant mee omgegaan en wordt dat schadevrije jaar toch toegekend?

 432. Albert schreef op 

  Het lijkt erop dat bij Ineas ook per maand of per kwartaal betaald had kunnen worden. Maar dat is al een tijdje van de baan.
  Bij het All-risk verzekeren van mijn twee wagens in April j.l kon ik niet per maand betalen maar moest in een keer voldaan worden. Dat hebben zij ook meteen van mijn rekening afgeboekt. Het lijkt erop dat zij van te voren al wisten dat er wat gaat gebeuren.

 433. Debby schreef op 

  Ik kon gewoon opzeggen m.b.v. de opzegbrief van Independer. Kennelijk maakt de passage met de rechtelijke info over het eenzijdig wijzigen indruk. Dit stond er in de reactie (per mail) van Ineas:

  Wij hebben de opzegging van de verzekering met polisnummer 123 ontvangen en in behandeling genomen. De verzekering zal per 30-07-2010 worden beëindigd. U ontvangt omstreeks deze datum een bevestiging van de opzegging per email met opgave van de schade vrije jaren.

  NB: Ik had de verzekering op 30-07-2009 laten ingaan. De premie voor het volgende jaar heb ik laten storneren. Dus wat mij betreft geen problemen gelukkig! Hopelijk geldt dit zo meteen ook voor alle anderen die hier een reactie hebben gepost.

 434. Marcel schreef op 

  @Albert, ik heb in oktober 2009 de verzekering afgesloten en betaal gewoon per maand (dat was toen gewoon mogelijk). Ik snap persoonlijk ook niet dat iemand kiest om de verzekering per jaar te betalen want die paar procent korting die jij dan krijgt stelt niets voor. En in dit geval is het dus doodzonde om per jaar te hebben betaald.

  @Debby, ik weet niet hoe je op dit moment verzekerd bent maar als je een allrisk verzekering had bij Ineas is het aan te raden om per direct een nieuwe verzekeraar te kiezen want anders ben je tot 30-07-2010 alleen maar WA verzekerd.

 435. @ Ruud,
  Ik durf het je niet met zekerheid te zeggen. De ervaring die wij als bedrijf hebben is dat je als schuldeiser vanzelf bericht krijgt van de bewindvoerder. Hij is immers op de hoogte van het feit dat je 1 van de schuldeisers bent.

 436. @ Johan,
  Dat ligt een beetje aan je nieuwe verzekeraar. In jouw geval verwacht ik dat ze het “afronden” naar een heel jaar, dat gebeurt doorgaans met alles vanaf een maand of 8.

 437. Sjarrel schreef op 

  En dan krijg ik gisteravond onderstaand mailtje van Ineas als reactie op het wijzigen van mijn polis van all risk naar WA:

  “Geachte heer,

  verlaging van de dekking is uitsluitend mogelijk per de prolongatiedatum van de verzekering en wij kunnen de door u voorgestelde wijziging naar alleen WA-dekking per 19 juli dus niet verwerken. U heeft tot de einddatum van de verzekering, 1 september, nog Volledig Casco dekking.

  Met vriendelijke groet,
  Peter Limper
  Ineas
  de online verzekeraar
  http://www.ineas.nl

  Nu breekt mijn klomp, hij zegt dat ik nog volledige casco dekking heb tot 1 september??????

 438. Sjarrel schreef op 

  Uiteraard direct gereageerd met de vraag waarom mijn Carglass factuur van 06-05 nog niet betaald is. Nog geen reactie hierop……

 439. Nico. de. Baar schreef op 

  Beste Suzan. Samson,
  Ben sinds 01-03-2010 ook polishouder bij Ineas wa volledig casco verzekerd. Heb sinds 09-07-2010 2de verzekering afgesloten bij Allsecur als aanvulling ivm casco schade risico met 1 maand opzeg/bedenk tijd. heb nu het volgende plannetje bedacht om de schade die ik heb opgelopen bij Ineas nog enigsinds te beperken n.l. het volgende Ik ga mij per omgaande melden bij Zelf.nl dan ben ik tot 1 sept gratis verzekerd.bij hun,wel heb ik uiteraard nog de premie van Ineas die ik 1 jaar van tevoren al had betaald. Daarna zeg ik mijn verzekering op met onmiddelijke ingang bij Allsecur scheelt mij 2x € 38,-=72 euro premie die ik op deze wijze ontloop. Zodra 1 sept aanbreekt zeg ik p.o. de verzekering op bij Zelf.nl en ga weer terug naar Allsecur omdat deze maatschappij de beste verzekering mij aanbied tegen een prijs die ca € 72,- goedkoper is dan Zelf.nl rara hoe komt dat??!!. Zo hoop ik de affaire Ineas debacle nog enigsinds te beperken. Voor alleer ik dat daden over ga zou ik graag Uw mening vernemen in deze of ik wel juist handel/mag handelen. Note: kunt U er nog enigsinds wijs uit?
  Graag (met spoed indien mogelijk) Uw commentaar wat ten zeerste gewaardeerd word door mij.
  M.vr gr Nico

 440. Ronald schreef op 

  N.m.m. moet je wel poliskosten betalen.

 441. @ Nico,
  Jazeker, hetgeen je voorstelt kan. De polis bij Zelf.nl is dagelijks opzegbaar dus je kunt vanaf 1 september alsnog switchen.

 442. Albert schreef op 

  Marcel, ik betaal ook liever per maand dat heb ik bij mijn vorige ook gedaan.
  Bij Ineas heb ik er wel om gevraagd maar dat deden zij niet meer en was ook niet meer mogelijk, en daarom moest ik in één keer betalen. Het was wel een groot bedrag dat er dan in één keer afgehaald werd voor twee jonge wagens.

 443. A.Scherpenberg-Van Arkel schreef op 

  Dit kregen wij net weer binnen via de mail:

  Met het oog op de noodregeling die is uitgesproken op 24 juni 2010, kan Ineas/IIC momenteel geen betalingen verrichten. Dit geldt zowel voor schades als voor de premierestituties in verband met beëindiging. De bewindvoerders dienen allereerst alle vorderingen te verifiëren, waarna de aanwezige gelden uitgekeerd zullen worden op grond van de wet.

  Te zijner tijd zal u via http://www.ineas.nl informatie ontvangen op welke wijze u uw vordering kunt indienen.

  Voor de goede orde bericht ik u dat er tot nadere berichtgeving geen nadere vragen worden beantwoord met betrekking tot de (wijze van) indiening van uw (restitutie)vordering.

  Met vriendelijke groet,
  voor Eline Harderwijk, assistent-bewindvoerders

  Boukje Trilling
  Faillissementsmedewerkster

  DLA Piper Nederland N.V.
  Postbus 75258, 1070 AG Amsterdam
  ‘Meerparc’, Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam
  T: +31 (0)20 5419300
  F: +31 (0)20 5419995
  DLA Piper Nederland N.V. publiceert de openbare verslagen in faillissementen van rechtspersonen en van natuurlijke personen, die een onderneming drijven, op http://www.dlapiperinsolventie.nl. Via deze verslagen kunt u de ontwikkelingen in de faillissementen volgen.

  P Please consider the environment before printing this email

 444. Hassani schreef op 

  Fluiten naar mijn geld ken ik al, maar kan iemand mij misschien vertellen naar wie en naar welk adres ik een vooruitgeschoten rekening m.b.t. een casco-schade van voor 24-06-2010 kan opsturen?

 445. Danielle schreef op 

  vraag;

  Is het verstandiger om bij mijn volgende verzekering over te stappen op maandpremie ipv jaarpremie om iets dergelijks in de toekomst te voorkomen (gezien het nog onbekend is of wij de betaalde premie voor de periode na 1-9 weer terugkrijgen)?

  ps, nav reacties van anderen; ik heb mijn schadevrije jaren opgevraagd bij Ineas. Ik heb mijn bericht ’s avonds verstuurd en volgende ochtend had ik al om 9.00 uur bericht, dus daarmee geen problemen bij mij.

 446. Marcel schreef op 

  @Danielle, je geeft zelf al het antwoord op je vraag. Het is zeker verstandiger om maandelijks te betalen i.p.v. jaarlijks. Met jaarlijks betalen krijg je meestal een korting van 3 a 5% maar omgerekend in euro’s stelt dat weinig voor. En om iets te voorkomen wat nu bij Ineas is gebeurt is het zeker raadzaam om maandelijks te betalen.

  P.S. schadevrije jaren kun je ook zien in de aanbieding van Zelf.nl (die hebben de schadevrije jaren overgenomen van Ineas).

 447. Leo Grootveld schreef op 

  Ik had een conflict met Ineas over een schade van 01-04-2010. Deze schade was van binnenuit ontstaan (belading). Zij wilden niet uitkeren, want beriepen zich op art. 2.4.1. Ik heb daartegen bezwaar gemaakt en kreeg later een bericht waar in stond dat zij na intern overleg toch besloten hadden uit te keren aan het schadeherstelbedrijf. In de tussentijd had ik zelf al betaald aan het schadeherstelbedrijf en zal dit dus terug moeten halen bij dat bedrijf. Mijn vraag is echter: wordt met deze schadeuitkering anders omgegaan, omdat deze van vóór de noodregeling is?

 448. Steven schreef op 

  Vandaag de verzekering voor het casco deel bij interpolis ondergebracht. Schadevrijejaren kunnen pas meegerekend worden als opzegging bij Ineas rond is. Ook de WA verzekering kan pas bij Interpolis worden ondergebracht wanneer Ineas de opzegging accepteert. De voorbeeldbrief van Susan Samson gebruikt en gemaild. Heb de indruk dat ook de helpdesk van Ineas niet meer functioneert. Kan iemand uitleggen waarom we niet per direct kunnen beeindigen?

 449. JJ schreef op 

  Info over Ineas pechhulp:

  Het kostte mij heel veel moeite, maar het is me uiteindelijk gelukt om per telefoon te spreken met Eline Harderwijk, Assistent bewindvoerder DLA Piper Nederland. O.b.v. het informatiebulletin nr. 1 van de bewindvoerders, punt 4, LIJKT pechhulp tot 1 september 2010 gewoon door te lopen. Vanaf 1 september hebben de huidige klanten van Ineas echter GEEN recht meer op pechhulp (ook al loopt de afgesproken pechhulp-dekking volgens de polis bv. nog door tot in 2011!). Deze pechhulp-service is NIET overgedragen aan Zelf.nl voor de periode vanaf 1 september 2010. Wel kun je – tegen betaling – pechhulp regelen bij Zelf.nl. Zelf.nl werkt hiervoor samen met RouteMobiel. Voor de premie pechhulp over de periode vanaf 1 september 2010 wordt je schuldeiser van Ineas. Het is onduidelijk of en wanneer je van deze premie nog iets terug kunt verwachten.

 450. Ruud schreef op 

  Ik heb het voorbeelbrief van Suzan Samson gebruikt.
  Met onder een aanvullende passage.
  —————————————————————————
  Aan de bewindvoerders van Ineas

  Onderwerp: Beëindiging lopende polis nummer xxxxxxxxxx

  Datum: 21 juli 200

  Geachte bewindvoerders van Ineas,

  Op 30-11-2009 heb ik een autoverzekering afgesloten bij Ineas. Gezien de onzekere situatie wil ik zo spoedig mogelijk de polis beëindigen zodat premie-incasso kan worden stopgezet.
  De rechtbank heeft op 24 juni 2010 in haar vonnis bepaald dat de rechten van verzekerden niet mogen worden beperkt. Aangezien Ineas via haar website op 1 juli 2010 te kennen heeft gegeven dat ICC de nota’s van schadeherstelbedrijven niet mag voldoen maar verzekerden deze eerst zelf moeten voldoen en het onzeker is of het volledige schadebedrag zal worden uitgekeerd, beschouw ik dit als een wijziging van mijn rechten als verzekerde. In de voorwaarden staat immers te lezen dat alleen het eigen risico voldaan hoeft te worden en overige reparatiekosten rechtstreeks aan de reparateur worden betaald.
  De grondslag van een verzekeringsovereenkomst is het bieden van financiële zekerheid (BW 7.925). Doordat de schade-uitkeringen nu wordt gestopt en geen zekerheid wordt geboden over de mate waarin bestaande en nieuwe schades zullen worden vergoed is de kern van de verzekeringsovereenkomst tussen mijzelf en Ineas aangetast.
  Als gevolg daarvan heb ik naar ik meen het recht om de verzekering per heden te beëindigen.
  Middels dit schrijven verzoek ik u mijn polis per 1 sept 2010 te beëindigen. Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk van u een bevestiging hiervan. Indien mijn verzoek niet wordt gehonoreerd ontvang ik graag een toelichting daarop en verneem ik wat de eerst mogelijke beëindigingdatum is.

  Tevens eis ik per direct de resterende premies na deze datum terug en ook van de aanvullende verzekeringen!!!
  ————————————————————————-
  Dan krijg ik als reactie dat ik ondanks dat de verzekering per 1 sept 2010 afloopt toch de verzekering per die datum niet kan opzeggen.
  Zeer vreemd!!!! Wat moet ik hiermee,(Vraag aan de medewerkers van independer)

  ————————————————————————-
  Geachte heer xxxxx,

  De verzekering is helaas niet direct opzegbaar.

  Op 24 juni jl. is op verzoek van De Nederlandsche Bank de noodregeling voor Ineas, de verzekeraar van uw auto, in werking getreden. In verband hiermee eindigen alle verzekeringen van Ineas voor auto’s met een Nederlands kenteken per 1 september 2010. Per deze datum dient u dus een andere verzekering afgesloten te hebben voor uw auto.

  Wij als bewindvoerders van Ineas hebben o.a. als taak om ervoor te zorgen dat Ineas klanten zo min mogelijk gedupeerd worden door de ontstane situatie. Wij hebben sinds onze benoeming gezocht naar een goede oplossing voor de verzekerden van Ineas. In Nederland heeft dat geresulteerd in een overeenkomst met Zelf.nI (onderdeel van SNS Reaal). Zelf.nl biedt u de mogelijkheid met ingang van heden een verzekering of te sluiten onder de volgende voorwaarden:

  · Als u bij Ineas op 24 juni 2010 een Volledig Cascodekking of Beperkt Cascodekking had lopen, en u op het moment dat u de verzekering bij Zelf.nl afsluit niet elders verzekerd bent, krijgt u bij Zelf.nl gratis tot 1 september 2010 en met terugwerkende kracht vanaf 24 juni 2010 cascodekking conform de voorwaarden van uw Ineas-verzekering.

  · In tegenstelling tot eerdere berichten hoeft u de Beperkt Casco en Volledig Casco schades niet langer zelf vooruit te betalen. Dit neemt Zelf.nl voor haar rekening.

  · Omdat u tot 1 september 2010 bij Ineas verzekerd bent, zal de WA dekking voor de verzekering die u bij Zelf.nl afsluit pas ingaan op 1 september 2010. WA-schades tot 1 september 2010 worden gedekt door het Waarborgfonds.

  · Zelf.nl zal tot 1 september 2010 geen premie berekenen, ook niet wanneer u een schade heeft.

  · De autoverzekering van Zelf.nl is dagelijks opzegbaar.

  · U kunt zich voor 7 augustus 2010 aanmelden via http://www.zelf.nl/ineas.

  . Schades met een schadedatum van voor 24 juni 2010 vallen buiten de afspraken met Zelf.nl en vallen binnen de afwikkeling van de noodregeling.

  Dit geldt ook voor de aan Ineas betaalde premie voor de periode na 1 september 2010. Hierin speelt Zelf.nl geen rol.

  Heeft u nog vragen? Kijk dan op http://www.zelf.nl/ineas of mail naar ineas@zelf.nl. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

  Hoogachtend,

  Names de bewindvoerders

  Mr. M. Pannevis

  Bewindvoerders van International Insurance Corporation IIC) N.V, handelend onder de naam Ineas

  Met vriendelijke groet,

  Ruby Welzijn
  Ineas
  de online verzekeraar
  http://www.ineas.nl

 451. Juut schreef op 

  Goedendag, Ik heb een vraag aan u.
  Eind juni heb ik mijn auto laten herstellen bij een autoschadebedrijf aangewezen door Ineas en daar 150 euro eigen risico voor betaald. Dit was voor een schade die niet door mijn toedoen veroorzaakt was.
  Mijn vraag is nu: De verzekering van de tegenpartij keert aan Ineas uit maar betalen die in deze situatie nog uit aan het schadebedrijf of aan mij ?
  Want ik heb nu een “akte van cessie” toe gestuurd gekregen van het schadebedrijf met de vraag of ik wil tekenen. Zodat als Ineas om de 1 of andere reden niet uit keert dat ze de kosten op mij kunnen verhalen.
  Zoals u snapt teken ik dit formulier niet. Maar moet ik hier wel bang voor zijn? Of ben ik verplicht dit te tekenen?

  1. T. van Dorst schreef op 

   Ook ik zit in zo’n situatie waarin een andere verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheid heeft erkend en inmiddels (begin augustus) het schadebedrag aan Ineas heeft betaald.
   Echter: Ineas heeft de ontvangen schade-uitkering NIET doorbetaald aan het schadebedrijf; die stuurt vervolgens de factuur naar mij met het verzoek om te betalen. Moet ik nu betalen of moet ik het schadeherstelbedrijf doorverwijzen naar de curatoren van Ineas.

   1. @ T. van Dorst,
    Dit is een lastige vraag. Ik denk dat u inderdaad zelf moet betalen en de claim bij Ineas neer kunt leggen. Voor de zekerheid heb ik dit nog aan een juridische contactpersoon voorgelegd. Wellicht dat dit namelijk anders is als je bij een aangesloten herstelbedrijf bent geweest.
    Ik kom hier dan ook nog op terug als ik reactie heb van mijn contactpersoon.

    1. Theo van Dorst schreef op 

     Suzan,

     ik heb bij de opdracht tot schadeherstel indertijd ook een actie van cessie ondertekend waarbij ik het schadeherstelbedrijf gemachtigd heb om de herstelkosten rechtstreeks bij Ineas te incasseren. Tevens heb ik daarmee het recht overgedragen om de schadevergoeding te incasseren. m.a.w. mijn rechten en plichten zijn daarmee over gedragen.
     Is het niet zo dat op het moment dat Ineas de schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij ontvangt ( op 11 augustus j.l.) maar zij de factuur niet aan het schadeherstelbedrijf hebben betaald, Ineas daarmee geen recht meer heeft op die schadevergoeding en er dus, vanuit de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke derde geredeneerd, sprake is van onverschuldigde betaling?
     En is het niet zo dat dit daarmee gewoon buiten de afwikkeling van de boedel valt en door de bewindvoerders van Ineas gewoon direct terugbetaald moet worden aan de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke derde danwel aan mij zodat ik alsnog de factuur van het eschadeherstelbedrijf kan betalen?

     En als dat zo is kan moet ik dan een vordering doen bij Ineas wegens onverschuldigde betaling of moet dat de verzekringsmaatschappij van de aansprakelijke derde doen?

     1. @ Theo,
      Ik ben iets wijzer geworden maar kan je vraag nog niet helemaal beantwoorden vrees ik. In een acte van cessie staat meestal een regeltje opgenomen dat als de verzekeraar niet betaalt, dat je zelf alsnog moet betalen. Als dat er niet in staat maak je een goede kans denken we.
      Daarnaast is er ook nog de vraag wanneer de schade is geweest? Was die voor of na 24 juni? Als die er voor ligt is het wachten op de afwikkeling van het faillissement. Ligt de schadedatum na 24 juni, dan kun je bij Zelf.nl aankloppen.

      Normaals gesproken betaalt Ineas eerste jouw schade (ik neem aan dat je casco verzekert bent), en klopt het dat de uitkering naar Ineas gaat. Maar Ineas heeft nooit aan jouw betaalt. Je kunt je dan ook nog afvragen in hoeverre je nog een claim bij de tegenpartij kunt neerleggen. Of in hoeverre dat geld in de failliete boedel van Ineas thuis hoort. Maar dat zijn ingewikkelde zaken.

      Als je nog kunt vertellen wanneer de schade is geweest en wat voor dekking je had, duiken wij er nog iets verder in. Mocht je een rechtsbijstandverzekering hebben is het wellicht ook iets om bij hen neer te leggen.

     2. Marcelpetri schreef op 

      Ook ik heb een soortgelijke situatie.
      In april heeft er iemand een fiets tegen mijn auto laten vallen. Dit heb ik via mijn all-risk verzekering in orde laten maken en Ineas heeft dit op de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij verhaald. Dit geld is ook aan Ineas overgemaakt.
      Tot mijn grote verbazing lag er afgelopen weekend een brief van een advocaat in de bus namen ABS autoherstel waarin ik werd gesommeerd om een bedrag van 1700,- over te maken.
      Het blijkt dat Ineas het geld dat zij van de tegenpartij hebben ontvangen niet hebben overgemaakt terwijl ik op 9-6 een bervict had van Ineas dat zij het bedrag zouden overmaken aan het schadebedrijf.
      Ik heb contact opgenomen met het advocatenkantoor en zij geven aan dat ik een akte van concessie heb getekend en dus aansprakelijk ben nu zij het niet bij Ineas kunnen incasseren. Ik weet niet of en wanneer ik deze akte heb getekend.
      Het is mij ook niet duidelijk wat ik nu verder kan doen.

 452. Steven schreef op 

  Het lijkt er meer op dat de route naar ZELF.nl hier gepromoot wordt. Terwijl ik nu toch vrij moet zijn elders te verzekeren? Ik vind dit niet fris. Als het belang van de klant zo centraal staat volegns dhr. Pannevis, waarom kan ik dan niet per direct opzeggen om mij veilig te scharen onder de vleugels van Interpolis. Welk belang heeft Pannevis om hier niet aan mee te werken? Misschien kan Independer helderheid krijgen.

 453. G.H. schreef op 

  Mensen allemaal wees eens wat assertiever.
  Gewoon direct opzeggen die Ineas ook al wordt dat ontraden in verder bovenstaande reacties.
  En natuurlijk direct je premie laten storneren door de bank.
  Want heel dat Ineas heeft alle kenmerken v.e. ordinaire “plof”b.v.
  Zeg maar faillissementsfraude met hoofdletters.
  Dus wordt het geen tijd dat Trosradar hier iets mee gaat doen en dat ook politie en justitie eens in actie komen?????????????

 454. Marcel schreef op 

  @Steven, als je geen zin hebt om dubbele premie te betalen kun je het beste ZELF.NL kiezen en dan opzeggen per 2 september en dan overstappen naar Interpolis (zijn wel niet echt goedkoop). Je kun ook nu Interpolis nemen maar dan betaal je dus tot 1 september dubbele premie (zowel Ineas als Interpolis).

 455. Willem schreef op 

  Telefoontje aan ZELF.NL:” Kan ik bij u mijn auto verzekeren op grijs kenteken?” ( invalidenvervoer). Jawel, normaal niet, maar nu wél. Plop plop plop * piep* : 560 euro zal het zijn. “Mag ik van u een offerte ontvangen?” Nee, dat kan niet, dit kan alleen telefonisch, want we moeten dit allemaal met de hand invoeren.
  Het wordt voorgesteld alsof Zelf.nl nu onze grote redder is, wij moeten bijna nederig knielen. Maar vergis u niet: Zelf.nl is even commercieel als alle andere aanbieders. Terugwerkende kracht tot 24 juni? Achjee, die schades verhalen ze allereerst op de curatoren, reken maar dat ze voorrang krijgen op de mensen die nog premies tegoed hebben. De rest halen ze bij het waarborgfonds.

 456. Ruud schreef op 

  @Steven Ik beaam je absoluut, ik krijg ook zwaar de indruk dat de weg naar Zelf.nl flink gepromoot wordt door de curatoren.(Het lijkt wel of ze een akkoordje met ze gesloten hebben) En zoals Willem hierboven beschrijft kunnen wij helemaal achter aan de rij sluiten als schuldeiser, van mensen die nog premies te goed hebben.
  Ik vind dat de curatoren en Zelf.nl transparantie moeten geven betreft wat voor afspraken ze gemaakt hebben.

 457. leon schreef op 

  Ik heb dus nog een casco schade te goed van 3700 euro.
  schade van einde mei.

  wat nu? verhalen op bewind voerders? die ontspringen de dans!!
  zoals normaal bij een faisement en ze maken doorstart, maar rijden nog steeds in dezelfde dikke auto.

  leon

 458. steven schreef op 

  Ik heb een email aan tros radar gestuurd. Lijkt mij dat hier een interessant item schuilt. Wie van jullie had namelijk niet de indruk dat INEAS een bonafide door grote partijen gesbackte internetverzekeraar was? Die indruk had ik namelijk wel! Ik vraag me nu du sook af hoe dit met de rest van dit soort verzekeraars zit. Hoe zit het dan met ZELf.nl?

 459. Ray schreef op 

  Beste mensen,

  Ik heb mij tot 1 september aangemeld via zelf.nl op aanraden van Ineas. Maar nu wil ik via zelf.nl opzeggen omdat ik per 1 september naar een andere verzekeraar over wil gaan, maar volgens hen is dat alleen mogelijk via Ineas. Ze waren ook verontwaardigd dat ik bij hen dan al gelijk weg wilde.

  Ik heb een beetje een raar gevoel erbij dat ik zometeen niet meer afkom van zelf.nl. het is toch raar dat ik niet rechtstreeks bij hen kan opzeggen? via Ineas zul je waarschijnlijk niks horen of niks bevestigd krijgen. Hoe zit dit juridisch?

 460. Marcel schreef op 

  @Ray, per 2 september kun je gewoon opzeggen bij Zelf.nl (kun je dagelijks opzeggen).

 461. Martijn schreef op 

  Sorry, maar ik kan de reacties niet meer aanzien..
  Je kunt in principe na 1 dag weer opzeggen bij zelf.nl. Kost je dan inderdaad zoiets als 1 tot 3 euro euro.
  En de schades verhalen in het voordeel van verzekerden van zelf.nl? Uit die 15 miljoen euro schuld zeker, of wat het ook exact was.
  Ik vind het persoonlijk nogal triest dat mensen zich zelfs al op zelf.nl gaan afgereageren. Wees blij dat het wordt overgenomen, anders had je niets meer aan je casco verzekering gehad.
  Uiteraard is het de bedoeling van zelf.nl om zichzelf te promoten. Waarom zou zelf.nl alles anders overnemen.. Uit liefdadigheid?

 462. ruud schreef op 

  heb nu een rekening gehad van carglass van een ruitschade omdat ineas die niet betaald heeft. het is een schade van 28-04-2010. maar in mijn privedomein van ineas staat dat de schade is afgehandeld.wat is er nu waar? de rekening van carglass is van 15-07-2010.moet ik hem nu toch maar zelf betalen of toch maar bij zelf.nl aankloppen?

 463. Sjarrel schreef op 

  @ruud: zelf.nl neemt alleen de casco schades voor haar rekening van 24-6-2010 en later. De schade van 28-04 zul je waarschijnlijk zelf moeten voorschieten en vervolgens moeten claimen bij Ineas.

 464. Ruud schreef op 

  @Martijn Volgens mij ben je naief, of je reactie komt voort uit belangen die verstrengeld liggen met de tegenpartijen, en niet voor de verzekerden.

  Het is toch de wereld op ze kop wij allemaal als trouwe premie betalers moeten dankbaar zijn voor deze regeling. Nouw dat is wel op z’n minst wat ze voor ons kunnen doen, na dit debakel. Denk je dat Zelf.nl uit barmhartigheid alle schade voorzich neemt,zonder zich ingedekt te hebben, en weten wat nog bij Ineas in de boedel zit om zijn kosten daaruit weer terug te halen met VOORRANG. Anders zouden hun nooit aan deze avontuur begonnen zijn. Kom a.u.b uit je roze wolk Martijn.

  P.S.
  Waarom denk je overigens dat geen enkel bank ze handen in de vuur durfde te steken voor de DSB-Bank. Omdat er ”niets” in de boedel voor hun viel te halen, en te veel risico’s derin waren. Bij Ineas valt er nog zeker wat te halen, waaronder ook uit commerciele oogpunt.En onbetaalbare reclame.

 465. Daan schreef op 

  @Ruud Zoals Martijn al aangaf, ze doen dit bij Zelf.nl waarschijnlijk niet uit liefdadigheid maar bijv. om zichzelf te promoten.

  Premies zijn geen donaties. Uitkeringen zijn geen giften. We leven in een economie waar bedrijven failliet kunnen gaan.

  Als zij het voor elkaar krijgen om met VOORRANG de kosten van schades uit de boedel te krijgen is dat voor de ex-ineas klanten toch alleen maar goed. Zij krijgen immers de casco schade GRATIS vergoedt via Zelf.nl. Anders zouden ze hoogstwaarschijnlijk niks krijgen…

  Al denk ik niet dat zij dat voor elkaar hebben gekregen. Andere schuldeisers in binnen- en buitenland zullen niet zomaar aan de kant gaan!

  Betaal voortaan per maand – dan beperk je het risico. Of spaar zelf(.nl :-)) voor mogelijke casco schades

 466. Martijn schreef op 

  @Ruud: Had je liever de boel failliet gezien dan?
  Kun je lekker achter in de rij aansluiten, en ben je waarschijnlijk alles kwijt. Ik gok namelijk dat ze niet veel middelen hebben om die enorme schuld weg te kunnen werken. Geen dekking van casco schade van 24 juni tot 1 september dus, en alsnog geen premie terug.
  Wat dacht je er dan mee te zijn opgeschoten?
  Er mag dan wel wat te halen zijn uit commercieel oogpunt, maar hoe wil je dat gaan incasseren dan? De enige oplossing is door een overname van de klanten; en dat ik nu ongeveer gebeurd.

  Ik ben zelf overigens ook alleen maar gedupeerd. Ik ben een half jaar all-risk premie kwijt, en mis straks misschien net een schadevrij jaar.

 467. Marcel schreef op 

  @ Ray: ook ik heb mij laten verleiden tot het verzekeren via ineas bij Zelf.nl.

  Enfin, mensen..Nu heb ik de polis binnen maar staat er wel duidelijk in dat de contract loopt van 01-09-2010 t/m 01-09-2011.. Nu vraag ik mij af, kan men dan toch gewoon opzeggen? Want ik wil namelijk niet bij hen blijven, ze zijn mij te duur. Of doe ik er goed aan om dan maar nu al op te zeggen?

 468. Marcel schreef op 

  Op zelf.nl staat:

  “Einde verzekering
  De verzekering eindigt bij overlijden of vertrek naar het buitenland van de verzekeringnemer.
  Bij verlies of verkoop van de auto stelt Zelf.nl de overeenkomst uit.”

  Potverdorie, men wilt toch niet zeggen dat ze ons nu hebben opgelicht door te stellen dat wij iedere dag konden opzeggen (maar waarschijnlijk eerst 1 jaar verzekerd moest zijn). Want dan wordt ik nu toch echt pissed off van. Want ik had een premie van 47 euro per maand en zal dan per 1 sept. 77 euro bij Zelf.nl moeten betalen. Dacht het niet!!

  Ik zou zeggen, let maar heel heel goed op.

 469. Dirk schreef op 

  De standaard duur is 1 jaar. Maar de verzekering is dagelijks opzegbaar! 2 sept ’10 kan je er dus op zn vroegst vanaf en betaal je 1 / 30 van de maandpremie.

  Staat in de polisvoorwaarden…

 470. Marcel schreef op 

  @Marcel, de standaard duur is inderdaad altijd een jaar. Had je liever gehad dat je per dag zou moeten verlengen ? Je kunt zoals Dirk hierboven zegt gewoon opzeggen per 2 september.

  Ik heb zo’n idee dat sommigen niet blij zijn met het bod van Zelf.nl (ik vind het een prima bod). Ik zou zeggen sluit dan gewoon ergens een andere verzekering af, betaal je wel dubbele premie tot 1 september maar dan heb je wel de verzekeraar die jezelf wilt.

 471. ray schreef op 

  Beste mensen,

  Ik heb zojuist gesproken met zelf.nl of ik per 1 september kon opzeggen. In eerste instantie gaf zij aan dat dit kan maar dat ik dan per direct een andere verzekeraar moest zoeken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en hoe het door Ineas geregeld is!

  Eigenlijk krijgt zelf.nl dan dus een gigantische promotie van zichzelf en tsja met duizenden nieuwe verzekerden in 1 hap kan je vast die mensen wel 2 maandjes “gratis” verzekeren, tenslotte levert het een gigantische omzet op. Ik heb aangedrongen dat dit niet de juiste manier is om klanten te werven en na overleg met haar afdeling heeft ze mij verzekerd dat ik per 1 september kan opzeggen en dat mijn gratis casco dekking wel aanhoudt tot 1 september. Ik krijg hier ook een schriftelijke bevestiging van. Ze vinden het allemaal raar dat je dan gelijk opzegt. Wat is daar nou raar aan? Ik ben toch vrij in mijn keuze? En nu ik honderden euro’s ben gedupeerd ben ik wel voorzichtig en kijk ik eerst goed rond welke verzekeraar ik 100% vertrouw!

 472. Marcel schreef op 

  @Ray, is toch ook logisch dat als je per 1 september opzegt je per direct ook een andere verzekeraar moet hebben. Of wil je soms een aantal dagen onverzekerd rijden ?

  Je kan normaal gesproken ook de verzekering oplaten zeggen door je nieuwe verzekeraar. De meeste doen dat voor je zodat je er geen omkijken meer naar hebt.

  Ik heb zo’n gevoel dat sommigen het een doodstraf vinden om bij Zelf.nl verzekerd te zijn.

 473. Marcel J schreef op 

  @ Marcel: En ik denk dat jij een medewerker bent van Ineas of Zelf.nl
  Ik begrijp niet dat je de verhalen en bezorgdheden van deze mensen niet kunt begrijpen.

  Ik zal mij maar vanaf nu Marcel J noemen.

 474. ray schreef op 

  @ Marcel van zelf.nl (blijkbaar)
  Ineas biedt aan dat zelf.nl de verzekering zonder extra kosten overneemt tot 1 september dus dan ben ik WEL gedekt. Alleen zelf.nl stuurt je dan een overeenkomst dat je vanaf 1 september gedekt bent. Nergens staat de speciale regeling dat je voor 1 september gedekt bent via Ineas. Wat gebeurt er dus als je schade hebt en je wilt dit verhalen op zelf.nl? Krijg je waarschijnlijk geen gehoor. Zelf.nl wilt je een overeenkomst aansmeren van minimaal 1 jaar. Ik wil dus per 1 september een andere verzekeraar en alleen tot 1 september bij zelf.nl blijven. All secur en Inshared vind ik veel betere opties. Maar zelf.nl doet moeilijk als je per 1 september wilt opzeggen! Dus mensen allemaal goed oppassen voor zelf.nl!!!

 475. Daan schreef op 

  @Ray Je kan gewoon opzeggen per 1 september. Krijg je een gratis dekking van Zelf.nl waarbij zij het risico lopen zonder 1 cent van jou te krijgen…

  Je krijgt waarschijnlijk een standaard overeenkomst thuis die altijd minimaal 1 jaar loopt maar die je dagelijks mag opzeggen.

  aldus de website:
  * De Zelf.nl Autoverzekering
  * Veelgestelde vragen
  * Vragen over schadeclaims?
  * Over ons
  * Juridische informatie

  Hoe werkt de regeling voor Casco verzekerden?

  1. Verzekerd met terugwerkende kracht
  Meld u hier aan en u bent direct gratis met terugwerkende kracht verzekerd vanaf 24 juni 2010 tot uiterlijk 1 september 2010. U ontvangt per e-mail een bevestiging, waarna u uw polis krijgt thuisgestuurd. U bent dan vanaf 1 september conform de voorwaarden van de Zelf.nl Autoverzekering gedekt. Deze is dagelijks opzegbaar.

  2. Wel verzekerd, geen premie
  Zelf.nl zal tot 1 september 2010 geen premie berekenen, ook niet wanneer u een schade heeft. Vanaf 1 september 2010 zijn de polisvoorwaarden van uw nieuwe Zelf.nl Autoverzekering van kracht. Als u deze autoverzekering behoudt, betaalt u vanaf dat moment een geringe premie en profiteert u van onze aantrekkelijke voorwaarden.

  3. Dagelijks opzegbaar
  Uw nieuwe Zelf.nl Autoverzekering is dagelijks opzegbaar.

  4. Zelf.nl betaalt uw schade
  U hoeft schades niet langer zelf vooruit te betalen. Dit neemt Zelf.nl voor haar rekening.

  Of zie ik het nou te posititief in? :)

 476. Marcel schreef op 

  Ik ben dus totaal niet van Zelf.nl maar ik snap gewoon niet waarom sommigen zo dramatisch doen op het aanbod van Zelf.nl. Is de oplossing van Zelf.nl dan zo erg (je betaalt nota bene tot 1 september niets) en is het niet handig dat je bij Zelf.nl per dag kunt opzeggen ? Als de oplossing van Zelf.nl je niet bevalt dan ga je toch lekker ergens anders heen en sluit je geen verzekering af bij Zelf.nl. Niemand die je tegenhoudt.

  Wat is er trouwens mis met Zelf.nl ?

 477. Marcel J schreef op 

  @ MARCEL. Je moet de reacties eens goed lezen! Pas na het ontvangen van de polis van zelf.nl begint men behoorlijk te twijfelen. Zo ook ik, want in de polis staat niets dat ik iedere dag kan opzeggen en zijn de kosten zelfs hoger geworden dan het op hun website werd aangegeven. Enz. enz.
  Ik vind het zeer mooi wat ze aans hebben aangeboden, echter wil ik gewoon na 1 september ook weg kunnen omdat ik eerst bij Ineas 41 euro betaalde en bij zelf.nl vanaf 1 sept. 77 euro. Snap je het nu?

 478. Martijn schreef op 

  Sorry Marcel J,
  maar ik zal je even uit de onzekerheid helpen.
  Als je de polisvoorwaarden eens goed had gelezen staat er het volgende:

  3.3 Einde
  De verzekeringsovereenkomst eindigt:
  a. Door telefonische of schriftelijke opzegging tegen elke in de
  toekomst liggende datum.

  Die reacties van “jij werkt zeker voor zelf.nl” als je het een goede oplossing vindt zijn trouwens best sneu.

 479. Ruud schreef op 

  Best mensen op zich is de regeling van Zelf.nl wel een goeie oplossing voor de WA+ en all risk verzekerde.(Dus geen drama over die regeling hoor)

  Maar je bent eigelijk helemaal niet gratis bij Zelf.nl verzekerd tot 1 sept 2010,want je moet bij Ineas gewoon je premie door betalen tot die datum.Dus die implicatie van gratis lijkt me sterk.

  Tevens wat mij zo dwarszit is wat er gebeurd met de vooruitbetaalde premies van Ineas. Want het lijkt mij heel waarschijnlijk van Zelf.nl voor aan die rij zitten als schuldeisers, omdat ze het op een akkoordje hebben gegooit met de bewindvoerders. Anders zou de risico veel te groot zijn, om de verzekerde over te nemen van Ineas.

  En nu zijn de mensen die te veel premies hebben betaalt de dupe, want als Zelf.nl Ineas leeg plukt, dan val er niks meer te halen voor de andere schuldeisers.
  Ik heb me lesje geleerd nooit en dat ook nooit meer vooruit verzekeringspremie betalen.
  De verzekeringtak heeft in mij ogen weer een deuk opgelopen, en de weinige vertrouwen die ik ook had in ze begint steeds minder en minder te worden.
  Woekeraars, witte boorden criminelen.

 480. Marco van Muiswinkel, Algemeen Directeur Zelf.nl schreef op 

  Beste Bloglezers,

  We zien dat de regeling die wij, Zelf.nl, hebben afgesproken met de bewindvoerders van Ineas veel gesprekstof oplevert. Het lijkt ons daarom goed hier te reageren en duidelijk te maken wat onze beweegredenen zijn geweest om deze regeling voor klanten van Ineas aan te bieden.

  Allereerst hopen wij aan deze regeling nieuwe en tevreden klanten over te houden. Daar maakt Zelf.nl geen geheim van. Om onze premies zo laag mogelijk te houden, zonder concessies te doen aan onze solvabiliteit en kwaliteit van onze dienstverlening, geeft Zelf.nl weinig geld uit aan reclame op radio of televisie. Uiteindelijk betalen onze klanten immers ook de kosten daarvoor. We zoeken dus slimmere en meer goedkope manieren om mensen kennis te laten maken met Zelf.nl.

  Door gedupeerde klanten van Ineas te helpen, denken we dat het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds bieden we de klanten van Ineas gratis dekking voor casco schades vanaf 24 juni tot 1 september. Klanten hoeven dus niet meer onzeker te zijn over de uitkering van schadeclaims gedurende die periode. Dat zegt iets over hoe wij, Zelf.nl, over verzekeren denken. Anderzijds maken de klanten van Ineas kennis met Zelf.nl als nieuwe verzekeraar. Aangezien onze autoverzekering dagelijks opzegbaar is, zit niemand er aan vast voor een langere periode. Ik hoop dat hier nu geen onduidelijkheid meer over bestaat.

  Het is niet zo dat Zelf.nl met deze regeling nu schuldeiser is bij Ineas. Deze regeling wordt geheel beschikbaar gesteld door Zelf.nl.

  Natuurlijk hopen we dat onze nieuwe klanten blijven. Daarvoor biedt Zelf.nl de regeling immers aan! Maar dat willen we niet afdwingen door langlopende contracten of andere drempels op te werpen die het overstappen moeilijk maken. Voor klanten van Ineas dus ook niet. We willen dat klanten blijven omdat ze tevreden zijn over Zelf.nl, over ons en onze verzekeringen. Om dat goed in de gaten te houden, vragen we onze klanten altijd (anoniem) deel te nemen aan onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoeken via het bedrijf Tevreden.nl. Samen met Independer en andere vergelijkingssites proberen we onszelf en onze producten voortdurend te verbeteren, waar mogelijk. Tevreden klanten zijn onze belangrijkste doelstelling. Immers, Zelf.nl is ook afhankelijk van mond-op-mond-reclame.

  Vergelijken van verzekeringen juichen we toe. Als u denkt dat u bij een andere verzekeraar beter uit bent, is en blijft dat natuurlijk geheel uw vrije keuze.

  Als u gaat vergelijken, adviseren wij u wel goed “appels met appels” te vergelijken. We zien op dit blog verschillende reacties met vergelijkingen die niet juist zijn. Wij betreuren dit omdat zo niet het juiste beeld wordt geschetst over Zelf.nl.

  Welke dekkingen (WA, Beperkt Casco, Volledig Casco etc.) heeft u nu? Biedt de inzittendenverzekering alleen dekking voor schades of ook voor ongevallen? Hoe wordt de kwaliteit van de verzekering beoordeeld? Kunt u opzeggen wanneer u wilt? En natuurlijk ook de premie. Indien u twijfels heeft, bel dan ook even naar 072-5180160 of mail naar ineas@zelf.nl.

  Met vriendelijke groet,

  Marco van Muiswinkel
  Algemeen directeur Zelf.nl

 481. René schreef op 

  Lijkt mij dat nu Ineas failliet is er geen premie meer betaald hoeft te worden. Rechtspersoon bestaat niet meer.Alle vorderingen worden door andere rechtspersoon gedaan. Rechtspersoon waar ik geen deal mee gesloten heb.

 482. Marcel schreef op 

  @Marcel J, lezen is best moeilijk he ! Het is al 100x gezegd dat je per dag kunt opzeggen dus ik hoop dat je ogen eindelijk eens geopend zijn na het bericht van Martijn en Marco van Muiswinkel (nota bene Algemeen Directeur van Zelf.nl).

 483. Ruud schreef op 

  Aan Marco van Muiswinkel, Algemeen Directeur Zelf.nl .

  Kunt u dit deze betoog bevestigen door uw berichtgeving op jullie eigen website te plaatsen of te bevestigen. Dan weten in iedergeval dat dit geen broodje aap verhaal is, door een overijverige Zelf.nl medewerker.

 484. Michael schreef op 

  @Ruud. Vind je het leven nog leuk of ben je altijd zo zuur? Denk je nou echt dat een overijverige medewerker uit naam van de directeur zoiets gaat schrijven?

 485. Ruud schreef op 

  @Michael Dit is maar een weblog, dus waar maak jij je nog zo druk om.
  Iedereen kan maar hier raaskallen wat ze willen, maar elke verklaring of toezegging die hier wordt gedaan heeft geen enkel greintje juridische basis en waarde.(behalve de adviezen van independer, daar word wel waarde aan gehecht)) Dus als de directeur daadwerkelijk dit is, dan moet het enkel probleem zijn om het op zijn website te plaatsen. Omdat alleen al andere clienten gerust te stellen.

  En ja wat betreft financiele/verzekerings dienstverlening sta absoluut zuur in.
  En ik spreek denk ik niet voor mezelf alleen, kijk maar eens zelf maar wat er afgelopen jaren de revue gepasseerd is in het financiele/verzekering wereld. I rest my case!!!!!

 486. Rob schreef op 

  @independer:
  Ineas is definitief failliet verklaard; kunnen (lees: mogen) zij nu nog de maandpremie van augustus incasseren?
  Zo ja, dan storneren? Of heeft dit gevolg voor de dekking door Zelf.nl?
  Of loop je dan ook nog het risico om als wanbetaler te boek te komen staan?

 487. @ Rob,
  Volgens mij is Ineas (de verzekeraar) nog niet officieel failliet verklaard maar de zusterbedrijven. Zie ook de update bovenaan deze pagina. Als je de regeling van Zelf.nl gebruikt moet je zeker blijven betalen ja. Anders kan het zijn dat Zelf.nl alsnog je schade niet vergoed. En het risico dat je als wanbetaler te boek staat is ook aanwezig.

 488. Eddy van Caulil schreef op 

  Aan Marco van Muiswinkel

  Een generues aanbod voor alle Ineas gedupeerde. Voor de periode tot 1 september zou ik hier graag gebruik van maken. In uw polisvoorwaarden is te lezen dat de verzekering dagelijks opzegbaar is en dat de premie naar opzegging naar redelijkheid wordt verminderd.(artikel 8.5).
  Indien ik in de tussentijd een voor mij een nog gunstigere verzekering vindt en per 01 september de verzekering bij Zelf.nl opzeg wat is dan naar redelijkheid?

  Met vriendelijke groeten Eddy

 489. Marcel schreef op 

  @Eddy van Caulil, als je effen naar boven scrolt is het antwoord al verschillende keren gegeven. Je kunt per 1 september Zelf.nl opzeggen ! Moet je wel eerst een andere afsluiten die per 1 september ingaat en dan die van Zelf.nl per 1 september opzeggen.

 490. Leon schreef op 

  Ik heb nog een schade lopen.
  Zal ik nu zelf moeten overnemen
  Dus ik vraag het dossier op bij INEAS.
  tot op heden geen reactie.
  Wordt er nog wel wat afgewerkt of is iedereen al naar huis?

 491. @ Leon,
  Voor zover ik weet wordt alles door Ineas nog gewoon afgewikkeld. Afhankelijk van uw situatie kan de schade wellicht door Zelf.nl worden afgewikkeld als u zich daar heeft aangemeld. Indien nodig kunt u de schadeafdeling van Ineas bereiken via 073-6847170.

 492. juut schreef op 

  Heeft er iemand contact gehad via het gegeven email-adres van de bewindvoering? Want ik heb nu al 3 emails gestuurd naar dat emailadres maar ik krijg geen enkele reactie.

 493. Lees de update van dit artikel: Op 4 augustus heeft de Rechtbank van Amsterdam de bewindvoerders van Ineas toestemming verleend om de lopende verzekeringen per 1 september 2010 tussentijds te beëindigen.

 494. Kristina schreef op 

  Ik wacht nog steeds op restitutie van mij teveelde betaalde premie. (ik betaalde per jaar) Per 1 augustus is de verzekering opgezegd. Mijn nieuwe verzekering stuurde mij een brief dat de gegevens in RoyData ook nog niet bekend waren. Ik probeer met Ineas contact te hebben, maar het duurt erg lang voordat een email beantwoord wordt. Ook is er geen telefoonnummer beschikbaar om hun te bereiken.

  1. JNJ schreef op 

   Ik ontving net een e-mail met het antwoord op jouw vraag.
   Zie citaat:

   <code.

   Uw schadevrije jaren zullen in september worden aangemeld bij Roy-Data


   4. Betaling schade en premieteruggave

   Als u een vordering hebt op IIC i.v.m. schade of premieteruggave hoeft u op dit moment niets te doen. Wij brengen alle vorderingen in kaart, en sturen u in de loop van dit najaar een opgave per e-mail.

   Betaling van deze vorderingen zal nog lang duren. Wij moeten eerst volgens de wet bepalen wat aan wie kan worden uitbetaald. Ook daarover ontvangt u te zijner tijd nader bericht van ons.

   1. Kristina schreef op 

    Bedankt! Ik kreeg deze email ook net…Ook al ben ik sinds 1 augustus niet meer bij hun verzekerd.

    Ik hoop nog wat terug te zien van mijn premie…

    1. JNJ schreef op 

     In dat geval zitten wij in hetzelfde schuitje, ben dus ook benieuwd of er wat overblijft voor restitutie.

 495. Arjen schreef op 

  Ik heb dit hele topic al doorgelezen maar nog geen antwoord op mijn vraag gevonden. Hoe zit het mijn schadevrije jaren (maanden) die ik opgebouwd heb bij Ineas? Per 1 september ben ik een half jaar verzekerd bij Ineas en heb ik geen schade gereden. komt dit half jaar dan bij mijn totaal aantal schadevrij gereden jaren of ga ik weer terug naar af, dus naar de situatie van voor Ineas? En hoe werkt de telling van schadevrije jaren eigenlijk bij verzekeraars die per dag opzegbaar zijn. Kan ik bijvoorbeeld het half jaar schadevrij rijden aanvullen met een half jaar Zelf.nl?

 496. @ Arjan,
  Het verschilt een beetje per verzekeraar hoe ze hier mee omgaan. Doorgaans wordt alles langer dan een half jaar afgerond naar boven. Alles korter dan een jaar ben je kwijt. Er zijn ook verzekeraars die pas vanaf een maand of 8 afronden naar 1 jaar. Hiermee heb je dus soms geluk, maar soms ook pech.

 497. leon schreef op 

  MMmm,

  men loop achter met premie inning. dat komt dus nog.
  @ allemaal

  Kan ik dat mooi verrekenen met de casco schade die ik nog moet krijgen.
  al moet ik door tot de hoge raad!!!!!!!!!!!!!!!!
  scheelt toch mooi wel 200 euro terwijl ik nog 3700 tegoed heb.

 498. Angelique schreef op 

  toch mooi voor independer, die zullen geen terugboeking van hun 20% provisie krijgen dus alles wat ze kort geleden hebben gesloten op jaarbetaling sluiten ze nu weer over 2x provisie HOPPA

 499. @ Angelique,
  Met Ineas hadden wij geen afrekenmodel in de vorm van provisie. Hadden we die wel gehad, dan hadden we die wel degelijk terug moeten betalen natuurlijk. Zoals in andere reacties ook al aangegeven ontvingen wij een eenmalige vergoeding voor het aanbrengen van een nieuwe klant bij Ineas. Overigens zijn de facturen daarvoor de laatste maanden niet voldaan en worden we hier dus niet beter van.

 500. leon schreef op 

  Ik mag toch wel verwachten dat en bewind voeders en de raad van comisarissen auto’s inleveren om klanten schade loos te stellen.

  mischien tijd voor civiele procedures!
  als is het alleen maar om de advokaat kosten goed te laten oplopen.

 501. Leon schreef op 

  Nog een reactie,

  Eigenlijk klopt het van geen kant.
  Even een dag voor dat je failliet gaat toch effe gauw de premie afschrijven.

  Dat vindt ik wel een RATTE streek.

 502. Leon schreef op 

  Ik weet niet wie dit nog leest, maar ik heb een voorstel.
  er zijn bestuurders die de dans ontspringen.
  Wat kunnen we hier aan doen.
  Het zou handig zijn als je weet waar ze NU werken.
  Deze bedrijven zou je kunnen doorlichten.

  Dan zou je dit publiekelijk kunnen maken.
  Iedereen weet wat er met de DSB oproepen is gedaan en gebeurt.

  misschien gaan bestuurders in de toekomst dan ander om met klanten.

  Gewoon dus aan de schandpaal en heeft de bewindvoerder wel onpartijdig gehandeld!

 503. H Huisman schreef op 

  Beste lezer
  de regeling zelf.nl is een regeling die niet voor u in het leven is geroepen. als een bedrijf failliet word verklaart willen de aandeelhouder/curator het meeste er uit slepen. dus als u overstap naar zelf.nl wat u zelf moet doen dan kunnen ze de nieuwe verzekering op de oude voet door zetten voor meer premie. snap u
  p.s voorruit van mijn volvo V70 laten vervangen in mei 2010 bedrijf belt
  mij op rekening moet bij de klant geint worden en de klant kan zijn vordering in dienen bij de curator. niet dus daar begin ik niet aan.
  dus wees wijs en sluit van af 1 september 2010 een nieuwe verzekering
  bij een andere maatschappij maar niet bij zelf.nl want u woord in het oje genomen.
  gr Harm Huisman

 504. erica schreef op 

  Ik heb me net afgemeld voor 2 autoverzekeringen bij zelf.nl.
  Nu beweert zelf.nl dat ik me nooit had moeten aanmelden bij hen omdat ik sowieso verzekerd zou zijn voor casco. Hij was echt geergerd omdat ik me eerst aangemeld had had en me nu afmeld. Moest ik me nu wel of niet aanmelden om casco verzekerd te zijn?

 505. erica schreef op 

  Hij heeft me nu dus afgemeld, hopenlijk niet per direct! Ik ben bang dat ik nu 2 dagen niet verzekerd ben voor casco al beweert Zelf.nl van wel!

  1. @ Erica,
   Ik neem aan dat je je eerst hebt aangemeld bij Zelf.nl en nu de verzekeringen hebt beëindigd?
   Aangezien mij dat niet helemaal duidelijk is is het lastig je vragen te beantwoorden. Wellicht is het makkelijker om ons even te bellen? Dat kan via telefoonnummer 035-6265544.

   Wellicht beantwoord dit je vraag al:
   Als je geen gebruik maakt van de regeling bij Zelf.nl heb je geen garantie dat je een cascoschade uitbetaald krijgt. Je hebt in principe wel dekking maar de vraag is of je Ineas genoeg geld heeft om een eventuele schade te betalen. Daarom is de regeling met Zelf.nl in het leven geroepen. Mensen die zich daar aanmelden krijgen cascoschades betaald door Zelf.nl. Tot 1 september hoef je geen premie te betalen aan Zelf.nl, vanaf 1 september krijg je de voorwaarden en premie van Zelf.nl. Per die datum kun je de verzekering in principe ook ergens anders een verzekering regelen want de verzekering bij Zelf.nl is per dag opzegbaar. Dat zullen ze natuurlijk niet zo leuk vinden maar kan wel degelijk.

 506. erica schreef op 

  Inderdaad Susan. Heb me aangemeld bij zelf.nl toen daar de mogelijkhheid toe werd gegeven, om casco verzekerd te blijven tot 1 september. Heb me ook vandaag aangemeld bij ZLM voor allrisk autoverzekering per 1 september.
  Nu was zelf.nl gepikeerd omdat zij nu extra werk hebben terwijl dat volgens de medewerker niet nodig was geweest. Ik had me niet hoeven aanmelden om verzekerd te zijn. Ik zei: dat geldt alleen voor WA. Nee hoor was het antwoord. Hij zei ook nog weet u dat u 14 dagen bedenktijd voorbij zijn. Nou ja …
  Hopenlijk ben ik deze 2 dagen nog verzekerd voor casco, ik ben bang van niet…

  1. @ Erica,
   Al je je pas per 1 september hebt afgemeld zou je gewoon verzekerd moeten zijn. Zo vermelden ze het in ieder geval wel op de website.
   Maar hopelijk heb je überhaupt geen schade natuurlijk.

 507. erica schreef op 

  Hij heeft me afgemeld en ik denk per direct want hij zei: je bent nu afgemeld. Terwijl ik wel gezegd had dat ik per 1 september een andere verzekering heb. Heb ze nu een mail gestuurd.
  Bedankt voor je reactie Suzan.

 508. Victor van Zelf.nl schreef op 

  @erica:

  Ik heb net de medewerker gesproken die u heeft gesproken. U bent bij Zelf.nl afgemeld per 1-9-2010. Daarmee blijft u gebruik maken van de (casco)regeling die Zelf.nl heeft gesloten met de bewindvoerders van Ineas (tot en met 31 augustus, 24.00 uur)

  De reden dat u zich moet aanmelden is erg logisch. Wij lopen risico dat u in deze periode schade rijdt en dan willen we op z’n minst weten welke mensen dat zijn. Daarnaast helpt het dat wij u kennen wanneer u ook daadwerkelijk schade rijdt. Dan kunnen we u veel sneller helpen.

  Voor wat betreft de mensen die vergeten zijn zich aan te melden hebben we bij de bewindvoerders van Ineas aangegeven dat we daar coulant mee omgaan.

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bij het bellen naar het telefoonnummer van Zelf.nl aangeven dat u mij, Victor, wilt spreken.

  Ik hoop u zo voldoende beantwoord te hebben en u enigszins gerust heb kunnen stellen.

  Vriendelijke groet,

  Victor van Zelf.nl

  1. erica schreef op 

   Bedankt voor uw reactie Victor.
   Uw medewerker beweerde dat ik me niet had moeten aanmelden en dat vond ik vreemd.

 509. Victor van Zelf.nl schreef op 

  Hoi Erica,

  Geen dank, het is ons werk u goed en snel te helpen. Ik kan helaas niet over het gesprek oordelen aangezien ik er niet bij was. Ik hoop dat u bij deze gerustgesteld bent, dat uw ervaring met Zelf.nl kort maar toch ook goed was en dat we u ooit nog een keer kunnen helpen.

  Met vriendelijke groet,

  Victor van Zelf.nl

 510. JJ schreef op 

  AllSecur niet echt secure!!!

  Ik heb als Ineas-gedupeerde, voor alle zekerheid tot 1 september 2010 tijdelijk een extra Allrisk dekking geregeld i.v.m. alle problemen met/bij Ineas. Allsecur leek daarbij Ineas klanten te helpen met o.a. een verlengde bedenktijd van 1 maand. Binnen deze termijn heb ik op 29 augustus om 22.45 uur Allsecur per mail verzocht mijn verzekering op 31 augustus aan het einde van die dag te beëindigen. De volgende ochtend 30 augustus om 06.41(!) uur heeft Allsecur mij per mail medegedeeld dat de verzekering per direct was beëindigd! Daar kwam ik overigens pas later die dag ’s avonds na thuiskomst achter. Dus was ik op 30 augustus zeer slecht verzekerd zonder dat ik dat wist! Wat een ellende zou een aanrijding op die dag mij geven hebben. 31 augustus dit verhaal gemeld aan mijn nieuwe verzekeraar. Gelukkig was deze nieuwe verzekeraar bereid om mij gratis al op 31 augustus te verzekeren, terwijl de polis pas officieel op 1 september 2010 bij hen ingaat.

  Op haar site toont Allsecur nogal wat pretenties, maar de praktijk toont in ieder geval mij een andere – nogal negatieve – kant van Allsecur (onderdeel van Allianz). Bah!

 511. In het hoofdartikel bovenaan deze pagina heb ik weer een update geplaatst met het laatste nieuws rondom de afwikkeling van oa. de schades. Helaas gaat dat nog wel wat tijd in beslag nemen.

 512. Gisteren besteedde Tros Radar aandacht aan het faillissement van Ineas. Bovenaan in dit artikel heb ik weer een update geplaatst met het laatste nieuws van de curator.

 513. Kristina schreef op 

  Heel fijn dat bij radar kwam, maar er is geen woord gesproken over de premierestitutie. Daar was ik nou benieuwd naar!

  1. Diana schreef op 

   Hallo Kristina,
   Ik was gisteren in de uitzending en heb ook met meester Pannenvis gesproken. Wij waren sinds 1 mei overgestapt naar Univé, kregen 22 mei een ongeluk en zijn dus gedupeerd voor 3900 euro, maar ook onze jaarpremie van 378 euro was voor een jaar bedoeld en niet voor 22 dagen. Ze keren uit in de volgorde: 1. letselschade 2. cascoschade en daarna eventueel de premierestitutie. Ik ben bang dat voor dit laatste weinig meer overblijft. Er is nog wel heel wat in kas en Ineas heeft zich ook verzekerd, dus krijgt ook daarvan een bedrag, maar het is mijns inziens logisch dat eerst de schades uitbetaald worden. Met Meester Pannenvis hebben wij overigens niet gesproken over de premierestitutie, maar dat kun je zelf herleiden uit de volgorde van uitbetaling. Het blijft gewoon ontzettend balen en hopelijk wordt het in de toekomst beter geregeld.

   1. Kristina schreef op 

    Ik vind het ook op zich logisch dat de schades eerste betaald worden, maar gisteren heb ik niets gehoord over een eventuele restitutie, en dat vind ik jammer. Maar ik ga er al vanuit dat ik er naar kan fluiten omdat we dan als laatste aansluiten bij de groep mensen die nog geld krijgen van Ineas. Ik hoop voor jullie dat het bedrag toch nog snel wordt vergoed aan jullie.

 514. Martijn schreef op 

  Ik durf er wel vergif op in te nemen dat niemand premie terugbetaald krijgt.. Ze verwachten, zoals hierboven aangegeven, de letselschades te kunnen betalen evenals een groot deel van de cascoschades. Dat komt er dus op neer dat er echt niets over blijft voor (in mijn ogen minder belangrijke) dingen zoals premies.

  1. Kristina schreef op 

   Het kan in uw ogen minder belangrijk zijn, maar voor mij is het wel belangrijk en voor veel andere mensen ook. Zeker omdat ik per 1 augustus al weg ben bij Ineas.

   1. Martijn schreef op 

    Als je nou eens even niet aan jezelf denkt, zou je dan serieus hetzelfde antwoord geven?

    1. Yvonne schreef op 

     Wat een belachelijke reactie Martijn. Veel mensen zijn voor honderden euro’s het schip ingegaan; dat is voor veel mensen veel geld. Maar ja, wellicht niet voor jou…….? Je blik wordt er erg door vernauwd, kennelijk!

     1. Martijn schreef op 

      Ik zal mijn reactie dan maar even toelichten: Ineas heeft niet zoiets als oneindig veel geld. Wat mij betreft gaat iemand die duizenden euro’s schade heeft of medische onkosten heeft gehad dan toch echt voor iemand die een paar honderd euro misloopt.
      Ik en u hebben gewoon op het verkeerde paard gegokt. Ik zou ook graag willen dat iedereen alles terug kreeg, maar dat gaat gewoon niet.

    2. Kristina schreef op 

     Tuurlijk moeten de schades ook betaald worden, maar ze moeten ook moeite doen om de premie terug te betalen die mensen nog te goed hebben, en daar heb ik niets over gehoord van dhr. Pannevis.

 515. leon schreef op 

  Zijn ze ook makkelijk bij gewezen Ineas. of moet ik dit nog in dienen bij
  Mr. M. Pannevis

  er staat bij mijn schade dossier AFGEHANDELD.

  Vreemd het gaat toch om een bedrag van meer dan 3000 euro.

 516. Gisteren is definitief het faillisement over Ineas uitgesproken. Het artikel bovenaan deze pagina is weer voorzien van de meest actuele informatie.

 517. Marcel schreef op 

  Best Suzan Samson.

  Ik ben van Ineas overgestapt naar Zelf.nl en alles leek goed te gaan. Maar afgelopen vrijdag heb ik van Zelf.nl opeens een brief ontvangen met nieuwe polisvoorwaarden omdat mijn schadevrije jaren niet zouden kloppen. Volgens de gegevens van Zelf.nl zou ik in het Roy-data systeem op -1 staan ?

  Dit kan nooit kloppen want sinds ik een autoverzekering heb in 2001 heb ik pas 1 keer een schade gehad (dat was in oktober 2009) dus het aantal schadevrije jaren zou moeten staan op minimaal 6 of 8.

  Nu zou ik opeens bij Zelf.nl 149 euro per maand aan premie moeten betalen (met terugwerkende kracht) i.p.v. 43 euro per maand welke ik nu betaal. Ik heb inmiddels een brief geschreven naar Zelf.nl dat ik de nieuwe premie niet ga betalen omdat het gewoon niet klopt. Ik heb bij deze brief tevens bijlagen gedaan van mijn vorige verzekeraars (Ineas en Netpolis) waarin duidelijk staat dat ik altijd een hoge korting heb gekregen en waarin ook staat dat het aantal schadevrije jaren wat ik heb opgebouwd bij Netpolis 8 was (van 2001 t/m 2009) en bij Ineas (van 2009 tot 1 september 20010) zou dat nu 6 zijn i.v.m. 1 schade.

  U begrijpt natuurlijk dat ik niet blij ben met de huidige situatie en dat er ergens iets fout is gegaan met mijn gegevens in het Roy-data systeem (of fout van Ineas of fout van Zelf.nl).

  Kan ik nog iets meer doen om de situatie opgelost te krijgen ?

  1. Wiljan van de Valk schreef op 

   Beste Marcel,

   Jij bent niet de enige. Ook ik ben van Ineas naar Zelf.nl gegaan en ook ik heb de zelfde brief gehad dat ze mij op 1 schadevrij jaar gezet hebben. Dit terwijl ik kan genieten van een maximale korting omdat ik 27 schadevrije jaren heb. Op mijn polis met volledige casco ga ik van € 349.00 naar € 780.00. Dat is erg zuur. Daarom heb ik de bewindvoerder ineas@dlapiper.com en het verbond van verzekeraars gemaild. Eens kijken wat daar uit komt. Ook heb ik bij Zelf.nl aan de bel getrokken maar zij reageren na bellen en mailen NIET. Zitten wij bij Zelf.nl goed???

   1. Marcel schreef op 

    Beste Wiljan,

    Jouw probleem is gelukkig al opgelost. Ik hoop dat ze mijn probleem ook snel oplossen want van een plotselinge premie verhoging van 149 euro per maand i.p.v. 43 euro per maand wordt je niet bepaald vrolijk van (mijn weekend was dan ook gelijk al bedorven). Ik verwacht niet dat wij de enige zijn en dat ook andere een soort gelijke brief hebben ontvangen.

 518. @Wiljan en Marcel
  Independer.nl hoort verschillende berichten over de verwerking van de opgebouwde schadevrije jaren door Ineas. Bij veel verzekerden is dit goed gegaan maar we zien ook berichten als die van jullie waarin dit niet goed gaat.
  Ons advies is eigenlijk wat jullie al gedaan hebben namelijk contact zoeken met Ineas en Zelf.nl en zo goed mogelijk onderbouwd weergeven waarom dit niet lijkt te kloppen. Mogelijk dat Zelf.nl (maar dit kan ook om andere verzekeraars gaan) nog iets van historie in Roydata kan zien of kan terughalen van eerdere verzekeraars die jullie voor Ineas hadden.

 519. Michel Ypma (Zelf.nl) schreef op 

  Gelukkig is het specifieke geval van de heer van de Valk opgelost. We hebben contact opgenomen met de verzekeraar waar hij klant is gweest vóór Ineas. Deze verzekeraar had nog niet alle juiste gegevens in Roy Data gezet, maar gaat dat nu doen. Klanten kunnen direct contact opnemen met Zelf.nl als het vermoeden bestaat dat het aantal schadevrije jaren niet klopt.

  1. Wiljan van de Valk schreef op 

   Beste Michel,

   Ik wil het team van Zelf.nl heel hartelijk bedanken voor de geweldige inzet. Mijn probleem is inderdaat opgelost. Zo’n brief waarin gemeld wordt dat je meer moet gaan betalen komt altijd hard aan en dan ga je op zoek naar oplossingen. Dan kom je op dit forum terecht en ik moet zeggen dat werkt prima, nooit eerder gedaan! Gaande het proces is het duidelijk geworden dat als andere verzekeraars beter hadden ingespeeld op de mogelijkheden, mijn manier van handelen niet nodig was geweest. Mijn excuus hiervoor. Ook heeft het Verbond van Verzekeraars vandaag gereageerd en heel behulpzaam gewezen op de mogelijkheden en heeft mij verwezen naar de onderstaande snelkoppeling op hun site.

   http://www.verzekeraars.nl/sitewide/general/nieuws.aspx?action=view&nieuwsid=773

   Vraag 15 zou op mij van toepassing zijn.

   Dat heeft mij ertoe bewogen om te proberen in te loggen op de site van Ineas. Tot mijn verbazing is die nog gewoon in de lucht en heb daar mijn polisgegevens vandaan gehaald om Zelf.nl er nog beter van te kunnen overtuigen. Niet dat het nodig is maar daardoor kunnen er nog betere afspraken gemaakt worden.

   Ik hoop dat polishouders met het zelfde probleem hiermee goed geholpen zijn of worden geholpen.

   Dank u wel,

   Wiljan van de valk

   1. Marcel schreef op 

    De site van Ineas is inderdaad gelukkig gewoon nog actief. Daar heb ik in het weekend ook nog op ingelogd en schermafdrukken gemaakt en die naar Zelf.nl opgestuurd.

    Gelukkig had ik ook nog de gegevens van mijn vorige verzekeraar (Netpolis) bewaard inclusief de royementsverklaring van 2009 (ook opgestuurd naar Zelf.nl).

 520. Marcel schreef op 

  Ik heb afgelopen vrijdag een brief gestuurd naar Zelf.nl met alle gegevens van Ineas en ook van mijn vorige verzekeraar. Aanvullende gegevens heb ik zelf ook nog per mail gestuurd naar Zelf.nl

  Ik heb verder gisteren een e-mail gestuurd naar Ineas. En het blijkt inderdaad dat er iets fout is gegaan bij de aanmelding en dat ze dat nu gecorrigeerd hebben. Ik zou nu in het RoyData systeem staan op 6 schadevrije jaren i.p.v. -1 (deze mail ik heb vandaag van Peter Limper van Ineas ontvangen).

  Dus ik hoop dat mijn probleem nu ook snel wordt opgelost bij Zelf.nl. Misschien kan Michel Ypma van Zelf.nl dit ook berichten want dan ben ik in ieder geval gerustgesteld.

 521. Werner Weehuizen (zelf.nl) schreef op 

  Beste Marcel,

  Zou u via: http://zelf.nl/service/contactformulier (onderwerp aanmelding) uw zelf.nl polisnummer willen doorgeven? a.u.b. ter attentie van Werner Weehuizen. Dan kan ik u brief bekijken en u doorgeven wat de status is zodat we u gerust kunnen stellen.

  1. Marcel schreef op 

   Beste Werner,

   Het contactformulier heb ik zojuist ingevuld (ging helaas niet eerder i.v.m. mijn werk). Ik heb tevens bij het contactformulier een bijlage gedaan van de e-mail van Ineas waar ik het eerder over had.

 522. Marcel schreef op 

  Ondanks de hoop dat mijn probleem snel wordt opgelost heeft Zelf.nl toch al een fors premie bedrag van € 149,00 afgeboekt voor de maand december ? Dit vind ik niet netjes omdat ik al snel bezwaar heb aangetekend (heb er nog geen antwoord op gekregen, vind ik ook niet netjes, maar hoop dat Werner Weehuizen dit nu snel gaat oplossen) en normaal gesproken de premie ook pas op het einde van de maand wordt afgeboekt !

  Ik mag toch hopen dat de fout in mijn polis snel wordt gecorrigeerd want het begint nu toch een vervelende verhaal te worden.

 523. Michel Ypma (Zelf.nl) schreef op 

  Binnenkort ontvangen de oud-Ineasklanten die te maken hebben gehad met een premieverhoging als gevolg van het corrigeren van het aantal schadevrije jaren persoonlijk van ons bericht. De strekking van het bericht is dat de premie van de Zelf.nl/Autoverzekering hierdoor niet zal stijgen.

 524. Marcel schreef op 

  Inmiddels heeft Zelf.nl (dankzij Werner Weehuizen) mijn probleem ook verholpen en daar ben ik zeer blij mee. De oplossing is voor mij zeer goed want ik blijf nu gewoon dezelfde premie betalen welke ik ook moest betalen voordat ik de brief had ontvangen.
  Alvast bedankt.

  1. Wiljan van de Valk schreef op 

   Hoi marcel,

   Fijn voor jou dat het ook is opgelost.
   Nog heel veel schadevrije jaren toegewenst.

   Groeten,

   Wiljan

   1. Marcel schreef op 

    Hallo Wiljan,

    Ik ben inderdaad blij en opgelucht dat Zelf.nl het op een goede en nette manier heeft opgelost. Men (Werner Weehuizen van Zelf.nl) heeft ook sinds afgelopen woensdag duidelijk en netjes met mij gecommuniceerd. Het probleem lag uiteindelijk bij Ineas die een foutief aantal schadevrije jaren had doorgegeven. Gelukkig heeft Ineas dat na een mailtje van mij wel snel gecorrigeerd en daardoor kwam de oplossing (prima oplossing van Zelf.nl) ook in een stroomversnelling.

    Vandaag heb ik ook de nieuwe polis van Zelf.nl ontvangen en dat zag er gewoon netjes uit.

    Jij natuurlijk ook nog heel veel schadevrije jaren toegewenst.

    Groeten,
    Marcel

 525. Joris schreef op 

  Bij mijn is het ook heel snel en direct opgelosd. Ik vindt de service van een hoog nivo!

 526. Remon schreef op 

  Beste allen,

  Volgens de informatie op de website van Ineas zouden zij dit najaar een mail sturen naar alle verzekerden over de eventuele premieteruggave.
  Ik heb nog niks ontvangen en weet ook niet of ik schriftelijk een verzoek moet indienen of moet afwachten. Hebben anderen al wel een mail gekregen en weten jullie welke acties ik moet ondernemen? Ik heb vanaf 15 mei voor een jaar vooruit betaald.

 527. Ruud schreef op 

  Je moet inloggen op het Ineas site, en bij polis of betalingen ergens kijken,dan zie je een negatief bedrag .Tenminste bij mij is het zo.
  En dat is het bedrag dat je “nooit” terug gaat krijgen.
  Ze je moeten natuurlijk ook officieel bericht sturen (de curators) van hoeveel jouw vorderingen zijn jegens Ineas.

 528. leon schreef op 

  Hallo,
  Ik heb schade gehad net in de tijd dat het fout ging.
  De tegen Partij AOL is nu aan het tijdrekken. wellis nietes spelletje.
  ze hopen erop dat een advokaat te duur is.
  Misschien iets voor Joep van het Hek?

 529. Danielle schreef op 

  Tot wanneer kun je eigenlijk contact krijgen met Ineas? Zelf.nl komt er – nu in eens pas – achter dat er blijkbaar geen gegevens van mij in Roy Data staan en nu willen ze dat ik Ineas per mail vraag om de gegevens vrij te geven, maar de mail krijg ik niet verzonden ‘This message has not yet been delivered’.
  Erg vermoeiend dit allemaal…….

 530. @ Danielle,
  Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Heeft u geprobeerd te mailen of uw vraag via het contactformulier van Ineas gesteld? Dat laatste zou u nog kunnen proberen. Anders kunt het altijd nog via de curator proberen, of wellicht kan Zelf.nl u helpen, zij hebben immers ook contacten bij Ineas of de bewindvoerders.

  1. Peter Limper schreef op 

   Ineas blijft bereikbaar via het contactformulier op http://www.ineas.nl, ook voor vragen over schadevrije jaren en RoyData . Er is wel 3 dagen een storing geweest in de mailserver van Ineas, waardoor een aantal berichten niet of vertraagd bij Ineas zijn binnengekomen. Deze worden in de komende dagen alsnog opgepakt.

 531. Danielle schreef op 

  Ik heb idd nu bericht gehad dat de gegevens zijn vrijgegeven. Bedankt!

 532. Er staat weer een update bovenaan deze pagina. Hierin staan de belangrijkste punten uit het laatste informatiebulletin van Ineas.

 533. leon schreef op 

  Aan allen die dit lezen.
  Ik kan juridische hulp van een advocaat of ‘n rechten student wel gebruiken.
  Ineas is dus failliet en AON verzekeringen doet moeilijk.
  Kijk maar naar het Youtube filmpje.
  http://www.youtube.com/watch?v=SafFQePLqT4
  Ter hoogte van de inrit wordt ik van opzij geramt door een inhalende auto.
  De weg daar heeft een bocht.
  Vanaf de bocht tot de inrit is 35 meter. Als ik de inrit in ga rijd ik 45 Km/per uur.
  Dus in die 35 meter heeft de achterligger 9 meter moeten goed maken/versnellen.
  Dan zou hij ter hoogt van de inrit 72 km/per uur moeten rijden. Dit kan mijn inziens niet.
  Dus conclusie: hij is al voor de bocht begonnen met inhalen. Juist nadat hij uit de eerste haakse hoek komt.
  Achteraf wordt er dan beweerd dat je geen knipperlicht gebruikt (hiervoor moet dan wel het schade
  formulier achteraf worden veranderd door de inhalende partij).
  Wie kan mij helpen met de dagvaarding en eventueel op de rechtbank.
  Dit hoeft natuurlijk niet geheel gratis.
  wie kan mij helpen?
  lineas@xs4all.nl

 534. @ Leon,
  Ik zal per mail even contact met u opnemen. Wellicht kunnen we iets voor u betekenen met een stuk advies van een schadeexpert.

 535. baselier schreef op 

  al enige tijd zijn wij in afwachting van de ontvangst van de schadeclaim welke wij hebben op Ineas. Zijn er al mensen die al iets vernomen hebben vanuit de curator?

  Als de ontvangst van het schadeoverzicht al zo lang op zich laat wachten is het maar de vraag of de schadeafwikkeling/schadeuitkering sneller gaat!

 536. Rob schreef op 

  Begon 2011 zouden we bericht krijgen……Tis nu begin maart.
  Opschieten Pannevis!

 537. Bert Vellen schreef op 

  Nou krijg ik van die Pannevis toch mail om de premie te betalen over de periode dat er geen dekking meer was. Die man is echt op zijn achterhoofd gevallen. Ik heb hem gemaild dat ik graag betaal als hij mij de schade betaalt die ik door het faillissement geleden heb. Een eventuele procedure ga ik graag met hem aan.

 538. leon schreef op 

  Hallo,

  Begin wel het vertrouwen te verliezen in een goede afloop.

 539. Harry schreef op 

  Hallo allemaal,

  Ik heb 3 weken geleden een brief ontvangen van de advocaat van ABS autoherstel, met een vordering van ABS om 1500 euro schade terug te betalen aan ABS, want deze heeft zijn geld niet ontvangen van Ineas.

  Ik vind dit erg vreemd.. ABS en ineas zijn toch een samenwerking aangegaan ?? en het is een claim van anderhalf jaar oud… de schade werd vergoed alleen niet betaald aan ABS vanwege het faillissement.

  Kan men nu de klanten dwingen om het schadebedrijf zelf te betalen ?

  Gr Harry

  1. @ Harry,
   Meestal tekent u een zogenaamde akte van cessie waarmee de schadeafwikkeling tussen de schadehersteller en de verzekeraar wordt geregeld. Daar staat meestal ook in dat als de verzekeraar niet zal betalen, u dat alsnog zelf moet doen. Dat kunt u vervolgens natuurlijk wel bij Ineas proberen te verhalen.

   1. Henny schreef op 

    @Suzan,

    Wat nu als de bepaling van het niet-betalen van de verzekeraar niet in de akte van Cessie is opgenomen? Is er al meer duidelijkheid op dit punt?

    1. @ Henny,
     Ik heb deze vraag een tijd geleden aan een jurist van een rechtsbijstandverzekeraar voorgelegd. Die dacht dat er in zo’n geval goede kans was om niet te hoeven betalen. Als hier in uw geval sprake van is adviseer ik u even contact te zoeken met uw rechtsbijstandverzekeraar. Heeft u die niet? Arag en DAS (rechtsbijstandverzekeraars) bieden ook rechtsbijstand voor mensen die geen verzekering bij ze hebben tegen een gunstig tarief.

 540. Rob schreef op 

  Heb twee weken een mail gestuurd naar Pannevis hoe het staat met hun belofte om BEGIN 2011 uitsluitsel te geven over eventuele schade-uitkeringen.
  Maar die Pannekoek reageert nergens op!

  1. wacht moe schreef op 

   is het pannevis of panneKOEK!!!!!!!!

 541. Bert928GT schreef op 

  Die pannekoek probeert bij mij nog steeds premie te innen. Ik heb die meteen stopgezet toen de polis niet meer gegarandeerd was en een nieuwe polis afgesloten. Ik betaalde permaand en zat nog in het eerste jaar.
  Hij dreigt nu met een incassoprocedure. Een rechtzaak ga ik met plezier aan met die mislukte pannekoek. Ik vraag me werkelijk af waar hij het lef vandaan haalt. Mocht hij die rechtzaak verliezen dan ga ik al mijn kosten persoonlijk bij hem innen.

 542. baselier schreef op 

  Beste Susan/Independer,

  Jullie hebben sinds het begin van het “debacle” wat INEAS is, steeds kort op de bal gespeeld, begin Januari zou de curator (Pannevis) een overzicht sturen met de uitstaande claims, eind vorig jaar in Radar/Kassa was hij zelfs op TV!

  Sinds eind 2010 is het doodse stilte! Ik ben van mening dat Independer moet proberen deze stilte te doorbreken, want de consument zelf komt er simpelweg niet doorheen.

 543. Th. van Dorst schreef op 

  Independer,

  ik sluit me helemaal aan bij baselier want Pannevis reageert HELEMAAL nergens op. Zelfs niet op aangetekende brieven die ik maanden geleden heb verzonden.
  Waarom kan Independer hier geen rol in spelen? Het zou hen in ieder geval sieren. Als voormalige klanten van Ineas staan we wel erg alleen vind ik. Zeker nu ik bij sommige reacties lees dat er nog premie gevorderd gaat worden!

 544. Alberto schreef op 

  Ze hebben wel lef om premie’s te blijven innen, want zij denken dat zij er recht op hebben.
  Maar hoe zit het met diegene zoals ik die de premie voor twee jonge wagens All-risk heeft betaald, ik heb maar 3 mnd gebruik van kunnen maken.
  Per maand betalen was niet mogelijk, dus hebben zij een flinke bedrag van mijn rekening af gehaald. Wanneer krijg ik mijn restdeel uitbetaald?
  Deze verzekering heb ik wel op advies van Independer afgesloten.

 545. Bert928gt schreef op 

  Ik zat in hetzelfde schuitje, maar ik betaalde de premie voor mijn twee auto’s wel per maand. Daar ben ik meteen mee gestopt toen de dekking niet meer gegarandeerd was. Het was immers een eenzijdige inbreuk op de polisvoorwaarden. Nu dreigt die Pannekoek met een deurwaarder en hoge incassokosten. Ik heb besloten dit wel op een rechtzaak te laten aankomen, alleen heb ik die pannekoek beloofd dat als hij verliest dat ik wel al mijn kosten persoonlijk bij hem kom innen. Ik vind het hondsbrutaal dat hij premie wil hebben voor een verzekering die geen dekking verleent. Dat balletje komt bij verlies van zijn kant bij hem terug.

 546. wacht moe schreef op 

  Toch vindt ik indipender zeer zeer zeer zwak in deze

 547. Bert928gt schreef op 

  Independer zou zeker wat steun kunnen verlenen. Ze zullen toch ook wel een juridisch adviseur kunnen raadplegen. Ze zijn echt heel voorzichtig en bijna bang om uitspraken te doen.

 548. Ik zal zeker een poging wagen bij Ineas / Dhr Pannevis om de lange stilte die er inmiddels is te doorbreken. Ik heb een tijd geleden begrepen dat dat al bijna zo ver was, maar dat is inmiddels al weer bijna 2 maanden terug.

  Formeel gezien moest de premie betaald worden tot dat de dekking bij Ineas is beëindigd. Ik heb alle begrip voor de reacties hier dat mensen die niet betalen, de dekking is immers ook niet gegarandeerd. Anderzijds is het ook niet zeker dat er niets te halen valt. De rol van de curator is natuurlijk ook om al het geld wat Ineas nog zou moeten krijgen, binnen te halen. Anders kan hij ook geen eindoverzicht maken van wat er aan geld is en wat er betaald moet worden aan alle schuldeisers waaronder uzelf. Het vervelende is alle dat niemand hier ervaring mee heeft. Er is al tientallen jaren geen verzekeraar meer failliet gegaan dus juristen kunnen ook geen zekerheid geven aan de hand van eerdere ervaringen.

  Ik ga in ieder geval proberen duidelijkheid te krijgen bij Ineas over de stand van zaken.

 549. Bert928gt schreef op 

  hieronder de reactie die ik van Ineas gekregen heb op mijn melding dat ik echt niet zal betalen:

  er bestond wel degelijk dekking. De dekking van de verzekering staat echter los van de betaling van de schades, dat zijn juridisch gezien 2 aparte dingen ook al lijken deze wellicht verbonden.
  Dat Independer u advies geeft een 2e verzekering af te sluiten ontslaat u niet van de betalingsverplichting voor de Ineas autoverzekering.
  Indien u een schade had gehad tijdens de noodregeling, WA of Casco, dan was deze gewoon betaald. Indien een andere verzekeraar deze reeds aan u heeft betaald heeft u geen vordering op Ineas en kan er niets verrekend worden.
  Indien wij geen betaling van u ontvangen dan zijn wij helaas genoodzaakt de vordering uit handen te geven, waarbij de kosten voor uw rekening komen.

  Groet Bert928GT

 550. Alberto schreef op 

  Hoi Bert,Dat vindt ik vreemd dat jou verzekering nog doorloopt omdat jij per maand betaald, en nog moet betalen.
  Ik moest in één keer betalen -hebben zij afgeboekt- voor twee wagens en na een paar maanden kreeg ik een mail dat per 1 september de wagens niet verzekerd meer zijn en kon ik overstappen naar Zelf.nl
  Ook betaald Ineas vanaf 24 juni de schade’s niet meer uit. Dus waarom moet jij wel aan jou verplichtingen voldoen, en als er wat gebeurd jij ook zelf voor de kosten op moet draaien.
  Maar hoe zat het nou met diegene die ook per maand betaalde maar een ongeluk hebben gehad -buiten hun schuld- en de rekening gepresenteerd kreeg van de schadebedrijf omdat Ineas het niet kan betalen.
  Ik vind de reactie van Ineas nergens op slaan.
  Als dat zo is dat jou auto nog verzekerd is dan heeft een tweede dekking bij een andere verzekering geen zin, en is ongeldig.
  succes Albert

 551. Bert928gt schreef op 

  vanochtend kreeg ik dit van ineas als antwoord op mij mail:

  Beste heer Vellen,
  zoals reeds eerder aangegeven bestond er wel degelijk dekking en waren alle schades van na het uitspreken van de noodregeling, zowel WA als Casco gegarandeerd. De rechtbank heeft bij het uitspreken van de noodregeling zelfs expliciet verboden om de rechten van verzekerden te wijzigen. Dat Independer u iets anders heeft gemeld is daarbij niet relevant.
  Met vriendelijke groet,
  Peter Limper
  Ineas
  de online verzekeraar

  1. Beste Bert,
   De rechter heeft inderdaad aangegeven dat de dekking niet mocht worden beperkt. Dat betekent natuurlijk niet dat er ook geld in kas is om alle schades uit te betalen. Tot op heden is daar ook nog niet echt duidelijkheid over. Ik weet natuurlijk niet precies wat uw situatie is en in hoeverre we iets voor u kunnen betekenen. Het is wel zo dat tot 1 september bij Ineas premie betaald moest worden, officieel moesten zij immers ook dekking verlenen. Terwijl er natuurlijk geen zekerheid was of schades wel of niet betaald konden worden. Ik begrijp dat dit in uw ogen “de omgekeerde wereld” is, maar ik ben bang dat het echt zo is. Als u hierover juridisch advies wilt zou ik u aanraden eens met ARAG of DAS (rechtsbijstandverzekeraars) te bellen. Zij hebben ook diensten voor mensen die niet bij ze verzekerd zijn.

 552. wacht moe schreef op 

  En als er nu eens een actie wordt gestart om Independer te boycotten.
  per slot hebben zij de verzekering aangedragen als betrouw baar

  1. @ Wachtmoe,
   Wij hebben helaas geen zicht op actuele informatie over de solvabiliteitspositie van verzekeraars. Deze is namelijk niet openbaar en het zou ook niet zorgvuldig zijn om geruchten te verspreiden, sterker nog, dit mag niet. Het is de rol van De Nederlandsche Bank om toe te zien op de betrouwbaarheid van verzekeraars. Als deze informatie beschikbaar zou zijn, nemen wij dit vanzelfsprekend graag mee in onze vergelijkingen. Wij pleiten ook al langer voor een Garantiestelsel voor verzekeraars en hebben ook opgeroepen inzage te geven in de financiële positie van verzekeraars, helaas is daar tot op heden nog geen oplossing voor.

 553. Bert928gt schreef op 

  Beste Suzan,

  ik vind dit inderdaad de omgekeerde wereld. Wat is het verlenen van dekking als er geen schades meer betaald worden? In mijn ogen betekent dekking dat dat er gewoon schades betaald worden. Bovendien is er een vacuum ontstaan vanaf 24-6 tot 19-7, in die periode was er geen dekking meer voor de casco verzekering, na 19-7 heeft zelf.nl die overgenomen. Dat is echter mosterd na de maaltijd. Bij mij gaat het om 57 euro in totaal voor 2 auto’s. Nu heb ik wel een rechtsbijstandsverzekering maar die neemt geen geschillen in behandeling met bedragen die lager zijn dan 250 euro. Het gaat mij echter om het principe in deze. Ik ga toch geen premie betalen om vervolgens een eventuele schade niet vergoed te krijgen. Ik ben vast van plan om het op een rechtzaak te laten aankomen.
  De DAS zegt telefonisch dat ik niet moet betalen en gerust een rechtzaak kan riskeren.

  Groet Bert928GT

 554. Bert928gt schreef op 

  Beste Heer Limper,

  Vandaag heb ik alles uit handen gegeven en naar mijn advocaat gebracht. Toen ik alles nog eens met hem doornam kwamen wij tot de ontdekking dat het bedrag van de vordering waar U recht op meent te hebben ook nog eens niet klopt. De auto is verkocht voordat het eerste verzekeringsjaar om was en dat heb ik U ook telefonisch gemeld. U heeft daar geen rekening mee gehouden, al dan niet opzettelijk. Het vrijwaringsbewijs zal ik op de rechtzitting overhandigen eerder niet. Die polis was daarmee beëindigd.

  Van 24-6 tot 19-7 was onduidelijk of er überhaupt nog ooit iets geregeld zou worden voor bestaande klanten, dekking achteraf regelen met terugwerkende kracht is mosterd na de maaltijd en had evengoed kunnen mislukken. De regeling van de rechtbank over het verlenen van dekking geldt slechts voor degenen die vooruitbetaald hadden m.a.w. er moest dekking verleend blijven zonder dat zeker was dat schades zouden worden vergoed.

  De rechtbank zegt niets over voortijdig opzeggen vanwege uw eenzijdig opgelegde poliswijziging in de periode 24-6 tot 19-7.

  Samenvattend kan ik U dus mededelen dat het bedrag van uw vordering veel te hoog is en bovendien onrechtmatig is vanwege uw eenzijdige inbreuk op de polisvoorwaarden. Sowieso pleegt U contractbreuk door de polis geen vol jaar door te laten lopen zoals was afgesproken.

  Groet H. Vellen

 555. Ik heb van Ineas begrepen dat zij inmiddels een start hebben gemaakt om iedereen een bericht te sturen met een overzicht van de vorderingen. Aangezien dit voor meerdere landen moet gebeuren zal dit nog een paar weken duren. U kunt dus in ieder geval de komende weken een e-mail verwachten van Ineas waarin uw vorderingen staan.

 556. wacht moe schreef op 

  Hallo,

  ken iedereen dit?

  http://verzekeraarklachten.nl/

  andere verzekeraars maken gebruik van de onmacht van de tegen partij.
  b.v AON dat is zo’n verzekering.
  aanpakken die witte boorden criminaliteit.

  doe je voordeel hiermee

 557. Harry schreef op 

  Zijn er al mensen die iets hebben vernomen over de claims ?

  Hier en daar staan berichten dat Pannevis is begonnen met versturen van emails over vorderingen, echter heb ik nog niets ontvangen.

  1. wacht moe schreef op 

   ik nog niks

  2. moos schreef op 

   Nee, precies 1 jaar na dato nog niets vernomen ondanks eerdere toezeggingen

 558. Hassani schreef op 

  Weet iemand toevallig of die Pannevis eigenlijk nog leeft?
  Sinds begin dit jaar wacht ik op zijn e-mail. Goed dat hij niets per post wou verzenden!

 559. Hassani schreef op 

  Opgelucht!
  Pannevis liet iets van zich horen!
  waarschijnlijk al meerdere mensen wat van hem gehoord.

 560. Bert928gt schreef op 

  En wat heeft die pannekoek dan laten horen? Ik heb niets meer gehoord van hem.

 561. wacht moe schreef op 

  wat heeft hij dan laten horen?
  niets zeker.
  is bij iedereen toevallig net het baterijtje op van het gehooraparaat.

  1. assani schreef op 

   Zoals al eerder was beloofd, heeft hij een overzicht van mijn vorderingen op Ineas verzonden met de mededeling dat p1 vorderingen (letselschades)compleet en p2 vorderingen (casco schades) gedeeltelijk uitbetaald kunnen worden. p3 (betaalde premie) kan waarschijnlijk niet betaald worden. Maar wanneer kan je eigenlijk een betaling verwachten? Het is het antwoord van de heer Pannevis:Voordat wij betalingen kunnen doen moeten alle vorderingen op Ineas vast staan en moet al het geld van Ineas beschikbaar zijn. Daarna wordt het beschikbare geld via de wettelijke rangorde uitbetaald. In een aantal (letsel)schades duurt het helaas lang voordat de definitieve schadebedragen vast staan. Alle betalingen moeten daarop wachten. Het zal dus nog wel geruime tijd duren voordat er kan worden betaald. Wij zullen u via de informatiebulletins op de website http://www.ineas.nl informeren als er meer informatie beschikbaar is. Het is niet nodig om tussentijds contact met ons op te nemen over de betalingen.

 562. Hassani schreef op 

  Zoals al eerder was beloofd, heeft hij een overzicht van mijn vorderingen op Ineas verzonden met de mededeling dat p1 vorderingen (letselschades)compleet en p2 vorderingen (casco schades) gedeeltelijk uitbetaald kunnen worden. p3 (betaalde premie) kan waarschijnlijk niet betaald worden. Maar wanneer kan je eigenlijk een betaling verwachten? Het is het antwoord van de heer Pannevis:Voordat wij betalingen kunnen doen moeten alle vorderingen op Ineas vast staan en moet al het geld van Ineas beschikbaar zijn. Daarna wordt het beschikbare geld via de wettelijke rangorde uitbetaald. In een aantal (letsel)schades duurt het helaas lang voordat de definitieve schadebedragen vast staan. Alle betalingen moeten daarop wachten. Het zal dus nog wel geruime tijd duren voordat er kan worden betaald. Wij zullen u via de informatiebulletins op de website http://www.ineas.nl informeren als er meer informatie beschikbaar is. Het is niet nodig om tussentijds contact met ons op te nemen over de betalingen.

 563. Rob schreef op 

  Laten we nou eens ophouden met de zwartepiet toespelen aan Dhr. Pannenvis deze meneer doet alleen zijn best.
  Ik heb zelf een schade in P2 en ben zelf in het programma Radar geweest.
  Mijn schade loopt in duizenden euro´s en ik heb daar me bij neergelegd alles wat ik nu nog krijg is meegenomen.
  Dus ik zeg het was een tijdje stil rondom alles en laat Dhr. Pannenvis nog eens eerst kijken naar de P1 schade´s want je zou maar aangereden zijn en letsel hebben en je baan kwijt zijn!!!!! )wat is dat een paar duizend euro!!!!!!!!)

 564. wacht moe schreef op 

  wanneer wordt er nu betaalt?
  dit is echt niet leuk meer.

  net als bij de woekerpolis eagon maar een procedure starten!!!

 565. B.DOORSON schreef op 

  NOU LEKKER DIE INEAS.
  HEB IK EEN NIEUW DOOM SENARIO ERBIJ.
  HEBBEN DE MENSEN VAN INEAS MIJN SCHADEVRIJE JAREN NIET GEREGISTREERD IN DE ROYDATA SYSTEEM. (WEL NETJES OP MIJN INEAS PERSOONLIJKE PAGINA) HIERDOOR BEN IK MOGELIJK 16 SCHADEVRIJE JAREN KWIJT.
  MIJN HUIDIGE VERZEKERINGMAATSCHAPPIJ NEEMT ALLEEN GENOEGEN MET SCHRIJVEN VAN DHR PANNEVIS.
  IK BEN DUS HAASTIG OP ZOEK NAAR DHR PANNENVIS. HEB HEM AL EEN BRIEF GESCHREVEN, MAAR GEEN REACTIE MOGEN ONTVANGEN.
  WIE O WIE KAN MIJ VERTELLEN HOE IK IN CONTACT KAN KOMEN MET PANNEVIS.
  HELP!!!!!!!!!

  1. @ B Doornson,
   Dit schijnt helaas bij meerdere mensen niet goed te zijn gegaan. Ineas heeft dat gelukkig ook weer hersteld. U kunt hiervoor contact zoeken met Ineas via het contactformulier op hun website. Dan zullen ze uw schadevrije jaren alsnog in Roydata zetten.

   1. B.DOORSON schreef op 

    Hoi Suzan
    Eindelijk ergens waar ik met dit probleem terecht kan!!
    Heb er meteen werk van gemaakt.
    Ik ben je dankbaar voor je snelle reactie.
    Een hele grote digitale knuffel daarvoor!!!
    Hoop echt dat het snel verholpen wordt.
    gr Bryan Doorson

   2. baselier schreef op 

    Beste suzan,

    Wellicht dat je mij ook kan helpen: tot op heden heb ik nog steeds GEEN opgave van mij vordering op ineas, je had aangegeven dat men hiermee een start zou maken enkele maanden geleden, inmiddels had ik toch al iets moeten vernemen?

    2e vraag(die iedereen heeft) wanneer gaat er bekend worden wat iedereen gaat ontvangen?

    1. @ Baselier,
     Ik heb dit even nagevraagd. Iedereen zou inmiddels bericht hebben gehad per e-mail en SMS via contactgegevens die bij Ineas bekend zijn. Mensen die nog niet hebben gereageerd krijgen vervolgens nog een brief per post (die kan dus nog komen). Heeft u over een week of 2 nog niets gehoord, dan kunt u contact opnemen met Ineas via hun website of per e-mail (info@ineas.nl).

 566. baselier schreef op 

  beste suzan,

  zou ik je mogen vragen om te informeren of mijn vordering (heb ik per mail nogmaals verzonden naar het door u opgegeven mailadres) nu wel correct ontvangen is?

  bij voorbaat dank.

  met vr gr

  baselier

  1. @ Baselier,
   Ik help natuurlijk graag waar mogelijk, maar ik denk niet dat ik informatie krijg over individuele dossiers. Ik heb wel een vermoeden waarom u wellicht nog geen reactie heeft. Mijn contactpersoon bij Ineas geniet namelijk van een ongetwijfeld welverdiende vakantie. Door die afwezigheid zouden er wel eens wat achterstanden kunnen ontstaan. Ik weet dat natuurlijk niet zeker maar adviseer u nog even af te wachten. Als u uw mail heeft gestuurd, zal die gewoon aan zijn gekomen bij Ineas en worden verwerkt.

 567. Harry schreef op 

  Beste Allemaal,

  Opnieuw heb ik van ABS schadeherstel een vordering gekregen om de schade die Ineas niet aan hen heeft betaald zelf te betalen aan het schadebedrijf.

  Nu ben ik aan het bellen geweest met ABS schadeherstel bedrijf wat toen der tijd mijn auto heeft gerepareerd, en nu blijkt dat ik nooit een akte van cessie heb getekend!

  Betekend dit nu dat ik niet verantwoordelijk ben voor de geleden schade die het schadebedrijf heeft ?

  Vriendelijke groet,

  1. M&M schreef op 

   Nee je bent niet verantwoordelijk,Ineas heeft de opdracht gegeven om de auto aan te bieden bij een ABS schadeherstelbedrijf daar anders de volledige schade niet wordt vergoed (75%) ik heb dit ook mee gemaakt,sterker nog ik moest de schade vooraf betalen aan het ABS herstelbedrijf,zonder dat er iets aan de auto was gerepareerd!!! toen ik dit weigerde kwam Ineas met het gegeven dat er helemaal niks meer werd betaald.
   Dus nooit tekenen voor reparatie,deze schade was een onderdeel van de afspraak die Ineas met Abs had,niet met U!

  2. @ Harry,
   Ik heb een soortgelijke vraag een tijd geleden aan een jurist van een rechtsbijstandverzekeraar voorgelegd. Die dacht dat er in zo’n geval goede kans was om niet te hoeven betalen. Ik adviseer ik u dan ook contact te zoeken met uw rechtsbijstandverzekeraar. Die kan u hierin goed adviseren. Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering? Arag en DAS (rechtsbijstandverzekeraars) bieden ook rechtsbijstand voor mensen die geen verzekering bij ze hebben tegen een gunstig tarief.

 568. Harry schreef op 

  Beste Suzan,

  ik heb zojuist contact gehad met DAS maar die zitten nog op 150 euro per uur.

  Is er een manier om dit op te lossen zonder rechtsbijstand ?

  1. @ Harry,
   Bel in ieder geval ook even met ARAG, ik zie op hun website betere tarieven staan. Al weet ik niet precies wat ze daar voor doen natuurlijk. Ik zal ook nog eens kijken of iemand hier een uitspraak over durft te doen. Het is immers een situatie waar bijna niemand ervaring mee zal hebben.

   1. @ Harry,
    Ik probeer per e-mail even contact met u op te nemen. Een juriste van ARAG wil wel even naar uw dossier kijken.

 569. M&M schreef op 

  Als er iemand twijfelt over betaal verplichting aan ABS schadeherstel of Ineas ,loop even bij plaatselijk advocaten kantoor binnen die een gratis advies inloop spreekuur hebben.

 570. Harry schreef op 

  @suzan,

  Ik ben je nu aan het beantwoorden via een PM !!

 571. Harry schreef op 

  @Suzan,

  En bij deze heb je de info in je PM.

  Groetjes

 572. Pink schreef op 

  Ook een hele mooie actie van Zelf.nl …..

  Ze sturen je een nieuwe polis overzicht (reeds 1 jaar verzekerd na het Ineas drama) en ineens zie je staan dat het de 1e komende jaar niet opzegbaar is. Pas nadat ik mijn beklag heb gedaan wordt er gemeld dat het een foutje in het systeem is en dat het bekend was. Maar op verzoek kan ik wel een nieuwe polis krijgen als het “foutje” opgelost is.

  Yeah right Zelf.nl jullie kunnen de pot op dus maar stilletjes hopen dat de klanten het niet zien en eroverheen kijken en dus maar een jaar aanblijven terwijl het per dag opzegbaar is. Ik zeg dus dag dag Zelf.nl ……

  1. Beste Pink,

   Als het goed is bent u inmiddels op de hoogte dat de verzekering bij Zelf.nl wel gewoon dagelijks opzegbaar is. Ook vanaf het eerste verzekeringsjaar.

   1. Pink schreef op 

    @Ellen

    Dat klopt neemt niet weg dat ik anderen voor dit “Zelf” beleid wil waarschuwen en dus ook zodra ik een degelijke aanbieding heb “Zelf” zal opzeggen.

    Ik was pas op de hoogte nadat ik “Zelf” gevraagd heb hoe dit nu zat aangezien het fout in de nieuwe polis staat. Jammer dat je hier dan “Zelf” achteraanmoet en het met een foutje bedankt afgedaan wordt.

    1. @Pink,
     Dat is inderdaad vervelend. Helaas wordt er bij mensenwerk wel eens fouten gemaakt. Daarom is het ook goed om beiden alert te blijven.

  2. moosje schreef op 

   ze heten niet voor niets Zelf.nl
   Je moet Zelf opletten

 573. Marlies schreef op 

  Beste allemaal,

  Heeft iemand van jullie ervaring met dreigementen van de advocaten van het schadeherstel bedrijf ABS? Ik heb nl een akte van cessie getekend en ben derhalve van mening dat ik niet verantwoordelijk ben voor betaling van de reparatie. Is dit juridisch een juist standpunt?
  Daarnaast is voor de schade reeds betaald door de aansprakelijke aan Ineas! Volgens de curator valt deze ontvangst in de boedel.
  Wat een rare gang van zaken..
  bedankt voor jullie hulp!

  1. Th. van Dorst schreef op 

   Marlies,

   ik heb in een soortgelijke situatie mijn geleijk gehaald en toevallig deze week het schadebedrag van € 717 van de curator terugontvangen!
   In het voorjaar van 2010 had mijn buurman bij mij schade veroorzaakt. Zijn schuld dus. Via Ineas heb ik toen de schade aan mijn auto laten repareren, Ineas zou het schadebedrag bij de verzekeringsmaatschappij van de buurman claimen. Toen ik werd aangemaand door het schadeherstelbedrijf om te betalen bleek dat Ineas nog niets had betaald. De verzkeringsmaatschappoij van de buurman had het geld echter wel naar Ineas overgemaakt net na aankondiging van het faillissement.
   Heb toen een aangetekende brief aan de curator verzonden om op grond van “onverschuldigde betaling” dit bedrag buiten de boedel te houden en dit aan mij over te maken.
   Dat is dus gelukt!
   Als je wilt kun je een voorbeeld van die brief van mij krijgen.

   1. Tom Buiter schreef op 

    Hallo Th. van Dorst
    Ik heb een soortgelijke situatie ik heb destijds met mijn rechts bijstand das gebeld , maar die zijden dat ik geen kans maakte.
    Zou je mij de voorbeeld brief willen mailen ?
    Dan ga ik het ook proberen.
    Met dank Tom Buiter email tom@buiter.info

 574. Marlies schreef op 

  Beste meneer of mevrouw van Dorst,
  Hartelijk bedankt voor de snelle reactie!Het is inderdaad een soortgelijke situatie al hoop ik dat het ontvangen geld nog buiten de boedel gelaten kan worden.
  Ik ontvang heel graag een voorbeeld van de brief en hartelijk bedankt voor de hulp (mvankeeken1@gmail.com)

 575. Peter Limper schreef op 

  De betaling aan dhr. Van Dorst was een boedelvordering omdat de betaling van de verzekeraar van de tegenpartij was ontvangen na de faillisementsdatum van Ineas Insurance Agency BV. Indien de betaling van de tegenpartij voor die datum is ontvangen of nog geheel niet is ontvangen dan is het een andere situatie en kan er nog geen betaling plaatsvinden.

 576. Marlies schreef op 

  De betaling van de verzekeraar van de tegepartij heeft in mijn geval plaatsgevonden op 29 november 2010 dus na faillissementsdatum.
  Van dhr van Dorst begreep ik dat in zijn geval is betaald in augustus dus voor faillisementdatum. Vreemd…
  Wie weet of door het tekenen van de akte van cessie het schadeherstelbedrijf ABS daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het innen van de vordering op Ineas? Ik word nl nog steeds gedreigd met een juridische procedure…
  Bedankt

  1. @ Marlies,
   Ik heb me daar net in verdiept. Met een acte van cessie draag je in principe u vordering op Ineas over aan de hersteller. Op de actie staat echter ook een regeltje “als de verzekeraar niet betaalt, dan moet u dan doen”. Zij lijken dan ook gewoon in hun recht te staan. U heeft vervolgens natuurlijk een vordering op Ineas en kunt die indienen bij de curator. Hoe het precies zit met betaling na de faillissementsdatum kan ik u niet vertellen, maar u zou natuurlijk een poging kunnen wagen als de betaling daadwerkelijk daarna is gedaan.

 577. Marlies schreef op 

  Beste Suzan,
  bedankt voor de snelle reactie. Het betreffende regeltje staat niet in mijn akte van cessie vermeld. De advocaat van de schadehersteller dreigt echter met een proces…
  Groet Marlies

  1. @ Marlies,
   Ik ben geen jurist dus kan je geen zekerheid geven op dit punt. Maar u zou zeker even kunnen bellen met die advocaat en hem of haar daarop wijzen. Verwijs dan ook naar artikel 4 uit de polisvoorwaarden waar het volgende staat:

   “Bij Casco-dekking (Beperkt en Volledig) geldt het volgende:
   Uitsluitend u als verzekeringnemer heeft recht op uitkering uit hoofde van deze verzekering. U kunt bij schadeherstel van dit recht afstand doen via een Akte van Cessie, vaak onderdeel van de Reparatieopdracht. Wanneer u deze bij het herstelbedrijf ondertekent, kan de factuur rechtstreeks naar Ineas en rekent u alleen nog het eventuele Eigen Risico met de hersteller af.”

   Ik ben dan ook benieuwd wat de reactie is van de jurist en op grond waarvan zij vinden dat ze wel in hun recht staan.

 578. Marlies schreef op 

  Beste Suzan,

  bedankt voor de tips. IK heb e.e.a. al in meerdere brieven naar de jurist vermeld. Volgens hem is de akte van cessie geen betaling in gangbaar geld zoals vermeld in artikel 6:112 BW…

 579. baselier schreef op 

  beste suzan,

  we zijn inmiddels een jaar verder sinds de laatste nieuwsbrief van de curator, december 2010, ik snap dat afwikkeling van schade enige tijd
  in beslag neemt maar ik neem aan dat nu, 1 jaar na dato, we toch een
  keer duidelijkheid moeten krijgen over het terug te ontvangen bedrag.

  Is er al een termijn genoemd waarbinnen iedereen bericht gaat ontvangen?

  ik hoor het graag.

  1. Beste Baselier,
   Ik ga eens kijken of ik iets kan achterhalen. Ik kan me goed voorstellen dat u en vele anderen duidelijkheid willen.

  2. Beste Baselier en natuurlijk alle andere mensen die nog op een schadevergoeding zitten te wachten,

   Ik heb navraag gedaan bij Ineas naar de stand van zaken. Dhr. Pannevis is in ieder geval bezig met een 5e faillissementsverslag en een nieuwe informatiebulletin. Zodra dit op de website van Ineas staat, zal ik hier een bericht plaatsen.

   De grootste problemen in de afwikkeling zijn het grote aantal schades waarin de schadebedragen nog niet vast staan (vooral letsel) en dat er nog steeds onduidelijkheid is over een eventuele betrokkenheid van het Spaanse waarborgfonds. Het is belangrijk alles inzichtelijk te hebben voordat er begonnen kan worden met het betalen van cascoschades. Men is zich erg bewust van het feit dat dit erg vervelend is voor de gedupeerden en er wordt met verschillende partijen gesproken om daar een oplossing voor te vinden, zodat ze voorkomen dat we nog jaren moeten wachten voordat iemand betaald kan worden.

   Ik hoop dan ook voor iedereen dat er in 2012 duidelijkheid komt en een vlotte betalingen.

   1. baselier schreef op 

    Beste Suzan,

    We zijn inmiddels weer een kwartaal verder, op weg naar halverwege 2012 en hebben sinds dien nog steeds geen uitsluitsel duidelijkheid.

    Wat ik, en ik denk vele met mij, willen is duidelijkheid WANNEER we nu eindelijk iets gaan horen. Ineas is sinds 24 juni 2010(!) failliet. Ik neem toch aan dat we voor 24 juni 2012 iets gaan horen. We zijn dan 2 jaar verder, zelfs bij DSB wist men binnen deze termijn duidelijkheid te verschaffen.

    Graag uw actie/reactie.

    met vr gr

    baselier

 580. Tom Paauw schreef op 

  Ik heb gemaild naar Ineas (diverse keren zelfs) maar de mail wordt niet meer beantwoord…

 581. Wallie schreef op 

  Nog nieuws op het Ineas front?

 582. Tom Buiter schreef op 

  Ik wordt ook flauw van het wachten , Als je een vraag steld hoe het er mee staat krijg je iederekeer een standaarsd aantwoord. ik denk dat ze ons aan het lijntje houden.
  Ga toch maar eens bij mijn rechtbijstand informeren.
  Tom Buiter

 583. Wallie schreef op 

  Ter info, het 6e bulletin staat sinds 12 juli op de INEAS site.

 584. Harry schreef op 

  Lang wachten en erg stil..

  Iemand toevallig nog nieuws gehoord over de stand van zaken ?

 585. Michiel de Jong (Independer.nl) schreef op 

  Beste Harry,

  Er is nog geen verder nieuws over Ineas. Het laatste bulletin kun je vinden op de site van Ineas en dateert van afgelopen juli.

 586. sascha schreef op 

  beste Independer,

  In het laaste bulletin stond vermeld dat eind 2012/begin 2013 er meer duidelijk zou zijn/worden.
  Het is nog steeds volledig stil! Ik zou graag (en ik denk vele andere gedupeerde met mij) graag eens resultaten/duidelijkheid zien. Hoe langer het duurt, hoe slechter de verwachtingen er op een goede afloop uitzien is mijn idee (ik hoop dat ik het bij het verkeerde eind heb). Destijds werd nog geschetst dat het merendeel van de vorderingen vergoed zouden gaan worden.

  20 oktober 2010 is Ineas Failliet gegaan, nu 2 jaar verder weten we nog niets meer dan 2 jaar geleden!

  Hopelijk kunnen jullie hier een rol van betekenis in spelen zodat wij als gedupeerde duidelijk gaan krijgen wanneer er meer bekend is/wordt.

  1. leon schreef op 

   En hog steeds geen nieuws.!!!!
   zijn we aan het rekken om er zelf rijker van de worden?
   en elk uurtje schrijven. net als de banken zijn verzekeraars geen haar beter.
   en advokaten zijn in veel gevallen zelf boefen net als curators

  2. Jack schreef op 

   Ik Ineas eind April 2013 gemaild over het volgende rapport. Na een paar dagen kreeg ik als reactie terug dat ze er nog mee bezig waren… Inmiddels weer 3 maanden verder en het 7e verslag is er nog steeds niet.

   Nog een paar maandjes en dan heeft het al 3 jaar geduurd….

 587. Harry schreef op 

  Ik heb het vermoeden dat ze blijven uitstellen… net zo lang tot niemand er meer om kraait en op die manier bloed het dood en hebben ze de centen toch in hun zak.

  Laten we eerlijk zijn bijna 3 jaar wachten… kom op hoeveel mensen werken daar..
  Vermoedelijk 1 of 2 personen op deze hele zaak en die doen misschien 1x een uurtje per week even wat dingen op orde maken en verder niets omdat ze al weer druk zijn met tig andere dingen.

 588. Ikke schreef op 

  Weet je wat erg is!!!
  Zo veel reklame van Indipender hoe goed ze wel niet zijn.
  en op hun aan raden ben ik over gestapt.
  vlg mij zijn dat ook zakken vullers. kunnen wij niks aan doen.
  het is Uw keuze.
  ja maar wel op Uw aanraden. en wel omdat je denkt ze hebben er verstand van.
  bull shit gewoon money maken.
  echt een (r) streek eerst aanbevelen, geld innen, en mijn naam is haas spelen.
  en die reklame die nu loopt moeten ze stoppen. het is gewoon volks verlakkerij. als het er op aan loopt laten ze gewoon barsten.
  en ze hadden het aanbevolen. je kreeg zelfs een mail om over te stappen.
  weetje misschien iemand gewoon op z’n neus timmeren zodat iemand het persoonlijk voelt. portemonee is nog beter. dan laat je dat soort dingen wel uit je hoofd
  hou op indiepender jullie gaan alleen voor het geld!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 589. Rob schreef op 

  Het begint nu toch wel BELACHELIJK lang te duren!
  Independer, kunt u een stand van zaken opvragen?

 590. leon schreef op 

  Wat er over is zal wel in de zakken van derden verdwijnen aan salarissen
  zijn naam wat iets met vis vind ik ergens ver achter in mijn geheugen

 591. harry schreef op 

  pannevis heet die man

 592. leon schreef op 

  oh ja dat is die man die niet achter het net vist maar ze op het droge heeft

 593. Dikkiedik schreef op 

  Net een mailtje gehad van de curator.
  Ineas gaat de resterende premie terug betalen.
  Voor 1 april 2014. (hoop dat het geen 1 april grap is)
  Toch weer 100 Euries waar ik niet meer op gerekend had

 594. Leon schreef op 

  Nu nog de schade, maar gezien alle tijd ben ik niet optimisties

 595. Anneke schreef op 

  Hier nog een gelukkige (hopen we dan) € 61,00 retour. We betalen de premie nooit meer 1x per jaar, dat hebben we er wel van geleerd.

 596. Rob schreef op 

  Ook een mail gehad dat mijn schade in april 2014 betaald gaat worden. Niet te geloven!
  Betreft slechts een ruitschade a 83 euro, maar toch……

 597. Henk schreef op 

  Hier ook 2*500 euro p2 schade vergoeding.

 598. richard schreef op 

  1. Ineas gaat betalen
  Eindelijk goed nieuws. Voor 1 april 2014 worden uw vorderingen op verzekeringsmaatschappij Ineas (officieel ‘International Insurance Corporation (IIC) N.V.) volledig betaald. U kunt daarover meer lezen in het zevende faillissementsverslag en het vijfde informatiebulletin;

 599. Jack schreef op 

  Inmiddels is het 16 december geweest maar heb nog steeds geen bericht van mijn openstaande vorderingen gehad. Ik heb ze zoals in het bulletin staat maar een mailtje gestuurd. Hopen dat het goed komt…
  Zijn er nog meer die geen bericht hebben gehad?

 600. Dick schreef op 

  Ze hebben vandaag 107 Euries betaald !!! :-) De resterende premierestitutie.
  Dus toch geen 1 aprilgrap!

 601. Henk schreef op 

  Hier nog niets.

 602. sascha schreef op 

  P3 Premierestitutie is ontvangen, ben nog altijd in afwachting van P2 overige schade. Is er iemand die al een P2 uitkering heeft ontvangen?

 603. Henk schreef op 

  Hier op 25 maart 2x een P2 schade ontvangen. Bijna 1000,- Euro samen. Toch prettig!

Geef een reactie

Lees onze huisregels.

Waarschuw me bij nieuwe reacties op dit artikel. (Je kan je hiervoor ook apart aanmelden.)

Autoverzekering vergelijken en direct afsluiten

Bij Independer staat de beste autoverzekering bovenaan, ook als we die niet verkopen

vergelijk autoverzekeringen

"Prima site"

Meneer Levoleger uit AMERSFOORT
2020-02-20, autoverzekering

"omdat ik altijd uitstekend geholpen wordt en ik zeer vriendelijk wordt te woord gestaan."

Meneer Vos uit ENSCHEDE
2020-02-20, autoverzekering

"Snel duidelijk en makkelijk afsluiten"

Mevrouw Volkers uit VIJFHUIZEN
2020-02-20, autoverzekering

"vlot en duidelijk"

Meneer Pleijsier uit ZWOLLE
2020-02-20, autoverzekering

"Ik kreeg een medewerker aan de lijn en die heeft mij heel goed geholpen"

Anoniem uit EGMOND-BINNEN
2020-02-20, autoverzekering

"Altijd een duidelijk overzicht van alle voor/nadelen en prijzen. Ook telefonisch contact gehad en goed te woord gestaan. Makkelijkste manier om keuze te maken."

Anoniem uit CUIJK
2020-02-20, autoverzekering

"duidelijke website en gemakkelijk vergelijken tussen aanbieders"

Meneer Gerritsen uit DEVENTER
2020-02-20, autoverzekering

"gelijk overzichtelijk of jouw verzekering erbij zit."

Anoniem uit LEIDEN
2020-02-20, autoverzekering

"Molto serio "

Meneer Moujoud uit LIMMEN
2020-02-20, autoverzekering

"Makkelijk geregeld"

Meneer Bacon uit HEEZE
2020-02-20, autoverzekering

"Werk snel en serieus"

Meneer Al Nasaan uit UTRECHT
2020-02-20, autoverzekering

"easy and clear to choose what I need"

Anoniem uit EINDHOVEN
2020-02-19, autoverzekering

"Top geregeld"

Mevrouw Kerstens uit WAALWIJK
2020-02-19, autoverzekering

"top"

Anoniem uit AMSTERDAM
2020-02-19, autoverzekering

"zeer tevreden omdat de diensten,heel goed worden opgepakt"

Meneer Nirmalsingh uit ROTTERDAM
2020-02-19, autoverzekering